Het schooljaar 2020/21 hebben we met veel plezier ons programma voltooid met de kinderen van de Kerkuil. De afsluiter was een geweldige buitenweek! Ook voor het volgende schooljaar hebben we een programma klaar gezet, lees verder op: https://junioriot.nl/kerkuil2021/

=-=-=-==–

Basisschool de Kerkuil start in schooljaar 2020/21 met het Junior IOT project ‘Samen Technologie Ontdekken’, een maatwerkprogramma voor de leerlingen om te groeien in technologie, 21e eeuwse vaardigheden en het zelf- en samenwerken. Ruim één dag per week werken we op de school met de leerlingen van groep 5-6-7-8. Per halve klas groeien we in onze vaardigheden, om telkens samen meer nieuwe dingen aan te kunnen. Zo krijgt elke leerling om de week één uur Junior IOT technologie.

Doel van het programma

Het doel van dit programma is het versterken van vaardigheden in het algemeen. Dit betekent het bij de zwakkere groep het opbouwen van vaardigheden, en bij sterkere leerlingen het achtergebleven potentieel naar boven te halen. We richten ons daarnaast op het opbouwen van een krachtige verbinding tussen verschillende soorten leerlingen, in de klas en over de bovenbouwgroepen heen.

We herstellen het techniekprogramma wat op de Kerkuil in begin 2020 was afgebroken vanwege de coronastop. We leggen nog meer de focus op project, proces, samenwerken en jezelf te leren ontwikkelen. De nadruk ligt dan op de beleving en ervaring, en minder op prestatie en het meten van de eindresultaten. We willen zien dat de kinderen met trots naar buiten treden; dat de ouderbetrokkenheid groeit; en dat vooral iedereen er weer van geniet om naar school te gaan. We willen het onderwijs weer in de gewenste vorm terugbrengen.

Door te werken met groepen van 15 leerlingen daarmee ontstaat in de klas meer ruimte. In dit technologie-uur heeft de leerkracht zo extra aandacht voor de kleinere groep in de klas. Gedurende het programma ontdekken we dat dit een belangrijke, extra bijdrage geeft aan de doelstellingen.

Vanuit het Junior IOT aanbod werken we aan ‘Samen technologie ontdekken’, ‘Centrale 3D printer werkplaats’, ‘Technologie inloop na school’ en ‘Technologie timmerdorp’ of ‘De buitenwerkplaats’. Dit programma is gericht op de leerlingen en versterkt de 21e eeuwse vaardigheden en geeft tegelijk middels teach-the-teacher handvatten voor de leerkrachten om zelf te groeien in deze vaardigheden. Junior IOT verzorgt het programma in samenwerking met de leerkrachten inclusief benodigde machines en materialen.

Samen met Junior IOT

De Kerkuil heeft de wensen opgesteld volgens welke dit programma is opgesteld met Junior IOT. We nemen gezamenlijk de regie over de verschillende uitvoeringsstappen in het schooljaar. Gaandeweg voegen we meer details toe. De kern is om het mooiste te kunnen realiseren voor de kinderen op de Kerkuil.

Het programma wordt gerealiseerd vanuit een centrale subsidie, welke wordt verworven en verantwoord via Stichting Junior IOT. Een verplicht punt daarbij is de uitvoering tussen 1 oktober 2020 en 31 augustus 2021.

Programmaonderdelen

Junior IOT – Samen Technologie Ontdekken op School, groep 5-6-7-8, lessen en inloop

Voor de leerlingen van groep 5-6-7-8 is er elke twee weken een les van ongeveer één uur. De lessen gaan per halve groep, en het betreft daarmee 7 groepen. Junior IOT zorgt voor de benodigde gereedschappen en materialen, het gebruik van bestaande labs en lessen, en teach-the-teacher ondersteuning tijdens de lessen.

Er is binnen de huidige corona-regels (september/oktober) geen ruimte voor de naschoolse inloop. We nemen deze dan ook niet op in de planning.

3D printen op school / inrichten van de 3D Print Werkplaats

Aansluitend op het lesprogramma verzorgt de inrichting van de 3D Print werkplaats. Hiervoor kiezen we altijd de Prusa mini 3D printer, waarvan we er twee gaan inzetten. Indien nodig maken we hiervoor nog de afsluitbare kasten. Deze inrichting blijft van de school en is naar verwachting meerdere jaren herbruikbaar.

