Met de Junior IOT aanpak ontdekken de junior deelnemers meer over hun interesse in technologie. De onderlinge samenwerking om technologie te ontdekken volgt bij ons de aanpak van de makerspace: elkaar helpen om mooie, persoonlijke dingen te maken. Je ziet de kinderen hier enorm van genieten!

Op deze informatie pagina vertellen we hoe het naschools aanbod van Junior IOT is opgezet.

Met de Junior IOT aanpak ontdekken de junior deelnemers meer over hun interesse in technologie. De onderlinge samenwerking om technologie te ontdekken volgt bij ons de aanpak van de makerspace: elkaar helpen om mooie, persoonlijke dingen te maken. Wij passen onze Junior IOT lesplanning aan op de lokale behoefte en omgeving, zodat de junior zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Voor de inspiratie van de leerlingen maakt het ons niet uit of dit komt uit de deelname onderdeel van een curriculum binnen de school, van een vaste buitenschoolse activiteit of van onze open inloop op de zaterdag.

De slogan van Junior IOT is ‘Samen technologie ontdekken’. Voor ons betekenen deze drie woorden:

  1. Samen
    Je helpt elkaar en je geeft je kennis en inspiratie aan elkaar door. Samen zorgen de juniors voor een mooie werkomgeving.
  2. Technologie
    Technologie is overal. Alles wat je in onze moderne wereld aanraakt bestaat uit-, is ontworpen via-, of is gemaakt met technologie.
  3. Ontdekken
    Vanuit Junior IOT vinden wij het belangrijk om de juniors te inspireren voor technologie.

Bij onze benadering krijgen de leerlingen de ruimte om te ontdekken: wie ben ik, wie wil ik zijn. Deze vragen helpen deze juniors om vaardigheden te ontwikkelen, meer kansengelijkheid in het onderwijs te bereiken, én te komen tot een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij. Dit streven past goed in het doel van het buitenschools aanbod van de school, bijvoorbeeld in het kader van de verlengde schooldag.

De inhoud en aanpak van het buitenschools aanbod van Junior IOT

Het Junior IOT naschoolse aanbod bieden we in een traject van één schooljaar minimaal 30 schoolweken aan. In 2024 gaan de basisschoolleerlingen in Nederland in totaal 39 weken naar school toe. Wij bieden de activiteiten buiten de reguliere onderwijstijd. Dit kan eventueel in combinatie met een aanbod tijdens schoolvakanties.

Het programma van Junior IOT geeft sterke ondersteuning in cognitieve ontwikkeling door de combinatie van instructie en uitvoeren. De leerling wordt begeleid in het productief willen samenwerken, en zo groeit het op gebied van sociale vaardigheden. De leerling leert over de wereld om zich heen, en hoe techniek deze wereld mogelijk heeft gemaakt. Het Junior IOT aanbod voorziet hiermee in een bredere ontwikkeling in meerdere categorieën.

De kosten van het aanbod

Voor de kosten van het aanbod stellen we graag een offerte op. We gaan bijvoorbeeld uit van wekelijks de inzet van een dagdeel voor één Junior IOT vakdocent, plus machines en materialen. Hierbij volgen we de Junior IOT prijslijst: https://junioriot.nl/prijslijst/

Scholen vragen ons regelmatig welke subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn. Dit aanbod past uitstekend in de subsidievorm ‘School en Omgeving’ welke door aangewezen scholen kan worden aangevraagd van 1 april tot en met 30 april 2024. We kunnen vrijblijvend helpen met deze aanvraag. Deze subsidie voorziet in een vergoeding per deelname uur per leerling, waardoor de school naar verwachting naast deze subsidie zelf wellicht nog 50% bekostiging bijdraagt aan het Junior IOT programma. De school zorgt zelf voor één of meer begeleiders; per 12 leerlingen één begeleider.

Een uitgeschreven programma

In selecte gevallen heeft de school een uitgeschreven programma nodig met daarin duidelijke afspraken over doelen en voortgang, ter verantwoording van de door de school gekozen financieringsvorm.

Samen met onze expert komen we tot de juiste formulering van het programma. De inhoud, maar ook de groei van het programma, wordt gedeeld met de school zodat zij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de leerlingen. In ons programma beschrijven we de belangrijkste doelen,  onder meer: Het leren te leren, de cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen.

We formuleren hiervoor de match met ons buitenschools programma met onze makerspace aanpak. We laten zien hoe het aanbod een match is met de doelen en vereisten voor een bredere ontwikkeling in meerdere categorieën.

In een buitenschools programma worden de activiteiten buiten de reguliere lestijden aangeboden, eventueel aangevuld met een inspirerend aanbod tijdens schoolvakanties.