Lees meer over het Junior IOT technologie programma voor de basisschool: https://junioriot.nl/basisscholen/

Het aanbod voor het VO lees je hier: https://junioriot.nl/vo/

Nieuwe subsidie: Verbinding po-vo voor schooljaar 2024-25, 2025-26 en 2026-27

Dit jaar is er een nieuwe subsidieronde komt als opvolger van de PO/VO subsidie 2023-24. We zien dat er hierbij nu meer uitgebreide voorwaarden zijn, en het nieuwe format voornamelijk is bedoeld voor verbindingsactiviteiten tussen de basisschool en het VO. Na terugkopeling vanuit de subsidieverstrekker trekken we helaas de conclusie dat we vanuit Junior IOT niet meer de aanvraag voor de po-vo subsidie voor ons project kunnen verzorgen.

Na een eerste enthousiaste uitnodiging aan alle scholen die afgelopen jaren meededen aan ons po-vo programma, hebben we nu een afbericht moeten sturen. In dit bericht geven we wel enkele tips wat je vanuit de school zelf kunt regelen:

Hoi allemaal, 

Met grote schrik en tegenzin moet ik helaas de uitnodiging weer intrekken…

In ons enthousiasme heb ik jullie uitgenodigd om vanuit Junior IOT de po-vo regeling in te zetten. In de afgelopen jaren hebben we deze regeling op meerdere scholen met veel succes kunnen toepassen, wat op veel scholen betekent dat Junior IOT om de week of iedere week een deel van jullie lesprogramma is geworden. We zouden graag met dit format doorgaan.

HELAAS, er komt GEEN nieuwe po-vo met Junior IOT
Nadat ik de uitnodiging ook op Linked-In had geplaatst werden we gebeld door de contactpersoon van dus-i, de subsidieverstrekker in het po-vo programma. Ze is enthousiast over ons programma, maar de nieuwe po-vo regeling is niet bedoeld om op deze manier externe partners in het programma mee te schrijven. Ze geeft aan dat het aandeel van de externe partner in het plan beperkt moet worden tot zo’n 10%, en Junior IOT niet op deze manier in de aanvraag mee kan doen. Jammer, dit geeft een einde aan een mooie periode van de uitgebreide Junior IOT po-vo programma’s op de basisscholen.
De contactpersoon bij dus-i geeft aan dat ze onze projecten wel goed vinden passen bij bijvoorbeeld de STO-regeling, waar de betreffende dus-i afdeling ook over gaat.

We hebben gezocht naar andere mogelijkheden voor tech voor onze scholen
We zien nu een aantal scholen die de inzet van Junior IOT gebruiken als profilering. Scholen waarvan nu bekend staat dat ze werken met technologie. Hier kan ook een samenwerking met vo-scholen en het bedrijfsleven heel goed bij passen. We willen graag dat de inspiratie voor technologie blijft bestaan. We helpen je graag, maar is voor ons dan niet eens belangrijk of Junior IOT hierin een rol mag spelen. Op dit moment hebben we de volgende suggesties.

Wat kan wel – idee 1: po-vo direct vanuit de scholen
Deze versie van de po-vo regeling is vooral bedoeld om vanuit de scholen de verbinding met elkaar te versterken. Dit kan ook prima vanuit een techniek interesse, zeker als je een vo-school kiest die ook deel is van de STO regeling. Tijdens de uitvoering van je po-vo project heb je zelf de ruimte om te kiezen hoe je de details invult. Het belangrijkste deel gaat over de koppeling po-vo, bijvoorbeeld middels overdracht van kennis en vaardigheden onderling, en bijvoorbeeld het verder ontwikkelen van de warme overdracht. Activiteiten zoals we die kennen uit onze eerdere projecten kunnen ook een plek vinden in je uitvoering.

Bij een po-vo aanvraag vanuit de scholen helpt Danielle van MAZE Subsidies je weer graag bij de aanvraag, de details, het formuleren van je plan en de verantwoording. Deze plannen stel je dan op zonder Junior IOT.

