Bij ROC Midden Nederland kiezen we in februari 2020 voor een nieuwe aanpak door de Internet of Things module te geven vanuit een hands-on technologie Lab. Bestaande onderdelen van het Junior IOT programma worden ingezet als invulling van het MBO lessenserie ‘IoT’ als vast keuzedeel binnen de securityopleiding. Vanuit ROC-MN wordt nagestreefd dat de lessenserie een blijvende plek op school behoudt.

Materialen

Materialen en soldeergereedschap wordt door Junior IOT geregeld, in overeenstemming met de gekozen labs.

Twee trajecten van 9 weken – gestopt vanwege corona virus

In de eerste 9 weken behandelen we programmeren en hardware, en sensors op de arduino. Daarna volgt een verdere verdieping en specialisatie waarbij we in teams een echte IoT praktijk case nabouwen.

Deelname

Naar verwachting sluiten twee klassen van circa 20 leerlingen zich aan.

 • Maandag ochtend, theorie 8:30-10:00 en lab 10:15-11:45
  D2.21, klas 4S8A, 20 –> 23 leerlingen
 • Maandag middag, theorie 12:30-14:00 en lab 14:15-15:45
  D2.21, klas 4S8B, 18 leerlingen

Docenten

 • Marco van Schagen
 • Dhr. Gerben Boot

Weekindeling voor de studenten

Maandag 3 februari – week 1 – Introductie en eerste lab
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w01

  • 5 min Check-in, iedereen aanwezig check, agenda voor deze les
  • Welkom, wat hebben jullie hiervoor gedaan, stage – hoe was dat anders, hoe zou je dingen op school anders willen doen dan voor je stage
  • Wat willen wij met dit vak, hoe kunnen we dit samen regelen
  • Om dit voor elkaar te krijgen – hoe houden we dan rekening met elkaar –> leerkracht als coach of teamleider, of toch liever als directeur? Hoe centrale aandacht vragen, goede spirit maakt meer dingen mogelijk
  • Stukjes Cisco, introductie, controllers, sensors en actuatoren
  • 5 min Check-out naar pauze
  • 5 min Check-in, iedereen aanwezig check, agenda voor deze les
  • Lab, hoe werkt dat – samenwerken, hoe vragen we om centrale aandacht in het lab
  • Lab inrichten met spullen
  • Eerste lab activiteit
  • 5 min afbouwen
  • 5 min Check-out naar volgende week

Maandag 10 februari – week 2 – Circuits en een eerste schakeling
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w02

  • 5 min Check-in, iedereen aanwezig check, agenda voor deze les,
  • Welkom, wat is er gebeurd sinds vorige keer, wat was top en wat was flop
  • Hoe gaan we toetsen –> elevator pitches in de Labs – en ook een Lab Log, zie ook https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w02
  • Stukjes Cisco, H2 componenten, stroomkring, Arduino; herhalen controller voorbeelden
  • Installeren Arduino
  • Installeren drivers (drivers uitpakken naar bijvoorbeeld C:\drivers\ )
  • 5 min Check-out naar pauze
  • 5 min Check-in, iedereen aanwezig check, agenda voor deze les
  • Repeat: Toetsing criteria, en is je arduino install gelukt?
  • Lab: licht piano, en als extra de PCB oefening
  • 5 min afbouwen
  • 5 min Check-out naar volgende week

Maandag 17 februari – week 3 – Hoe werkt programmeren op de Arduino Nano, en eigen PCB
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w03

  • 5 min Check-in, iedereen aanwezig check, agenda voor deze les
  • voorbeeld van een Lab Log, wie laat wat zien?
  • Stukjes Cisco,
  • Afmaken: Installeren Arduino, drivers (drivers uitpakken naar bijvoorbeeld C:\drivers\ )
  • 5 min Check-out naar pauze
  • 5 min Check-in, iedereen aanwezig check, agenda voor deze les
  • Lab: Volg de stem van de leerkracht, maak je eigen arduino Blink
  • Blink Extreme
  • 5 min afbouwen
  • 5 min Check-out naar volgende week

