Snel naar de PO/VO subsidie: https://junioriot.nl/povo/

Het aanbod voor het VO lees je hier: https://junioriot.nl/vo/

Junior IOT heeft een uitgebreid jaarprogramma voor technologie inspiratie voor de basisscholen. Op de deelnemende scholen doen meestal de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 mee. De leerlingen van groep 5, 6 en 7 doen dan tot zo’n 20 lesuur per jaar mee, en de leerlingen van groep 8 tot zo’n 40 lesuur. De volgende jaren herhalen we het programma, om de leerlingen verdere diepgang aan te bieden.

Het programma maakt dat deze leerlingen vaardig worden in onderzoeken en ontdekken, hun eigen regie nemen in hun leer-carrière, en kennis maken met belangrijke technologie vaardigheden. Het programma enthousiasmeert voor W&T, Wetenschap en Technologie, en geeft inhoud aan een breed scala aan leerdoelen. Bij de bijzondere aanpak van Junior IOT geven we de leerlingen nadrukkelijk de regie over hun eigen beleving en hun eigen leren. Met deze aanpak raken de leerlingen al snel enthousiast, waardoor telkens meer scholen gretig naar ons aanbod vragen.

Een aanbod voor basisschool, VO, SBO, VSO

Het programma van Junior IOT geeft veel ruimte voor verbreding en verdieping voor alle leeftijden en voorkeuren. Als school signaleer je zelf welke onderwijs doelstellingen je aan ons programma koppelt. Onze activiteiten geven een bijdrage aan veel SLO doelen, daarover lees je verderop meer.

We zetten de Junior IOT workshops in op meerdere scholen, in de vorm van onze jaarprogramma’s:

 • Basisschool jaarprogramma: Wekelijks komen we één of twee dagen naar jouw school. Op een vaste plek in de school geven we een vast rooster van meestal 6 lesmomenten per dag, waarbij groep 5-6-7-8 per halve groep zijn ingeroosterd. Zo realiseren we doorgaans van 15 tot wel 40 lesuren Junior IOT per leerling. Hierbij verdienen een aantal leerlingen het Junior IOT Makerspace Certificaat, zodat deze leerlingen zelfstandig met de apparatuur mogen werken. Dit programma kunnen we jaarlijks op jullie school herhalen om de vaardigheden verder te verbreden en verdiepen. Voor de financiering voor het gehele programma kunnen we met de school de PO/VO subsidie aanvragen, en de subsidie voor basisvaardigheden kan hiervoor worden ingezet.
 • VO/VMBO technologie programma: Wekelijks komen we één of twee dagen of dagdelen naar jouw VO locatie. De onderbouw leerlingen zijn ingeroosterd om zo’n 30 tot 50 lesuren deel te nemen aan het Junior IOT technologie programma. Hierbij verdienen een aantal leerlingen het Junior IOT Makerspace Certificaat, zodat deze leerlingen zelfstandig met de apparatuur mogen werken. De leerlingen kunnen een tweede jaar worden ingeroosterd voor het vervolg op dit programma om de vaardigheden verder te verdiepen.
 • Speciaal onderwijs: Dezelfde workshops geven we graag in in het speciaal onderwijs. In kleine groepjes worden de leerlingen ingeroosterd om tijdens de lesdag mee te doen aan de workshop. Alle leerlingen doen mee. Ons programma geeft de ruimte voor onze vakdocent om op elk moment te kiezen welke rust en welke diepgang past bij de leerlingen van dat moment.

