In schooljaar 2023/24 zullen we ook op deze school aan de slag gaan met het Junior IOT basisschool programma. Per mail stemmen we met de school de begroting af om een keuze te maken voor het aantal in te zetten lesdagen en materialen. Op deze informatiepagina laten we zien welke vakdocent(en) aan de slag gaan en welke datums we daarvoor kiezen. De planning wordt gedurende het schooljaar verder aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de school en de vakdocenten.

De school

Adres van de school: …

Contactpersoon op de school: …

De VO contactschool is: …

De school heeft voorkeur voor de maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag.
De lestijden van de school zijn: …

We denken aan de inzet van onze Junior IOT vakdocent: …

Hoeveel dagen gaan we aan de slag?

Het Junior IOT programma steunt op deze school op het PO/VO budget wat inmiddels is toegewezen. Ons doel is om .. lesdagen in te plannen.

We kunnen in dit schooljaar in overleg met de basisschool een deel van het budget vooruit schuiven naar de bij Junior IOT betrokken VO scholen, om daar ook een lesaanbod te organiseren. Dit zorgt dan voor minder druk op de groep 8 leerlingen, die daardoor minder uren hoeven te maken in het jaarprogramma op de basisschool. Op dit moment reserveren we het hele PO/VO budget voor het PO programma, eventuele planningsrestanten schuiven we naar de inzet op de VO scholen.

De school en Junior IOT

Leerlingen van groepen 5, 6 en 7 komen tijdens de looptijd allemaal om de week aan de beurt, en de leerlingen van groep 8 iedere week. We werken meestal met een halve groep (circa 15 leerlingen) en als een hele groep wordt ingepland, is ook de eigen leerkracht aanwezig. De eigen leerkracht let op de werkhouding en op de individuele leerlingen.

We richten op onze werkdag op één plek in de school een Junior IOT werkplaats in. We reserveren hiervoor in overleg een ruime en lichte plek, met voldoende rust en overzicht, waar een aantal ramen open kunnen. De school zorgt voor een digi-bord, een stopcontact en wifi.

Waar van toepassing kan de 3D printer op school blijven zodra de leerlingen hier zelfstandig mee mogen werken. Eventueel zetten we nog een extra stap met een extra Junior IOT werkplaats op de VO contactschool, vaak ook met extra lessen. De basisschoolleerlingen kunnen daar na hun overstap verder met de vaardigheden en de inspiratie die ze bij ons hebben geleerd.

De school zorgt zelf voor….

De school zorgt zelf voor

 • een vaste plek in de school als werkruimte voor onze lesdag
 • ventilatie, bijvoorbeeld middels een raam dat open kan
 • een stopcontact, wij zorgen voor verlengsnoeren
 • een digibord met computer met werkende internet verbinding en een werkende inlog voor onze vakdocent
  • Als er alleen een scherm zonder computer is, dan kunnen we eventueel zorgen voor een laptop met HDMI aansluiting voor de vakdocent. De school zorgt voor de aansluitingen naar het scherm, en voor internet toegang via wifi.
 • laptops voor de leerlingen: windowsmachines of chromebooks. Deze hebben een goed werkende internet connectie en een werkende USB poort. Leerlingen kennen hun inlog.
  • Let op #1: een geblokkeerde USB poort blokkeert de kinderen bij het 3D printen, een goede alternatieve route is niet beschikbaar / niet in ons lesprogramma en lesdoelstelling opgenomen. Indien dit niet werkt stelt de school een ondersteuner beschikbaar die tijdens onze lessen deze actie voor de leerlingen uitvoert.
  • Let op #2: werken met een iPad is voor TinkerCad niet prettig voor de leerlingen, wat leidt tot frustratie in onze lessen. Bovendien roept de USB export bij de iPad een extra uitdaging op.

Als de school er dan ook voor zorgt dat er wat kinderen zijn, dan doet onze vakdocent de rest!

Junior IOT lestijden

Het schema toont de Junior IOT lestijden. Op dagen langer dan 5,5 uur, plannen we totaal 30 minuten als pauze.

Voordat het jaar begint laten we hier ons eerste voorstel zien. In overleg met de school wordt dit schema verder aangepast. Let op: het schema kan hierdoor in de loop van het jaar nog veranderen, de informatie op deze website heeft dan voorrang.

 

60 min, 5 of 6 lesmomenten

 • 8.30-9.30, groep 5 halve groep
 • 9.30-10.30
 • 10.30-11.30
 • 11.30-12.30
 • 12.30-13.30
 • 13.30-14.30

50 min, 7 lesmomenten

 • 8.30-9.20
 • 9.20-10.10
 • 10.10-11.00
 • 11.00-11.50
 • (pauze)
 • 12.00-12.50
 • 12.50-13.40
 • 13.40-14.30

45 min, 8 lesmomenten

 • 8.30-9.15
 • 9.15-10.00
 • 10.00-10.45
 • 10.45-11.30
 • 11.30-12.15
 • 12.15-13.00
 • 13.00-13.45
 • 13.45-14.30

40 min, 9 lesmomenten

 • 8.30
 • 9.10
 • 9.50
 • 10.30
 • 11.10
 • 11.50
 • 12.30
 • 12.50
 • 13.30-14.10

35 min, 10 lesmomenten

 • 8.30-9.05
 • 9.05
 • 9.40
 • 10.15
 • 10.50
 • 11.25
 • 12.00
 • 12.35
 • 13.10
 • 13.45 – 14.20

30 min, 11 lesmomenten

 • 8.30
 • 9.00
 • 9.30
 • 10.00
 • 10.30
 • 11.00
 • 11.30
 • 12.00
 • 12.30
 • 13.00
 • 13.30-14.00

De Junior IOT schoolagenda

Voor het schooljaar begint kijken we naar de beschikbare dagen op de online agenda van de school. Vakanties en studiedagen voor 2023/24 staan op dat moment wellicht nog niet in deze online schoolagenda. Wijzigingen die daarna gebeuren geeft de school aan ons door om dan ons lesschema aan te passen. Let op: het schema kan hierdoor in de loop van het jaar nog veranderen, de informatie op deze website heeft dan voorrang.

( ter info )  Laatste dag zomervakantie:

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid
22 juli t/m 3 september 2023 8 juli t/m 20 augustus 2023 15 juli t/m 27 augustus 2023


Afsluiting en reservedagen

Als we reservedagen plannen, is dat om flexibiliteit te geven binnen het schema. Een dag die alleen is aangegeven als reservedag kan in overleg worden aangepast naar een Junior IOT lesdag. Zolang een dag is aangegeven als reservedag wordt er vooralsnog geen Junior IOT gegeven.

( ter info ) Zomervakantie 2024

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid
20 juli t/m 1 september 2024 13 juli t/m 25 augustus 2024 6 juli t/m 18 augustus 2024

 

De agenda:

 

Datum Junior IOT Opmerking
20 oktober 2023 hele lesdag Les 1 – introductie soldeerwerkplaats, veiligheid en samenwerken