Voor algemene informatie over het gehele StemUp programma met ASML kijk je op: https://junioriot.nl/stemup/

Junior IOT en het StemUp programma

ASML start in 2024 met een StemUp–programma voor scholen, wat plaats gaat vinden in een straal van 35 km regio rond Veldhoven. Hierbij gaan scholen samen met een StemUp-coach nadenken over waar ze willen staan in 2030 op het gebied van STEM onderwijs, en met welke maatschappelijke uitdagingen ze graag de verbinding maken. Dit dient voor de deelnemende scholen de basis om een keuze te maken uit verschillende StemUp-leerprogramma’s die worden aangeboden. Programma’s waarin alle leerlingen in het eerste en tweede jaar van het voortgezet (speciaal) onderwijs STEM in de praktijk mogen brengen en hun talenten en interesse in Techniek & Wetenschap kunnen laten zien. 

Tijdens de StemUp -pilot in 2024 en 2025 werken FutureBites, Junior IOT, de Maakotheek, de Ontdekfabriek en WisMon actief samen met de pilotscholen om inspirerende STEM-programma’s in de regio Veldhoven te realiseren. De inzichten die hieruit voortkomen, dienen als basis voor de uitbreiding van het programma naar alle scholen in de regio Veldhoven. 

Junior IOT

Junior IOT wil leerlingen motiveren door middel van hun eigen projecten en verdieping in technisch denken en vaardigheden, met als doel een positieve impact. In het StemUp -programma van Junior IOT wordt er een compacte maakplaats ingericht op school, waar leerlingen de mogelijkheid hebben om zelfs een certificaat te halen voor verschillende basisvaardigheden, zoals solderen, 3D-printen, veiligheid en samenwerken onder begeleiding van een vakdocent.

 

 

Het StemUp programma van Junior IOT

Het StemUp- programma van Junior IOT vormt een leer- en ontdekprogramma welke enthousiasmeert voor STEM: Wetenschap, technologie, ontwerpen, wiskunde en kunst. De doelgroep betreft jongeren in het 1e en 2e jaar van het VO, inclusief en in de breedste zin. Leerlingen worden vaardig in onderzoeken en ontdekken, leren hun eigen regie te nemen in hun leer-carrière, en raken bekend met belangrijke technologie vaardigheden.

Het Junior IOT Makerspace Certificaat

Ook in het StemUp- programma van Junior IOT trainen we de leerlingen in de vaardigheden van de Junior IOT technologie makerspaces. De leerlingen kunnen hierbij het Junior IOT Makerspace Certificaat verdienen, waarmee deze leerlingen zelf verder mogen werken in de Junior IOT technologie makerspaces binnen en buiten de school.

 

De drie pijlers binnen de StemUp  aanpak van ASML

Met het StemUp programma van Junior IOT willen we een blijvende impact realiseren. Deze impact binnen jullie school, en vooral bij de betrokken jongeren willen we bereiken middels de drie pijlers:

 • Embedded STEM: Jongeren komen op een inspirerende manier, veelvuldig in contact met de genoemde technologie-onderwerpen. Dit maakt dat de onderwerpen voor de jongeren herkenbaar worden, en meer deel uitmaken van hun wereld. De kennismaking geeft bij meer leerlingen een draagvlak voor het kiezen van een opleiding in de richting van de technologie.
 • Spark Events: Met evenementen en momenten om naar toe te werken geven we de jongeren een doel om naartoe te willen werken. Bij elke stap is het Junior IOT programma doorweven van aansprekende voorbeelden en resultaten die de jongeren zelf, of met hulp van elkaar behalen.
 • Yes I can: De jongeren raken vanaf het eerste moment geïnspireerd, en ze vinden het heel tof om mee te mogen doen. Zo ervaren de jongeren dat ze capabel, krachtig en geschikt zijn voor de wereld van technologie.

