Basisschool de Kerkuil start in schooljaar 2021/22 met het Junior IOT project ‘In je kracht met technologie’, een maatwerkprogramma met een vernieuwende aanpak op de Basisschool.

Dit programma daagt de leerlingen uit om de schoolse manier van leren los te laten, en hun eigen interesse en ‘ontwikkelwens’ te activeren. Leerlingen worden hierbij sterk gestimuleerd zichzelf te activeren, en daarbij de ander mee te nemen. De aanpak richt zich bovendien op het trainen van de groep, en de groep verspreidt de kennis en vaardigheden vervolgens naar elk individueel kind.

In kleine groepen bouwen we samen aan onze technologie werkplaats. De leerlingen leren om zelf vragen te stellen als ‘wat vind ik leuk’ en ‘hoe werkt dit’, en ze leren zelf de antwoorden te ontdekken. Per halve klas groeien we in onze skills en vaardigheden, om telkens samen meer nieuwe dingen aan te kunnen.

We helpen de leerlingen om te groeien in technologie, 21e eeuwse vaardigheden en het zelf- en samenwerken. Ruim één dag per week (indicatief) werken we op de school met de leerlingen van groep 5-6-7-8 (indicatief). Zo krijgt elke leerling elke drie weken (indicatief) één uur Junior IOT technologie. In dit technologie-uur heeft de leerkracht zo bovendien extra aandacht voor de kleinere groep in de klas.

Door hierin actief ons succes zichtbaar te maken, willen we leerkrachten en schoolorganisaties inspireren om zelf ook actief elementen van deze aanpak in hun beleid en visie over te nemen.

Doel van het programma

Het doel van dit programma is het activeren van een krachtig zelfsturend vermogen, middels het versterken van vaardigheden in het algemeen. De leerling (her)vindt zijn en haar eigen kracht. Voor de zwakkere groep draagt dit bij aan het opbouwen van vaardigheden, en bij sterkere leerlingen vooral aan het ontdekken en ontwikkelen van het achtergebleven potentieel. We richten ons op het opbouwen van een krachtige verbinding tussen verschillende soorten leerlingen, in de klas en over de bovenbouwgroepen heen.

We ontwikkelen hiermee een innovatief vervolg op het technologieprogramma wat op de Kerkuil is opgestart in schooljaar 2020/2021 wat was gestart om te herstellen van de coronastop. We leggen nog meer de focus op project, proces, samenwerken en jezelf te leren ontwikkelen. De nadruk ligt dan op de beleving en ervaring, en minder op prestatie en het meten van de eindresultaten. We zien dat de kinderen nu meer met trots naar buiten treden; dat de ouderbetrokkenheid groeit; en dat vooral iedereen er weer van geniet om naar school te gaan. In 2021.2022 willen we de leerlingen nog meer voorbereiden op de innovaties en samenwerken in de toekomst.

We verkennen de voordelen van deze aanpak voor onze organisatie binnen de school, om te beslissen in welke mate dit bijdraagt tot een positief werkklimaat binnen het team, en welke elementen we bijsturen in onze visie en beleid.

Dit programma is gericht op de leerlingen, versterkt de 21e eeuwse vaardigheden en geeft tegelijk middels teach-the-teacher handvatten voor de leerkrachten om zelf te groeien in deze vaardigheden. Junior IOT verzorgt het programma in samenwerking met de leerkrachten inclusief benodigde machines en materialen.

Vanuit het Junior IOT aanbod werken we aan ‘Samen technologie ontdekken’, ‘Centrale 3D printer werkplaats’, ‘Electronica en programmeren’, ‘Robots en sensors’. De door de leerlingen behaalde resultaten, vaardigheden, samenwerking skills worden aan het eind van het jaar uitbundig getoond: ‘kids op het podium’, en ‘Kerkuil Buitenweek’.

