We zijn blij om te ontdekken dat Junior IOT de laatste jaren vaker wordt gevraagd door bedrijven, STO, brancheverenigingen en andere organisaties. Namens deze partners vullen we graag onze workshops, evenementen en lesprogramma’s in.

Zo versterken we samen de instroom voor techniek. Als bedrijf doe je mee met Junior IOT in de vorm van:

 • Concrete opdrachten.
 • Gerichte Bijdragen.
 • Algemene donaties in de ANBI stichting.
 • Project donaties

Het resultaat is er: Samen vergroten we de interesse voor deze vakgebieden en versterken we de instroom voor techniek.

Op deze pagina zie je hoe Junior IOT in heel Nederland samenwerkt met bedrijf & branche, overheid en onderwijs om impact te realiseren met technologie inspiratie voor de juniors op de basisschool en in het VO.

Bekijk de details in onze folder: Doe mee met Junior IOT – bedrijf branche overheid onderwijs 2024 2025 – update2
Of stuur ons een email: [email protected]

Hieronder hebben we een aantal vragen en antwoorden verzameld:

Welke samenwerking zoeken we?

 • Behoefte bij de bedrijven aan technische mensen. (Link)
 • Samenwerking – uitvoering en doelstelling. (Link)
 • Opdrachten vanuit bedrijf en branche. (Link)

Wat voor aanbod heeft Junior IOT?

 • Losse workshops op locatie. (Link)
 • Terugkerende workshops op techniek evenementen. (Link)
 • Vakantie invulling voor tech inspiratie – verschillende leeftijden.  (Link)
 • Activiteitenweek op school – thema tech. (Link)
 • Jaarprogramma of lessenserie voor basisscholen. (Link)
 • Bovenschoolse inzet op basisscholen. (Link)
 • Inspiratie reeks op onderbouw VO. (Link)
 • Jaarprogramma of lessenserie op VO scholen. (Link)
 • Inspiratie sessies op VMBO docenten conferenties. (Link)

Welke samenwerkingsvormen?

 • Junior IOT voert workshops uit bij jouw bedrijf, bij evenementen en op scholen. (Link)
 • Jouw bedrijf voert Junior IOT aanbod zelf uit bij bedrijf, evenementen en op scholen. (Link)
 • Junior IOT voert de vanuit mijn bedrijf ontwikkelde workshops uit. (Link)
 • Junior IOT voert de workshops uit van onze partners. (Link)
 • Junior IOT verzorgt de uitvoering van aanbod binnen de STO pijlers. (Link)
 • Hoe het aanbod van een externe partij zoals Junior IOT op te nemen in de STO-plannen voor de komende vier jaar. (Link)

Wat kost het?

 • Prijslijst voor het aanbod van Junior IOT. (Link)
 • Voorbeeld voor losse workshops en/of een lessenserie. (Link)
 • Voorbeeld van een projectenbundel of jaarprogramma. (Link)
 • Voorbeeld van een projectenbundel inclusief projectorganisatie en planning. (Link)
 • Voorbeeld van een projectenbundel inclusief subsidieverkrijging, projectorganisatie en planning. (Link)

Kan het gratis? (link)

 • Gereduceerd aanbod via onze Stichting Junior IOT. (Link)
 • Aanbod voor bibliotheken, weekendschool, CoderDojo, vergelijkbare locaties. (Link)
 • Waar kan ik als basis- of VO school budget vinden om het Junior IOT programma op mijn school te krijgen? (Link)

Waar komt het geld vandaan?

