In schooljaar 2023-2024 geven we de lessen uit het VMBO technologie programma van Junior IOT aan leerlingen op Tabor College d’Ampte in Hoorn.

 •  Adres: Tabor College, d’Ampte, Berkhouterweg 5, 1624 NS Hoorn. Parkeerplaats is naast de school aan de Berkhouterweg, vandaar kan je naar de lokalen J0.03 en Jo.05 in het praktijkgedeelte aan de achterzijde van de school.
 • contactpersoon: Kevin Keyner, probeert bij start van de lessen aanwezig te zijn.
 • praktijkinstructeur is James Codrington, is aanwezig bij alle lessen als tweede persoon.
  De groep valt onder het team van Vincent Swier.

Lestijden

We geven de workshops aan twee klassen tegelijk, in twee aansluitende lokalen. De workshops worden wekelijks gegeven in drie lessen van 45 minuten, in lesuur 2, 3 en 4. Dit betreft een gedeelte van een ochtend van twee dubbeluren:

 • 8.40-9.25, geen workshops
 • 9.25- 10.10, deel 1 en begin deel 2
  • pauze 20 min
 • 10.30-12.00, deel 2 + 3 + 4

Afspraken van de school met Junior IOT

Leerlingen

Het lesprogramma is voor twee groepen, totaal 33 leerlingen van het vakcollege Techniek & Ondernemen leerjaar 1. Deze volgen in andere lessen twee uur traditionele basistechnieken, bij economie het vak ondernemen en in activiteitenweken volgen ze lesstof van keuzevak robotica.

In leerjaar 2 maken ze een keuze voor pie, mt of bwi en volgen dan nog twee uur techniek. Deze leerlingen ronden het beroepsgerichte programma in het derde leerjaar af en gaan in leerjaar vier dan een dag op stage en starten al een dag met mbo opleiding niveau 2/3. Het vierde leerjaar doen ze nog op de overige drie dagen ne, wi, en, nask en lo.

Samenwerking praktijkinstructeur

De twee groepen van totaal 33 leerlingen verdelen we over twee lokalen, bediend door de Junior IOT vakdocent en de praktijkinstructeur van de school. Centrale start gebeurt in één van de lokalen. Beide instructeurs rouleren over de lokalen.

Het streven is dat de school een techniekdocent werft die mee kan draaien (in- of extern) zodat de kennis en vaardigheden van het programma worden overgedragen. De aangeworven techniekdocent zal de Junior IOT vakdocent dan vervangen.

De school zorgt voor

Twee lokalen met normale ventilatie, twee digi boards. Wifi. Leerlingen beschikken over Ipads/laptops.

Praktijkinstructeur, die de leerlingen volgt en cijfers invoert. De Junior IOT vakdocent heeft geen toegang tot de digitale systemen van de school.

Uitgeprinte namenlijst om wekelijks de scores bij te houden.

Junior IOT zorgt voor

Materialen. Machines, gereedschappen en materialen worden door Junior IOT geregeld, in overeenstemming met de gekozen labs. Bij programmeerlessen zorgen we voor passende laptops.

We maken gebruik van de machines en materialen van Junior IOT. Deze kunnen door de school worden aangeschaft zodat leerlingen zelfstandig verder kunnen:
– 3D printer + montage + kast 1200 euro.
– 15 soldeerplekken, 1250 euro.
– 2000 soldeeroefeningen verbruiksmateriaal, 1250 euro.
Voor TinkerCad nemen de leerlingen hun eigen iPads mee (het overzetten van bestanden op de USB stick wordt daarom door school geregeld).

Lesinhoud. De lesinhoud bestaat uit de onderdelen van het ‘basis’ Junior IOT jaarprogramma wat we nu uitvoeren op veel PO scholen. De VMBO aanpak leiden we af van de Junior IOT MBO lessenseries, zie het MBO Junior IOT lesprogramma 2020/21 in Friesland – en in mindere mate het Programma in januari 2020 in Friesland, het MBO programma in Nieuwegein, en het NDC programma 2021/22 in Friesland.

