In de afgelopen jaren heeft Junior IOT telkens één groot project van 8 middagen uitgevoerd met de deelnemende scholen in Alkmaar. Dat is iedere keer een groot succes, maar de leerlingen willen méér.

Wekelijkse leerlingen inloopmiddag

We maken nu nóg meer leerlingprojecten mogelijk met onze wekelijkse leerlingen inloopmiddag. Leerlingen bepalen in goed overleg met de school en met Junior IOT aan welke projecten ze werken. Via de kalender reserveren ze een plekje in de werkplaats. Ze zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de planning.

Aangesloten scholen

Een aantal scholen in Alkmaar hebben met hun leerlingen afgesproken hoe de leerlingen omgaan met de overige lessen op school, en in welke vorm de projecten bijdragen aan het schoolwerk. Er is overleg met het Murmellius, PCC Lyceum en Jan Arentsz. Vraag op jouw school wat de mogelijkheden zijn!

Reserveren per middag via Eventbrite

op een kalender in eventbrite zijn de dagen aangegeven, afwisselend op de dinsdag- en woensdag middag. Leerlingen reserveren zelf de middagen die ze nodig hebben – we gaan er van uit dat ze dit afstemmen met de afspraken die ze op school hebben gemaakt.

Per middag zijn er enkele plekken voor ‘nieuwe leerlingen’, voor wie de junior IOT bus nog nieuw is. Na een paar keer kunnen ze een plek reserveren als ‘gevorderde leerling’.

Let op: vanaf heden pauzeren we deze activiteit. Lees meer op: https://junioriot.nl/corona2020/

Reserveer je plek via eventbrite.

Vandaag werken met de technologie van morgen

link De leerlingen werken in de leerling inloopmiddag zelfstandig aan een technologieproject wat past bij één van de thema’s van de Junior IOT Bus. Dit zijn projecten rond digitale innovatie, 3D ontwerpen en 3D printen, electronica componenten en programmeren – en het liefst een combinatie hiervan. Ze kunnen kiezen uit onze tips en ideeën – maar worden bovendien uitgedaagd om zelf een vernieuwend project te bedenken. En natuurlijk staat ook de Junior IOT Challenge ook voor dit jaar op de lijst.

Zelfstandig projectgericht samenwerken

link De nieuwe leerlingen krijgen begeleiding bij het starten van hun project. We denken samen na over de aanpak, de inhoud en de te verwachten resultaten. maar ze zullen verder veel zelf moeten organiseren en plannen. Wat hebben ze nodig en waar halen ze dat vandaan? Ze ontdekken samen nog meer vragen waar ze een antwoord op moeten vinden.

Overlap tussen scholen en groepen

In deze wekelijkse leerling inloopmiddag combineren we de projectdoelen die we hebben ervaren van de Junior IOT Challenge met de constructieve overlap die we zagen tussen de verschillende scholen en leeftijdsgroepen op de zaterdag inloop.

het effect van deze combinatie is erg interessant. Verschillende leerlingen bij elkaar weten méér dan één leraar. De verschillen helpen bovendien de samenwerking binnen de groepen te versterken. De ‘nieuwe’ leerlingen leren van de deelnemers die al meerdere jaren meedoen. Zo ontstaan nieuwe inspiraties voor nóg mooiere projecten!

Een nieuwe werkstructuur?

De aanpak in onze projecten lijkt te breken met de traditionele structuren. We maken de leerling mondiger, en meer bewust van zijn of haar eigen mogelijkheden voor samenwerking en interactie. Deze beweging zien is echter niet nieuw.

In de professionele wereld is zijn bedrijven zoekend naar een andere aanpak. Hiërarchische teams worden omgevormd naar agile teams, scrum teams eerdaags weer naar iets anders. link

Ook de relatie met de overheid verandert, de stadsbewoner mag, nee móet zich mondiger opstellen. Met mooie Smart City projecten wordt de stad op onze wensen afgestemd. Voordat het zover is moeten wij vanuit het publiek we vaardig genoeg zijn om met elkaar de juiste wensen te bedenken. link

In het onderwijs zien we Design Thinking, en willen we leren in het moment. Is er een manier om nóg meer veranderingen op te stapelen, en tegelijk het werk voor de leraar soepeler te maken? In onze omgeving laten we de leerling een grotere rol spelen. link

Leerling aan zet

Op het eerste gezicht lijkt het een ambitieus plan om verschillende projecten door elkaar met verschillende scholen te coördineren. Tegelijkertijd rekenen wij op de betrokkenheid van de leerlingen. Doordat ze zelf een plek moeten reserveren kunnen ze rekening houden met proefwerken, school uitjes, en alle dingen waar wij in de bus niet meer op hoeven te letten. Heel dapper noem ik dit een experiment met Junior Innovatie en digitale geletterdheid. link

Hoe dan ook, de leerlingen krijgen op deze middag de ruimte om te werken met nieuwe technologie. En dat is waar het nu om gaat.

Al onze events