Samen met Junior IOT

De Kerkuil heeft de wensen samengesteld volgens welke dit programma is opgesteld met Junior IOT. We nemen gezamenlijk de regie over de verschillende uitvoeringsstappen in het schooljaar. Gaandeweg voegen we meer details toe. De kern is om het mooiste te kunnen realiseren voor de kinderen op de Kerkuil.

Het programma wordt gerealiseerd vanuit een centrale subsidie, welke wordt verworven en verantwoord via Stichting Junior IOT. Een verplicht punt daarbij is de uitvoering in een specifiek tijdvak wat het schooljaar 2021/2022 omvat.

Programma omvang

Het programma voorziet in

  • Circa 40x wekelijks één lesdag + materialen + (indien mogelijk) buitenweek activiteiten
  • Of circa 30x wekelijks 1 lesdag + om de week een halve dag + materialen + (indien mogelijk) buitenweek activiteiten

Met daarbij de benodigde gereedschappen en materialen. Naarmate het schooljaar vordert wordt de omvang verder afgestemd op de resterende middelen.

Programmaonderdelen

Junior IOT – Samen Technologie Ontdekken op School, groep 5-6-7-8, lessen en inloop

Voor de leerlingen gaan deze lessen per halve groep. Indien we kiezen voor groep 5-6-7-8, zal het dit schooljaar gaan om 7 groepen. Junior IOT zorgt voor de benodigde gereedschappen en materialen, het gebruik van bestaande labs en lessen, en teach-the-teacher ondersteuning tijdens de lessen.

De naschoolse inloop nemen we omwille van budget beperking niet op in de planning.

3D printen op school / gebruik van de 3D Print Werkplaats

De 3D Print werkplaats met de twee Prusa mini 3D printers is in schooljaar 2020/2021 ingericht ter ondersteuning van verdere innovatieprogramma’s binnen de school in de volgende schooljaren. Junior IOT verzorgt de toegang voor de leerlingen, instructie, uitdagend lesmateriaal, en het in stand houden en/of vervangen van deze machines en materialen.

Junior IOT Solderen op school / gebruik van de soldeerwerkplaats

Het soldeer lab, met de Labkist met 15 mooie werkplekken voor electronica solderen is in schooljaar 2020/2021 ingericht ter ondersteuning van verdere innovatieprogramma’s binnen de school in de volgende schooljaren. Junior IOT verzorgt de toegang voor de leerlingen, instructie, uitdagend lesmateriaal, en het in stand houden en/of vervangen van deze machines en materialen.

We gebruiken hierbij de laptops welke beschikbaar zijn in de school. We gebruiken een set laptops welke door Junior IOT beschikbaar wordt gesteld.

Junior IOT Electronica en programmeren op school / inrichten Arduino en robotica werkplaats

Junior IOT verzorgt de inrichting van het Electronica en Arduino lab, gebaseerd op Arduino en electronica. Hiermee ontdekken de leerlingen hoe de wereld van vandaag eruitziet. We voorzien ook in de verbruiksmaterialen voor Electronica en Programmeren gedurende het project.

We gebruiken hierbij de laptops welke beschikbaar zijn in de school. We gebruiken een set laptops welke door Junior IOT beschikbaar wordt gesteld.

Junior IOT Speciaal lab: Robots en sensors

Junior IOT verzorgt de inrichting van het Speciaal lab, waarmee dieper wordt ingegaan op sensors in de wereld van vandaag. We leren daarnaast ook robots te bouwen en besturen. Hiermee ontdekken de leerlingen de technologie uitdagingen van de wereld van vandaag. We voorzien ook in de verbruiksmaterialen voor dit deel van het project.

We gebruiken hierbij de laptops welke beschikbaar zijn in de school. We gebruiken een set laptops welke door Junior IOT beschikbaar wordt gesteld.

De Junior IOT werkplaatskast

De Junior IOT werkplaatskast zal worden ontworpen als een ruige meubel. Ruig, met het Junior IOT logo groot en brutaal op de buitenkant, samen met het logo van de school. Stevig en degelijk, met een mooie werkbank aan de binnenkant. Na gebruik wordt de werkplaatskast dichtgeklapt en op slot weggezet. De werkplaatskast past makkelijk door een gewone deur. Met stevige wielen is de kast zowel binnen als buiten goed te verplaatsen.

