De kinderen van basisschool de Kerkuil zijn in schooljaar 2020/21 begonnen met de technologie workshops van Junior IOT. Ook in schooljaar 2021/22 gaan we aan de slag met Junior IOT!

Dit programma daagt de leerlingen uit om de schoolse manier van leren los te laten, en hun eigen interesse en ‘ontwikkelwens’ te activeren. Leerlingen worden hierbij sterk gestimuleerd zichzelf te activeren, en daarbij de ander mee te nemen. De aanpak richt zich bovendien op het trainen van de groep, en de groep verspreidt de kennis en vaardigheden vervolgens naar elk individueel kind.

In kleine groepen bouwen we samen aan onze technologie werkplaats. De leerlingen leren om zelf vragen te stellen als ‘wat vind ik leuk’ en ‘hoe werkt dit’, en ze leren zelf de antwoorden te ontdekken. Per halve klas groeien we in onze skills en vaardigheden, om telkens samen meer nieuwe dingen aan te kunnen.

We helpen de leerlingen om te groeien in technologie, 21e eeuwse vaardigheden en het zelf- en samenwerken. Ruim één dag per week werken we op de school met de leerlingen van groep 5-6-7-8. Zo gaat elke leerling om de week aan de slag met Junior IOT. Op dat moment heeft de eigen leerkracht zo bovendien extra aandacht voor de kleinere groep in de klas.

Door hierin actief het succes van de leerlingen zichtbaar te maken, willen we leerkrachten en schoolorganisaties inspireren om zelf ook actief elementen van deze aanpak in hun beleid en visie over te nemen.

Doel van het programma

Het doel van dit programma is het activeren van een krachtig zelfsturend vermogen, middels het versterken van vaardigheden in het algemeen. De leerling (her)vindt zijn en haar eigen kracht. Voor de zwakkere groep draagt dit bij aan het opbouwen van vaardigheden, en bij sterkere leerlingen vooral aan het ontdekken en ontwikkelen van het achtergebleven potentieel. We richten ons op het opbouwen van een krachtige verbinding tussen verschillende soorten leerlingen, in de klas en over de bovenbouwgroepen heen.

We ontwikkelen hiermee een innovatief vervolg op het technologieprogramma wat op de Kerkuil is opgestart in schooljaar 2020/2021 wat was gestart om te herstellen van de coronastop. We leggen nog meer de focus op project, proces, samenwerken en jezelf te leren ontwikkelen. De nadruk ligt dan op de beleving en ervaring, en minder op prestatie en het meten van de eindresultaten. We zien dat de kinderen nu meer met trots naar buiten treden; dat de ouderbetrokkenheid groeit; en dat vooral iedereen er weer van geniet om naar school te gaan. In 2021/22 willen we de leerlingen nog meer voorbereiden op de innovaties en samenwerken in de toekomst.

We verkennen de voordelen van deze aanpak voor onze organisatie binnen de school, om te beslissen in welke mate dit bijdraagt tot een positief werkklimaat binnen het team, en welke elementen we bijsturen in onze visie en beleid.

Dit programma is gericht op de leerlingen, versterkt de 21e eeuwse vaardigheden en geeft tegelijk middels teach-the-teacher handvatten voor de leerkrachten om zelf te groeien in deze vaardigheden. Junior IOT verzorgt het programma in samenwerking met de leerkrachten inclusief benodigde machines en materialen.

Vanuit het Junior IOT aanbod werken we aan ‘Samen technologie ontdekken’, ‘Centrale 3D printer werkplaats’, ‘Electronica en programmeren’, ‘Robots en sensors’. De door de leerlingen behaalde resultaten, vaardigheden, samenwerking skills worden aan het eind van het jaar uitbundig getoond: ‘kids op het podium’, en ‘Kerkuil Buitenweek’.

Samen met Junior IOT

De Kerkuil heeft de wensen samengesteld volgens welke dit programma is opgesteld met Junior IOT. We nemen gezamenlijk de regie over de verschillende uitvoeringsstappen in het schooljaar. Gaandeweg voegen we meer details toe. De kern is om het mooiste te kunnen realiseren voor de kinderen op de Kerkuil.

Het programma wordt gerealiseerd vanuit een centrale subsidie, welke wordt verworven en verantwoord via Stichting Junior IOT. Een verplicht punt daarbij is de uitvoering in een specifiek tijdvak wat het schooljaar 2021/2022 omvat.