 • Budget vanuit de scholen. (Link)
 • Tech aanbod vanuit branche/STO/provincie/gemeente gelden. (Link)
 • W&T workshops vanuit bovenschools budget. (Link)
 • Onderwijs subsidies. (Link)
 • Gerichte bijdrage ten behoeve van inzet van Junior IOT aanbod. (Link)
 • Donaties. (Link)

Hoe zorg ik als bedrijf of organisatie dat Junior IOT wordt ingezet? (link)

 • Gericht project ten behoeve van inzet van Junior IOT aanbod. (Link)
 • Basisschool vraagt om het Junior IOT aanbod. (Link)
 • Realisatie van Junior IOT op een VO-school. (Link)
 • Inzet van Junior IOT op project-, thema- of vakantie weken. (Link)
 • Inzet van Junior IOT op Sail, Makerfaire en andere evenementen. (Link)
 • Als STO-coördinator het Junior IOT aanbod inplannen. (Link)

Op deze pagina werken we elk van deze vragen uit.

Welke samenwerking zoeken we?

Behoefte bij de bedrijven aan technische mensen

Er is grote behoefte aan technisch geschoolde mensen in de maatschappij. Docenten op scholen zijn vaak te druk om ook nog goede technologie lessen te verzorgen.

Junior IOT inspireert leerlingen voor technologie door mensen die in de industrie werken te trainen om spetterende lessen te geven. Zo maken we een directe verbinding tussen de scholen en het bedrijfsleven. Het aantal werkzame technisch geschoolde mensen zal hierdoor groeien.

Bedrijven die profijt hebben van onze inzet helpen ons door financieel bij te dragen aan de lessen die wij geven. Dat kan door het sponsoren van specifieke projecten, door ons in te huren om concrete opdrachten uit te voeren of door middel van algemene donatie.

Samenwerking – uitvoering en doelstelling

Junior IOT zet in op veel gebieden en facetten om de inspiratie voor technologie te bespoedigen bij jongeren. Pro-actief schakelen we waar dat mogelijk is, om vooruit te kunnen gaan waar daarvoor ruimte ontstaat. Na een eerste ambitieuze start is het nu belangrijk om samen door te kunnen pakken.

 • Samen. Gedragen door meerdere partners en in samenwerking met scholen;
 • Impact. Het bereiken van alle jongeren, ook jongeren met (nog) geen onderliggende interesse;
 • Kwaliteit. Gestructureerde aanpak voor inspiratie voor techniek en technologie voor 6-17 jaar;
 • Schaalbaar. Een effectieve en schaalbare aanpak;
 • Gefundeerd. Vanuit bestaand eco-systeem en middels best practices en bewezen concepten;
 • Intrinsiek belang. Betrokkenheid, budget en inzet komen samen vanuit intrinsiek belang;
 • Doelmatig. Een realistische kostenstructuur, gericht op de uitvoering bij de doelgroep;
 • Duurzaam. Samenwerking voor langere periode om opgebouwde impact vast te houden.

Junior IOT zoekt partners die willen helpen in het enthousiasmeren van meer jongeren voor technologie.

Opdrachten vanuit bedrijf en branche

De activiteiten van Junior IOT voeren we waar mogelijk uit vanuit beschikbare onderwijsgelden. We zien echter dat de vraag vele malen groter is dan we op deze manier kunnen realiseren.

We zijn daarom blij met de nieuwe ontwikkeling vanuit het bedrijfsleven die haar taak om jongeren te inspireren voor techniek en technologie nu steeds vaker bij Junior IOT wil neerleggen. Wij hebben de programma’s en jullie hebben de missie om het voor elkaar te krijgen. Doe mee met Junior IOT!

Doelgroepen en activiteiten

In grote stappen benoemen we de doelgroep voor onze activiteiten als: juniors van 6 tot 17 jaar.

 • Deelnemers van 6 tot 17 jaar in de zaterdaginloop in Junior IOT makerspaces.
 • Basisschoolgroep 5, 6, 7 en 8, van zo’n 8 tot 12 jaar doen mee in workshops en jaarprogramma’s.
 • Onderbouw voortgezet onderwijs, circa 13 tot 15 jaar doen mee met evenementen en lesprogramma’s.

