Adres: Eerste Groenelaan 88, 1901 TE Castricum

In januari 2022 zijn we begonnen met technologie lessen met meester Duco op de donderdagen. Via het doorstroomprogramma gaan we hiermee door in het schooljaar 2022/23.

In het nieuwe schooljaar plannen we wekelijks één lesdag. Daarnaast wil de school echt doorgroeien naar een doorlopend techniek programma. In elke groep zal een Tech-Atelier worden ingericht. We zullen de school helpen om ook groepen 1-2-3-4 vaardig te maken, middels regelmatige ondersteuning van de leerkrachten. Ook de BSO nemen we hierin mee.

Welke onderwerpen beheersen de leerlingen na dit programma

Na dit programma beheersen de leerlingen een aantal technologie vaardigheden: electronica, solderen, 3D ontwerpen, 3D printen en meer. Bij de onderbouw gaat het vooral om de activiteiten met de 3D pennen. Ze hebben de wetenschappelijke benadering ervaren van ontdekken, onderzoeken en ontwerpen. Ze zien hoe ze fijn kunnen samenwerken, overleggen, en elkaar kunnen helpen. Ze weten hoe ze doelen stellen, zichzelf de juiste vragen stellen om deze doelen te bereiken, en gericht bij elkaar op zoek te gaan naar hulp. Ze genieten ervan om door te zetten om een eigen gekozen doel te behalen.

Gedurende het jaar hebben we de activiteiten verplaatst van de centrale ruimte naar de Tech-Ateliers in de klas. Met de kindcentrum brede studiedag en de inloopmiddagen voor leerkrachten en begeleiders ondersteunen we het gehele team bij deze ontwikkelingen. Het onderwijs team zowel als het BSO team zijn op deze manier actief onderdeel geworden van deze onderwijsverandering, en zijn in staat deze activiteiten zelfstandig voort te zetten. De technologie ontwikkelgroep, een groep collega’s op de school, zorgt voor verdere inzichten, doelen, en neemt het initiatief over om de school hierin verder te ontwikkelen. Het inspireren van de leerlingen voor het op deze wijze samenwerken voor wetenschap en technologie is geborgd.

Tijdens deze activiteiten hebben de kinderen en de leerkrachten de belangrijkste punten geleerd voor het verdere gebruik en onderhoud van de machines en materialen.

Lestijden

Anders dan bij Junior IOT gebruikelijk is, willen we de workshops voor groep 5-6-7-8 inplannen als hele groep, inclusief de eigen leerkracht – dit voor ‘kruisbestuiving’ waarbij we de aanpak en vaardigheden overbrengen op de leerkrachten van de school.

De school heeft daarna de wens om ook de onderbouw 1-2-3-4 door de Junior IOT vakdocent te laten begeleiden, in groepjes van 3-8 leerlingen afhankelijk van leeftijd en zelfstandigheid, zonder de eigen leerkracht.

De school heeft dit rooster opgesteld:

Maandag – tech Week A – onderbouw – 1-2-3-4-8
Groep 1-2-3-4 betreft begeleiding van kleine groep 3-8 leerlingen die hier aan toe zijn. Dit is in het klein techniek lab buiten de klas.

 • 8:00 Klaarzetten materialen
 • 8:30 – 9:00  – 1 Mini-techlab – klas (kinderen zijn 4-5 jaar oud)
 • 9:00 – 9:30 – 2/3 Mini-techlab – klas
 • 9:30 – 10:00 – 2/3 Mini-techlab – klas
 • 10:00 – 10:40 – 3/4 Techlab – klas
 • 10:40 – 11:20 – 4 Techlab – klas
 • 11:20 – 12:15 PAUZE
 • 12:15 – 13:15 – 8B Techlab – klas
 • 13:15 – 14:15 – 8A Techlab – klas
 • (school is uit)
 • 14.30-15.30 na-uurtje vakdocent, of wat langer op verzoek van de leerkrachten

Maandag – Tech week B – bovenbouw –  5-6-7-8
telkens 18-25 leerlingen met leerkracht

