Ons technologie programma is ontstaan in 2017 met onze alleereerste challenge. En vanaf 2019 groeit het verder als technologie jaarprogramma op de basisscholen. We hebben daarvoor een manier gekozen waarbij de leerlingen de ruimte krijgen om zelf te ontdekken, samen te werken, en zo samen te groeien. Samen met de scholen ontdekken we nu dat deze lessen en workshops in technologie daarmee de kinderen als vanzelfsprekend ook andere vaardigheden bijbrengt.

We ontdekken dat de meeste kinderen namelijk vooral ook een mooie persoonlijke groei laten zien binnen de groep, en meestal herkennen we ook een veranderende interactie met de omgeving rond het kind. Een kind wat voorheen wat onzeker over kon komen, beslist nu meer zelf wat hij of zij wil. Een leerling die wat meer op de achtergrond bleef heeft nu ervaren hoe ze waarde toevoegt aan een groepsproces. Kinderen met veel energie hebben ervaren hoe deze energie productief in te zetten, of in ieder geval af en toe een andere kant op te stuiteren. In het algemeen ontdekken kinderen dat het helpt om meer gerichte vragen te stellen en om op een fijne manier te zoeken naar hulp.

Doordat de kinderen werken aan onderwerpen die nieuw zijn in het basisonderwijs krijgen wij de ruimte voor onze aanpak. Zodra we even bezig zijn met de groep zie je dat de dynamiek in de groep wordt ‘gekanteld’. Nieuwe vaardigheden geven zelfvertrouwen. De druktemakers zijn niet meer de belangrijke kinderen in de klas – je ziet dat een aantal kids nu de kans krijgen als helper de anderen te inspireren. Door elkaar om hulp te vragen zie je dat ze elkaar onderling respect geven. Mooie werkjes gaan mee naar huis, en ook daar ontvangt het kind een bijzonder respect.

Ons jaarprogramma voor technologie inspiratie is daarmee meteen een interessant programma om leerlingen op een mooie manier in hun kracht te zetten.

Sterker bij de overgang naar de nieuwe school

We merken dat onze lessenserie de leerlingen helpt om zelf te kunnen werken aan het ontdekken en ervaren van hun eigen doelen. In onze lessen ervaren ze enkele tools om zelf die doelen te kunnen bereiken. Door trots de zichtbare resultaten te delen met hun omgeving, ervaren ze een erkenning voor wat ze hebben gedaan en geleerd. Dit is een fijn groeiproces wat ze sterkt in hun verdere keuzes.

Nu kiezen we ervoor de context van ons programma zo te formuleren dat het programma goed aansluit bij de overgang naar het VO. Inhoudelijk blijft de focus op samen technologie ontdekken, en de persoonlijke reis waarvoor onze werkplaats de ruimte blijft geven.

Subsidie doorstroomprogramma PO/VO

Deze ontwikkelingen in hun basisschooltijd past goed bij wat de kinderen nodig hebben in de overgang naar een nieuwe school in het voortgezet onderwijs. Hiermee sluiten we goed aan op de doelen van subsidies via het doorstroomprogramma PO/VO voor gelijke kansen.

De toepassingsmogelijkheden van deze subsidie worden graag toegelicht door Danielle, en ze kan de subsidie voor je aanvragen. Stuur ons daarvoor een email. De details van de subsidievorm staan online beschreven, zie ook https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo

Let op: De aanvraagperiode voor 2022/2023 is nu afgerond. Danielle kan ook adviseren over andere subsidies, en kan tevens de aanvraag voor het navolgende schooljaar in gang zetten.

Benodigd: 100 uren ondersteuning in groep 8

De regeling vraagt dat de deelnemende leerlingen van groep 8 elk 100 uren ondersteuning ontvangen.

Het startpunt van onze ondersteuning is altijd ons technologieprogramma. De 40 lesweken richten we zo in dat de groep 8 meer tijd krijgt om te voldoen aan deze doelstellingen. We zien in de praktijk dat de groepers 8 met meer tijd in het programma ook meer de ruimte krijgt om gericht te groeien en samen te werken.