Bij deze programma’s gaat het om de eerste inspiratie voor techniek en technologie middels ‘samen technologie ontdekken’. Hierbij staat het doen voorop. Deze inspiratie kan worden gebruikt in de theorielessen die de school zelf verzorgd.

Wat voor aanbod heeft Junior IOT?

Vanuit Junior IOT bieden we lestrajecten aan die qua inhoud en duur op de wensen worden afgestemd. We komen graag langs met workshops op scholen, bedrijven en evenementen. Dit doen we om de inspiratie te delen voor technologie, als deel van onze lessenseries, voor bijvoorbeeld girlsday, voor jouw techniek evenement of gewoon wanneer jij dat nodig vindt.

Losse workshops op locatie

Vanuit Junior IOT geven we graag korte tech inspiratie workshops op locatie. We nemen alle spullen mee en richten een plek in. Bezoekers komen langs en doen mee aan de workshop.

Meestal zorgen we hierbij voor onze heerlijke soldeerworkshop waarbij iedereen een eigen lichtje maakt. Als de workshop bestaat uit meerdere dagen kunnen we daarnaast aan de slag met andere onderwerpen: 3D ontwerpen, 3D printen, lasersnijden, Arduino programmeren, pneumatiek en meer.

Terugkerende workshops op techniek evenementen

De Junior IOT workshops zijn inmiddels onderdeel van het terugkerende PET evenementen voor techniek inspiratie in Noord-Holland. Op deze evenementen komen soms wel tot 1000 kinderen per dag langs bij de verschillende workshops. Het doel is om de kinderen op een activerende manier kennis te laten maken met technologie.

In schooljaar 2023/2024 is Eindhoven aangehaakt waar we nu onderdeel zijn geworden van de nieuwe Tech Fun Days.

De organisatie van deze evenementen, vaak verbonden aan de STO regio’s en/of de provincies, vragen ons om op het evenement één of meer van onze workshops in te richten. In deze film zie je hoe basisschool leerlingen worden geholpen door de lokale VO leerlingen in onze makerspace op PET 2022.

Vakantie invulling voor tech inspiratie – verschillende leeftijden

Junior IOT workshops zijn te vinden bij vakantie activiteiten op verschillende locaties.

Wij organiseren techniek-inspiratie dagen of hele vakantieweken, of we voegen onze activiteiten toe aan jullie evenementen. Dit gebeurt vaak in samenwerking met onder andere scholen, gemeenten, cultuurorganisaties en STO. In de afgelopen jaren vonden deze evenementen plaats in Purmerend, Alkmaar en Hoorn. Bekijk hier de uitleg waarom we dit zo belangrijk vinden.

Activiteitenweek op school – thema tech

Junior IOT organiseert activiteitenweken op scholen waarbij we met onze workshops een hele week kunnen vullen. Tijdens grotere varianten van dit concept nemen wij de organisatie op ons om er met verschillende partners een spetterende week van te maken. In de afgelopen jaren hebben we dit georganiseerd in Limmen en Haarlem in samenwerking met verschillende subsidieverstrekkers. Dit kan zowel op de basisschool als op het voortgezet onderwijs.

Jaarprogramma of lessenserie voor basisscholen

Vanaf schooljaar 2018/2019 voert Junior IOT het technologie jaarprogramma uit als vast onderdeel van het rooster op de basisscholen. Inmiddels zijn dit in schooljaar 2023/2024 meer dan 30 basisscholen!

Vanuit meer dan 100 bestaande Junior IOT lessen is er een ruime keuze waarmee we een jaarprogramma voor de school kunnen samenstellen. Onze vakdocenten vinden het fijn om wekelijks een dag op school te zijn om de leerlingen vaardig te maken in de technologieën die ze samen ontdekken. Details vind je hier.

Jaarprogramma of lessenserie op VO scholen

Onze inzet op VO scholen groeit. In regio Eindhoven worden we door een groot bedrijf gevraagd om onze workshops uit te voeren op een aantal VO scholen.