Hoe ziet elke Junior IOT lesdag eruit

Elke dag delen we in meerdere stukken:

Lesdag Junior IOT – deel 1: Instructie en uitleg over het onderwerp van vandaag

De Junior IOT vakdocent vertelt aan de hele groep het verhaal van deze dag:

  • Wat is het onderwerp van vandaag.
  • Wat wordt van jullie verwacht.
  • Welke vragen hebben jullie & antwoorden.
  • Eventueel: enkele voorbeeld pitches van afgelopen week (ter inspiratie van de leerlingen).

Zorg ervoor dat je nu de juiste vragen stelt aan de vakdocent. Let goed op, want na dit moment moeten jullie elkaar kunnen helpen. Je bepaalt samen of de uitleg snel of langzaam gaat.

Lesdag Junior IOT – deel 2: Samen aan de slag met het onderwerp van vandaag

Na de uitleg gaan jullie samen aan de slag met het onderwerp van vandaag. Je bouwt en experimenteert net zolang totdat je het een beetje kunt. Help elkaar.

Het werken aan deze opdracht gaat door totdat iedereen kan aantonen: Ik begrijp het onderwerp van vandaag. Help elkaar, want pas als iedereen voldoende meekomt gaan we verder.

Lesdag Junior IOT – deel 3: Persoonlijke opdracht

We nodigen je uit om zelf te ontdekken wat je met deze technologie vaardigheden kunt ontwerpen.

Lesdag Junior IOT – deel 4: Persoonlijke pitch

Iedere dag vertel je in een korte pitch aan je Junior IOT vakdocent wat je vandaag doet, en hoe het werkt. Zo laat je zelf zien dat je de onderwerpen begrijpt.

Let op:  Dit gebeurt terwijl je aan je opdracht werkt. Je moet er zelf voor zorgen dat de vakdocent even naar jouw pitch luistert. Hij of zij noteert je score op de lijst.

Het VMBO technologie programma met de Junior IOT Makerspace

In deze weken werken we aan het Junior IOT technologie programma voor het VMBO. We zien dat de meeste leerlingen het leuk vinden om zelf nieuwe dingen te maken en om zelf met de ‘maak-machines’ te werken van de makerspace. We willen jullie hierbij helpen, en in verschillende stapjes zorgen we dat jullie bekend worden met deze activiteiten. Hands-on ervaring is belangrijk,.

Jezelf ontwikkelen door zelf dingen te ontwerpen

Junior IOT ontwikkelt hiervoor een aansprekende lessenserie. Cijfervorming mag op de scholen via theorie toetsen of middels lab opdrachten. We streven ernaar dat na deze lessenserie een aantal leerlingen zelfstandig technologie ontwerpen kunnen verzinnen en maken in de Junior IOT makerspace.

Vakoverstijgende vaardigheden

Onze lessen zijn vooral opgebouwd uit zelf ontdekken en elkaar helpen. Inhoudelijk vragen we de leerlingen om zelf combinaties te maken van de onderwerpen en vaardigheden die ze bij ons leren. Samenwerken en combineren van onderwerpen wordt in de regel gezien als een vakoverstijgende activiteit. Vooral het pitchen is voor veel leerlingen nieuw en uitdagend, en is zeker vakoverstijgend. En natuurlijk lezen, begrijpen en doen. Media vaardigheden, overleggen en samenwerken. Vragen als wat wil ik, wie ben ik zijn belangrijke thema’s. Mijn beroepskeuze en mijn plaats in de maatschappij. En wat wil ik en mijn onderwijs carrière. Zo vormt het Junior IOT lesprogramma een bijzonder mooie aanvulling op de vaardigheden die de leerlingen op school leren.

Cijfer of beoordeling

In deze serie zullen we het eindcijfer mede laten bepalen door de resultaten van je achtereenvolgende pitches. De pitch resultaten geven je dan meteen een indicatie of je op de goede weg zit. De school maakt verder de keuze hoe jouw eindcijfer tot stand komt.

