Bij offertes voor kleine en grote projecten hanteren we één vaste prijslijst.

Let op: dit zijn prijzen voor partners. Bij inzet in het onderwijs zijn onze offertes en prijzen vrijgesteld van BTW. Bij deze prijslijst en bij onze offertes gelden altijd onze algemene voorwaarden: https://junioriot.nl/alg/

Programma onderdelen en tarieven

De genoemde bedragen komen op het moment van uitbrengen van ons aanbod overeen met de prijzen op onze website.

Lesdagen en workshops

 • Basisschool of VO lesdag, € 600,00
 • Basisschool of VO dagdeel, € 360,00
 • Extra uur hier bovenop, € 120,00
 • Onderwijsbevoegdheid: Opslag wanneer onderwijsbevoegdheid wordt gevraagd, 1/3 van genoemd bedrag.

Hierbij gelden de tarieven en afspraken volgens https://junioriot.nl/lesdagen/
Dit is inclusief het lenen van gereedschappen en machines, we rekenen daarbij nog wat voor verbruiksmaterialen en reisafstand.

Bij de lessen komen bovendien de volgende kosten:

 • Verbruiksmateriaal: Lesdag materialen voor workshops met materiaal verbruik; aantal leerling lesuren x € 1,00
 • Reisafstand, 75 cent per gereden km, minimaal € 20 per dag.

Projectkosten:

 • Projectkosten: bij projecten waarbij Junior IOT de planning en/of organisatie op zich neemt wordt op de totale projectkosten 10% gerekend.
 • Subsidieverkrijging: bij projecten met uitgebreide planning en/of subsidieverkrijging wordt op de totale projectkosten 20% gerekend.

Uitzonderingen:

 • Bij speciale projecten, project- en programmaontwikkeling: € 800 per dag of dagdeel.
 • Bij projecten buiten de onderwijsvrijstelling: € 800 per dag of dagdeel. Prijs is niet vrijgesteld van BTW.

Inzet van vrijwilligers is niet inbegrepen in het aanbod. We verwachten dat de lokale organisatie zelf vrijwilligers organiseert. We geven daar graag tips voor.

Machines en materiaal pakketten

 • 3D printer met materialen, kast en servicepakket,  € 1.200,00  –> let op, de prijs wordt komend schooljaar aangepast.
  volgens https://junioriot.nl/3d-printer/
 • Soldeerwerkplaats 15 werkplekken, € 1.250,00.
  Andere aantallen mogelijk, volgens https://junioriot.nl/shop-soldeerwerkplek/
 • Soldeermaterialen 2.000, € 1.250,00.
  Andere aantallen mogelijk, volgens https://junioriot.nl/shop-30-trilrobot/#grabbelbak
 • 3D pen per set voor 4 plekken, voor 6 maanden rustig gebruik, € 180,00. –> deze uitvoering is helaas niet meer leverbaar
 • Voedingsblok bij 4 3D pennen, € 40,00.
 • Extra filament per kg/rol, € 20,00 –> let op, prijsaanpassing komt eraan.

Makerspace Small, € 3.810. Een half makerspace pakket bedoeld voor 8 deelnemende VO groepen ofwel 200 leerlingen,  bestaand uit:

 • 1x Junior IOT soldeerwerkplaats van 4 plekken
 • 1x Soldeermaterialen 1.000 oefeningen
 • 2x Prusa Mini 3D printer met kast en benodigdheden
 • 1x Slicer laptop bij 3D printer (refurbished)
Makerspace medium, € 8.160. Voor VO school welke deelneemt 9 tot 16 deelnemende groepen, tot 400 leerlingen.
 • 1x Junior IOT soldeerwerkplaats van 4 plekken
 • 1x Soldeermaterialen 2.000 oefeningen
 • 4x Prusa Mini 3D printer met kast en benodigdheden
 • 2x Slicer laptop bij 3D printer (refurbished)
 • 1x Werkset voor Breadboard oefeningen
 • 1x Werkset voor Arduino programmeren
Lescontent 
We maken het voor jou als klant graag mogelijk om de Junior IOT lescontent onderdeel te maken van jouw curriculum. We vinden dat je daar met de juiste afspraken niet extra voor hoeft te betalen. Kijk hier voor de details: https://junioriot.nl/lescontent/
Let op: Content van Junior IOT blijft altijd van Junior IOT, ook bij het aanpassen of herschrijven van de workshops.