Junior IOT Solderen en programmeren op school / inrichten van de soldeerwerkplaats

Junior IOT verzorgt de inrichting van het soldeer lab, met de Labkist met 15 mooie werkplekken voor electronica solderen. Deze is naar verwachting meerdere jaren herbruikbaar. We voorzien ook in de verbruiksmaterialen voor solderen en programmeren gedurende het project.

We gebruiken hierbij de laptops welke beschikbaar zijn in de school. We gebruiken een set laptops welke door Junior IOT beschikbaar wordt gesteld.

De Junior IOT werkplaatskast

De Junior IOT werkplaatskast zal worden ontworpen als een ruige meubel. Ruig, met het Junior IOT logo groot en brutaal op de buitenkant, samen met het logo van de school. Stevig en degelijk, met een mooie werkbank aan de binnenkant. Na gebruik wordt de werkplaatskast dichtgeklapt en op slot weggezet. De werkplaatskast past makkelijk door een gewone deur. Met stevige wielen is de kast zowel binnen als buiten goed te verplaatsen.

Onder de werkbank is plek voor de opbergplanken om spullen voor verschillende variaties en inzetmogelijkheden op te bergen. De labkist van de soldeerwerkplaats kan hier een plek vinden, en ook de kratten met spullen van de buitenwerkplaats. De werkplaatskast wordt afgesloten met een deur welke gelijk dient als achterwand en gereedschap rek.

Meerdere uitvoeringen zijn mogelijk. De buiten versie wordt gemaakt van een iets meer weervast materiaal, maar ook deze zal binnen of overdekt moeten worden opgeborgen.

Bij de binnen versie kunnen we het ontwerp zo maken dat met trots de laatste gemaakte werkstukken kunnen worden getoond aan de ouders. Optioneel is er een afsluitbaar compartiment te maken om de leerlingen zelfstandig met de 3D printer te laten werken.

We willen de kast zo ontwerpen dat deze met eenvoudige instructie door de school zelf gebouwd kan worden.

Voor de Kerkuil valt de keuze op een degelijke ‘binnen’ versie. We overwegen nog om deze als onderdelenpakket samen met de leerlingen te bouwen ter bevordering van het eigenaarschap. Deze kast is naar verwachting meerdere jaren herbruikbaar.

Inrichten van de buitenwerkplaats

Buiten aan de slag, met echte gereedschappen. De inrichting is om met zo’n 30 leerlingen aan de slag te kunnen: hamers, zagen, rolmaten, stiften, kwasten, rollers, kinderverf, spijkers, schroevendraaiers; maar wellicht ook scheppen en tuinspullen. Elektrisch gereedschap laten we voorlopig nog even weg. Zonder kast. Deze inrichting is naar verwachting meerdere jaren herbruikbaar.

De Kerkuil naar buiten week

De ‘naar buiten week’ is de kroon op ons werk. We zoeken nog aanvullend budget voor dit deel van het programma.

In de buitenweek gaan telkens een aantal groepen met de eigen leerkracht buiten op het schoolplein aan de slag. De gereedschappen zijn reeds gebudgetteerd onder de post ‘buitenwerkplaats’. De werkplaatskast krijgt een mooie plek op het plein. Extra gereedschappen worden geleend van Stichting Junior IOT. Vanuit Stichting Junior IOT wordt indien mogelijk voorzien in een buitenpodium, voor zelf muziek maken, en voor junior DJ-sessies. We zorgen indien mogelijk en indien toegestaan, voor een kleine vuurschaal voor een afsluiting met marshmallows, gepofte appels, worstjes. De school voorziet in limonade, bekertjes en verdere catering. We vragen ouders om resthout, houten pallets, onderdelen et cetera te verzamelen.

Wellicht is het mogelijk om met groepen 5 en 6 te werken aan plantenbakjes, of een andere buitenactiviteit met een semipermanent resultaat.

We richten ons voor de timmer/technologie activiteit vooralsnog op groep 7 en 8. We bouwen geen hutten, maar vooral objecten die ingewikkelder zijn, karren op wielen, constructies van twee verdiepingen, noem het maar op. Bij het werken met hout, pallets en andere materialen op het schoolplein is het gebruik van spijkervrije zooltjes belangrijk. De kosten zijn €10 per leerling, en we zoeken een manier om dit deels mee te financieren. De zooltjes zijn door de leerlingen herbruikbaar, maar kunnen niet door de school worden ingenomen.