Samenwerking

Het StemUp programma van Junior IOT is ontworpen om binnen de regio een verdere overlap mogelijk te maken:

 • Start- en inspiratie events op scholen: Op verschillende VO scholen in regio Eindhoven worden nu de Tech Fun Days georganiseerd voor leerlingen van het 1e en 2e leerjaar VO. Dit wordt georganiseerd vanuit de sterk techniekonderwijs regio’s als kennismaking met de techniek en technologie onderwerpen middels verschillende korte workshops. Vanaf schooljaar 2023-24 doet ook Junior IOT mee. Graag sluiten we ons in deze vorm aan bij meer scholen, en bij nog meer sterk techniekonderwijs regio’s!
 • Uitgebreide programma’s op de scholen: Al enkele jaren maken PO- en VO scholen in heel Nederland gebruik van het Junior IOT technologie jaarprogramma, de uitgebreide versie van het technologie programma van Junior IOT. Graag sluiten we ook de scholen in de StemUp regio aan op dit programma.
 • Hergebruik van middelen in de makerspace binnen de school: Hergebruik van beschikbare technologie in scholen verlaagt de drempel, verhoogt het implementatiegemak, is herkenbaar voor leerlingen, en maakt het programma ook kostenefficiënter. Bij het Junior IOT programma streven we ernaar dat de betrokken scholen de aangeboden makerspace machines en materialen op de school blijven gebruiken, ook nadat onze lessen zijn afgerond.
 • Makerspaces buiten de scholen: Vanuit Junior IOT streven we ernaar om door heel Nederland toegankelijke maakplaatsen te vinden, waar de leerlingen verder kunnen met de technologie en vaardigheden die ze op school hebben aangeleerd. Met het Junior IOT Makerspace Certificaat mogen ze ook op deze plekken aan de slag met de Junior IOT machines en materialen.

 

De uitvoering met de school

Scholen zullen zich eerst aanmelden via de ingang voor het StemUp programma.

 1. Scholen die interesse hebben in het StemUp-programma kunnen dit aangeven via de website van WisMon: https://www.wismon.nl/onderwijs/stemup
 2. Een STEM-coach van WisMon zal daarna contact opnemen met de school voor een (online) kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de ambities van de school t.a.v. STEM in leerjaar 1 en 2 passen binnen de doelstellingen van StemUp.
 3. Vervolgens wordt er een tweede gesprek gepland, maar dan op school met alle relevante betrokkenen. Tijdens dit gesprek bespreken we uitgebreider de STEM ambities van de school. We vragen vervolgens de school ook om een STEM Ambitieplan te maken, waarvoor een sjabloon beschikbaar is. Samen met de STEM-coach wordt besloten welke STEM-programma’s het beste aansluiten bij de ambities van de school.
 4. Als er een voorlopige keuze is gemaakt voor één of meerdere programma’s, zal de STEM-coach ook de betrokken partner(s) uitnodigen voor een tweede gesprek op school. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op het programma en bekijken we hoe het concreet kan bijdragen aan de gestelde ambities. Ook maken we al vast afspraken over het vervolg.
 5. Het ambitieplan wordt door de school gepresenteerd aan ASML (op school of online). Na toestemming gaat de school aan de slag met één of meerdere partners van het StemUp-programma, terwijl de STEM-coach op de achtergrond het proces volgt en, indien nodig, verder ondersteunt.

Samen met de school en de Junior IOT vakdocent worden de dagen ingeroosterd voor de voorbereiding met de docenten en voor de Junior IOT workshops met docent en leerlingen.

 • Planning: Het is de bedoeling om bij het StemUp programma van Junior IOT aan elke leerling van het 1e leerjaar 6 blokuren aan te bieden. De workshops worden gegeven aan een hele klas van circa 25 leerlingen. Op de school plannen we circa 6 lesuren per lesdag voor de Junior IOT vakdocent. Per klas in het 1e leerjaar worden zodoende 2 lesdagen ingeroosterd. Hetzelfde geldt voor klassen in het 2e leerjaar.
 • De school zorgt in overleg met Junior IOT voor een planning van een gelijk aantal lesdagen per week, in een serie van aansluitende lesweken. Per lesdag plant de school tot 6 lesuren of 3 dubbeluren, zodat bij een optimale planning de leerlingen elk tot maximaal 6 dubbeluren kunnen meedoen.
 • Om optimaal te kunnen helpen in de betreffende lessen doen de leerkrachten van de school vooraf mee aan de introductie training. Het is de bedoeling dat de docenten van de school voldoende hun weg kunnen vinden binnen de aangeboden stof.

Bij het StemUp programma van Junior IOT komen de Junior IOT vakdocenten naar de scholen om de Junior IOT workshops te geven.