Onder de werkbank is plek voor de opbergplanken om spullen voor verschillende variaties en inzetmogelijkheden op te bergen. De labkist van de soldeerwerkplaats kan hier een plek vinden, en ook de kratten met spullen van de buitenwerkplaats. De werkplaatskast wordt afgesloten met een deur welke gelijk dient als achterwand en gereedschap rek.

Meerdere uitvoeringen zijn mogelijk. De buiten versie wordt gemaakt van een iets meer weervast materiaal, maar ook deze zal binnen of overdekt moeten worden opgeborgen.

Bij de binnen versie kunnen we het ontwerp zo maken dat met trots de laatste gemaakte werkstukken kunnen worden getoond aan de ouders. Optioneel is er een afsluitbaar compartiment te maken om de leerlingen zelfstandig met de 3D printer te laten werken.

We willen de kast zo ontwerpen dat deze met eenvoudige instructie door de school zelf gebouwd kan worden.

Voor de Kerkuil valt de keuze op een degelijke ‘binnen’ versie. We overwegen nog om deze als onderdelenpakket samen met de leerlingen te bouwen ter bevordering van het eigenaarschap. Deze kast is naar verwachting meerdere jaren herbruikbaar.

Inrichten van de buitenwerkplaats

Buiten aan de slag, met echte gereedschappen. De inrichting is om met zo’n 30 leerlingen aan de slag te kunnen: hamers, zagen, rolmaten, stiften, kwasten, rollers, kinderverf, spijkers, schroevendraaiers; maar wellicht ook scheppen en tuinspullen. Elektrisch gereedschap laten we voorlopig nog even weg. Zonder kast. Deze inrichting is naar verwachting meerdere jaren herbruikbaar.

De Kerkuil naar buiten week

De ‘naar buiten week’ is de kroon op ons werk. Leerlingen krijgen de kans om trots te laten zien hoe ver ze zijn gekomen, en deze week is daarmee een essentieel onderdeel van het programma. We zoeken nog aanvullend budget voor dit deel van het programma.

Weekindeling (indicatief)

Te plannen: 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b (indicatief). Een lesdag is van 8.45 tot 14.30, en op woensdag van 8.45 tot 12.30. Lesjaar is circa 40 lesweken.

Plan 1. Elke les verdeeld over drie weken, met elke week één dag? Budget heeft hierbij ruimte voor alle 40 lesweken.

  • 8.45 5a1 / 9.45 5b1 / 10.45 6a1 / 11.45 6b1 / 12.45 7a1 / 13.45-14.30 45 minuten rest en pauzes
  • 8.45 5a2 / 9.45 5b2 / 10.45 6a2 / 11.45 6b2 / 12.45 7a2 / 13.45-14.30 45 minuten rest en pauzes
  • 8.45 7b1 / 9.45 7b2 / 10.45 8ab1 / 11.45 8ab2/ 12.45 8ab3 / 13.45-14.30 45 minuten rest en pauzes

Plan 2. Elke les verdeeld over twee weken, met beide weken één dag? Budget heeft hierbij ruimte voor alle 40 lesweken. De lessen worden te krap.

  • 8.45 / 9.30 / 10.15 / 11.00 / 11.45 / 12.30 / 13.15 / 14.00-14.30 –> dat past niet, want lessen van 45 of 30 minuten zijn te kort

Plan 3. Elke les verdeeld over twee weken, met beide weken anderhalve dag? Budget heeft ruimte voor ruim 30 lesweken. We moeten dan weken wegstrepen.

  • 8.45 5a / 9.45 5b / 10.45 6a / 11.45 6b/ 12.45 7a / 13.45-14.30 45 minuten rest en pauzes
  • 8.45 7b / 9.45 8a / 10.45 8b / 11.45-12.30 45 minuten rest en pauzes