Naast de jaarprogramma’s kan je kiezen voor een beknopt programma. We hebben nu de volgende mogelijkheden:

 • Basisschool activiteiten blok: In één of meer lesdagen of dagdelen gaan leerlingen per halve groep aan de slag met één onderwerp uit de Junior IOT catalogus. Met deze workshops kan je bijvoorbeeld een technische basis leggen voor een nieuw thema wat je daarna zelf binnen de school verder uitwerkt. Op een school die al bekend is met Junior IOT kan dit een diepere training zijn om de vaardigheden bij de leerlingen in een vervolgjaar op te frissen.
 • VO technologie week: Junior IOT kan met meerdere workshops het onderwerp ‘technologie’ toevoegen aan de activiteiten week op jouw school. In meerdere sessies tegelijk gaan de Junior IOT vakdocenten aan de slag met jullie leerlingen. Onderwijs ondersteuners kunnen daarbij meehelpen.
 • Kunst- en cultuur vakantie evenement: De Junior IOT workshops geven een mooie aanvulling binnen culturele evenementen. Je kunt de workshops zelf uitvoeren, en hebben we hiervoor onze Junior IOT vakdocenten beschikbaar.
 • Train-mijn-school. Een scholengroep rond Gouda wordt nu actief getraind door de eigen leerkrachten onder begeleiding van Junior IOT een hele lesdag een workshop carroussel uitvoeren. De 16 scholen van deze scholengroep worden elk 2 dagen per jaar ingeroosterd voor deze activiteiten.

En kan je met Junior IOT aan de slag met losse workshop dagen:

 • Promotie Events Technologie, evenementen in kunst en cultuur: Vanuit het onderwijs worden door heel Nederland evenementen georganiseerd om techniek of technologie naar de jongeren te promoten. Graag sluiten we aan om één of meer dagen onze technologie workshops te verzorgen. We kunnen dit inregelen voor workshops per groepje, en om een continu-stroom van bezoekers te bedienen. Voorbeelden zijn onze workshops op de PET events in Noord-Holland, de Tech Fun Days in regio Eindhoven, het Alkmaar Light Festival en Sail Den Helder. Waar mogelijk kunnen leerlingen van naburige VO scholen meehelpen bij de uitvoering.
 • Losse workshop dagen op school: We komen één of enkele dagen naar jouw school. Hiervoor kiezen we inspirerende workshops uit ons programma, om de leerlingen een eerste kennismaking te geven met deze technologie.
 • VO technologie dag: Op inspiratie- en kennismakingsdagen geven we graag de Junior IOT workshops op jouw school.
 • Bedrijvendag: Junior IOT verzorgt graag de technologie workshop op jullie bedrijvendag.

En veel meer, vraag ons gerust wat mogelijk is!

Wat is het Junior IOT basisschool jaarprogramma 2023/24 en 2024/25?

Graag komt Junior IOT met het technologie jaarprogramma naar jouw basisschool. Op de meeste scholen komen we dan één dag in de week op school om te werken met de leerlingen van groepen 5-6-7-8.

Per halve groep doen de leerlingen om de week ongeveer een uur mee aan de workshops. Door de keuze om met halve groepen te werken komt het jaarprogramma goed tot zijn recht. zien we dat er op deze manier binnen de klas een nieuwe structuur kan ontstaan: het zijn vaak de wat stillere kinderen die de andere leerlingen gaan helpen.

We richten iedere dag de technologie werkplaats voor jullie in, en we nemen daarvoor zelf de machines en materialen mee. Onze Junior IOT vakdocenten zijn getraind om de kinderen te stimuleren ‘het zelf te proberen’. Zo ontwikkelen de leerlingen ongemerkt het samenwerken, ontdekken, uitleggen, en groeit daarmee het zelfvertrouwen. Zelfs de eigen leerkracht ziet vaak per leerling interessante en soms onverwachte ontwikkelingen.

Bij een geheel schooljaar betekent dit dat in 40 weken elke leerling aan 20 lessen mee zal doen. De verschillende groepen werken met dezelfde onderwerpen: solderen, electronica, 3D tekenen, 3D printen, programmeren, samenwerk opdrachten. Bij elk onderwerp geven we een duidelijke instructie, waarna de leerlingen de ruimte krijgen om samen verder te gaan. De voorbeelden dagen uit voor verbreding en verdieping, waardoor het lesprogramma ruimte geeft voor elke leeftijd en elke interesse groep. Vooral de overlap tussen de klassen geeft een inspirerende dynamiek.

