Na een eerste kennismaking met de Junior IOT materialen gaat ook obs De Spinner in schooljaar 2023/24 aan de slag met Junior IOT. Per mail stemmen we met de school de begroting af om een keuze te maken voor het aantal in te zetten lesdagen en materialen. Op deze informatiepagina laten we zien welke vakdocent(en) aan de slag gaan en welke datums we daarvoor kiezen. De planning wordt gedurende het schooljaar verder aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de school en de vakdocenten.

De school

Adres van de school: OBS De Spinner, Spinnerstraat 29, 7545 TP Enschede

Contactpersoon op de school: Marije van der Most – Dijkstra, OWK-ICT’er (ma) Schoolopleider (do) Talent coördinator (vrij)

De VO contactschool is: Stedelijk Alpha

De school heeft voorkeur voor de maandag, om de week een hele dag inzet.
De lestijden van de school zijn op maandag 8:25-14:30

We denken aan de inzet van onze Junior IOT vakdocent: René

Extra mogelijkheid: we stellen voor om de lessen te verdubbelen. Middels train-de-trainer kan de techniek leerkracht van de school de lessen in de volgende week herhalen met de leerlingen. Hiermee verdubbelt wel het materiaalverbruik.

Hoeveel dagen gaan we aan de slag?

Het Junior IOT programma steunt op deze school op het PO/VO budget wat inmiddels is toegewezen. Ons doel is om 21 dagen van 4 uur  in te plannen.

We kunnen in dit schooljaar in overleg met de basisschool een deel van het budget vooruit schuiven naar de bij Junior IOT betrokken VO scholen, om daar ook een lesaanbod te organiseren. Dit zorgt dan voor minder druk op de groep 8 leerlingen, die daardoor minder uren hoeven te maken in het jaarprogramma op de basisschool. Op dit moment reserveren we het hele PO/VO budget voor het PO programma, eventuele planningsrestanten schuiven we naar de inzet op de VO scholen.

De school en Junior IOT

We werken meestal met een halve groep (circa 15 leerlingen) en als een hele groep wordt ingepland, is ook de eigen leerkracht aanwezig. De eigen leerkracht let op de werkhouding en op de individuele leerlingen.

De school zal werken met hele groepen. De locatie is dan de Factory ruimte en de grote hal naast de factory. De school heeft naast René nog drie begeleiders en waarschijnlijk nog een klasseassistent beschikbaar. 

De school verwacht deze leerling aantallen:

 • Groep 3 18 leerlingen
 • Groep 4 15 leerlingen
 • Groep 5 18 leerlingen
 • Groep 6 13 leerlingen
 • Groep 7 19 leerlingen
 • Groep 8 18 leerlingen

We richten op onze werkdag op één plek in de school een Junior IOT werkplaats in. We reserveren hiervoor in overleg een ruime en lichte plek, met voldoende rust en overzicht, waar een aantal ramen open kunnen. De school zorgt voor een digi-bord, een stopcontact en wifi.

Waar van toepassing kan de 3D printer op school blijven zodra de leerlingen hier zelfstandig mee mogen werken. Eventueel zetten we nog een extra stap met een extra Junior IOT werkplaats op de VO contactschool, vaak ook met extra lessen. De basisschoolleerlingen kunnen daar na hun overstap verder met de vaardigheden en de inspiratie die ze bij ons hebben geleerd.

De school zorgt zelf voor….

De school zorgt zelf voor een plek in de school als werkruimte voor onze lesdag. Daar is dan een stopcontact en een digi bord. Er is ventilatie, bijvoorbeeld middels een raam dat open kan. Als de school er dan ook voor zorgt dat er wat kinderen zijn, dan doet onze vakdocent de rest!

De workshops worden gegeven in de Factory ruimte. Daar is plek voor 11 /12 kinderen.

Junior IOT lestijden

Het schema toont de Junior IOT lestijden. Op dagen langer dan 5,5 uur, plannen we totaal 30 minuten als pauze. Vanuit Junior IOT plannen we op een school meestal zo’n 16-20 lessen per leerling. We werkend dan met groep 5-6-7-8. De lesdag van meestal 5,5 klokuren richten we zo in, dat de betrokken leerlingen allemaal een klein uur kunnen meedoen aan de technologie workshop. We werken dan met een halve groep (ca 15 leerlingen), en de andere helft is de week daarna aan de beurt. Op de Spinner zien we dat 5,5 uur les op een dag niet goed haalbaar is; we komen het beste uit als we een rooster maken van totaal 4 uur.

De groepen op de Spinner zijn zo groot dat we iedere keer de hele groep kunnen inplannen. We komen in de regel om de week op de school. We maken de dag iets korter. 

Voordat het jaar begint laten we hier ons eerste voorstel zien. In overleg met de school wordt dit schema verder aangepast. Let op: het schema kan hierdoor in de loop van het jaar nog veranderen, de informatie op deze website heeft dan voorrang.