Programma omvang

Het programma voorziet in

 • Circa 40x wekelijks één lesdag + materialen + (indien mogelijk) buitenweek activiteiten

Met daarbij de benodigde gereedschappen en materialen. Naarmate het schooljaar vordert wordt de omvang verder afgestemd op de resterende middelen. Door zorgvuldig met het budget om te gaan kunnen we ruimte verdienen voor een buitenweek.

Programmaonderdelen

Junior IOT – Samen Technologie Ontdekken op School, groep 5-6-7-8, lessen en inloop

Voor de leerlingen gaan deze lessen per halve groep. Indien we kiezen voor groep 5-6-7-8, zal het dit schooljaar gaan om 7 groepen. Junior IOT zorgt voor de benodigde gereedschappen en materialen, het gebruik van bestaande labs en lessen, en teach-the-teacher ondersteuning tijdens de lessen.

De naschoolse inloop nemen we omwille van budget beperking niet op in de planning.

3D printen op school / gebruik van de 3D Print Werkplaats

De 3D Print werkplaats met de twee Prusa mini 3D printers is in schooljaar 2020/2021 ingericht ter ondersteuning van verdere innovatieprogramma’s binnen de school in de volgende schooljaren. Junior IOT verzorgt de toegang voor de leerlingen, instructie, uitdagend lesmateriaal, en het in stand houden en/of vervangen van deze machines en materialen.

Junior IOT Solderen op school / gebruik van de soldeerwerkplaats

Het soldeer lab, met de Labkist met 15 mooie werkplekken voor electronica solderen is in schooljaar 2020/2021 ingericht ter ondersteuning van verdere innovatieprogramma’s binnen de school in de volgende schooljaren. Junior IOT verzorgt de toegang voor de leerlingen, instructie, uitdagend lesmateriaal, en het in stand houden en/of vervangen van deze machines en materialen.

We gebruiken hierbij de laptops welke beschikbaar zijn in de school. We gebruiken een set laptops welke door Junior IOT beschikbaar wordt gesteld.

Junior IOT Electronica en programmeren op school / inrichten Arduino werkplaats

Junior IOT verzorgt de inrichting van het Electronica en Arduino lab, gebaseerd op Arduino en electronica. Hiermee ontdekken de leerlingen hoe de wereld van vandaag eruitziet. We voorzien ook in de verbruiksmaterialen voor Electronica en Programmeren gedurende het project.

We gebruiken hierbij de laptops welke beschikbaar zijn in de school. We gebruiken een set laptops welke door Junior IOT beschikbaar wordt gesteld.

De Kerkuil naar buiten week

De ‘naar buiten week’ is de kroon op ons werk. Leerlingen krijgen de kans om trots te laten zien hoe ver ze zijn gekomen, en deze week is daarmee een essentieel onderdeel van het programma. We zoeken nog aanvullend budget voor dit deel van het programma.

Om het budget te beschermen, en tegelijk een zo groot mogelijke ervaring voor de kinderen te realiseren, zullen we dit jaar sterk steunen op de hulp van de ouders en vrijwilligers van de school.

 • Junior IOT zorgt voor hamers, zagen om het timmerdorp op te kunnen starten. De ouders en vrijwilligers van de school vormen de kern van het uitvoerende team, en we overleggen graag waar we samen op moeten letten voor een fijn en veilig timmerdorp.
 • De ouders en vrijwilligers van de school zorgen voor pallets, resthout en diverse andere recycling materialen, en zorgen bovendien voor het afvoeren van de bouwwerken.
 • Gedurende de week verzorgt Junior IOT, afhankelijk van het resterende budget, de technologie workshops en demo’s. Details zullen we later uitwerken. Een groot deel van de werkplaatsen wordt dan door de leerlingen begeleid; immers zij hebben hier dan al een jaar in geoefend. Er is dan telkens wel toezicht door leerkrachten en vrijwilligers van de school.
 • De afsluitdag is dan ook het moment voor de klassen om alle successen van het jaar te tonen. De school zorgt voor limo en koek, en/of andere versnaperingen en verrassingen.

Het zal van de ‘sociale regels’ van dat moment afhangen of het schoolplein groots wordt opengesteld voor ouders en breder publiek.

Weekindeling (indicatief)

Te plannen: 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b (indicatief). Een lesdag is van 8.45 tot 14.30, en op woensdag van 8.45 tot 12.30. Het lesjaar is circa 40 lesweken.

Na de zomervakantie maken we vanuit de school de indeling. We kunnen de 8 groepen inplannen over de volgende tijden:

Dinsdag, iedere week, lesdag van 8.45 tot 14.30. De eerste lesdag is 31 augustus 2021.