Zodra de leerlingen de diverse onderwerpen vaardig zijn, krijgt het productief samenwerken extra aandacht in de samenwerk opdrachten. Ze maken zelf groepjes, kiezen een opdracht en werken iedere keer verder aan hun zelfgekozen project. Ze groeien in de ervaring van samenwerken, onderzoeken en gericht vragen stellen. Voor veel kinderen is het vernieuwend om binnen deze vrijheid zelf de regie te nemen!

In het jaarprogramma bouwen de verschillende lessen zichtbaar op elkaar door: we laten de technieken met elkaar overlappen. Op een onzichtbaar vlak zijn de verschillende blokken nog hechter met elkaar verweven: zo blijven bijvoorbeeld de verschillende vormen van samenwerken en elkaar helpen telkens terugkomen. Wij zijn ervan overtuigd dat de Junior IOT lessen ongemerkt voordeel opleveren bij de andere vakken binnen de school.

Let op: De PO/VO subsidie wordt voor de periode 2024/2025 geheel vernieuwd. De inschrijfperiode bij dus-i sluit 13 maart 2024. Zie dus-i.nl

Junior IOT vraagt de subsidie graag weer aan voor jullie scholen. We hebben zeker even nodig om samen met jullie de benodigde informatie te verzamelen. De aanvraag maken we compleet voor 13 maart 2024. Na de aanvraag werken we de details van het uitvoeringsplan verder uit. Het project bevat de Junior IOT projectonderdelen en aanpak die jullie al kennen vanuit de voorgaande PO/VO rondes. We vertellen verder hieronder meer over de details.

Wat is het Junior IOT technologie programma voor de VO onderbouw?

Het Junior IOT technologie programma richt zich op inspiratie voor moderne technologie, en op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Technische vaardigheden staan voorop, en de theorie slaan we volgens onze visie nog even over. De leerling raakt geïnspireerd en ontdekt waarover ze meer willen weten. We vervangen dus nadrukkelijk niet de docenten op jullie school. Hiermee past de Junior IOT aanpak goed in de leerfase voordat de leerling komt te staan voor een al-dan-niet technische studie keuze. De leerling groeit, ontdekt meer wat hij of zij wil en wordt daarmee meer zelfverzekerd.

We stemmen de omvang van het programma op jullie school af op jullie wensen en mogelijkheden. De inhoud bestaat uit modules die beschikbaar zijn voor het PO en verder door kunnen lopen in het VO. Het lesmateriaal is voorzien van verbreding en verdieping, om de ervaring per lesjaar af te stemmen op jullie leerlingen. Ons doel is de leerlingen te leren om zelfstandig samen te werken in de Junior IOT makerspace. Een aantal leerlingen verdient het Junior IOT Makerspace Certificaat.

–> Nu in regio Eindhoven: STEMᵘᵖ is een programma voor het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet (speciaal) onderwijs, ontwikkeld met ASML, dat jongeren wil inspireren om te kiezen voor een studie en werk in Techniek & Wetenschap. ASML start in 2024 met een STEMᵘᵖ–programma voor scholen, in de 35 km regio rond Veldhoven. Hierbij gaan scholen samen met een STEMᵘᵖ-coach nadenken over waar ze willen staan in 2030 op het gebied van STEM onderwijs. Tijdens de STEMᵘᵖ -pilot in 2024 en 2025 werken FutureBites, Junior IOT, de Maakotheek, de Ontdekfabriek en WisMon actief samen met de pilotscholen om inspirerende STEM-programma’s in de regio Veldhoven te realiseren. Kijk hiervoor op: https://junioriot.nl/stemup/

Een voorbeeld technologie lesschema voor de basisschool

Voor elke school maken we vanuit onze bestaande workshops een lesschema. Dit maken we op maat voor het aantal workshop uren per leerling op jouw school. Een kort programma kan bestaan uit 6 lessen, en we kunnen een serie maken tot meer dan 40 lessen per leerling. Een aantal onderwerpen zijn bedoeld om een programma samen te stellen in het eerste jaar, en andere onderwerpen geven een mooie aanvulling in de latere jaren.