Maandag 24 februari – vakantie

Maandag 2 maart – week 4 – Sensors/actuators op de arduino, breadboard blink en NeoPixel
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w04

 

 • 5 min Check-in, iedereen aanwezig check, agenda voor deze les
  • Programmeerstructuren – hoe, google is je vriend.
   • Delay – dit is een rare opdracht
   • Functies – eigenlijk is dit hoe het meeste taalstructuren worden geformuleerd
   • {groepering} – deze ken je ook al
   • If (test){codeblok}
   • Loops
   • en verder…?
    • assignments
    • compare, vergelijking
    • bewerking zoals optellen, bitshift
  •  Lab log
   • voorbeeld van een Lab Log, wie laat wat zien?
   • werken aan lab log
   • rest tijd eigen lab
 • check-out

Maandag 9 maart – week 5 – Sensors/actuators op de arduino,
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w05

 • 5 min Check-in, iedereen aanwezig check, agenda voor deze les
  • Wat heb je gedaan: Arduino Blink Extreme
  • Hoe gaan we verder; zoek even op wie nog niet zo ver is, en wie verder is; nu even de groepjes anders samenstellen zodat je elkaar meer helpt.
  • Programmeerstructuren – hoe, google is je vriend.
   • uitleg vanuit de groep:
    • Delay – dit is een rare opdracht
    • Functies – eigenlijk is dit hoe het meeste taalstructuren worden geformuleerd
    • {groepering} – deze ken je ook al
    • If (test){codeblok}
    • Loops
   • en verder…?
    • variabelen
    • assignments
    • compare, vergelijking
    • bewerking zoals optellen, bitshift
  •  Lab log-groep laat zelf op het scherm zien.
   • voorbeeld van een Lab Log, wie laat wat zien?
   • werken aan lab log
   • rest tijd eigen lab
 • 5 min Check-out naar pauze

 

 • 5 min Check-in, iedereen aanwezig check, agenda voor deze les
  • Lab
 • check-out

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=

Maandag 16 maart – week 6 – Lab: opdrachten vanuit Arduino pack of Fun
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w06

 • Welke programmeer structuren ben je tegen gekomen in de labs van de voorgaande keer?
 • Kan je nu de code uit de voorbeelden combineren?
  • Joystick met NeoPixel lichtstokje?
  • Wat kan je nog meer verzinnen
 • Uitleg ultrasoon afstand sensor
 • Uitleg BME280

 

 • De Labs van de vorige keer – je mag deze nog afmaken
 • Lab – Ultrasoon sensor
 • Lab – BME280 voorbeeld
 • Lab – Maak zelf een combinatie

Maandag 23 maart – week 7 –  Lab: opdrachten vanuit Arduino pack of Fun, presentaties, elevator pitches
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w07

Maandag 30 maart – week 8 – Lab: opdrachten vanuit Arduino pack of Fun, presentaties, elevator pitches
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w08

Maandag 6 april – week 9 – Lab: opdrachten vanuit Arduino pack of Fun, presentaties, elevator pitches
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w09

Maandag 13 april, 2e paasdag – week 10, bufferweek – Inhalen, overleg leerkrachten en voorbereiding volgende blok. Meeste leerlingen hebben andere school activiteiten.

 

Volgende blok:

Maandag 20 april – week 1
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel01

Maandag 27 april – geen lab, vakantie; leerkrachten voorbereidingsdag?

Maandag 4 mei – geen lab, vakantie; leerkrachten voorbereidingsdag?

Maandag 11 mei – week 2

https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel01
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel02

Maandag 18 mei – week 3
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel02

Maandag 25 mei – week 4
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel02

Maandag 1 juni, tweede pinksterdag = vrij – geen lab, nog in te vullen –> vrij lab voor eigen project
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel03

Maandag 8 juni – week 5
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel03

Maandag 15 juni – week 6 – toetsen en labs voor het eindcijfer
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel03

Maandag 22 juni – week 7 – bespreken van eindcijfer en vrije oefening

Maandag 29 juni – week 8 – reserve dag, laatste week voor de zomervakantie