Uitvoering van eigen projecten

De leerlingen zijn vrij om zelf één of meer tussen- en eindprojecten te kiezen. We geven je wel voorbeelden. Met deze projecten tonen de leerlingen zelf aan dat ze de technologie vaardigheden beheersen. De projecten zijn onderdeel van de pitches en tellen daarmee mee in de beoordeling. Voor het VMBO niveau worden een aantal criteria gesteld aan zo’n project.

Per persoon (eventueel duo) één of meer projecten te bedenken, uitwerken tot een product of prototype, criteria:

 • Gebaseerd op één of meer van de genoemde vaardigheden van de Junior IOT Makerspace.
 • Dat je zelf een noemenswaardige bijdrage geleverd bij het ontwerpen of maken van het resultaat.
 • Als er sprake is van een prototype dan moet in ieder geval aantoonbaar worden gemaakt dat het werkt, of zou kunnen werken (voor het geval je het niet hebt kunnen maken).

Extra mogelijkheden:

 • Optioneel: Journaal van activiteiten, cq serie labtoetsen/pitches.
 • Optioneel: Overdrachtsdocument van project.
 • Optioneel: Afronding met ‘criteria gericht interview’ –> niet nodig. De school kan kiezen om dit te vervangen door de interactieve eindpitch.

Let op: We kiezen in deze serie alleen voor wekelijkse pitches. Het journaal en overdrachtsdocument zijn niet nodig. Maar als je in de problemen bent gekomen kan je hiermee misschien nog wel jouw resultaat ophalen. Zoek dan op het woord ‘overdrachtsdocument in https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino-stopmotor/

 

Pitch scores verdienen

Met het geven van de pitches tijdens de les bootsen we jouw toekomstige werkomgeving na. De manager van je baas loopt langs en is benieuwd wat er gebeurt. Hij/zij stelt nieuwsgierige vragen om je te helpen, zoals in het echte werk gebeurt. In gedachten wil de manager wel weten of het bedrijfsbudget voor dit lab en de mensen erin nuttig wordt besteed. De manager heeft interesse in een positief verhaal, en als het te lang duurt dan gaat hij/zij met zijn telefoontje spelen.

Het kan zijn dat je even de aandacht van de manager moet vragen. Als je niet pitcht, dan ben je niet gezien – en dat is niet handig voor je carrière. Als je in de les geen pitch doet dan heb je helaas geen beoordeling (een pitch met onvoldoende inhoud is altijd beter dan géén pitch). Let zelf op!

Maar een klein deel van de beoordeling gaat over het idee dat iets af moet zijn. Het is veel belangrijker dat je kunt laten zien dat je begrijpt waar het over gaat. Als jij iemand kunt uitleggen hoe het werkt, dan zit je wel goed.

De school kijkt hiernaar om er een cijfer van te maken.

Voor de school: De scores worden in het schoolsysteem ingevoerd door de medewerker van de school.

Soms laten we je dan de lesstof uitleggen aan een medeleerling om aan te tonen wat je weet.

 

 

Agenda

De reservering is van november tot half februari, met mogelijkheid tot verlenging tot de zomer.

De genoemde datums zijn nog onder voorbehoud – nog niet alle dagen is een Junior IOT vakdocent gereserveerd.

Datum d’Ampte Onderwerpen
zaterdag 21 oktober 2023 (INFO)  – herfstvakantie
zondag 29 oktober 2023 (INFO)  – herfstvakantie
donderdag 2 november 2023 vervallen wegens storm
donderdag 9 november 2023 Junior IOT – ochtend

door meester Marco (dat is toevallig mijn achternaam)

Les 1 = Solderen 1

– oppervlakkige introductie van deze pagina, hoe gaan we werken

– introductie soldeerwerkplaats, veiligheid en samenwerken

– tijdens de uitvoering van de persoonlijke opdracht: enkele pitches (vandaag alleen om even te oefenen)

https://junioriot.nl/soldeeroefening/

Persoonlijke opdracht: Zelf een lichtje maken. Nog een keer maar dan met schakelaar, drukknop. Verzin combinaties. Een enkeling vindt de vervolgopdrachten via onze website.

donderdag 16 november 2023 Invuling door school

Marco niet aanwezig (PET Hoogwoud)

TinkerCad 1

https://junioriot.nl/tinkercad-login/

Je mag geen samenstellingen gebruiken, je moet alles zelf tekenen uit echte basis delen.