 • 8:00 Klaarzetten materialen
 • 8:30 – 9:20 – 7 Techlab – klas
 • 9:20 – 10:10 – 6 Techlab – klas
 • 10:10 – 11:00 – 6/7 Techlab – klas
 • 11:00 – 11:45 – 5 Techlab – klas
 • 11:45 – 12:15 PAUZE
 • 12:15 – 13:15 – 8B Techlab – klas
 • 13:15 – 14:15 – 8A Techlab – klas
 • (school is uit)
 • 14.30-15.30 na-uurtje vakdocent, of wat langer op verzoek van de leerkrachten

Na elke lesdag volgt er een na-uurtje. Op verzoek kan dat in overleg soms wat langer. De vakdocent is dan beschikbaar voor vragen vanuit leerkrachten en BSO-team. De vakdocent kan in het na-uurtje ook een aantal keer het BSO-team helpen om de BSO workshops op te starten. In het na-uurtje geeft de vakdocent geen workshops aan leerlingen. Het na-uurtje is er niet wanneer de vakdocent meedoet met de maandagmiddag vergaderingen.

Onderbouw technologie snuffelprogramma

Op de onderbouw werken we elke les met drie tot acht kinderen, die er al aan toe zijn. In zo’n 5 tot 10 lessen zijn dan alle kinderen aan de beurt geweest, en stappen we weer door.

De onderwerpen zijn afgeleid van ons technologie jaarprogramma, maar betreffen echt de eerste kennismaking. Dus zonder lastige stappen, en zonder echt gevaar.

 • batterij en verschillende kleuren licht ontdekken
 • werken de 3D pen

 

De verdere opzet wordt nog met school afgestemd.

Bovenbouw technologie jaarprogramma

Op de bovenbouw dagen volgen we ons technologie programma. Een greep uit de onderwerpen:

 • Solderen: Lichtje, lichtje met schakelaar, drukknop, drie kleuren lichtje; en dan alles nog een keer op een printplaatje, en daarna de eigen fantasie ontwerpen. Hier kan je zomaar al een heel jaar mee vullen.
 • Electronica prikbordje
 • 3D ontwerpen in TinkerCad: Ontdekken wat 3D is, gecombineerde vormen en gaten, naambordje, lettertoren, complexere objecten, samengestelde objecten, fantasie dorp, …
 • 3D printen: De eerste kleine printjes, hoe werkt de machine, om de beurt en samenwerken, naambordje, eigen ontwerpen, samengestelde projecten
 • Samenwerk opdrachten: De geleerde technieken combineren. De 3D pen helpt bij het uitvoeren van combinatie projecten.
 • Je eigen Tech-Lab in de klas?

Groep 8 extra’s

Groep 8 krijgt twee keer zoveel les. Ze gaan dan dieper in op elke opdracht. Bij elk onderwerp blijven we expres wat langer hangen, om te zien hoe de kinderen eigen doelen gaan stellen, om vanuit de eigen energie de juiste vragen te stellen. Er ontstaan ook rimpels in de groep, en ze moeten daar even doorheen groeien. Het gaat niet alleen meer om de technologie vaardigheden.

Het zelf formuleren wat ze willen, er zelf duidelijke vragen bij durven stellen, een productieve interactie opzoeken – dat is waar we naar toe willen. Ons doel is dat deze leerlingen er zelf voor zorgen dat ze goed terecht komen in de brugklas.

Lesagenda

We plannen elke maandag vanaf de tweede lesweek. Voordat het schooljaar begint kijken we voor de studiedagen op de meegegeven school agenda. Daarna zal de school wijzigingen aan ons doorgeven zodat we ook onze agenda kunnen aanpassen.

We plannen in de even weken 19 dagen voor groepen B en daarnaast proberen we 19 dagen te plannen voor de groepen A onderbouw. In het schema draait groep 8 dan iedere week geheel mee. De lessen beginnen met groepen A op maandag 5 september.

In de techniekweek (week van 31-10) kunnen we op de di-wo-do extra dagen inplannen, om zo enkele dagen aan het eind van het jaar op reserve te zetten.

We hebben ruimte om 38 lesdagen te plannen.