Enkele scholen vragen ons om een deel van ons aanbod op te nemen in hun VO curriculum.

Bovenschoolse inzet op basisscholen

In schooljaar 2022/2023 is Junior IOT begonnen met een bovenschoolse inzet voor inval en roulatie op de basisscholen van De Vier Windstreken in Gouda. Dit is met succes verlengd tot een bovenschools programma in 2023/2024, waarbij de 16 scholen van de scholenorganisatie D4W elk twee dagen per schooljaar een techniek carousel uitvoeren: Onder begeleiding van de Junior IOT vakdocent voeren de leerkrachten van deze scholen zelf een drietal workshops uit.

In Assendelft is Junior IOT vanuit de bovenschoolse organisatie Agora ingezet in een pilot in het kader van het leerkrachten tekort. De Junior IOT vakdocent zorgde ervoor dat de eigen leerkrachten even een uurtje op adem konden komen. De school heeft daarna onze inzet met dank weer verlengd.

Inspiratie reeks op onderbouw VO

In Hoorn heeft Junior IOT vanaf begin schooljaar 2023/2024 de lessenserie technologie verzorgd. Na het eerste blok heeft de school de inzet verder verlengd. De inzet van onze workshops is bedoeld om invulling te geven aan het blok tech, waar de leerlingen op deze school voor hebben gekozen.

Inspiratie sessies op techniekconferentie

Met trots vertellen we op de VMBO techniek conferenties over onze aanpak. VMBO directeuren en docenten maken nieuwsgierig in onze werkplaats een eigen werkje. Menige VMBO docent neemt onze materialen over om een deel van de Junior IOT workshop toe te voegen aan de eigen lessen en de workshops voor het PO.

Welke samenwerkingsvormen?

We kunnen op verschillende manieren samenwerken met scholen, bedrijven en organisaties.

Junior IOT voert workshops uit bij jouw bedrijf, bij evenementen en op scholen

In de meeste gevallen zal de Junior IOT vakdocent de Junior IOT workshops uitvoeren op de desbetreffende locatie. Hierin zijn we getraind, en door onze ervaring weten we goed hoe we met onze spullen omgaan en wat we kunnen verwachten. De machines en materialen voor de Junior IOT workshops hebben we ruim op voorraad.

Meestal kunnen we op korte termijn leveren. Als aanvrager geef je aan wanneer en waar je ons wilt hebben, je zorgt voor ruimte en bezoekers, en wij regelen in overleg de rest.

Jouw bedrijf voert het Junior IOT aanbod zelf uit bij bedrijf, evenementen en op scholen

Wanneer je als aanvrager voldoende kundig personeel hebt om de Junior IOT workshops zelf uit te voeren, dan mag je gewoon zelf aan de slag met de spullen uit onze mobiele werkplaats.

We lenen onze werkplaats graag uit, en vragen een bijdrage voor de verbruiksmaterialen. De spullen mag je bij ons ophalen, en we laten bij de zaterdag inloop in onze werkplaats zien hoe alles werkt. Zo helpen we elkaar om meer impact te maken.

Junior IOT voert de vanuit mijn bedrijf ontwikkelde workshops uit

We horen vanuit bedrijven een relatief nieuwe vraag: Of we de door hun branche ontwikkelde workshops willen uitvoeren. Zolang dit gebeurt met een vergelijkbare aanpak en doelstellingen voeren we graag jullie technische workshops uit.

Zo hebben we enkele keren de leerlingen geholpen bij de W&T workshops bij Tata Steel.

Junior IOT voert de workshops uit van onze partners

Op de stand van de Autotech Alliantie, de vereniging van Schadebedrijven hebben we in 2023 op de techniekdriedaagse de workshops uitgevoerd van onze partner Techniekmaker.