Na de pauze: Hoe teken je dingen op maat? De getallen op de maatlijnen kun je aanpassen.

Persoonlijke opdracht: Kies een vorm of voorwerp en bouw dat na.

Eventueel: Samenwerkopdrachten (is een beetje speels) https://junioriot.nl/3d-samenwerk-opdrachten/

Eventueel: 3D uitdagingen, https://junioriot.nl/3d-uitdagingen/

Het doel is om middels deze oefeningen in enkele weken dit te kunnen:

 • Je hebt al eerdere ontwerpen gemaakt in TinkerCad
 • Je hebt de uitleg gelezen bij elk van de knoppen in de uitleg. Je hebt elk van de knoppen in deze uitleg al gebruikt.
 • Je begrijpt dat je zelf ontwerpt vanuit de basisvormen, geen coole Ferrari uit de library. Ontwerpen die niet van jezelf zijn, tellen niet mee.
 • Je kunt blokjes op maat maken, bijvoorbeeld 2 millimeter breed en 5 mm hoog.
 • Je kunt optillen, stapelen en samenvoegen. Je kunt onderdelen op zijn plek zetten. Je kunt gaten maken.
 • Je hebt ontdekt hoe je moet samenwerken met de knop ‘poppetje plus’

Extra: begin alvast met het knikkerdoolhof: https://junioriot.nl/knikkerdoolhof/

donderdag 23 november 2023

 

Invulling door school

Marco niet aanwezig (workshops PET Haarlem, 3D makers zone)

TinkerCad 2

Wat is de samenwerk knop? Rechtsboven is een poppetje-plus knop, hiermee kan je samen aan één ontwerp werken.

Na de pauze: Hoe zet je dingen op zijn plek? Selecteer twee of meer objecten, en met de midden/links knop kan je ze op elkaar uitlijnen. Samen met de getallen op de maatlijnen weet je nu genoeg om echt op maat te tekenen.

Persoonlijke opdracht: Kies een ingewikkeldere vorm, of iets wat kan bewegen, en bouw dat na.

Voorbeeld: Bedenk een dekseltje wat past op een opengemaakt blikje kattenvoer/cola/red bull.

Extra: knikkerdoolhof https://junioriot.nl/knikkerdoolhof/

donderdag 30 november 2023 Junior IOT – ochtend

door meester Marco

Les 2 = Solderen 2

– completeren van de introductie van deze pagina, hoe gaan we werken

– snelle recap van solderen en veiligheid

– tijdens de uitvoering van de persoonlijke opdracht: enkele pitches (vandaag alleen om even te oefenen)

https://junioriot.nl/rgb-lichtorgel/

Persoonlijke opdracht: RGB lichtje met drie druknoppen.

donderdag 7 december 2023 Junior IOT – ochtend

 

door meester Marco

Eerste uur: Prikbordje. https://junioriot.nl/circuit-ontwerp/

Als je een compleet werkje kan laten zien, mag je daarna: Solderen 3 (optionele dag)

Persoonlijke opdracht: Bouw het RGB meer kleuren licht met schakelaars

donderdag 14 december 2023 Junior IOT – ochtend

 

door meester Marco + Simone

Twee helften tegelijk, of kortere tijd met een enkele groep.

 • Prikbordje 1 / Solderen

Daarna omwisselen

 • Solderen / Prikbordje 1

https://junioriot.nl/circuit-op-printplaat/

Persoonlijke opdracht: Een zelfbedachte machine op een printplaat

 

donderdag 21 december 2023 Junior IOT – ochtend

door meester Marco + Simone

Prikbordje 2

 

Persoonlijke opdrachten prikbordje: Bouw een circuit met transistors. Het knipperlicht kan door de helft op een eigen bordje, bouw er twee en maak je knipperlicht. Hij knippert ongeveer een keer per seconde.