( ter info ) zondag 28 augustus 2022 – Laatste dag zomervakantie
( SKIP ) maandag 29 augustus 2022 – skip eerste week

maandag 5 september 2022 – Technologielessen A onderbouw – keuze voor de onderbouw: in de klas 15 minuten wat uitleggen, en daarna met 3 kinderen die er aan toe zijn beginnen met technologie

maandag 12 september 2022 – Technologielessen B bovenbouw
maandag 12 september 2022 – Studiebijeenkomst maandagmiddag 15.00-17.00 + Duco + Marco
dinsdag 13 september 2022 – Avond: informatie-avond voor ouders, van 19:00-21:00. Duco in het technieklokaal een klein ‘infopraatje’ te houden naar ouders om 19:45-20:30.

maandag 19 september 2022 – Technologielessen A – de 3D pen
woensdag 21 september 2022 – Brede Studiedag met Junior IOT 8.30-13.00, daarna gaat studiedag verder met ander onderwerp, Duco + Marco

maandag 26 september 2022 – Technologielessen B

maandag 3 oktober 2022 – Technologielessen A

maandag 10 oktober 2022 – Technologielessen B

( herfstvakantie )

maandag 24 oktober 2022 – Technologielessen B
donderdag 27 oktober 2022 – Donderdagavond BSO werkoverleg 19.00-21.00 + Duco

maandag 31 oktober 2022 – Technologielessen A
maandag 31 oktober 2022 – Studiebijeenkomst maandagmiddag 15.00-17.00 + Duco + Marco
Techniek tournooi week – extra lessen di-wo-do:
dinsdag 1 november 2022 – Technologielessen te bepalen
woensdag 2 november 2022 – Technologielessen te bepalen
donderdag 3 november 2022 – Technologielessen te bepalen

maandag 7 november 2022 – Technologielessen B

maandag 14 november 2022 – Technologielessen A

maandag 21 november 2022 – Technologielessen B

maandag 28 november 2022 – (overslaan wegens ziekmelding)

 

maandag 5 december 2022 – Technologielessen B
– – – dinsdag/woensdag 6/7 december? – Inhaaldag Technologielessen A

maandag 12 december 2022 – Technologielessen A

maandag 19 december 2022 – Technologielessen B

( kerstvakantie )

maandag 9 januari 2023 – Technologielessen B

maandag 16 januari 2023 – Technologielessen A

maandag 23 januari 2023 – Technologielessen B

maandag 30 januari 2023 – Technologielessen A

( februariweek )

maandag 13 februari 2023 – Technologielessen A

maandag 20 februari 2023 – Technologielessen B

( voorjaarsvakantie )

( SKIP ) maandag 6 maart 2023 – Studiedag
donderdag 9 maart 2023 – Donderdagavond BSO werkoverleg, tijd 19.00-21.00 + Duco

maandag 13 maart 2023 – Technologielessen A

maandag 20 maart 2023 – Technologielessen B

maandag 27 maart 2023 – (overslaan wegens ziekmelding)
*** idee 1, inhaaloptie donderdag 30 maart – Technologielessen A

maandag 3 april 2023 – Technologielessen B
maandag 3 april 2023 – Studiebijeenkomst maandagmiddag 15.00-17.00 + Duco + Marco
*** idee 2, inhaaloptie donderdag 6 april – Technologielessen A

( SKIP ) maandag 10 april 2023 – tweede paasdag

maandag 17 april 2023 – Technologielessen B

( meivakantie )
( SKIP ) maandag 8 mei 2023 – Studiedag

maandag 15 mei 2023 – Technologielessen B

maandag 22 mei 2023 – Technologielessen A

( SKIP ) maandag 29 mei 2023 – tweede pinksterdag
donderdag 1 juni 2023 – Donderdagavond BSO werkoverleg 19.00-21.00 + Duco

maandag 5 juni 2023 – Technologielessen A

maandag 12 juni 2023 – Technologielessen B

maandag 19 juni 2023 – Technologielessen A

maandag 26 juni 2023 – Technologielessen B

maandag 3 juli 2023 – inhaaldag wegens ziek 27 maart – Technologielessen A

maandag 10 juli 2023 – Technologielessen B om te komen tot 38 lesdagen

maandag 17 juli 2023 – Technologielessen A om te komen tot 38 lesdagen

( ter info ) zaterdag 22 juli 2023 – zomervakantie