De benodigde uren kunnen op verschillende manieren worden verdeeld. Per school worden hierin specifieke keuzes gemaakt.

 • Groep 8 project uren
  • 40 – Jaarprogramma. In de 40 lesweken krijgen de groepers 8 elk een uur technologie werkplaats, met focus op samenwerken, zelfstandige verantwoordelijkheid, groepsdynamiek. Trotse werkjes gaan mee naar huis, en ouders en publiek in de privee omgeving raken betrokken. We rekenen een uur per week per leerling. Het is een optie om langere lessen (1,5-2 uur) te plannen.
  • 20 – Zelf werken in de open werkplaats. Na eeen aantal weken werken de groepers 8 zelfstandig met de 3D printer. Ze maken een eigen schema met per klas drie actiemomenten per dag om zelfstandig hun eigen objecten te printen. We gaan uit van 27 weken, 3 kinderen een half uur per keer. Zo bouwen ze elk 0,5*27x5x3x3/30= 20 ervaringsuren op. Een coördinator rol varieert tussen de kinderen en levert nog meer ervaringsuren op.
  • 20 – Samenwerk project. Na een half jaar gaan we werken met samenwerk opdrachten waarbij de verwschillende technologiën combineren. De focus ligt op zelf coördineren en samenwerken. Projecten worden mee naar de klas genomen waar tussendoor actief wordt overlegd en gewerkt. De eigen leerkracht raakt betrokken. We gaan uit van 20 weken, waarbij wekelijks tussendoor een uur extra wordt overlegd en gewerkt.
  • 40 – Themawerkzaamheden. Het programma wordt door de eigen leerkracht in groep 8 aangevuld met samenwerkopdrachten in de klas, op basis van de aangeleerde technologie vaardigheden. In dit kader kan wekelijks één uur worden besteed aan zelf/samen uitzoeken, ontdekken, technologie, onderzoeken wat ik zelf wil. Dit telt op tot 40 uur.
  • 10 – Klasse helpers. Groepers 8 worden gevraagd om te helpen bij de lessen in het jaarprogramma bij de lagere groepen. Bij 2 helpers per les, 30 weken, 5 hulplessen per week levert dit 10 ervaringsuren op.
 • Groep 8 extra uren
  • 5 – Naschoolse inloop. Na de lesdag organiseren we een gezamenlijke activiteit waarbij 20 leerlingen uit meerdere klassen zich kunnen opgeven. Elkaar helpen over verschillende leeftijdsgroepen geeft weer een nieuwe dynamiek. Als hierbij 4 groepers 8 aanwezig zijn levert dit 4*40/30= 5 ervaringsuren.
  • 4 – Gastendag. Tijdens de lessen van het jaarprogramma organiseren we een gastendag. De leerlingen vragen zelf één of twee gasten (ouders) voor een half uur de les in. Ze leggen aan hun gast uit wat ze doen en helpen bij het maken van een werkje in de technologie werkplaats. De wereld rond het kind raakt zo betrokken en soms worden de projecten thuis voortgezet. We rekenen hierbij 2-4 maal per jaar 1 à 2 uur voorbereiding bij de leerlingen.
  • x – Open dag. Demo momenten en gastendag voor de ouders in het kader van dit project. Elke activiteitenmoment inclusief voorbereiding telt als 6 uur.
  • x – School- en bedrijfsbezoek in het kader van dit project. Per keer inclusief voorbereiding telt als 6 uur. Telt mee in groep 8 en ook in de brugklas.
  • x – Buitenweek helpers PO. De groepers 8 worden gevraagd de jongere leerlingen te helpen tijdens de buitenweek op de eigen school. Het geven van gerichte hulp is een leerzame ervaring. We rekenen tot 6 uur per hulpdag.
  • x – Junior IOT helpers. Als in het programma nog extra uren nodig zijn, worden de groepers 8 gevraagd om andere leerlingen te helpen op de PET events en andere Junior IOT activiteiten. Het mogen geven van gerichte instructie is een krachtige ervaring. We rekenen 6 uren per helper dag.
  • x – Deelname aan een PET event als bezoeker telt als 3 uren.
  • x – Junior IOT Challenges. Indien extra uren nodig zijn. Deelnemers doen mee aan Junior IOT activiteiten op zaterdagen en tijdens de challenges. In stappen kennis en vaardigheden ontwikkelen en uitwerken tot een bijzonder project, dat sterkt de deelnemers in hun kunnen. Deelname op de zaterdag telt als 3-5 uur, deelname aan een challenge telt als 8 x 5 uur. Doorgaans doen enkele leerlingen van de school spontaan mee.
  • x – Andere gerichte projecten in het kader van elkaar helpen en samenwerken.
 • Groep 7 uren
  • 30 – Groep 7 jaarprogramma. Gemaakte uren in groep 7 tellen mee van 30 april tot de zomer. Bij een kleine school mogen door handig plannen enkele uren van opeenvolgende jaren worden gestapeld. Voor dit overzicht tellen we globaal 1/3 van jaarprogramma + samenwerken + zelfstandig werken + info PO, dat is 90/3= 30 uren.
 • PO/VO info uren
  • 12 – Info momenten PO/VO. De school organiseert een aantal reguliere informatie momenten over VO en de brugklas. Deze sluiten aan op de specifieke situatie op deze basisschool, en is gericht op leerlingen en ouders/verzorgers. We rekenen 4 momenten, elk 3 uur.
  • 12 – Terugkom momenten. De school organiseert een aantal terugkom momenten. Leerlingen komen graag terug de school in om hun vriendjes weer te zien, en te kijken hoe dat gaat. School zorgt voor ondersteuning en hulp, en plant gerichte hulp waar van toepassing. Ondersteuningsvragen worden zo soepeler beantwoord. De school kiest hiervoor een aantal momenten, we gaan uit van 4 momenten, 12 uur.
 • VO project uren
  • 20 – VO werkplaats. Als extra uren nodig zijn wordt het betrokken VO een 3D print werkplaats aangeboden. Betrokken leerlingen krijgen op het VO de ruimte om met de technologie onderwerpen door te gaan. Hiermee helpen ze medeleerlingen en docenten, en staan ze sterker op de nieuwe school. We gaan uit van 20-40 uur.
  • x – Ook in de brugklas kan de leerling nog meedoen aan de PO activiteiten op de basisschool en de extra activiteiten in dit project, de uren worden dan meegenomen in de telling.