Luister naar de uitleg van kleine en grote weerstanden, en kleine en grote condensatoren, en de frequentie. Luister naar de uitleg van de luidspreker.

Bouw er vier en luister naar de uitleg van de stappenmotor.

Persoonlijke opdracht 3D: Ontwerp iets wat in elkaar zou kunnen passen.

Bekijk de pneumatiek demo. Zelf met pneumatiek spelen.

zaterdag 23 december 2023 (INFO)  – kerstvakantie
zondag 7 januari 2024 (INFO)  – kerstvakantie
donderdag 11 januari 2024 Junior IOT – ochtend

door meester Marco + Simone

3D Printer 1

https://junioriot.nl/3d-printen/

Er zijn nu 10 Prusa Mini 3D printers aanwezig. De eerste leerlingen leren het gehele traject om vanaf TinkerCad te 3D printen. De rest: Tinkercad ontwerpen.

Er zijn nu leen laptops voor de leerlingen die niet lekker met hun iPad werken. Er zijn nu verloopjes van iPad naar USB.

Idee: knikkerdoolhof –> twee leerlingen pakken deze opdracht op, en beide worden geprint. Met één transparant dekseltje!

Persoonlijke opdracht: Ontwerp een knikkerdoolhof of een samengesteld onderwerp.

donderdag 18 januari 2024 Junior IOT – ochtend

door meester Marco

Programmeren in TinkerCad. We zien voldoende focus en samenwerking om de gezamenlijke programmeerinstructie te geven. Voor de pauze heeft iedereen het programma gemaakt. Na de pauze kiezen veel leerlingen hiermee door te gaan.

3D Printer 2. Er zijn nu 8 printers mee. Leerlingen helpen elkaar, per printer worden ongeveer twee prints gemaakt. Kevin krijgt de schoolprinter aan de slag voor een leerling die een extra groot ontwerp heeft voor zelf ontworpen onderdelen voor een pneumatiek/kogellager beweeg machine

Afhankelijk van aantal printers leren enkele leerlingen 3D printen. De rest: Tinkercad ontwerpen.

Idee: knikkerdoolhof maar nu met transparant deksel.

Persoonlijke opdracht: Ontwerp een knikkerdoolhof of een samengesteld onderwerp.

donderdag 25 januari 2024 Junior IOT – ochtend

nog af te spreken:

Invulling door Kevin/ school

Marco niet aanwezig (Brainport Kennisfestival Eindhoven)

Kevin kan aan de slag met één van de volgende onderwerpen:

– Programmeren in TinkerCad – deel twee, de raket. Deze oefening staat helemaal uitgeschreven. Kijk op Junior IOT website / basis / programmeren in TinkerCad

– 3D ontwerp uitdagingen. Iets wat in elkaar past. Of iets wat op maat moet worden geprint. Of het dubbelwoord volgens het filmpje. Kijk op Junior IOT website / basis / 3D uitdagingen

Vraag even wie hier thuis verder mee is gegaan.

donderdag 1 februari 2024 Junior IOT – ochtend

 

door meester Marco + Bo

 

 

 

Engineering 1

Optioneel: Makerspace certificaat

 

(te ontwikkelen) Solderen met weerstanden en transistors.

Persoonlijke opdracht: Bouw een circuit met transistors

 

donderdag 8 februari 2024 skip vervalt wegens bedrijfsbezoek (info 29-1, WhatsApp dhr Keyner)
donderdag 15 februari 2024 Junior IOT – ochtend

 

door meester Marco (hoeft niet naar  Techniek week Spaarne College)

Engineering 3 (optionele dag)

Optioneel: Makerspace certificaat

Optioneel: vandaag geeft iedereen een interactieve eind pitch (de school kan hiervoor kiezen aan de hand van jullie inzet)

zaterdag 17 februari 2024 (INFO)  – voorjaarsvakantie

Verlenging.