Hier een overdreven uitgebreid voorbeeld:

Lesprogramma groepen 8 – voorbeeld met meer dan 40 lessen

Solderen en samenwerken

We beginnen altijd met het onderwerp ‘solderen’. Hiermee maken we de leerlingen bewust over veiligheid en samenwerken. Ze raken geïnspireerd en ontdekken hoe ze elkaar graag helpen om nieuwe dingen te leren.

Vanaf dag één gaan de werkjes die de leerlingen maken mee terug naar de klas, en mee naar huis. De eigen leerkrachten en vooral de ouders vragen verbaasd hoe de leerlingen dit hebben gemaakt. Leerlingen zijn trots op hun werk. Een aantal leerlingen krijgt van de ouders thuis een soldeerwerkplek.

  • Les 1: Kennismaking met solderen en veiligheid.
  • Les 2: Je maakt je eigen lichtje.
  • Les 3:  Meer leds op je soldeer werkje en de eerste kinderen kiezen voor een schakelaar.
  • Les 4: Help elkaar met de schakelaar, en kijk of je de instructie voor een volgend idee kunt vinden op onze website.
  • Les 5: Het wordt nu iets ingewikkelder met de RGB led, voor Rood, Groen en Blauw licht. Probeer dit daarna met 3 schakelaars. Naar voorbeeld van de pagina op het bord.
  • Les 6: Help elkaar met de RGB. Naar voorbeeld van de pagina op je eigen scherm.
  • Les 7: De werkjes die je nu al kent, en dan nu op het printplaatje. Naar voorbeeld van de pagina op je eigen scherm. Leerlingen die dit nog niet kunnen mogen het Prinsessen ledje proberen, een lichtje wat automatich van kleur wisselt.
  • Les 8: Ingewikkelder werkje op het printplaatje. Naar voorbeeld van de pagina op je eigen scherm. Je mag zelf vooruit werken. Kinderen mogen misschien wat doen met de tril motortjes.
  • Les 9: Kijk eens op SolderenPlus. Volg voorbeelden op de pagina. Maak je eigen creaties.

Tussendoor: Prikbordje, circuits op het breadboard – een tweedejaars onderwerp

Het breadboard wordt in de electronica gebruikt om snel de wat ingewikkelder electronica schakelingen op te bouwen. Bij deze workshops volgen de leerlingen voornamelijk instructie vanaf hun eigen scherm. Doordat de leerlingen elkaar helpen komt de groep tot mooie resultaten.

  • Les 10: Zelf circuits bouwen. Centrale uitleg op het bord. Volg de voorbeelden van onze pagina op je eigen scherm. Help elkaar.
  • Les 11: Zelf circuits bouwen. Nog een keer, verder gaan waar je was gebleven. Voor wie verder wil: probeer de breadboard/transistor schakelingen.

3D ontwerpen in TinkerCad

We leren de kinderen omgaan met het maken van een eigen account en het inloggen in de website van TinkerCad.  Leerlingen genieten van het tekenen van hun eigen ontwerpen. We geven sturing om ze te laten nadenken over vorm en functie van de objecten die ze maken.

We zien dat een aantal leerlingen in de avond en in het weekeinde thuis doorwerken aan hun ontwerpen.

  • Les 12: Je eigen inlog maken en kennis maken met TinkerCad.
  • Les 13: De sleutekhanger is een blokje met je naam erop en een gat erin. Hierme gebruik je de balangrijkste bewerkingen om materiaal aan je ontwerp toe te voegen en te verwijderen. Naar voorbeeld van de pagina die we laten zien op het bord. Leerlingen zoeken meer informatie via hun eigen scherm.
  • Les 14: Maak wat jij leuk vindt. Bekijk voorbeelden op onze pagina op je eigen scherm. Vanaf nu is er een 3D printer aanwezig, waar een standaard voorbeeld wordt geprint.
  • Les 15: Maak een ontwerp op maat. Uitdaging aan een enkele leerling: het 3D combinatiewoord volgens filmpje op onze pagina.