Wat kan wel – idee 2: STO Sterk Techniek Onderwijs vanuit de lopende plannen 2024
De kaart van Nederland is verdeeld in vele STO regio’s, die beslissen over de inzet van de lokale STO gelden. De bedoeling van deze gelden is om de interesse voor techniek te promoten. Deze regio’s zie je op de digitale kaart, waar je ook kunt doorklikken naar de contactgegevens van jouw regio: https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regios/
In het huidige STO plan voor 2024 hebben een aantal regio’s ervoor gekozen om sterker in te zetten op techniek inspiratie op de basisscholen. Sommige regio’s zijn nu bezig de begroting op te stellen voor het lopende jaar. Er is een goede kans dat ze je willen helpen waar de interesses met elkaar overlappen.

We hebben overlegd met contactpersonen van enkele van de STO regio’s. Het beeld dat ik hierbij krijg is dat jullie STO contactpersoon graag benaderd wil worden door de basisscholen met een honger naar techniek. Vanuit Junior IOT helpen we je hier graag bij.

Als school vertel je dan over je interesse in techniek, om te informeren bij jouw STO of ze je willen ondersteunen en of nog budgetruimte is om jullie te helpen bij de uitvoering van een extra project. Een extra project naast de reguliere lessen van je school wordt nog wel eens gezien als interessant om te financieren. Reserveer als basisschool dan een bedrag voor een eigen bijdrage, bijvoorbeeld vanuit je budget voor natuur & techniek. Het hoeft hierbij niet te gaan om de inzet van Junior IOT.

Wat kan wel – idee 3: STO Sterk Techniek Onderwijs plannen 2025-2029
De STO regio’s zullen voor de periode 2025-2029 nieuwe plannen opstellen. De opdracht aan de STO regio’s is dan nadrukkelijker om ook de basisscholen hierin te betrekken. We zouden het leuk vinden als meerdere STO regio’s in hun plannen opnemen om met ondernemende partijen met een aanbod wat aansluit bij hun doelen, samen blijvende projecten te realiseren op de basisscholen. Vanuit Junior IOT zouden we hier graag aan meedoen vanuit de technologie workshops die voor jullie klaar staan!

En hoe verder
Helaas kunnen we de po-vo projecten na de zomer niet voortzetten. We vinden dat jullie dit tijdig moeten weten, om je de kans te geven om samen met Danielle een nieuw po-vo plan te maken. Graag helpen we jullie, maar we zijn geen onderdeel van het plan. 

Ondertussen zoeken we samen graag verder naar nieuwe kansen. Wij zijn er van overtuigd dat het vanuit onze passie en missie wel goed moet komen. Er wordt al gefluisterd dat er een nieuwe subsidievorm aankomt, die goed past bij onze aanpak. We staan open voor tips en suggesties!

Excuses voor dit sombere bericht zo vlak voor de vakantie,

Groet,

Marco

Ondertussen hebben we enorm geleerd van onze lopende PO/VO projecten. Het Junior IOT ondersteuningsteam is met de projecten mee gegroeid. We hebben onze interne aanpak verder uitgebreid en gecontroleerd. De lesplanning voor de scholen is verder opgepoetst. Inmiddels draaien we daarnaast verschillende VO-projecten. We zijn helemaal klaar voor nieuwe kansen en mogelijkheden om mooie projecten draaien. We zien overal leerlingen en scholen met een enorme honger naar tech!

en verder…

We hebben drie manieren om mee te doen met Junior IOT:

Nieuw na de NOT van januari 2023: VO scholen gaan graag aan de slag met de Junior IOT makerspace in de school, de lessen en labs, de technologie machines en materialen, en onze training voor vakdocenten. Op een toegankelijke manier voegen we zo onze technologie inspiratie toe naast jullie bestaande lessen.

Doe je mee? Stuur ons gerust een mailtje: [email protected]