Bij elke school maken we een goed passende en relevante selectie. Dit geeft voldoende mogelijkheden om de uren in het programma te verantwoorden.

Ons technologie jaarprogramma past op deze manier prima in de doelstellingen van de PO/VO subsiedie. Ons doel met het doorstroomprogramma is leerlingen met meer succes en meer zelfvertrouwen en plezier op een passend niveau kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. We geven de aanzet om ook de omgeving bij de leerling te betrekken. Vooral voor leerlingen waarbij deze ondersteuning anders onvoldoende aanwezig zou zijn. Zie ook https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo

Andere groepen doen ook mee

We zoeken zoveel mogelijk ruimte in het budget om ook de andere groepen mee te nemen binnen dit programma. Dit past bij het doel van deze regeling. Groepers 8 mogen daarbij helpen, en we tellen deze inzet mee in de urendoelstelling.

Aanvraag van de subsidie

Deze subsidie kan je als school zelf aanvragen, en ook kan Danielle dit voor je regelen. Deze aanvraag is gebaseerd op het aantal leerlingen in groep 8, voor een deel daarvan wordt de ondersteuning aangevraagd. Dit resulteert in een rekenbedrag, de subsidie pot.

Stappen om te komen tot de verschillende voorstellen voor het programma voor jouw school

Het subsidie bedrag bepaalt met welke omvang we het programma kunnen invullen. De school kan kiezen voor aanvulling uit andere bronnen om meer ruimte te geven voor groepen 5-6-7.

Om te ontdekken welk scenario bij jouw school past zie je hier enkele mogelijkheden.