Tussendoor: Solderen, schakelingen met de transistor – een tweede- of derdejaars onderwerp

We vulen het ontwerp ‘solderen’ aan met enkele opdrachten waar de electronica engineers in de industrie trots op zouden zijn: Met eenvoudige onderdelen komen de leerlingen tot enorm indrukwekkende resultaten. Deze werkjes mogen weer mee naar huis.

  • Les 16: Zelf circuits solderen met de transistor. Centrale uitleg op het bord. Volg de voorbeelden van onze pagina op je eigen scherm. Help elkaar.
  • Les 17: Zelf circuits solderen met de transistor. Nog een keer, verder gaan waar je was gebleven. Voor wie verder wil: probeer de breadboard/transistor schakelingen.

3D printen en certificaat halen

Vaak plaatsen we deze lessen zo veel mogelijk aan het begin van de lessenserie, en wel na de soldeerlessen en de eerste TinkerCad lessen. Zodra de eerste leerlingen hun Certificaten hebben verdiend, mogen ze buiten de lessen om met de 3D printer aan de slag.

Wij zijn zelf niet bij het gebruik van de 3D printer buiten onze lessen. Leerlingen leren van elkaar om hier mee om te gaan. Vanaf dit moment werken de leerlingen meerdere volle dagen aan het zelf regelen van het samen gebruiken van de 3D printer. De leerkrachten van de school ontdekken zelf hoe ze hun leerlingen hierin kunnen steunen, en sporen de kinderen buiten onze lessen vaak extra aan om verbinding te maken met hun eigen thema’s.

Leerlingen nemen trots hun werkjes mee naar huis.

  • Les 18: De 3D printer wordt uitgelegd. Oeh wat ingewikkeld: TinkerCad –> STL –> USB stick –> Slice computer –> USB Stick –> 3D printer. Enkele kinderen proberen het een keer. De rest werkt in TinkerCad.
  • Les 19: 3D printer sessie 2, een aantal kinderen gaan aan de slag met de slicer. Tegelijk werken in TinkerCad, maak eens een 3D knikkerdoolhof. Enkele kinderen verdienen een Certificaat.
  • Les 20: 3D printer sessie 3, een aantal kinderen gaan aan de slag en helpen elkaar. In TinkerCad: knikkerdoolhof combineren en mooier maken. Enkele kinderen verdienen een Certificaat.
  • Les 21: 3D printer sessie 4, een aantal kinderen gaan aan de slag en helpen elkaar. Tegelijk werken in TinkerCad volgens de 3D uitdagingen pagina. Enkele kinderen verdienen een Certificaat.
  • Buiten de lessen om: We zien dat de leerlingen in de school blijven om hun diverse persoonlijke 3D print werkjes uit te printen. Ze ontdekken hoe ze daarover afspraken maken, en hoe ze echt zelfstandig met elkaar tot goede oplossingen komen. Ze ontdekken hoe ze samen voor de machines en de ruimte eromheen zorgen. Dit loopt vanaf nu door tot de zomer, en leerlingen pakken het meestal daarna zelf weer op.

Scratch Programmeren / Blokprogrammeren met Minecraft – een tweede- of derdejaars onderwerp

Leerlingen raken snel enthousiast over het maken van eigen programma’s. Er zijn meerdere websites waar ze dit eenvoudig kunnen doen. Leerlingen kunnen in hun eigen tijd makkelijk verder met de door ons gekozen onderwerpen, en we zien dat een aantal leerlingen dit erg enthousiast oppakken.

  • Les 22: Introductie les blokprogrammeren. Ze kunnen daarna zelf verder tijdens zelfwerk project.

Programmeren in TinkerCad – een tweede- of derdejaars onderwerp

Het programmeren in blokvorm koppelen we in deze lessen aan de omgeving waarin ze al vaardig zijn: TinkerCad

  • Les 23: Introductie, programmeren in TinkerCad. Ze kunnen daarna zelf verder tijdens zelf werkproject.

Optioneel: 6 lessen zelfstandig vrije opdracht in de makerspace

Met de voorgaande onderwerpen hebben de leerlingen vaardigheden opgebouwd, welke ze nu graag met meer vrijheid zelf willen toepassen. De leerlingen ervaren nu hoe ze hun ideeën en wensen in groepjes kunnen samenbrengen.