We kunnen eventueel daarnaast nog derde partijen aantrekken welke ook bij ons junior25 programma hebben meegewerkt. Zo ontstaan er extra belevings-bubbels. Denk aan Lichtatelier Alkmaar, Duco met harnassen en tingieten, maar dit alles is afhankelijk van resterend budget. Ook kunnen ouders een beleving inrichten.

We willen de ouders vragen voor hulp bij de activiteiten, met aan- en afvoer van materialen, het afbreken van bouwsels, et cetera

Voorzichtig doen met het budget

Onze voorlopige programma schets geeft aan dat we voorzichtig moeten doen. Om de buitenweek voor onszelf te verdienen moeten we nadrukkelijk de andere kosten in de gaten houden.

Zo snel mogelijk beginnen?

We gaan graag zo snel mogelijk aan de slag. Per eind september zijn we reeds actief met de detailplanning om direct na de herfstvakantie te beginnen met 3D ontwerpen en 3D printen. Dit is in de week van 19 oktober. Alles staat er al klaar voor.

Terwijl we wachten op de officiële goedkeuring van de budgetten, vinden we dat we alvast moeten beginnen. We willen samen met de kinderen snel aan de slag met ons spannende en volle programma!

Reactie van de school 25/9: “Het programma inhoudelijk ziet er prachtig uit!
Een prachtig programma en fijn voor de leerkracht die hiermee de tijd heeft om met een halve groep te werken; dat alleen werkt natuurlijk al fantastisch om aan te sluiten bij de niveaus van de kinderen.
In de roosters zijn nu de dinsdag en de woensdag de meest geschikte dagen omdat andere dagen worden gebruikt voor gym en muziekles. (..) Het maken van het rooster wordt een uitdaging omdat leerkrachten hun roosters al klaar hebben en ook vaak groepsdoorbrekende roosterafspraken hebben.”

Jaarplanning ‘Samen Technologie Ontdekken’

We herkennen op hoofdlijnen de volgende planning.

Blok 1, tussen zomervakantie en herfstvakantie, 17 aug – 9 oktober. 8 lesweken.

Hier geen Junior IOT inzet.

Blok 2, tussen herfstvakantie en kerstvakantie, 19 oktober – 18 december. 9 lesweken.

Doelen blok 2:

 • Junior IOT op school: introductie 3D tekenen, 3D printen. (En inventarisatie voorgaande techniekprogramma)

Leerlingen leren de vaardigheden rond 3D ontwerpen en 3D printen, maar zijn vooral ook bezig met de ontwikkeling van hun eigen houding naar zichzelf en naar elkaar. We vinden afstand nemen en ‘koffiedrinken’ erg belangrijk. Bij onze aanpak hoor je dan ook vaak: ‘probeer dat zelf maar even’ en ‘kijk eens wie je kan helpen’. Welke houding kies je als je merkt dat het maar één keer wordt uitgelegd, en je wilt het toch erg graag weten? Niet iedereen kan tegelijk aan de slag, dat regel je gewoon samen.

Elke groep is verschillend, en ik zie dat er al snel een mooie hechte samenwerking ontstaat. Soms pikt één leerling een uitleg verrassend snel op, en een aantal anderen leren de handigheid dan ook graag van elkaar.

In de eerste les leren we inloggen in TinkerCad, dat gaat nog wat onwennig. De 3D printer staat in de achtergrond te zoemen. De tweede les staat de 3D printer midden op de werktafels, en nodig ik de leerlingen uit om zelf een printje te produceren, een flamingo en een game logo. In de derde week al geef ik de uitleg hoe vanuit TinkerCad hun eigen ontwerp te printen, en met een beetje hulp lukt het elke groep om al een paar eigen producten te maken.

Het voorgaand techniekprogramma betreft de techniektorens. Niemand had toegang, maar nu is de sleutel er weer. Materialen en spullen zijn aangevuld en met team is alles bekeken. Team was klaar om het in de thema’s in de klas mee te nemen. Stilgezet wegens corona. Junior IOT technologie geeft nu de lessen en workshops met meer intensiteit, en vervangt daarmee de activiteiten met de techniektorens.