 1. Ons optimale programma voor wekelijks groep 5-6-7-8.
  Allereerst berekenen we voor de school het ‘ideale jaarprogramma’ waarbij alle groepers 8 wekelijks één uur worden inggepland – nominaal 40 uur per schooljaar. De groepers 5-6-7  komen dan wekelijks per halve klas aan bod, in lessen van vaak 50 minuten – nominaal 16,7 uur per schooljaar.
  Dit is ons gebruikelijke format om een mooi jaarprogramma te realiseren. In de planning is soms zelfs ruimte voor groep en 3-4. Als de school wat groter is dan komen we met anderhalve dag per week op nominaal 60 lesdagen per jaar, met iedere week één dag en om de week een extra dag.
  Het aantal lesmomenten voor 5-6-7-8 bepaalt dan de kosten voor dit programma, waarbij helder wordt of extra budget nodig zou zijn.
 2. Programma voor wekelijks één dag.
  Als meer dan één dag niet haalbaar of nodig is, dan kijken we of één lesdag in de week voldoende is om de doelstelling te realiseren. Alle groepers 8 plannen we wekelijks één uur in, waardoor ze nominaal 40 uur les per schooljaar ontvangen. In de overgebleven tijd passen we in hoeverre 5-6-7 per halve klas mee kunnen in het programma. Het kan zijn dat voor dit scenario extra budget wenselijk is.
 3. Compact programma met aangepast aantal lesdagen.
  Als wekelijks één lesdag geen passende optie is, dan kijken we welk aantal lesdagen in het budget haalbaar is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 30 lesdagen per schooljaar, waarbij we groepers 8 wellicht voor anderhalf uur inplannen; of 20 lesdagen met groepers 8 telkens 2 uur.
  Door langere workshops verandert de dynamiek, en dit vraagt wel extra veel van de leerling en de vakdocent. We overleggen we met de school of wellicht enkele onderdelen van de urendoelstelling voor groep 8 door andere activiteiten in de school worden overgenomen om toch zoveel mogelijk ook groep 5-6-7 in te plannen.
  Bij deze keuze licht een grote verantwoording bij de school om de PO/VO doelstelling te halen.
 4. Extra compact project.
  Het budget bepaalt hoeveel lesdagen of dagdelen ingepland kunnen worden. Bij een minder aantal  dagen zal de workshop voor de groepers 8 langer worden. We onderzoeken creatieve manieren om de urendoelstelling op een voor de leerlingen en voor de vakdocent fijne manier te halen. Er blijft mogelijk tijd over enkele losse workshops met groepen 5-6-7.
  De ondergrens ligt bij 7-10 lesdagen of dagdelen, waarbij we de school vragen om relatief veel onderdelen van de urendoelstelling over te nemen middels andere programma’s binnen de school. Bij deze keuze licht een grote verantwoording bij de school om de PO/VO doelstelling te halen.

Voorbeeld voor planning op jouw school

Hieronder zie je voorbeelden hoe een planning gemaakt kan worden. In overleg passen we de tijden aan op de situatie op jouw school. De lessen kunnen wat langer of korter gemaakt om zo goed mogelijk in de dag te passen. Groepen kunnen schuiven of worden geruild. Ook op een school met een andere indeling kan je jouw schema hiermee al redelijk voorspellen, bijvoorbeeld 8a, 8b, 8c in plaats van 8a en 8b. We hebben een aantal uitgangspunten.

Voor groepen 8 willen we de urendoelstelling garanderen. Daarom komt iedere week de hele klas en zijn de lessen zeker een uur lang tot anderhalf of zelfs twee uur. De eigen leerkracht is erbij, zodat onze vakdocent de focus kan houden op ons deel van de workshops. Bij deze langere lessen krijgen we de uitdaging de leerlingen goed aan de gang te houden.

Voor de groepen 5-6-7 is de les bij voorkeur een uur, en om een extra groep in de dagplanning te krijgen kunnen deze workshops terug naar 40 minuten. Vooral voor 3D printen is dat wat kort. We werken met halve groepen.

Als we werken met groepen 3-4 houden we er rekening mee dat onze onderwerpen best lastig zijn. We hebben echt extra helpers nodig, één per 4 leerlingen. We accepteren dat alles niet zo snel zal gaan. De kinderen vinden het geweldig! Reken minimaal 50 minuten. We werken dan met halve groepen.