  • Les 24 tot en met 29: Zelf werken aan een combinatieproject. Alle technieken bij elkaar. Een nieuwe kans om je certificaat te halen. Het is handig om de spullen van vorige keer mee te nemen, dan kan je verder werken aan je project. Kinderen werken soms aan leuke dingen voor thuis.

Tussendoor: Ingewikkelde schakelingen met transistors op het breadboard – een tweede- of derdejaars onderwerp

Op het breadboard maken de leerlingen ingewikkelde schakelingen. Ze ontdekken nieuwe onderdelen waarme ze meer interactie krijgen met hun bouwwerkjes. Er ontstaat, zonder dat we het vertellen, een interesse voor meten en sturen.

  • Les 30: Schakelen met transistors op het breadboard. Dit is een nieuwe oefening die eigenlijk bedoeld is voor onderbouw VO. Leds, schakelen en knipperlicht machine. Dit is ingewikkeld: je mag de eerdere schakelingen nog eens maken.

Samenwerk-project: technieken combineren uit alle werkplaatsen. 3D pennen komen op tafel. 

Leerlingen combineren de aangeleerde vaardigheden tot een project met een zelf gekozen doel. Het is interessant dat de activiteiten na een aantal lessen steeds productiever worden.

  • Les 31 tot en met 36: Samen werken aan een combinatieproject. Een nieuwe kans om je certificaat te halen. Het is handig om de spullen van vorige keer mee te nemen, om samen verder te werken aan je project. Je ontdekt dat iedereen tegelijk naar dezelfde werkplaats wil.

Kennismaking met Pneumatiek?? nog uit te werken – een tweede- of derdejaars onderwerp

We vinden het belangrijk om de kinderen kennis te laten maken met belangrijke inspiraties uit de industrie. Deze lessen gaat het over pneumatiek, iets laten bewegen met luchtdruk. We gebruiken echte onderdelen die in een machine in de fabriek worden gebruikt.

  • Les 37: Kennismaking, veilig werken met lucht. Bewegen met lucht.
  • Les 38: Schakelen met lucht, combinaties bouwen op het lucht bouwbord.
  • Les 39: Uitdaging: een vier-op-een-rij machine?? Dit moet nog worden uitgevonden.

Licht en lenzen?? nog uit te werken – een tweede- of derdejaars onderwerp

Bijna alle apparaten om ons heen maken gebruik van licht. Bij de eerste soldeerlessen hebben de leeringen heel veel ervaring opgedaan met het maken van licht in meerdere kleuren. We ontdekken in deze opdrachtne wat je er verder mee kunt doen.

  • Les 40: Kennismaken en veilig werken met licht.
  • Les 41: Verder met licht en projecties

Mensen scannen en jezelf 3D printen – een tweede- of derdejaars onderwerp

Met eenvoudige hulpmiddelen kunnen de leerlingen elkaar scanen en uitprinten. Dit onderwerp is vooral interessant om groep 8 in hun laatste weken een mooie opdracht te geven om in de tijd buiten onze lessen uit te voeren.

  • Les 42: Hoe kan je jezelf scannen en 3D printen? Lees zorgvuldig de beschrijving op onze website.
  • Buiten de lessen om: Dit regelen ze zelf. Groepers 8 werken aan het scannen en 3D printen van elkaar. De beeldjes worden door de leerlingen geprint en verzameld en gaan over een paar weken, aan het einde van hun PO schoolloopbaan, met de kinderen mee naar huis. Hier zijn ze samen een aantal volle dagen mee bezig.

En verder:

  • Les 43 tot en met 47: Verder aan je samenwerk-project.

Je ziet dat dit voorbeeld niet echt past in één schooljaar. We maken ieder jaar voor jouw school een handige selectie zodat jullie leerlingen meerdere jaren mee kunnen doen aan een mooi programma.