We kiezen ervoor om desgevraagd de technische workshops van onze partners uit te voeren. Voor terugkerende workshops zetten we een trainingsystem op zodat deze taak op verantwoorde en deskundige manier wordt overgenomen door onze vakdocenten. Je kiest er zelf voor of we ‘Junior IOT ‘ daarbij wel of niet zichtbaar maken.

In overleg kunnen de workshops van onze partners onderdeel worden van het Junior IOT curriculum. Met Bouw je BEP en BYOR hebben we daarvoor de eerste stappen gezet.

Junior IOT verzorgt de uitvoering van aanbod binnen de STO pijlers

De STO regeling wordt uitgevoerd door meerdere regio’s, welke elk een eigen plan hebben opgesteld. De budgethouders zijn over het algemeen de VMBO scholen in de betreffende regio. Samen stellen ze de doelen en het plan op. In de meeste plannen worden veel van deze punten opgenomen:

 • Professionalisering. De VMBO/VO scholen investeren in extra enthousiaste en vakkundige docenten en verdere professionalisering. Techniekdocenten die intrinsiek gemotiveerd zijn en voldoende kennis en vaardigheden bezitten.
 • Actualisatie. Inhoudelijke innovatie en optimalisatie van het vmbo techniekonderwijs en de leerinfrastructuur.
 • Doorlopende leerlijnen. Ontwikkelen van bijvoorbeeld vakmanschap- en technologieroutes. Het geven van een goed beeld van de arbeidsmarkt in de techniek, vanaf basisonderwijs tot wellicht in het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Positieve profilering van de technieksector. Het verbeteren van keuzes die leerlingen maken en het verhogen van de instroom/uitstroom.
 • Verduurzamen. Met aandacht de samenwerkingen en activiteiten zo inrichten dat ze langer meegaan dan de beoogde subsidieperiode.
 • Maakplaatsen. Techlabs en andere fysieke ruimtes waar leerlingen de creatieve en innovatieve aspecten van techniek écht kunnen ervaren. Een plek voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en bedrijfsleven.
 • Promotie. Verbetering van de instroom van leerlingen in de techniek profielen.
  • In de leeftijd van 10-12 jaar wordt groep 7 en 8 van de basisschool aangetrokken middels bijvoorbeeld gastlessen, workshops, een techlab, de reizende techniekbus en verschillende techniek inspiratie evenementen.
  • Voor de leeftijd 12-14 jaar wordt de onderbouw van het VMBO/VO geënthousiasmeerd met bijvoorbeeld workshops, techniekdagen, bedrijfsbezoeken, evenementen en challenges.

Voorzichtig willen we aangeven dat Junior IOT inmiddels op elk van deze punten kan worden ingezet:

VMBO docenten doen gretig mee met onze workshops op de VMBO conferenties, waarbij ze delen opnemen in eigen lessen en in gastlessen op het PO. Onze werkplaats is nu op meerdere VO scholen terug te vinden en enkele VO scholen vragen om onze methodes toe te kunnen voegen aan hun curriculum, om nieuwe lessen en aanpak toe te kunnen voegen. Onze workshops groeien mee met de ontwikkeling van de leerlingen, en reikt als doorlopende leerlijn van groep 3/4 op de basisschool via het VO tot meerdere keuzevakken op het MBO. De lessenserie wordt nu ingezet op enkele VMBO scholen. We doen mee op evenementen voor de inspiratie van PO leerlingen. Onze aanpak zorgt ervoor dat alle leerlingen graag meedoen, de intrinsieke motivatie is daarmee heel sterk aanwezig. Hierdoor herkennen de leerlingen de functies van techniek, en vinden ze het aantrekkelijk om hieraan mee te doen. Kenmerkend voor onze aanpak is onze de mobiele makerspace die elke vakdocent van ons meekrijgt. Elke leerling van 6 tot 17 jaar dagen we uit om hierin vaardig te worden, zodat de leerlingen hun eigen Makerspace Certificaat verdienen. Als de leerlingen met onze workshops bezig zijn, willen ze eigenlijk niet meer stoppen.