We werken met verschillende werkplaatsen en machines. Het werkt het lekkerste om deze gedurende de dag niet te hoeven verplaatsen. Een ruime en ietwat rustige plek in de school is dan fijn. We hebben stroom nodig, een raam wat open kan, en een duidelijk scherm om onze voorbeelden te laten zien. Leerlingen hebben laptops of chromebooks.

We werken in dit programma met gehele lesdagen. Zo kunnen meerdere groepen op school worden ingepland, waardoor we meer leerlingen inspireren voor technologie. Buiten dit programma plannen we ook wel met dagdelen, bestaande uit een halve lesdag. Qua kosten is een dagdeel niets minder efficiënt. Vanwege voorbereiding, opzetten, afbouw heeft een indeling vanuit gehele lesdagen onze voorkeur.

Voorbeeld twee dagen voor gehele schooljaar

Als voorbeeld voor een grote school denk ik aan een schema met groepen 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b. We kunnen dit allemaal inplannen in twee dagen per week. Het lesrooster heeft ruimte om groepen 3 en 4 mee te plannen, of bijvoorbeeld een klas 8c en 7c. De lestijden voor de workshops kiezen we vanaf 8.50 en de lesdag eindigt om 14.30.

Groepers 8 hebben wekelijks een heel uur met hele klas en eigen leerkracht. De andere groepen hebben wekelijks met de halve groep een iets kortere workshop, komen dus om de week aan de beurt. Bij groepen 3 en 4 zijn circa vier extra helpers nodig om te werken met de gereedschappen, en te helpen bij de opdrachten. We kiezen maandag en dinsdag als voorbeeld dagen, en we plannen 40 weken.

Lesrooster op maandag, gehele schooljaar

 • 8.50-9.50, groep 8a – hele groep plus eigen leerkracht
 • 9.50-10.50, groep 8b – hele groep plus eigen leerkracht
 • 10.50-11.40, groep 3a  halve groep met helpers groep 8
 • 11.40-12.30, groep 3b  halve groep met helpers groep 8
 • (Pauze)
 • 12.40-13.30, groep 4a  halve groep met helpers groep 8
 • 13.30-14.20, groep 4b  halve groep met helpers groep 8

Lesrooster op dinsdag, gehele schooljaar

 • 8.50-9.40, groep 5a – halve groep
 • 9.40-10.30, groep 5b – halve groep
 • (pauze)
 • 10.50-11.40, groep 6a  halve groep
 • 11.40-12.30, groep 6b  halve groep
 • (Pauze)
 • 12.40-13.30, groep 7a  halve groep
 • 13.30-14.20, groep 7b  halve groep

Het lesrooster heeft ruimte om groepen 3 en 4 uit te ruilen met bijvoorbeeld klassen zoals 8c en 7c.

Voorbeeld anderhalve dag voor gehele schooljaar

Als voorbeeld denk ik aan een schema met groepen 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b. Het budget geeft ons in dit voorbeeld anderhalve dag om deze in te roosteren. Dit plannen we als iedere week een dag en om de week een lesdag erbij. De lestijden voor de workshops kiezen we vanaf 8.50 en de lesdag eindigt om 14.30.

Groepers 8 hebben wekelijks een heel uur met hele klas en eigen leerkracht. De andere groepen hebben wekelijks met de halve groep een iets kortere workshop, komen dus om de week aan de beurt. Bij groepen 3 en 4 zijn circa vier extra helpers nodig om te werken met de gereedschappen, en te helpen bij de opdrachten. We kiezen maandag en dinsdag als voorbeeld dagen, en we plannen 40 weken.