SLO leerdoelen en andere doelen bij het Junior IOT technologie programma

De lessenserie van Junior IOT beantwoordt op meerdere vlakken aan doelen waar de scholen invulling aan willen en moeten geven: W&T vaardigheden, 21e eeuwse vaardigheden, digitale vaardigheden en natuurlijk de SLO kerndoelen.

Technologie is een onmisbaar component in onze maatschappij, het wordt tevens wel de ruggengraat van onze huidige maatschappij genoemd. Een rijk aanbod van Wetenschap & Technologie (W&T) is in deze tijd van groot belang voor leerlingen.

De inhoud van de SLO-kerndoelen zijn nauwkeurig omschreven, zodat de scholen zelf invulling kunnen geven aan de inhoud van hun onderwijs. De inzet van het Junior IOT technologie programma heeft sterke raakvlakken met veel van deze SLO-kerndoelen.

In een eerste versie van ons toelichting document beschrijven we hoe je als school deze overlap benut om meer efficiënt met jullie onderwijstijd om te gaan: Leerdoelen in het Junior IOT jaarprogramma op de basisschool v0.1 20240107

Door heel Nederland, en in 2024 vooral in deze regio’s

Vanaf dit jaar is Junior IOT actief door heel Nederland. Dat betekent dat alle scholen kunnen aansluiten, en wij zoeken dan de Junior IOT vakdocent bij jou in de buurt.

Daarnaast zien we regio’s waar Junior IOT hard groeit. Dit betekent dat we dichter bij jouw school kunnen beschikken over bijvoorbeeld reservematerialen en inval vakdocenten.

 • Door heel Noord-Holland. Vanaf 2019 hebben we in Noord-Holland een netwerk aan scholen en vakdocenten. In schooljaar 2023/24 gebruiken enkele tientallen basisscholen ons aanbod middels de PO/VO subsidie.
 • Zuid-Holland. Rond Gouda zijn we in schooljaar 2023/24 via bovenschoolse afspraken actief op zo’n 16 scholen. Daarnaast hebben we een uitgebreid programma op enkele scholen bij in de regio Den Haag / Rotterdam.
 • Noord-Brabant. Rond Tilburg, Eindhoven en Den-Bosch hopen we snel een nieuwe aanwezigheid te creëren.
 • Overijssel. Rond Enschede, Almelo en Deventer beginnen scholen zich bij Junior IOT aan te sluiten.
 • Zeeland. We zien in Zeeland een aantal initiatieven samenkomen om hier op korte termijn een Junior IOT regio mogelijk te maken.
 • In de andere regio’s hebben zich recent best veel vakdocenten aangemeld. Daardoor kunnen scholen vanuit heel Nederland zich nu bij ons aansluiten!

Voorbeelden op het PO en het VO

De Blauwe Morgenster is in schooljaar 2022/23 gestart met het Junior IOT jaarprogramma wat goed past in de PO/VO subsidie. Hier geven we anderhalve dag per week les aan groepen 5-6-7-8. In het lesprogramma geven we per les aan welke aanpak we kiezen: https://junioriot.nl/blauwe-morgenster-2022/

Bij de Kerkuil werken we nu al enkele jaren vanuit verschillende onderwijs subsidies die we voor de school regelen. Zo kost het de school verder niets om ons programma toe te kunnen passen. Onze vakdocent geeft anderhalve dag per week Junior IOT workshops aan verschillende groepen. We sluiten het schooljaar af met een bruisende technologie buiten-week. https://junioriot.nl/kerkuil-2022/

De Akker is als kleine school best een uitdaging. Hier realiseren we vanuit een kleiner budget een beknopt, en toch erg mooi aanbod. Middels co-teaching verdubbelen we onze impact: Onze vakdocent geeft een halve dag de Junior IOT workshops, waarna de eigen leerkracht deze les de week erna herhaalt. Wij leveren de machines en materialen voor de school. https://junioriot.nl/akker-2022/

Een uitgebreid voorbeeld zien we op de Paulusburcht, waar we weer vanuit de PO/VO subsidie één dag per week technologieles hebben geven. De school heeft extra budget gevonden zodat we in elke klas een Junior IOT makerspace in kunnen richten, en we trainen het schoolteam om zonder ons het Junior IOT technologie programma te kunnen blijven uitvoeren: https://junioriot.nl/paulusburcht-2022/

