Op basisschool Atalanta werken we vanaf begin 2019 met de workshops van Junior IOT. Ook in schooljaar 2019/2020 en 2020/2021 hebben de kinderen op deze manier gewerkt aan deze inspirerende workshops met technologie. En ook in het nieuwe schooljaar 2021/22 mogen de kinderen weer aan de slag met het Junior IOT!

Dit programma daagt de leerlingen uit om de schoolse manier van leren los te laten, en hun eigen interesse en ‘ontwikkelwens’ te activeren. Leerlingen worden hierbij sterk gestimuleerd zichzelf te activeren, en daarbij de ander mee te nemen. In kleine groepen bouwen we samen aan onze technologie werkplaats. De leerlingen leren om zelf vragen te stellen als ‘wat vind ik leuk’ en ‘hoe werkt dit’, en ze leren zelf de antwoorden te ontdekken. Per halve klas groeien we in onze skills en vaardigheden, om telkens samen meer nieuwe dingen aan te kunnen.

Plan

We helpen de leerlingen om te groeien in technologie, 21e eeuwse vaardigheden en het zelf- en samenwerken. Ruim één dag per week (indicatief) werken we op de school met de leerlingen van groep 5-6-7-8 (indicatief). Zo krijgt elke leerling elke twee of drie weken (indicatief) één uur Junior IOT technologie. In dit technologie-uur heeft de leerkracht zo bovendien extra aandacht voor de kleinere groep in de eigen klas.

Doel

Het doel van dit programma is het activeren van een krachtig zelfsturend vermogen, middels het versterken van vaardigheden in het algemeen. De leerling (her)vindt zijn en haar eigen kracht. Voor de zwakkere groep draagt dit bij aan het opbouwen van vaardigheden, en bij sterkere leerlingen vooral aan het ontdekken en ontwikkelen van het achtergebleven potentieel. We richten ons op het opbouwen van een krachtige verbinding tussen verschillende soorten leerlingen, in de klas en over de bovenbouwgroepen heen.

We ontwikkelen hiermee een innovatief vervolg op de technologie basis programma’s waarmee in schooljaar 2020/2021 en de voorgaande periodes op Atalanta reeds een goede basis is gelegd. We leggen nog meer de focus op project, proces, samenwerken en jezelf te leren ontwikkelen. Een dappere aanpak om een nieuwe nabier te vinden en oude wegen te doorbreken. De nadruk ligt dan op de beleving en ervaring, en minder op prestatie en het meten van de eindresultaten. We zien dat de kinderen nu meer met trots naar buiten treden; dat de ouderbetrokkenheid groeit; en dat vooral iedereen er weer van geniet om naar school te gaan. In 2021/2022 willen we de leerlingen nog meer voorbereiden op de innovaties en samenwerken in de toekomst.

We verkennen de voordelen van deze aanpak voor onze organisatie binnen de school, om te beslissen in welke mate dit bijdraagt tot een positief werkklimaat binnen het team, en welke elementen we bijsturen in onze visie en beleid.

Dit programma is gericht op de leerlingen, versterkt de 21e eeuwse vaardigheden en geeft tegelijk middels teach-the-teacher handvatten voor de leerkrachten om zelf te groeien in deze vaardigheden. Junior IOT verzorgt het programma in samenwerking met de leerkrachten inclusief benodigde machines en materialen.

Vanuit het Junior IOT aanbod werken we aan ‘Samen technologie ontdekken’, ‘Centrale 3D printer werkplaats’, ‘Electronica en programmeren’, ‘Robots en sensors’. De door de leerlingen behaalde resultaten, vaardigheden, samenwerkings skills worden aan het eind van het jaar uitbundig getoond: ‘kids op het podium’, en ‘Atalanta Buitenweek’.

Leerkrachten meenemen in hun kracht

De groepsleerkrachten worden deels vervangen en vrij gemaakt om samen met de Junior IOT vakdocent een actieve rol te nemen in dit programma. Zo zorgen we ervoor dat de resultaten worden meegenomen in de andere vakken gedurende het schooljaar, en we borgen een basis voor komende schooljaren.

Samen met Junior IOT

Het Atalanta heeft de wensen samengesteld volgens welke dit programma is opgesteld met Junior IOT. We nemen gezamenlijk de regie over de verschillende uitvoeringsstappen in het schooljaar. Gaandeweg voegen we meer details toe. De kern is om het mooiste te kunnen realiseren voor de kinderen op het Atalanta.

Het programma wordt gerealiseerd vanuit een centrale subsidie, welke wordt verworven en geregisseerd wordt door de school. Een verplicht punt daarbij is de uitvoering in een specifiek tijdvak wat het schooljaar 2021/2022 omvat.