Planning blok 2

De kalender delen we in met de woensdag volgens een tweeweeks rooster, per twee weken 5 dagdelen aan lestijd. De lesdag is van 8.45 tot 14.30, en op woensdag van 8.45 tot 12.30. Buitenspeeltijd en leerkrachten lunchpauzes: Groep 7/8 en 8: 11.50 tot 12.20; Groepen 6a, 6b en 7: 12.25 tot 12.55; Groepen 5: 13.00 tot 13.30. Schoolagenda verder volgens https://www.mijnkerkuil.nl/school/praktisch/kalender

Dinsdag, iedere week, lesdag van 8.45 tot 14.30:

 • 8:45 – 9:45, groep 5a  (halve groep a / b)
 • 9:45 – 10:45, groep 5b  (halve groep a / b)
 • 10:45 – 11:45,  groep 6a  (halve groep a / b)
 • 11:50 – 12:10 en 12:55-13:30 groep 6b (halve groep a / b)
  • 11:50 – 12:20 (pauze 7/8 en 8)
  • 12:25 – 12:55 (pauze 6a, 6b)  
 • 13:30 – 14:25, groep 7  (halve groep a / b)
  • 13:30 (pauze 5a, 5b) 

Woensdag, om de week, lesdag van 8.45 tot 12.30:

 • 8:45 – 9:45, groep 7/8 (halve groep a)
 • 9:45 – 10:45, groep 7/8 (halve groep b)
 • 10:45 – 11:35, groep 8 (halve groep a)
 • 11:35 – 12:20 kort, groep 8 (halve groep b)

Les 1 per halve klas – Samenwerken in de werkplaats, wat is 3D op de 3D printer, TinkerCad inlog aanmaken en eerste tekening

Dinsdag 20 oktober – halve groep a

Woensdag 21 oktober – halve groep a + halve groep b (afspraak Marco, kan worden verplaatst)

Dinsdag 27 oktober – halve groep b

Woensdag 28 oktober  SKIP

Les 2 per halve klas – TinkerCad opnieuw inloggen, hulp en herstel. Tekenen in TinkerCad. Hoe werkt de 3D printer: een voorbeeld 3D print.

Dinsdag 3 november – halve groep a

Woensdag 4 november – halve groep a + halve groep b

Dinsdag 10 november – halve groep b

Woensdag 11 november  SKIP

Les 3 per halve klas – TinkerCad inloggen, elkaar helpen. Met de docent zelf één print maken vanuit TinkerCad (één of enkele per klas)

Er blijken nu twee populaire vragen te zijn, en de antwoorden zijn telkens ongeveer hetzelfde:

 • 1: Mag ik dit printen? Tja met zoveel kinderen en met maar een paar printers, wat is dan het gemiddelde antwoord? Dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk. We weten nu wat het eerste populaire antwoord is: ‘Nee’
 • 2: Mag ik dan als volgende? Mag ik volgende week dan wat printen? Met zoveel klassen in meerdere scholen kan ik dat allemaal niet onthouden. Regel het samen even op een nette manier. Het tweede populaire antwoord is dan: ‘Dat kan ik niet beloven’

Dinsdag 17 november – halve groep a

Woensdag 18 november – halve groep a + halve groep b (afspraak Marco, kan worden verplaatst)

Dinsdag 24 november – halve groep b

woensdag 25 november  SKIP (studiedag op school, alle kinderen vrij)

Les 4 per halve klas – Leerlingen leggen het elkaar uit en maken zelf een print (één of meer per klas). Vakdocent neemt meer afstand.

We introduceren een derde vuistregel. Vakdocent zegt, met trots in de stem, dat ze het samen heel goed begrepen hebben: ik stop een beetje met lesgeven. Een nieuwe regel:

 • 3: Meester, juf, hoe moet dit? Ach als groep weten jullie nu echt wel hoe het werkt. Kleine vragen, daar help ik mee. Soms moet ik even iets belangrijks doen, zoals kletsen en koffiedrinken. En alles wat je moet weten heb ik al een keer uitgelegd en voorgedaan. Vraag het dan ook eens aan iemand naast je. Het derde populaire antwoord: ‘Zoek het samen zelf even uit’

Dinsdag 1 december – halve groep a

Woensdag 2 december – halve groep a + halve groep b

Dinsdag 8 december – halve groep b

Woensdag 9 december  SKIP

Les 5 –> Labdag. Jaarafsluiting met gehele klas en leerkracht. Leerlingen helpen elkaar

Leerlingen leggen alles uit aan de eigen leerkracht.

