Bij offertes voor kleine en grote projecten hanteren we één vaste prijslijst.

Let op: dit zijn prijzen voor partners. Bij inzet in het onderwijs zijn onze offertes en prijzen vrijgesteld van BTW. Bij deze prijslijst en bij onze offertes gelden altijd onze algemene voorwaarden: https://junioriot.nl/alg/

Programma onderdelen en tarieven

De genoemde bedragen komen op het moment van uitbrengen van ons aanbod overeen met de prijzen op onze website.

Lesdagen en workshops

  • Basisschool lesdag, € 600,00
  • Basisschool dagdeel, € 360,00
  • Extra uur hier bovenop, € 120,00
  • Onderwijsbevoegdheid: Opslag wanneer onderwijsbevoegdheid wordt gevraagd, 1/3 van genoemd bedrag.

Hierbij gelden de tarieven en afspraken volgens https://junioriot.nl/lesdagen/
Dit is inclusief het lenen van gereedschappen en machines, we rekenen daarbij nog wat voor verbruiksmaterialen en reisafstand.

Bij de lessen komen bovendien de volgende kosten:

  • Verbruiksmateriaal: Lesdag materialen voor workshops met materiaal verbruik; aantal leerling lesuren x € 0,90.
  • Reisafstand, 75 cent per gereden km, minimaal € 20 per dag.
  • Projectkosten: bij projecten met uitgebreide planning en/of subsidieverkrijging wordt op de totale projectkosten 20% gerekend.
  • Bij speciale projecten, project- en programmaontwikkeling: € 800 per dag of dagdeel.

Machines en materiaal pakketten