Lesrooster op maandag, gehele schooljaar

 • 8.50-9.50, groep 8a – hele groep plus eigen leerkracht
 • 9.50-10.50, groep 8b – hele groep plus eigen leerkracht
 • 10.50-11.40, groep 6a  halve groep
 • 11.40-12.30, groep 6b  halve groep
 • (Pauze)
 • 12.40-13.30, groep 7a  halve groep
 • 13.30-14.20, groep 7b  halve groep

Lesrooster op dinsdag, om de week gedurende het gehele schooljaar

 • 8.50-9.50, groep 5a – halve groep
 • 9.50-10.50, groep 5a – de andere helft van de groep
 • (pauze)
 • 11.10-12.10, groep 5b  halve groep
 • 12.10-13.10, groep 5b  – de andere helft van de groep
 • (Pauze)
 • extra planruimte

Het lesrooster heeft ruimte om groepen 5 uit te ruilen met bijvoorbeeld klassen zoals 8c en 7c.

Voorbeeld één dag voor gehele schooljaar

Als voorbeeld een schema met groepen 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b. We hebben slechts ruimte om één dag in te roosteren. Dat betekent dat we groepen 6-7-8 kunnen inplannen. De lestijden voor de workshops kiezen we vanaf 8.50 en de lesdag eindigt om 14.30.

Groepers 8 hebben wekelijks een heel uur met hele klas en eigen leerkracht. De andere groepen hebben wekelijks met de halve groep een iets kortere workshop, komen dus om de week aan de beurt. We kiezen maandag als voorbeeld dag, en we plannen 40 weken.

Lesrooster op maandag, gehele schooljaar

 • 8.50-9.40, groep 6a halve groep
 • 9.40-10.30, groep 6b halve groep
 • 10.30-11.20, groep 7a  halve groep
 • 11.20-12.10, groep 7b  halve groep
 • (Pauze)
 • 12.30-13.30, groep 8a  – hele groep plus eigen leerkracht
 • 13.30-14.30, groep 8b – hele groep plus eigen leerkracht

Het lesrooster heeft ruimte om groepen 6 uit te ruilen met bijvoorbeeld 8c.
Bij een school met één groep per jaargang is dit rooster goed in te vullen voor groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Dit rooster goed in te zetten voor combinatiegroepen 3/4, 5/6, 7/8; de workshops kunnen dan elk ruim anderhalf uur worden.

Voorbeeld compact rooster met 30 lesdagen

In dit voorbeeld hebben we budget voor een lesdag gedurende 30 weken. Dat betekent dat we groepen 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b kunnen inplannen. De lestijden voor de workshops kiezen we in dit voorbeeld vanaf 8.40 en de lesdag eindigt om 14.30.

Om aan de uren doelstelling te kunnen komen hebben groepen 8 gedurende deze weken elke week anderhalf uur met hele klas en eigen leerkracht. De andere groepen hebben wekelijks met de halve groep een iets kortere workshop, komen dus om de week aan de beurt. We kiezen maandag als voorbeeld dag.

Bij twee groepen 8 blijft er in de lesdag net genoeg tijd over voor drie of vier compacte workshops. Zo bouwen we een schema voor groepen 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b.

Lesrooster op maandag, 30 weken

 • 8.40-9.20, groep 6a halve groep – om de week
 • 9.20-10.00, groep 6b halve groep – om de week
 • 10.00-10.40, groep 7a halve groep – om de week
 • 10.40-11.20, groep 7b  halve groep – om de week
 • (Pauze)
 • 11.30-13.00, groep 8a  – hele groep plus eigen leerkracht
 • 13.00-14.30, groep 8b – hele groep plus eigen leerkracht

Het lesrooster heeft ruimte om groepen 6 uit te ruilen met bijvoorbeeld 8c.
Bij een school met één groep per jaargang is dit rooster goed in te vullen voor groepen 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Dit rooster goed in te zetten voor combinatiegroepen 3/4, 5/6, 7/8; de workshops kunnen dan elk ruim anderhalf uur worden.

Voorbeeld compact rooster met 20 lesdagen

In dit voorbeeld hebben we budget voor een lesdag gedurende 20 weken. Dat betekent dat we groepen 7a, 7b, 8a, 8b kunnen inplannen. De lestijden voor de workshops kiezen we in dit voorbeeld vanaf 8.40 en de lesdag eindigt om 14.30.

Om aan de uren doelstelling te kunnen komen hebben groepen 8 gedurende deze weken elke week twee uur met hele klas en eigen leerkracht. Dit is erg lang! De andere groepen komen om de week aan de beurt. We kiezen maandag als voorbeeld dag.