Programma omvang

Het programma voorziet in

 • circa 40x wekelijks één lesdag + materialen + (indien mogelijk) buitenweek activiteiten
 • de benodigde gereedschappen en materialen.

Naarmate het schooljaar vordert wordt de omvang verder afgestemd op de resterende middelen.

Programma onderdelen

Junior IOT – Samen Technologie Ontdekken op School, groep 5-6-7-8, workshops en inloop

Voor de leerlingen gaan deze lessen per halve groep. Indien we kiezen voor groep 5-6-7-8, zal het dit schooljaar gaan om 6 groepen. Junior IOT zorgt voor de benodigde gereedschappen en materialen, het gebruik van bestaande labs en lessen, en teach-the-teacher ondersteuning tijdens de lessen.

De na-schoolse inloop nemen we omwille van budget niet op in de planning.

3D printen op school

De 3D Print werkplaats met de Prusa Mini 3D printer is in schooljaar 2020/2021 ingericht ter ondersteuning van verdere innovatieprogramma’s binnen de school in de volgende schooljaren. Junior IOT verzorgt de toegang voor de leerlingen, instructie, uitdagend lesmateriaal, en het in stand houden en/of vervangen van deze machines en materialen. Om het succes van de beoogde innovatie te borgen zijn of wordt in overleg eventueel nog één 3D printer aangeschaft.

Junior IOT Solderen op school

Het soldeer lab, met de Labkist met 15 mooie werkplekken voor electronica solderen is reeds ingericht ter ondersteuning van verdere innovatieprogramma’s binnen de school in de volgende schooljaren. Junior IOT verzorgt de toegang voor de leerlingen, instructie, uitdagend lesmateriaal, en het in stand houden en/of vervangen van deze machines en materialen. Om de workshop te kunnen verbreden en verdiepen gebruiken de leerlingen de eigen chromebooks van de school.

Junior IOT Electronica

Het electronica lab, een werkset met breadboards en voedingen, stelt de leerlingen in staat om op een toegankelijke manier verdere mogelijkheden te ontdekken van electronica. Deze vernieuwende aanpak geeft meer mogelijkheden voor het zelf ontdekken van de interesses. Workshops worden uitgevoerd middels extra instructie op het scherm van de eigen chromebooks van de school.

Junior IOT programmeren op school

Het Arduino lab is een werkset waarmee de leerlingen in de praktijk kennismaken met echte programmeervaardigheden zoals we deze in de industrie ook tegenkomen. Op bijna elk punt in de wereld van vandaag zie je objecten die iets te maken hebben met programmeren, en we hebben in de nabije toekomst de mensen nodig die dit kunnen bouwen. We geven veel ruimte voor extra verbreding en verdieping. Workshops worden uitgevoerd middels extra instructie op het scherm van de eigen chromebooks van de school. Voor het programmeren gebruiken we de laptops van Junior IOT.

Atalanta naar buiten week

De ‘naar buiten week’ is de kroon op ons werk. Leerlingen krijgen de kans om trots te laten zien hoe ver ze zijn gekomen, en deze week is daarmee een belangrijk onderdeel van het programma. We zoeken nog aanvullend budget voor dit deel van het programma.

Junior IOT kan op twee manieren instappen:

 • Volle inzet Junior IOT. Enkele dagen of zelfs een gehele week georganiseerd door Junior IOT . Elke dag zijn er meerdere workshops. Een timmerdorp wat iedere dag verder groeit. Iedere dag ontdekken we nieuwe verrassingen. Daarmee wordt het steeds gekker, en we verwachten dat de laatste dag écht indruk zal maken.
 • Volle inzet vanuit de school. Enkele dagen, of zelfs een gehele week georganiseerd door de school. Junior IOT helpt met het opzetten van het programma, en levert onder meer de gereedschappen voor het timmerdorp. De school organiseert met ouders en vrijwilligers vanuit de school activiteiten en het timmerdorp. Daarnaast verzorgt Junior IOT een aantal mooie workshops op de afsluitende dag.

Om deze week te verdienen zullen we moeten inlopen op de beschikbare budgetten.

BSO workshops met Forte

Ook afgelopen jaar hebben we bij BSO Forte op Atalanta onze workshop gegeven, als inloop. Afhankelijk van de ervaring van de deelnemertjes doen zo’n 8 tot 12 kinderen mee, van 7 jaar en ouder.

Tot december doen we op de BSO onze workshops, twee of drie keer per maand, op de donderdag en vrijdag. Vanaf 1 september doet een nieuwe Forte medewerker met ons mee. Deze nieuwe medewerker kan dan na december zelf met jullie aan de slag!