 • 8.50-9.40, groep 5a
 • 9.40-10.30, groep 6a
 • Pauze
 • 10.50-11.40, groep 6b
 • (Pauze)
 • 11.50-12.40, groep 5b
 • 12.40-13.30, groep 7a
 • 13.30-14.30, groep 7b

Woensdag, om de week, lesdag van 8.45 tot 12.30. Voor de woensdagen kiezen we de oneven weeknummers. Let nog even op welke datum in het schema staat!

 • 8.50-9.40, groep 8a – deel 1
 • 9.40-10.30, groep 8a – deel 2
 • 10.30-11.20, groep 8b – deel 1
  • pauze
 • 11.40-12.30, groep 8b – deel 2

Vanaf circa 17 september gebruiken we voor de groep 8 woensdagen:

 • 8.50-9.50, groep 8ab – deel 1 van 3
  • 9.50-10.30 groep 8 pauze
 • 10.30-11.30, groep 8ab – deel 2 van 3
 • 11.30-12.30, groep 8ab – deel 3 van 3

Het budget geeft ruimte voor deze indeling. We moeten nog wel opletten om ook de andere wensen mogelijk te maken.

Agenda

In de planning komen we (per 11 juli 2021) op 39 dinsdagen en 16 woensdagen. Gedurende het jaar zullen de datums wellicht nog veranderen.

Blok 1 – Electronica solderen en samenwerken

(Start school: maandag 23 augustus)

(Skip dinsdag 24 augustus, we beginnen pas in de tweede week)

Dinsdag 31 augustus – les 1

(wellicht: skip woensdag 1 september; Marco en Tijl introductie op andere school)

Dinsdag 7 september – les 1 (Schoolreisje: gr. 3, 4 en 5 dus latere start)

Dinsdag 14 september – les 2 (Strand-doe-dag: gr. 6b, Theater “Tiny Fisscher”: gr. 6a)

Woensdag 15 september – groepen 8 les 1

Dinsdag 21 september – les 2

Woensdag 22 september – groepen 8 les 2 –> groepers 8 solderen nu écht ingewikkelde werkjes, en willen deze volgende keer afmaken

Dinsdag 28 september – les 3
Woensdag 29 september – groepen 8  les 3 – écht ingewikkelde werkjes afmaken?

Dinsdag 5 oktober – les 3

Blok 2 – TinkerCad

Dinsdag 12 oktober – les 1. Hoera, we beginnen weer met TinkerCad! De 3-D printers staan klaar en de kinderen mogen af en toe zelf op re-print drukken. Dit is voor groepen 5 de eerste keer, en voor andere groepen kijken we naar de engineering opdracht.
(Skip woensdag 13 oktober – roefeldag)

(skip, herfstvakantie)

Dinsdag 26 oktober – les 1. Hoera, we beginnen weer met TinkerCad! De 3-D printers staan klaar en de kinderen mogen af en toe zelf op re-print drukken. Dit is voor groepen 5 de eerste keer, en voor andere groepen kijken we naar de engineering opdracht. De lasersnijder is ook mee.
Woensdag 27 oktober – les 1. Hoera, we beginnen weer met TinkerCad! Groepen 8 krijgen een uitdaging.

Dinsdag 2 november – les 2

Dinsdag 9 november – les 2
Woensdag 10 november – les 2 groepen 8. Wow, extra uitdaging 3D ontwerp, maar dan lekker zelf. Kids hebben een boek mee omdat anders de onrust te veel groeit. Verrassing, een experiment: De twee 3D-printers blijven een weekje op school. Op slot in mooie kast, sleutels halen bij directrice. Slice software op pc van lerares. Juf wijst een leerling aan als coördinator voor deze week.

Printers die op school blijven? Wow wat vinden de kinderen dit gaaf! Op facebook werd spontaan uitgeroepen dat kinderen met Sint Maarten voor het raam stonden om te controleren of hun huis al klaar was. In één week is heel veel geprint.
We moeten wel opletten dat de USB sticks tijdens de lesdag, maar ook door de week bij de machines blijven. De kast moet natuurlijk ook wel op slot, of misschien vind de school dat niet nodig.

Dinsdag 16 november – les 3. Groepen 5 hebben nog wat moeite met de inlog, maar we hebben voor hun gekozen voor google inlog.

Woensdag 17 november: les 3. Een extra sessie van 11:00-12:30 voor groepers 8.