Dinsdag 15 december – halve groep a+b?

Woensdag 16 december – halve groep a + halve groep b, corona sluiting t/m dinsdag 19 januari 2021

 

Dinsdag 22 december (Kerstvakantie)

Woensdag 23 december (Kerstvakantie)

Dinsdag 29 december (Kerstvakantie)

Woensdag 30 december (Kerstvakantie)

Blok 3, tussen kerstvakantie en voorjaarsvakantie, 4 januari – 19 februari, 7 lesweken.

Doelen blok 3:

 • Junior IOT op school: introductie 3D tekenen, 3D printen
 • Introducties rond Zelfstandig leren werken met de 3D printer
 • Inrichten van de 3D printer werkplaats
 • Optioneel: naschoolse inloop (in overleg ivm regels rond corona)
 • Optioneel: bouw het werkplaatsmeubel voor de Kerkuil (binnen- of buiten variant)

Planning blok 3:

Les 1 per halve klas – De eerste 3D print certificaten

Dinsdag 5 januari, corona sluiting t/m dinsdag 19 januari 2021

Woensdag 6 januari, corona sluiting t/m dinsdag 19 januari 2021

Dinsdag 12 januari, corona sluiting t/m dinsdag 19 januari 2021

Woensdag 13 januari SKIP

Les 2 per halve klas – 3D print workshop, zelfstandig kunnen werken met de printer

Dinsdag 19 januari, corona sluiting t/m dinsdag 19 januari 2021

Woensdag 20 januari corona regels t/m dinsdag 2 maart 2021

Dinsdag 26 januari corona regels t/m dinsdag 2 maart 2021

Woensdag 27 januari SKIP

Les 3 per halve klas – 3D print workshop, ook door de week kunnen werken met de printer

Dinsdag 2 februari  corona regels t/m dinsdag 2 maart 2021

Woensdag 3 februari  corona regels t/m dinsdag 2 maart 2021

Dinsdag 9 februari  corona regels t/m dinsdag 2 maart 2021

Woensdag 10 februari SKIP

Les 4 per halve klas

Dinsdag 16 februari SKIP wegens carnaval

Woensdag 17 februari SKIP wegens terugvinden ritme

Dinsdag 23 februari  voorjaarsvakantie

Woensdag 24 februari voorjaarsvakantie

Blok 4, tussen voorjaarsvakantie en meivakantie, 1 maart – 30 april, 9 lesweken.

Doelen blok 4:

Junior IOT op school: introductie solderen en electronica

3D lab: Zelfstandig kunnen werken met de 3D printer

Inrichten van de Soldeerwerkplaats voor in de klas

Optioneel: naschoolse inloop (in overleg ivm regels rond corona)

Planning blok 4:

Les 1 per halve klas – introductie in solderen, ledlampje en trilrobot

Vandaag is de herstart van ons programma. Leerlingen vinden zelf hun weg naar het lokaal. Ze werken aan aparte tafels in hun eigen groepjes van drie of vier. Per tweetal is er een soldeerwerkplek.

Dit is een belangrijke les. Eerst schuiven we een led op een batterij om licht te maken. Leerlingen leren om elkaar hierbij te helpen. Dan volgt een zorgvuldige uitleg over veiligheid en hoe de soldeerbout te gebruiken: Altijd op de steun en altijd boven het werkblad. Leerlingen solderen nu een led aan de batterijhouder. Per tafel doe ik het één keer voor en daarna helpen ze elkaar. Leerlingen lezen ook stukjes uit de online lesbeschrijving om te wennen aan het idee dat ze zelf kunnen nakijken hoe het werkt.

Met groepen 5 is het voor mij nog even spannend om te zien of we inderdaad zover komen dat een werkend apparaat mee naar huis kan. Dit is dan een led op de batterij houder. Bij verdere groepen komt er ook een schakelaar bij.