Bij twee groepen 8 blijft er in de lesdag net genoeg tijd over voor twee andere workshops. Zo bouwen we een schema voor groepen 7a, 7b, 8a, 8b.

Lesrooster op maandag, 20 weken

 • 8.40-9.30, groep 7a halve groep – om de week
 • 9.30-10.20, groep 7b halve groep – om de week
 • (Pauze)
 • 10.30-12.30, groep 8a  – hele groep plus eigen leerkracht
 • 12.30-14.30, groep 8b – hele groep plus eigen leerkracht

Bij een school met één groep per jaargang is dit rooster goed in te vullen voor groepen 5, 6, 7, 8.
Dit rooster goed in te zetten voor combinatiegroepen 3/4, 5/6, 7/8; de workshops voor 3/4 en 5/6 kunnen dan elk ruim anderhalf uur worden.

Voorbeeld extra compact rooster met 7-15 lesdagen

In dit voorbeeld hebben we budget voor 7 lesdagen. In vergelijking met de andere voorbeelden zijn dit veel minder lesdagen, wat betekent dat de school de grootste verantwoordelijkheid heeft voor de invulling van de urendoelstelling PO/VO. De lestijden voor de workshops kiezen we in dit voorbeeld vanaf 8.40 en de lesdag eindigt om 14.30. In dit voorbeeld is er op de school één groep 8. We kiezen maandag als voorbeeld dag.

Om aan de uren doelstelling te kunnen komen hebben groepen 8 gedurende deze serie in totaal circa 30 uur nodig. De eigen leerkracht werkt in de weken zonder Junior IOT aan dezelfde instructie, en gebruikt daarbij het gereedschap wat wordt geleend van Junior IOT. Ook werkt de eigen school aan vergelijkbare extra projecten. De leerlingen kunnen bovendien tussendoor zelfstandig aan de slag met de 3D printer, waarvoor ze zelf de afspraken en coördinatie regelen. School organiseert daarnaast nog extra inspiratie en ondersteuning, als deel van het schoolprogramma, en in lijn met de PO/VO doelstellingen. Er is best wat nodig vanuit de school, maar samen maken we hiervoor een overzicht.

Bij een inzet van 7 weken Junior IOT werkt groep 8 elke keer vier uur met hele klas en eigen leerkracht. Dit is voor de leerlingen echt super lang, en daar vinden we met de groep een manier voor. De leerkracht neemt vaardigheden over om in de andere weken, gesteund door de leerlingen, de rol van vakdocent over te nemen. Er is na de workshop van groep 8 wat tijd voor losse workshops met de andere groepen.

** Afhankelijk van de indeling van de school is het denkbaar om terwijl groep 8 aan het werk is, leerlingen uit de andere groepen een losse workshop te geven. De Junior IOT vakdocent is dan bereikbaar voor beide groepen. In overleg met de school kunnen we hier vorm aan geven.

Lesrooster op maandag, 7 weken

 • 8.40-12.40, groep 8  – hele groep plus eigen leerkracht, optie hierdoorheen een andere workshop**
 • 12.40-14.30, losse workshop voor groep 5, 6, 7 naar keuze

Buiten het PO/VO programma is zo’n rooster voor 7-15 lesdagen prima in te delen in 6 workshop momenten voor halve groepen, bijvoorbeeld 6a, 6b, 7a, 7b, 8a en 8b. Ons lesblok voor solderen past prima in een planning van 7 weken, en bij meer weken kunnen we meer lesblokken inroosteren.

En verder?

Op deze pagina lees je een lang verhaal waarbij we veel spreken over bugdet en wat wel- en niet kan. Voor ons is het niet gebruikelijk om hier veel en lang over te praten. Toch is een duidelijke afspraak essentieel om met elkaar te mogen werken aan wat zo belangrijk is: Kinderen die tevreden en vol vertrouwen hun volgende stappen kunnen maken.

We kunnen deze projecten starten vanuit PO/VO subsidie, en ook vanuit andere vormen. Als school bepaal je hoe je dat wilt hebben.