Graag zien we dat de Junior IOT werkplaats én de Junior IOT vakdocent nog meer wordt ingezet om de STO doelen nog verder te ondersteunen. Daarbij denken we aan onder meer de volgende mogelijkheden:

 • Graag verzorgen we namens de STO de techniekworkshops op de basisscholen. Dit kan incidenteel, op afroep of zelfs op wekelijkse basis, bijvoorbeeld ter invulling van de VMBO ‘techniekbus’.
 • We voeren graag onze Junior IOT workshops uit in de maakplaatsen die inmiddels zijn ingericht. Op de scholen waar we werken richten we nu de tijdelijke Junior IOT maakplaats in, daardoor hebben we altijd de spullen bij ons die daarvoor nodig zijn. Graag denken we daarom mee met de inrichting van nieuwe maakplaatsen voor de STO.
 • We vullen de technologie workshops reeds in als deel van het ingeroosterde curriculum op het VSO en het VMBO. We breiden deze dienst graag verder uit om meer scholen te kunnen ondersteunen.
 • Al enkele jaren worden de Junior IOT workshops op een vast moment ingeroosterd op basisscholen. We overleggen graag in hoeverre het mogelijk is dit vanuit de STO te ondersteunen.
 • Op promotie evenementen voor techniek zouden we graag nog vaker onze workshops aanbieden. Per dag doen vaak wel 1.000 kinderen mee: Samen maken we meer impact. Deze inzet van Junior IOT valt goed binnen de doelstelling van het STO.
 • Junior IOT kom je regelmatig tegen op evenementen zoals Sail, MakerFairs, Tech Fun Days. Vanuit jouw STO regio kan je Junior IOT hiervoor inzetten.

Via Junior IOT steun je op een team van gemotiveerde en getrainde mensen. Iedere week zijn wij bezig met onze workshops, en deze voeren we graag uit in jouw STO regio, We hebben de machines en materialen klaar staan. Onze vakdocenten zijn getraind, en hebben ervaring in onze workshops. Onze inzet is duurzaam: we regelen de planning van de inzet, onze vakdocenten steunen elkaar en we regelen vervanging bij uitval of ziekte.

Hoe het aanbod van een externe partij zoals Junior IOT op te nemen in de STO-plannen voor de komende vier jaar

Binnen de STO regeling wordt aan elke regio gevraagd een eigen plan te schrijven. Doorgaans wordt het plan opgesteld met een inzet middels vier of vijf pilaren. Het is goed om bij elk van deze pilaren alvast vast te leggen dat je als regio ondersteuning kunt organiseren bij een externe partij zoals Junior IOT. Je zou de volgende doelen kunnen beschrijven:

 • Workshops op basisscholen voor het inspireren van groepen 5-6-7-8: wekelijks (?) wordt één dag besteed aan workshops door de VMBO docent; of door een aan te wijzen externe partij zoals Junior IOT.
  • Junior IOT kan incidentele workshops verzorgen op aanvraag.
  • Junior IOT kan de planning overnemen en dagvullende workshops inplannen met alle betrokken basisscholen.
 • Tech inspiratie evenement voor groep 7/8 op centrale locatie: Jaarlijks één evenement waar 30% (?) van de betrokken basisscholen van de regio aan mee kunnen doen.
  • Penvoerder / VMBO organiseert de locatie, planning en inrichting. Hiervoor wordt in de regel een externe projectleider aangetrokken.
  • VMBO scholen organiseren elk een workshop.
  • Lokale bedrijven en brancheverenigingen worden uitgenodigd om elk één of meerdere workshops te geven.
  • Inhuur van externe partijen zoals Junior IOT om inspirerende technologie workshops te geven.
 • Tech inspiratie evenement voor onderbouw VO, op elk van de VMBO locaties.
  • Betreffende VMBO organiseert de locatie, planning en inrichting. Hiervoor wordt in de regel centraal een externe projectleider aangetrokken.
  • Lokale bedrijven en brancheverenigingen worden uitgenodigd om elk één of meerdere VMBO workshops te geven.
  • Inhuur van externe partijen zoals Junior IOT om inspirerende VMBO technologie workshops te geven.
 • Aantrekken nieuwe capaciteit, versterken bestaande capaciteit op de VMBO scholen.
  • De regio formuleert hierin eigen punten, daarnaast:
  • Een externe partij zoals Junior IOT voegt een nieuw curriculum toe, en verzorgt hierin de lessen. Het curriculum wordt bovenschools, boven-regionaal ontwikkeld en onderhouden. De eigen leerkrachten lopen mee met de lessen serie en worden hierin vaardig.
  • Leerlingen die middels een certificaat kunnen aantonen voldoende interesse en voldoende capaciteiten te hebben, krijgen de ruimte om onder toezicht te werken in een maaklocatie met 3D printers en andere technologie. De machines en materialen zijn gerelateerd aan een echt programma van de externe partij zoals junior IOT.
 • Maakplaatsen.
  • De regio formuleert eigen uitgangspunten, met daarnaast:
  • Bestaande en nog in te richten maakplaatsen worden duurzaam ingericht middels externe capaciteit vanuit een externe partij zoals Junior IOT. De lokale VMBO zorgt voor toezicht voor de maakplaatsen die zich bekwaam voelen tijdens de lessen van de externe partij.

Wat kost het?

We zien dat het belangrijk is om bij elk van de plannen te herkennen wat de kosten zullen zijn.

Prijslijst voor het aanbod van Junior IOT

Het aanbod van Junior IOT gaat altijd uit van heldere en herleidbare prijzen. We hanteren hiervoor onze prijslijst: https://junioriot.nl/prijslijst/

Voorbeeld voor losse workshops en/of een lessenserie

Bij losse workshops en kortere lessenseries rekenen we in de meeste gevallen de prijs van de lesdag of dagdeel, verbruiksmaterialen en reisafstand. Machines worden doorgaans tijdens de workshops zonder extra kosten uitgeleend.

Afhankelijk van de actuele prijzen op de prijslijst, het geschat aantal deelnemers en de actuele reisafstand is de prijs van één dagdeel dan bijvoorbeeld: dagdeel €360 + verbruiksmaterialen €45 + reisafstand €35 = €440.

Voor een lesdag is dit bijvoorbeeld: lesdag €600 + verbruiksmaterialen €90 + reisafstand €35 = €725, in het onderwijs vrijgesteld van BTW.

Veel belangrijker dan het noemen van deze kostprijzen, is de impact die we hiermee realiseren. Per dagdeel geven we doorgaans zes workshops, elk aan zo’n 15 leerlingen. Dit betekent dat elke lesdag staat voor 90 lesuren technologie inspiratie aan 90 leerlingen!

Voorbeeld van een projectenbundel als jaarprogramma

Voor een jaarprogramma bestaande uit bijvoorbeeld 36 lesdagen voor één school zijn de kosten bij dit voorbeeld  36 x de kosten van één lesdag. Dit is inclusief de verbruiksmaterialen tijdens de lessen.

Vaak kiest een school er daarnaast voor om de 3D printers en eventueel de soldeerwerkplaats aan te schaffen. Hiermee kunnen leerlingen zelfstandig verder werken aan hun projecten.

Voorbeeld van een projectenbundel inclusief projectorganisatie en planning

Bij een projectafspraak waarbij Junior IOT bijvoorbeeld de inzet en planning afstemt met betrokken locaties rekenen we volgens de prijslijst een opslag van 10% om de gemaakte kosten te kunnen afdekken.