Vlak voor het einde van de les volgt nog even een beknopte uitleg, dat het werkje nu in een zakje mag. Dan jas aan, laptop weer mee en de gang op. Een aantal leerlingen is nog even bezig; dus even een moment van duidelijkheid – nog geen zakje gepakt, dan toch jas aan en terug naar de klas.

Je ziet hoe het braaf afwachten na een paar minuten al omslaat naar samen werken. De golf van ‘hoe moet dit’ wordt ook al snel veranderd naar echt constructief samenwerken. Op dat moment zie je de klas echt stralen. En ze zijn super blij om te horen dat hun werkjes echt mee naar huis mogen.

Dinsdag 2 maart

Woensdag 3 maart

Dinsdag 9 maart

We hebben de eerste soldeerles van 9 maart als voorbeeldles op video gezet! Wow wat is dat gezellig om nog eens terug te kijken: https://youtu.be/wYVbDEWLPas

Woensdag 10 maart SKIP

Les 2 per halve klas – lichtmachine met schakelaar. Extra: trilrobot en RGB-lichtmachine. Samenwerk lab: Zelf electronica solderen en elkaar helpen

Dinsdag 16 maart

Wat hebben jullie in de vorige les gedaan, wat heb je geleerd? In reactie op de drukke kinderen die al met de soldeerbout gaan spelen, herhalen we de veikigheidsafspraken – help elkaar daarmee, want als veiligheid niet lukt dan hoor je niet in deze werkplaats te zijn. De kinderen begrijpen nu dat luisteren naar bepaalde interactie/instructie écht relevant is.

Jullie zoeken vandaag de oefening op, op je eigen laptop. Je kunt dan op eigen snelheid werken. Tik de url maar in: junioriot.nl/soldeeroefening – het lukt de kinderen de juiste pagina te vinden nadat ze elkaar helpen. Oei, het is toch wel lastig om naar een pagina te gaan op het internet. Maar het is de moeite waard: Via de pagina mogen de snellere kinderen straks zelf vooruit werken!

We zoomen in op de foto van de batterijhouder waar een led en schakelaar aan zit. Na een korte uitleg gaan ze aan de slag. Belangrijk is om als leerkracht terug te gaan naar onze hobby: koffiedrinken. Wow, dit helpt: de leerlingen helpen elkaar! Natuurlijk zijn er kinderen die nog even om bevestiging willen vragen hoe het moet, en toch lukt het via de voorbeeld foto én hulp van elkaar.

Leerlingen maken vandaag een aantal verschillende ontwikkelstappen. De stuiterkinderen ontdekken hoe ze hun ‘luisterstand’ vinden. Creatieve kinderen vinden de ruimte. Snellere kinderen ontdekken waar ze hun vaardigheden kunnen inzetten. En leerlingen met een rustigere ontwikkeling ervaren dat er altijd hulp beschikbaar is binnen de groep. En we ontdekken nog een keer: zelf iets maken is leuk!

De eerste resultaten worden trots getoond, wow wat vinden ze dit gaaf! Deze kinderen gaan na een gemeend compliment naar de volgende werkplekken om daar te helpen. Technische creativiteit ontstaat al snel, er ontstaan werkjes met twee of zelfs drie kleurtjes! Het werkje mag weer mee naar huis om trots te laten zien wat we kunnen.

Bij de tweede groep laat ik op het scherm de oefening met de schakelaar zien. Ik laat zien dat ze op hun eigen scherm vooruit kunnen kijken naar de andere oefeningen, en we bekijken de trilrobot.

Ik help eigenlijk alleen met de led-schakelaar. Verder maken ze een eigen keuze. Sommige kinderen slaan dan schakelaar-led over en proberen een trilrobot te maken, en de instructie volgen ze vanaf onze website. Het moeilijkere werkje lukt niet altijd, en dat geeft niet. Vooral dat ze voor de extra oefening even zelf extra hun best moeten doen is een heerlijke/frustrerende confrontatie met zichzelf. Je ziet hoe ze op dat moment dóórzetten. Lukt het niet? Dan doen we dat de volgende keer. Zo hebben ze zelf de regie.

Je ziet ook, dat als je de groep loslaat, verschillende groepen ook andere dingen kiezen om samen te maken. Later zien ze van elkaar dat er méér mogelijk is, de interesse groeit!