Vakdocent Junior IOT

Dit jaar beginnen we op Atalanta met Meester Duco. Je kent hem vast nog wel van vorig jaar.

Bij Junior IOT werken we dit schooljaar met drie vakdocenten: Marco, Duco en Tijl. De gekke fratsen van meester Marco kennen jullie nu wel. Meester Duco en meester Tijl geven met gemak dezelfde workshops als meester Marco, en ze hebben ook allebei hun eigen bijzondere specialiteit. Welke bijzonderheid dat is, dat merk je vanzelf.

Agenda en tijden

De lesdagen op school zijn 8.45-14.30. We plannen 6 groepen die per halve groep op de vrijdag meedoen aan de workshops. We zijn ongeveer iedere week aanwezig op de school, waardoor elke leerling ongeveer twee keer per maand meedoet aan het programma.

De tijden voor de workshops zijn verdeeld over de vrijdag. De ene week komt de ene helft van de groep (a), en de andere week de andere helft (b). Dit zijn de tijden:

 • 8:45-9:30, groep 7, eerste de ene helft / dan in de andere week de andere helft
 • 9:30-10:15, groep 8, eerste de ene helft / dan de andere helft
  • 10.15 pauze technologie meester
 • 10:30-11:15, groep 6, eerste de ene helft / dan de andere helft
 • 11:15-12:00, groep 7/8, eerste 7 / dan in de andere week 8
  • 12.00 pauze technologie meester
 • 12:15?-13:00, groep 5/6 na hapje eten in de klas, eerste 5 / dan in de andere week 6
 • 13:00-13.45, groep 5, eerste de ene helft / dan de andere helft
  • 13.45-14.15, mogelijke invulling groepen 4

BSO (dagen nog af te stemmen)

 • Eens in de maand op maandag 14.30-17.30
 • Eens of twee keer in de maand op donderdag 14.30-17.30
 • Eens in de maand op vrijdag 14.30-16.30

Plattegrond

Klas indeling:

 

2e verdieping: lift 2LL = 7/8 Nachtpauwoog Astrid 2LR = 8
Paul, Bente
hoofd ingang 2RL = 7  Piet 2RR = 6 
Laura
raam
1e verdieping: lift 1LL = 4 Zandoogje
Richard, Hil
1LR = 5/6 Regenboog vlinder
Machteld, Salina
hoofd ingang 1RL = 5 Dambordje
Josine, Esther
1RR = 4 Oranjetipje Benthe, Marjolein raam

 

De lesdagen

Op de volgende dagen plannen we de workshops. Hier kunnen vanuit de school en vanuit Junior IOT nog enkele dagen wegvallen. Het lesschema schuift dan door.

Vooralsnog zijn er circa 30 dagen ingepland, wat we in de loop van het schooljaar nog kunnen bijstellen.

Blok 1 – solderen en samenwerken

Les 1 – Solderen en veiligheid

Leerlingen die nieuw zijn krijgen de uitgebreide veiligheidinstructie: soldeerbout is heet, hoe gaan we hiermee om, altijd boven het matje. Hoe maken we iets aan elkaar. Geen soldeerdruppels maken maar direct op het werkje. De kinderen die het al hebben gedaan, zoeken op hun eigen scherm de oefening op die zij willen doen.

(23 augustus, start van het schooljaar)

Vrijdag 27 augustus – les 1 voor halve groepen (a) met meester Duco en meester Marco

(Skip: Vrijdag 3 september, studiedag kinderen niet op school)

vrijdag 10 september – les 1 voor halve groepen (b) met meester Duco en meester Marco

Solderen les 2

Korte herhaling van de veiligheidinstructie: soldeerbout is heet, hoe gaan we hiermee om, altijd boven het matje. Hoe maken we iets aan elkaar. Geen soldeerdruppels maken maar direct op het werkje. Soldeer nu een keer zelf, en help elkaar.

Het is niet de bedoeling om heel veel hetzelfde te maken. Maak eerst één dingetje, en daarna maak je iets wat ingewikkelder wordt, bijvoorbeeld met een schakelaar.

Vrijdag 17 september – les 2 voor halve groepen (a)

BSO vrijdag 17 september

Vrijdag 24 september – les 2 voor halve groepen (b)

BSO donderdag 30 september

Les 3 solderen

Op je eigen scherm ga je nu zelf naar de volgende uitdaging. Kijk op onze pagina of er een interessante foto is die je na wilt maken. Help elkaar.