Vandaag met de hele klas inclusief de juffen. Een soort mini festival dagje. De juffen van de andere klassen willen dit nu ook.

En ook: Hoe was het om een week lang met de twee printers te werken, zullen we daarmee doorgaan? Ja, de printers blijven op school. Groep 8 heeft 4 3D print coördinatoren aangewezen. Deze helpen, en ze houden een lijst bij wie aan de beurt is. De kids hebben echt enorm grote werken geprint!

Als bonus neem ik lasergesneden mini kerstbomen en politieauto’s mee waar de kinderen zelf lichtjes en schakelaars in monteren. Dit blijkt een leuke uitdaging!

(Skip dinsdag 23 november – wegens USA Marco)

(skip woensdag 24 november, studiedag de Kerkuil)

Feedback vanuit school: “Goed! 😊 De leerkrachten van de andere klassen zijn er nu ook aan toe om met de hele klas te komen en er dan zelf bij te zijn. Misschien een mooie invulling tot de kerstvakantie?”. Dat doen we natuurlijk gewoon.

Dat zijn 4 dinsdagen en twee woensdagen. We doen dan: “Vandaag naar keuze van de leerkracht, met de hele klas inclusief de juffen. Een soort mini festival dagje.

Niet alle kerstbomen zijn af. En juf Rinske wil zelf niet meer stoppen met solderen. Groep 8 heeft daarom vanaf nu twee soldeerwerkplekken in de klas.

Dinsdag 30 november – les 3. Marco is terug uit USA. Vandaag naar keuze van de leerkracht, met de hele klas inclusief de juffen. Een soort mini festival dagje.

Dinsdag 7 december – les 4. Vandaag naar keuze van de leerkracht, met de hele klas inclusief de juffen. Een soort mini festival dagje.

Woensdag 8 december – les 4. Vandaag naar keuze van de leerkracht, met de hele klas inclusief de juffen. Een soort mini festival dagje.

Dinsdag 14 december – les 4. Vandaag naar keuze van de leerkracht, met de hele klas inclusief de juffen. Een soort mini festival dagje.

Dinsdag 21 december – les 5. Vandaag naar keuze van de leerkracht, met de hele klas inclusief de juffen. Een soort mini festival dagje.

Woensdag 22 december – les 5. Vandaag naar keuze van de leerkracht, met de hele klas inclusief de juffen. Een soort mini festival dagje.

(skip dinsdag 28 december, kerstvakantie)
(skip dinsdag 4 januari, kerstvakantie)
(skip woensdag 5 januari, kerstvakantie)

Blok 3 –

Dinsdag 11 januari – les 1

Dinsdag 18 januari – les 1
Woensdag 19 januari – les 1

Dinsdag 25 januari – les 2

Dinsdag 1 februari – les 2
Woensdag 2 februari – les 2

Dinsdag 8 februari – les 3

Dinsdag 15 februari – les 3
Woensdag 16 februari – les 3

(skip dinsdag 22 februari, voorjaarsvakantie)

Dinsdag 1 maart – les 4

(Skip woensdag 2 maart, studiedag de Kerkuil)

Dinsdag 8 maart – les 4

Dinsdag 15 maart – les 5
Woensdag 16 maart – les 4

Dinsdag 22 maart – les 5

Dinsdag 29 maart – les 6
Woensdag 30 maart – les 5

Dinsdag 5 april – les 6

Dinsdag 12 april – les 7
Woensdag 13 april – les 6

Dinsdag 19 april – les 7

(skip dinsdag 26 april, extra week meivakantie)
(skip woensdag 27 april, extra week meivakentie)
(skip dinsdag 3 mei, meivakantie)

Blok 4 –

Dinsdag 10 mei – les 1
Woensdag 11 mei – les 1

Dinsdag 17 mei – les 1

Dinsdag 24 mei – les 2

(skip woensdag 25 mei, hemelvaart vakantie)

Dinsdag 31 mei – les 2

(skip dinsdag 7 juni, studiedag de Kerkuil)

Woensdag 8 juni – les 2

Dinsdag 14 juni – les 3

Dinsdag 21 juni – les 3
Woensdag 22 juni – les 3

Dinsdag 28 juni – les 3

Maandag 4 juli – buitenweek (te regelen)

Dinsdag 5 juli – buitenweek
Woensdag 6 juli – buitenweek

Donderdag 7 juli – buitenweek (optie)

Vrijdag 8 juli – buitenweek

Maandag 11, of dinsdag 12 juli – eventueel opruimdag

(zomervakantie begint vrijdag 15 juli)

 

Foto’s