 • Ontzorgen: De Junior IOT vakdocent geeft de technologie workshops op de scholen. Junior IOT zorgt voor de machines en materialen (we maken daarbij gebruik van onze vaste keuze).
 • Ondersteuning vanuit de school: De Junior IOT vakdocent wordt daarbij ondersteund door de eigen docent of ondersteuner van de betrokken school.
 • Teach-the-teacher: Waar mogelijk kiest de school als ondersteuning voor een docent die echt is betrokken bij de technologie doelstellingen, zodat we tijdens de lessen via teach-the-teacher de aanpak en vaardigheden kunnen overbrengen.
 • Makerspace certificaat: Tijdens de lessen zal een aantal leerlingen (én docenten) het Junior IOT Makerspace Certificaat verdienen. Deze leerlingen zijn dan het aanspreekpunt voor andere leerlingen met vragen.

Extra: In overleg met Junior IOT kunnen de scholen de betreffende workshops een blijvende plek geven in het eigen curriculum.

 

De inhoud van het programma

De inhoud van het programma geeft de leerlingen een beknopte route naar het zelfstandig kunnen werken in de Junior IOT makerspace. Hierbij activeren we de interesse in verschillende technologie onderwerpen, en ontdekken de leerlingen hoe ze zelf met de verschillende onderwerpen aan de slag kunnen.

 • Solderen: De leerlingen ervaren hoe ze zelf kleine electronicawerkjes maken. Veilig werken is belangrijk. Onze aanpak is gericht op het bevorderen van het zelf ontdekken en samenwerken bij de uitvoering.
 • 3D ontwerpen: Leerlingen maken op toegankelijke wijze kennis met 3D ontwerpen. Er is ruimte voor meer uitdaging voor leerlingen die verder zijn. Onze aanpak is gericht op elkaar inspireren en samenwerken.
 • 3D printen: De leerlingen bedienen samen de 3D printer om hun ontwerpen uit te printen. Dit kunnen ze best zelf, en er ontstaat een behoefte om buiten de lessen verder te gaan.

De beschikbare tijd geeft de ruimte om deze onderwerpen in het eerste lesjaar voldoende te introduceren. Een aantal leerlingen zal een makerspace certificaat behalen, en deze leerlingen kunnen de andere leerlingen helpen.

In het tweede leerjaar behandelen we de onderwerpen opnieuw, waardoor meer leerlingen vaardig worden in de besproken onderwerpen. Bij een school waar de leerlingen meer op snelheid komen, zullen we ook nieuwe onderwerpen introduceren, zoals het breadboardje, werken met de transistor, de introductie in pneumatiek en meer.

Ruimte binnen de school

Als school is het voor de planning fijn om tijdig te weten welk lokaal je kunt reserveren.

We regelen de Junior IOT werkplaats aan het begin van de dag in, en ruimen deze eind van de dag weer op. We zoeken in de regel een gewoon klaslokaal, het liefst een technologie lokaal waar al 3D printers en robots staan. Een praktijklokaal met bankschroeven, verf, houtzagen of vergelijkbare attributen is niet geschikt.

Leerlingen kunnen zelfstandig verder

Na de lessen door de Junior IOT vakdocent mogen de leerlingen met een Junior IOT makerspace Certificaat zelf verder werken. Scholen kunnen dit ondersteunen door de Junior IOT machines en materialen op de school een plek te geven.

 • Makerspace materialen: Junior IOT leent de machines en materialen uit aan de scholen die hier buiten de Junior IOT lessen om mee verder willen werken. Als blijkt dat deze machines en materialen goed gebruikt worden, dan blijven ze bij de school.
 • Buiten de les: Leerlingen met een certificaat mogen buiten de Junior IOT lessen om met de machines en materialen werken. School organiseert toezicht.

Bovendien verwachten we dat een aantal maakplaatsen in de regio ook het Junior IOT aanbod zal ondersteunen.

Scholen mogen zelf verder met de Junior IOT lessen

Scholen kunnen ervoor kiezen om zelfstandig verder te gaan met de Junior IOT lessen. De lesbeschrijvingen worden in overleg beschikbaar gesteld aan de scholen. Docenten kunnen zich inschrijven voor extra online training, en kunnen meedoen aan hands-on ervaringsdagen.

Natuurlijk kan voor een vervolgtraject ook een beroep gedaan worden op de Junior IOT vakdocenten.