Op Tabor College d’Ampte werken we in 2023 en 2024 volgens een uitdagende opdracht. Bij uitzondering geven we les aan twee klassen VMBO leerlingen tegelijk. In stappen ervaren de leerlingen de verschillende onderdelen van ons programma: https://junioriot.nl/dampte-2023/

Tijdens de Spaarneweek verzorgt Junior IOT het tech-gedeelte van de activiteiten week. Gedurende twee dagen voeren we drie workshops tegelijk, van elk anderhalf uur: https://junioriot.nl/spaarneweek-2023/

In regio Eindhoven vullen we de Junior IOT workshops in tijdens de Tech Fun Day op de verschillende VO scholen. Alle leerlingen krijgen de kans om mee te doen en hun eigen Junior IOT machine te maken: https://junioriot.nl/techfundays-2023/

Het technologie programma van Junior IOT voor een heel jaar op jouw school

Als basisschool, VO, SBO en VSO kan je nu het technologie programma naar jouw school halen. Zoals beschreven zorgt onze vakdocent voor alle lessen, machines en materialen. Als school regel je een vaste plek, een digibord en wat leerlingen. In overleg stellen we de agenda op voor de lessen – de voorbeelden zie je hierboven.

Vraag nu het Junior IOT jaarprogramma aan
voor jouw basisschool, vaak zelfs met subsidie

Zelf aan de slag?

Na ons lesprogramma kunnen de leerlingen zelf verder. Dat moedigen we graag aan. We vinden het mooi als de school zelf bijvoorbeeld onze 3D printer aanschaft, zodat leerlingen buiten onze lessen zelf verder gaan met technologie. Op eigen kracht verder, dat past goed bij onze visie.

Kunnen we als deel van onze opdracht jullie team trainen. We kunnen een Junior IOT makerspace inrichten binnen jullie school, en daar kan je dan zelf mee verder. Graag ondersteunen we jullie daarbij.

En zonder onze hulp kan je aan de slag met ons lesmateriaal. De eerste soldeeroefening op de website mag iedereen gebruiken, als je de materialen ergens anders vandaan haalt.

Wat kost dat dan, en mag het gratis?

We vertellen je graag wat dit voor jouw school kost. Wat het bedrag precies is, dat verschilt per school. In de voorbeelden zie je een school waar om de week een dagdeel voldoende is, terwijl we op een andere school anderhalve dag per week aan de slag gaan. Per school bespreken we wat je wensen zijn en wat je nodig hebt. De prijzen van de verschillende onderdelen lees je bovendien terug op onze website. Bij jouw budget maken we een nette offerte zodat je precies weet waar je aan toe bent.

In een aantal gevallen kunnen we de subsidie regelen voor het hele programma. Dit regelt Danielle voor ons. Voor de afgelopen schooljaren tot en met 2023/24 hebben we hiervoor de oude vorm van de PO/VO subsidie gebruikt. De details hiervan blijken voor schooljaar 2024/25 zodanig veranderd dat wij deze niet meer voor de scholen kunnen aanvragen. Wel kan je als school diverse andere subsidies toepassen, waar wij dan graag op aansluiten. Ook zien we kansen om aan te sluiten bij andere programma’s, bijvoorbeeld de initiatieven vanuit STO.

We leggen graag precies uit hoe alles werkt. Stuur ons snel een mailtje: [email protected]

Een aantal weken Junior IOT in schooljaar 2023/24 of 2024/25

De Junior IOT jaarprogramma’s van schooljaar 2023/24 zijn nu op volle vaart bezig. Een aantal basisscholen sluit ook nu nog aan voor een kortere serie – wellicht voor één of twee blokken. Dit is natuurlijk voor de kinderen supergaaf, en het helpt ons om het team verder te trainen en uit te breiden. Zo maken wij ons klaar voor het volgende schooljaar!

Graag komen we een aantal dagen naar jouw school. Stuur ons een mail: [email protected]