Vrijdag 1 oktober. les 3 voor halve groepen (a)  (Marco is op PET Alkmaar)

BSO donderdag 7 oktober

Vrijdag 8 oktober – les 3 voor halve groepen (b)…  (Marco is op PET IJmond)

BSO vrijdag 8 oktober

Samenwerkles

Vrijdag 15 oktober – samenwerkles voor beide groepen met eigen leerkracht erbij (a+b)  –> dit wordt hele klas samenwerkdag?

(Skip vrijdag 22 oktober, herfstvakantie)

BSO donderdag 28 oktober

Blok 2 –

Les 1

Vrijdag 29 oktober. Tevens PET West-Friesland Oost, maar workshops Artalanta gaan wel door.

Vrijdag 5 november – les 1 voor halve groepen (b). Optioneel wegens PET Gooi en Vechtstreek Alkmaars Light Festival.

BSO donderdag 11 november

Les 2 –

Vrijdag 12 november – les 2 voor halve groepen (a)

Vrijdag 19 november. Optioneel wegens PET event Hoogwoud. Maar workshops gaan bij voorkeur wel door.

Les 3 –

Vrijdag 26 november – les 3 voor halve groepen (a)

BSO vrijdag 26 november

 (Skip: Vrijdag 3 december, sinterklaasviering op school)

Vrijdag 10 december – les 3 voor halve groepen (b)

BSO vrijdag 10 december

BSO donderdag 16 december

Samenwerkles

Vrijdag 17 december – samenwerkles voor hele groep plus leerkracht (a+b) —> misschien vandaag hele klas samenwerkdag met leerkracht erbij

(Skip: Vrijdag 24 december, kerstvakantie school)

(Skip vrijdag 31 december, kerstvakantie)

Blok 3 – Prikbordjes en circuitjes

Vrijdag 7 januari

Opmerking: Vrijdag 7 januari is op andere scholen kerstvakantie. Deze vakantieweek staat niet in de agenda van de school. Wel op rijksoverheid, maar school mag hier van afwijken:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar/overzicht-schoolvakanties-2021-2022

Vrijdag 14 januari – les 1 voor halve groepen (a)

Vrijdag 21 januari – les 1 voor halve groepen (b)

Vrijdag 28 januari – les 2 voor halve groepen (a)

Vrijdag 4 februari – les 2 voor halve groepen (b)

Vrijdag 11 februari – les 3 voor halve groepen (a)

(Skip, vrijdag 18 februari, studiedag school) volgens https://www.obs-atalanta.nl/vakanties-studiedagen

(Skip: Vrijdag 25 februari, voorjaarsvakantie)

Blok 4 – verrassingsonderwerpen

Een verrassing, of kinderen kiezen samen hun favourite werkplaats.

Vrijdag 4 maart – les 1 voor halve groepen (a)

Vrijdag 11 maart – les 1 voor halve groepen (b)

(Skip vrijdag 18 maart, meesters- en juffendag  –> geen workshops)

Vrijdag 25 maart

Vrijdag 1 april

Vrijdag 8 april

Vrijdag 15 april, goede vrijdag gaan workshops door.

(Skip, vrijdag 22 april, studiedag school) studiedag volgens https://www.obs-atalanta.nl/vakanties-studiedagen en ook volgens school agenda

(Skip vrijdag 29 april, meivakantie)

(Skip vrijdag 6 mei, meivakantie)

Blok 5 – de makerspace, alles wat jullie geleerd hebben

Vrijdag 13 mei – les 1 voor halve groepen (a)

Vrijdag 20 mei – les 1 voor halve groepen (b)

(Skip vrijdag 27 mei, hemelsvaartvakantie)

Vrijdag 3 juni – les 2 voor halve groepen (a)

(Skip vrijdag 10 juni, studieweek school) volgens https://www.obs-atalanta.nl/vakanties-studiedagen en andere school agenda

Vrijdag 17 juni – les 2 voor halve groepen (b), schoolfotograaf

Vrijdag 24 juni – les 3 voor halve groepen (a)

Vrijdag 1 juli – les 3 voor halve groepen (a)

Vrijdag 8 juli – les 4 voor halve groepen (a)  –> wordt dit weer hele klas samenwerken met leerkracht erbij?

(Skip: Vrijdag 15 juli, laatste schooldagfeest)

(zomervakantie vanaf 16 juli)

 

Foto’s

Gedurende het schooljaar maken we foto’s om trots te laten zien wat we doen. We doen onze best om foto’s te nemen die jij ook leuk vindt, en die voldoen aan alle regels. Mocht er een foto van jou tussen zitten die je toch niet online wilt hebben, dan halen we die zinder discussie weg.