Woensdag 17 maart – 24/2 optie deze dag is vervallen, omdat Marco dan in de Lego League jury zit

Dinsdag 23 maart

Woensdag 24 maart  – 24/2 besloten deze dag in te plannen zodat Marco de andere woensdag met Lego mag spelen

Les 3 per halve klas – Trilrobot en RGB-lichtmachine. Extra: componenten op het PCB solderen.

Aan het begin van de les laat ik zien wat ze vandaag kunnen solderen. Er zijn meerdere mogelijkheden: trilrobot, RGB orgel, printplaatje. Ze zoeken zelf de oefening op in onze website.

Enthousiast gaan ze aan de slag, en ze helpen elkaar. Deze les hou ik meer afstand: ze maken eigen keuzes en de verschillende eerlingen doen echt verschillende dingen. Zo volgen ze hun eigen interesses.

Sommige leerlingen kiezen iets wat te moeilijk is, en hun werkje komt dan niet af. Dit geeft helemaal niet, want het is toch erg leuk!

Dinsdag 30 maart (verkeersexamen groep 7, enkele les technologie valt uit) – één groep valt uit ivm quarantaine

Woensdag 31 maart

Dinsdag 6 april

Woensdag 7 april SKIP – SCHOOLVOETBAL na 11.00

Na deze laatste soldeerles zie je dat de kinderen graag samenwerken. Deze oefeningen vinden ze enorm leuk, en ze doen hun best om meer te kunnen.

Online beschrijving. In het begin zochten ze onwennig de oefeningen op, op hun eigen scherm. Snel ontdekten ze al dat ze zo toegang hadden tot meer en andere uitdagingen dan alleen in het verhaal van de meester werden gegeven. Gretig hielpen ze elkaar de pagina te vinden om zo nog meer oefeningen te kunnen doen. In de laatste les werkten ze in groepjes als vanzelfsprekend volledig van hun eigen scherm.

In deze uitdagende serie heeft een flink aantal kinderen kunnen ontdekken dat ze graag dóórzetten, graag helpen en geholpen worden. Maar ook dat bouwen leuk is, ook als het resultaat anders is dan je verwacht. De meeste kinderen nemen trots hun werkje mee naar huis. Een aantal kinderen heeft thuis een soldeerbout, of gaat er een regelen.

Rust en onrust in de klas. Sommige klassen zijn rustig en werken daardoor ook op jongere leeftijd al goed aan nieuwe uitdagingen. Andere klassen zijn wat drukker, maar met een heel productieve vibe. En in een heel enkele klas zal nog wat meer aandacht nodig zijn om over de ‘onrust om de onrust’ heen te groeien – maar ook daar wordt aardig gewerkt.

De meeste kids willen nu hun werkjes verder afmaken. Mijn excuses, dat gaat niet, de spullen zijn bijna op. Er zijn nog restjes waar in kleine grtoepjes eventueel nog mee geknutseld kan worden, vooral als er extra batterijen en batterijhouders bij komen. Maar volgende week gaan we als afsluiter verder met een andere opdracht -stroomkring en circuits op het prikbordje- waarmee ze beter gaan begrijpen hoe ze hun gesoldeerde machines hadden willen bouwen.

Les 4 per halve klas – Stroomkring en circuits, zelf circuit ontwerpen op het *prikbordje*

We kunnen nu werken met electronica. Hoe maken we een verbinding tussen twee onderdelen? Juist, dat solderen we! Maar nu hebben we iets wat nog makkelijker is om verschillende schema’s te maken.

Dinsdag 13 april

Leerlingen zijn nu meer vaardig in het vinden van de website die op het grote scherm staat. De uitleg duurt nu maar een kwartier. Voor de leerling die roept ‘ik snap het niet’ vertel ik dat het juist fijn is als je op school nog wat kunt leren.

Ze gaan makkelijk zelf aan de slag. Bij vragen verwijs ik meestal nog naar de foto op https://junioriot.nl/circuit-ontwerp/.

De wat meer eigenwijze leerling probeert nog te roepen dat de website het niet doet. Maar daar trap ik niet meer in. Je moet dan zelf even controleren of je het goede adres in de adresbalk hebt getiept.

Leerlingen helpen elkaar en rustig ontstaan nieuwe werkjes. Trots gaan ze zelf door naar de volgende opdracht.