Bij de verlenging komen de lesonderwerpen opnieuw aan de orde. We noemen dit Jaar 2. Dezelfde onderwerpen maar dan met meer diepgang. Hierdoor krijgen de laatste leerlingen écht vertrouwen in deze vaardigheden. De meer geïnspireerde leerling krijgt de ruimte zich op eigen kracht meer te verdiepen en te verbreden. Leerlingen helpen elkaar. De docent of Junior IOT vakdocent luistert naar de leerlingen en benoemt zo actuele onderwerpen en opdrachten.

Vanaf maandag 4 maart verzorgt Junior IOT het vervolg van de lessen technologie op maandag lesuur 1,2 en maandag lesuur 3,4 (8.40-12.00).
Het eerste blok is 1T, het tweede blok is 1V (beiden groepen van 16 leerlingen). De groep van donderdag wordt dus gesplitst in 2 groepen van 16-17 en krijgt nu 2 x 45 minuten les als deelgroep i.p.v. 3 x 45 minuten met de hele groep. Een leerkracht sluit aan bij deze lessen en verzorgt contact tussen school en Junior IOT en zorgt voor invoer van cijfers en beheer groepen, samen met docente van Junior IOT.

Datum d’Ampte Onderwerpen
zondag 25 februari 2024 (INFO)  – voorjaarsvakantie
donderdag 29 februari 2024  – Junior IOT – verlenging

Met James

Maak een Stoplicht

Vaardigheden opfrissen in TinkerCad

Extra: prikbordje

maandag 4 maart 2024  – Junior IOT – verlenging Maak een Stoplicht

Enkele leerlingen leren de 3D printer te gebruiken

Extra: 3D doolhof

Extra 2: dubbelwoord

maandag 11 maart 2024  – Junior IOT – verlenging Maak een Stoplicht

De meeste leerlingen hebben nu in TinkerCad een stoplicht getekend. Nu de andere leerlingen ook!

Extra: 3D doolhof

Extra 2: dubbelwoord

maandag 18 maart 2024  – Junior IOT – verlenging Maak een Stoplicht

De helft van de leerlingen hebben nu een stoplicht geprint, nu de andere leerlingen ook!

Extra: Schroefdraad letters

Extra 2: 3D achtbaan

maandag 25 maart 2024  – Junior IOT – verlenging Maak een Stoplicht

De laatste leerlingen printen vandaag hun eigen stoplicht. De onderdelen worden in elkaar gezet.

Extra: Schroefdraad letters

Extra 2: 3D achtbaan

vrijdag 29 maart 2024 (INFO)  – goede vrijdag
maandag 1 april 2024 (INFO)  – 2e paasdag
maandag 8 april 2024  – Junior IOT – verlenging Maak een Draai Object

Leerlingen kiezen een object, maken foto’s en gaan meten. Kiezen een schaal en beginen het object in TinkerCad op te zetten.

maandag 15 april 2024  – Junior IOT – verlenging Maak een Draai Object

Het object wordt verder uitgewerkt in TinkerCad. De eerste 3D prints worden gemaakt.

maandag 22 april 2024  – Junior IOT – verlenging Maak een Draai Object

Verder uitwerken en printen.

Er zijn nu lagers en motors voor de leerlingen die hun object hierop willen aanpassen.

zaterdag 27 april 2024 (INFO)  – meivakantie
zondag 5 mei 2024 (INFO)  – meivakantie
maandag 6 mei 2024 (INFO)  – advies extra meivakantie
donderdag 9 mei 2024 (INFO)  – hemelvaart
zondag 12 mei 2024 (INFO)  – advies extra meivakantie
maandag 13 mei 2024  – Junior IOT – verlenging
maandag 20 mei 2024 (INFO)  – 2e pinksterdag
maandag 27 mei 2024  – Junior IOT – verlenging
maandag 10 juni 2024  – Junior IOT – verlenging
maandag 17 juni 2024  – Junior IOT – verlenging
maandag 24 juni 2024  – Junior IOT – verlenging
zaterdag 20 juli 2024 (INFO)  – zomervakantie