Elke week op maandag:

 • 9.30-10.15, groep 5
 • 10.15-11.00, groep 6
 • 11.00-11.45, groep 7
 • 11.45-12.30, groep 8
 • kleine pauze
 • 12.45-13.30, groep 8 nog een keer om extra uren te maken voor de verantwoording van de subsidie

De Junior IOT schoolagenda

Voor het schooljaar begint kijken we naar de beschikbare dagen op de online agenda van de school. Vakanties en studiedagen voor 2023/24 staan op dat moment wellicht nog niet in deze online schoolagenda. Wijzigingen die daarna gebeuren geeft de school aan ons door om dan ons lesschema aan te passen. Let op: het schema kan hierdoor in de loop van het jaar nog veranderen, de informatie op deze website heeft dan voorrang.

( ter info )  Laatste dag zomervakantie:

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid
22 juli t/m 3 september 2023 8 juli t/m 20 augustus 2023 15 juli t/m 27 augustus 2023

De agenda:

Onze vakdocent is beschikbaar vanaf 8 september. Hieronder een voorstel voor een lesschema, wat in overleg met de school nog op alle manieren kan worden aangepast.

Datum Inzet Junior IOT Opmerking
zondag 3 september 2023 (INFO) zomervakantie
maandag 4 september 2023 (SKIP)
maandag 18 september 2023 Junior IOT Technologie lessen – René Les 1 – introductie soldeerwerkplaats, veiligheid en samenwerken
maandag 25 september 2023 Junior IOT Technologie lessen – René – extra Solderen 2
maandag 2 oktober 2023 Junior IOT Technologie lessen – René Solderen 3
maandag 16 oktober 2023 Junior IOT Technologie lessen – René Solderen 4
zaterdag 21 oktober 2023 (INFO) herfstvakantie
zondag 29 oktober 2023 (INFO) herfstvakantie
maandag 30 oktober 2023 Junior IOT Technologie lessen – René Solderen 5
maandag 6 november 2023 Junior IOT Technologie lessen – René – extra TinkerCad 1
maandag 13 november 2023 Junior IOT Technologie lessen – René TinkerCad 2
maandag 27 november 2023 Junior IOT Technologie lessen – René TinkerCad 3
maandag 4 december 2023 (INFO) RESERVE
maandag 11 december 2023 verplaatst naar 11/3 (info 11/12) skip
zaterdag 23 december 2023 (INFO) kerstvakantie
zondag 7 januari 2024 (INFO) kerstvakantie
maandag 8 januari 2024 Junior IOT Technologie lessen – René 3D print 1
maandag 22 januari 2024 Junior IOT Technologie lessen – René 3D print 2
maandag 29 januari 2024 Junior IOT Technologie lessen – René – extra 3D print 3
maandag 5 februari 2024 Skip: Verplaatst naar 17 juni:
Junior IOT Technologie lessen – René
Zelf 1
zaterdag 17 februari 2024 (INFO) voorjaarsvakantie
zondag 25 februari 2024 (INFO) voorjaarsvakantie
maandag 4 maart 2024 Junior IOT Technologie lessen – René Zelf 2
maandag 11 maart 2024 Junior IOT Technologie lessen – René (was reservedag)
maandag 18 maart 2024 Junior IOT Technologie lessen – René Zelf 3
vrijdag 29 maart 2024 (INFO) goede vrijdag
maandag 1 april 2024 (INFO) 2e paasdag
maandag 15 april 2024 Junior IOT Technologie lessen – René Zelf 4
zaterdag 27 april 2024 (INFO) meivakantie
zondag 5 mei 2024 (INFO) meivakantie
maandag 6 mei 2024 (INFO) advies extra meivakantie
donderdag 9 mei 2024 (INFO) hemelvaart
zondag 12 mei 2024 (INFO) advies extra meivakantie
maandag 13 mei 2024 Junior IOT Technologie lessen – René Samenwerk 1
maandag 20 mei 2024 (INFO) 2e pinksterdag
maandag 27 mei 2024 Junior IOT Technologie lessen – René Samenwerk 2
maandag 10 juni 2024 Junior IOT Technologie lessen – René Samenwerk 3
maandag 17 juni 2024 Inhaaldag van 5/2
Junior IOT Technologie lessen – René
maandag 24 juni 2024 Junior IOT Technologie lessen – René Samenwerk 4
maandag 1 juli 2024 (INFO) RESERVE
zondag 7 juli 2024 (INFO) vanaf nu groep 8 activiteiten en uitzwaaien?
maandag 8 juli 2024 Junior IOT Technologie lessen – René Samenwerk 5
zaterdag 20 juli 2024 (INFO) zomervakantie

Afsluiting en reservedagen

Als we reservedagen plannen, is dat om flexibiliteit te geven binnen het schema. Een dag die alleen is aangegeven als reservedag kan in overleg worden aangepast naar een Junior IOT lesdag. Zolang een dag is aangegeven als reservedag wordt er vooralsnog geen Junior IOT gegeven.

( ter info ) Zomervakantie 2024

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid
20 juli t/m 1 september 2024 13 juli t/m 25 augustus 2024 6 juli t/m 18 augustus 2024