Woensdag 14 april

Dinsdag 20 april

Woensdag 21 april SKIP

Vakantie

Dinsdag 27 april – MEIVAKANTIE

Woensdag 28 april – MEIVAKANTIE

Dinsdag 4 mei – MEIVAKANTIE

Woensdag 5 mei – MEIVAKANTIE

 

Blok 5, tussen meivakantie en zomervakantie, 10 mei – 9 juli, 8 lesweken.

Doelen blok 5:

Junior IOT op school: samenwerken en jezelf inspireren – kan ik nu zelf aan de slag? Voorbereiden op: zelf je eigen projecten kunnen bedenken/organiseren/uitvoeren. Welke rol past bij jou.

Junior IOT op school: introductie electronica, Arduino programmeren (ter overweging), programmeer robots

3D lab: Zelfstandig kunnen werken met de 3D printer

Optioneel: inrichten van de buitenwerkplaats

Optioneel: naschoolse inloop (in overleg ivm regels rond corona)

Buitenweek: Technologie timmerdorp, eventueel extra activiteiten

Extra: de fietsenmaker – een fietsenmaker werkplaats op het schoolplein?

Dit laatste blok is iets korter, en te kort om goed Arduino en programmeren te kunnen introduceren. We nemen liever de tijd om actief te werken aan het bedenken van eigen projecten en producten. Samenwerken, en ontdekken welke rol je zelf graag hebt.

Enkele leerlingen mogen zelfstandig werken aan Arduino projecten middels online Junior IOT labs.

Planning blok 5:

Les 1 per halve klas – een eigen product of project ontwerpen en bouwen

Leerlingen gaan weer verder met TinkerCad. Ze helpen elkaar hun ontwerp naar de 3D printer te brengen. We willen een ontwerp zien van iets wat kan bewegen. Op het scherm doe ik voor hoe je een scharnier maakt.

Leerlingen vinden, met elkaar, heel makkelijk hun weg. Soms is het nog even zoeken wie er aan de beurt is. En af en toe is een duwtje nodig om toch echt een ontwerp te maken in plaats van te wachten bij de printer. Er wordt vooral heerlijk samengewerkt.

Een enkeling is nog wat terughoudend met vragen om hulp, of met het maken van eigen keuzes. Ik laat ze dan stiekem even spartelen in onze veilige omgeving. Ook deze leerlingen ontdekken hoe ze zelf in hun kracht komen.

Dinsdag 11 mei

Woensdag 12 mei HEMELSVAART VAKANTIE

Dinsdag 18 mei

Woensdag 19 mei

Skip

Dinsdag 25 mei SKIP STUDIEDAG

Woensdag 26 mei (skip wegens ritme)

Les 2 per halve klas – een eigen product of project ontwerpen en bouwen

De leerlingen kunnen nu redelijk zelfstandig aan de slag met de 3D printer. Het is tijd om een 3D Print certificaat te verdienen!

Dinsdag 1 juni

Woensdag 2 juni

Dinsdag 8 juni

Woensdag 9 juni SKIP

Les 3 per halve klas – een eigen product of project ontwerpen en bouwen

Dinsdag 15 jun

Woensdag 16 jun

Dinsdag 22 jun

Woensdag 23 SKIP

De laatste technologie-en-beleef week – Buitenweek

Buitenweek:

 • Timmerdorp. Ter overweging, zooltjes voor leerlingen
 • Timmeropdrachten
 • Makerspace – solderen, electronica, 3D tekenen, 3D printen – zoals je dit jaar hebt geleerd
 • Maak je eigen sleutelhanger op de lasersnijder
 • Ytiffarg desrever  – https://junioriot.nl/graffity-lasersnijder/
 • Diversen – eigen projecten uitvoeren – engineering
 • Muziekpodium

Lees meer over de planning: https://junioriot.nl/dekerkuil-buitenweek2021/

Maandag 28 juni, BUITENWEEK

Dinsdag 29 juni, BUITENWEEK

Woensdag 30 juni, BUITENWEEK (1e uur is doordraai uur = pas vanaf 10 uur technologie)

Donderdag 1 juli, BUITENWEEK

Vrijdag 2 juli, BUITENWEEK

Laatste schoolweek

Dinsdag 6 juli SKIP is laatste week

Woensdag 7 juli SKIP GROEP 8 GAAT VAN SCHOOL

Schoolvakantie