Op alle online content zit altijd een copyright. Je mag de informatie die je op het internet vindt soms wel of soms niet gebruiken op de manier die jij zou willen. Daarom is het handig om te weten hoe dit is geregeld voor informatie op de website van Junior IOT.

We willen dat jij als bezoeker onze materialen kunt gebruiken. Daarvoor hebben we verschillende licentievormen bedacht. Sommige licentievormen zijn gratis, en andere zijn betaald. Onze gedachte is dat je als organisatie een bescheiden bedrag bijdraagt aan ons onderhoud en beheer. Je kunt zelf controleren welke licentievorm bij jou past, kijk dan op: https://junioriot.nl/pakketten2020/

Je mag de informatie van onze website zeker niet kopiëren naar andere plaatsen. Dat mag onder geen enkele van onze licentievormen. Ook niet naar een plek achter een inlog. En ook niet als jij denkt dat dit misschien wel zou mogen, en ook niet om een andere reden. We zorgen er op deze manier voor dat we onze informatie altijd op één plek kunnen verbeteren en aanvullen. In overleg mag een opdrachtgever een reservekopie bewaren van content die voor de betreffende opdracht is gemaakt, als reserve indien door een calamiteit Junior IOT blijvend zou moeten stoppen; maar die kopie mag nog niet online.

Wat wel- en  niet kan, dat lees je bij jouw licentievorm: https://junioriot.nl/pakketten2020/