Voorbeeld van een projectenbundel inclusief subsidieverkrijging, projectorganisatie en planning

Bij een projectafspraak waarbij Junior IOT naast organisatie zorgdraagt voor de subsidie aanvraag en verantwoording rekenen we volgens de prijslijst in de regel een opslag van 20% om de hiervoor gemaakte kosten te kunnen afdekken.

Kan het gratis voor de scholen en andere partijen?

Eerlijk is eerlijk, we hebben onze scholen en organisaties wel eens te veel verwend met een ‘gratis’ aanbod. Echt gratis is dat natuurlijk nooit, want het geld moet ergens vandaan komen om mensen in te huren en spullen te organiseren. Wat is het aanbod?

 • Reductie via onze Stichting Junior IOT (betaald door de donateurs en sponsors).
 • Aanbod voor bibliotheken, weekendschool, CoderDojo.
 • Budget vinden voor PO- of VO school.

Gereduceerd aanbod via onze Stichting Junior IOT

We zijn blij met de donateurs die onze stichting steunen. We ontvangen hierbij donaties in geld, machines en materialen om de activiteiten mogelijk te maken. Laten we hierbij niet vergeten dat veel vrijwilligers hun tijd doneren voor bijvoorbeeld onze wekelijkse junior inloop op zaterdag.

Hieruit bouwen we een potje op om maatschappelijke organisaties en andere plekken te helpen die strikt werken op basis van vrijwilligers. Voor incidentele workshops worden de inzet, machines en materialen dan vrijblijvend door ons gesponsord. Als het ons niet lukt om een vakdocent als vrijwilliger in te zetten, dan proberen we deze vanuit ons potje tegen gereduceerd tarief te plaatsen. We vragen de lokale organisaties vrijwilligers beschikbaar te stellen voor ondersteuning.

Bij terugkerende inzet, inzet bij betaalde organisaties, niet-vrijblijvende inzet en bij hogere aantallen verbruiksmaterialen vragen we in ieder geval een bijdrage in de kosten, en moeten we op scholen en bij andere organisaties die werken met betaald personeel toch onze gebruikelijke tarieven rekenen.

Aanbod voor bibliotheken, weekendschool, CoderDojo, vergelijkbare locaties

Om nog meer impact te kunnen maken, werken we graag samen met landelijke organisaties zoals de bibliotheken, weekendschool, Petje-af, CoderDojo.

Afhankelijk van het aantal deelnemers verdelen we ons aanbod in meerdere workshops op één dag of dagdeel. De Junior IOT vakdocent heeft de beschikking over alle werkplaatsen binnen de mobiele Junior IOT makerspace. In de regel wordt ervoor gekozen om te beginnen met de allereerste workshop: maak je eigen lichtje.

Wanneer mogelijk geven we tegen gereduceerd tarief onze workshops. Als er bij de betreffende partner hier geen budget voor blijkt te zijn, dan hebben we mogelijkheden om hier incidenteel een mouw aan te passen.

Waar kan ik als basis- of VO school budget vinden om het Junior IOT programma op mijn school te krijgen

Basisscholen en VO scholen vragen in de regel om een inzet van één of meer dagen of dagdelen per week. Junior IOT heeft hiervoor betaalde vakdocenten, die alle lessen van het hele programma kunnen geven. Je hebt eerder op deze pagina kunnen lezen wat hiervoor de kosten zijn. Het programma is daarmee zeker niet gratis, en toch kunnen de kosten geheel of gedeeltelijk worden opgevangen.

Waar komt het geld vandaan?

Budget vanuit de scholen

We vullen nu een aantal aanvragen in vanuit de scholen, vanuit hun eigen budget.

Op de Kerkuil wordt de inzet van Junior IOT georganiseerd vanuit een eigen budget, nadat de PO/VO aanvraag was afgewezen. De meeste scholen blijken hier echter niet de middelen voor vrij te kunnen maken. De inzet bij de Kerkuil is deze keer dan wat beknopter dan in het voorgaande jaar.

De inzet van het Junior IOT technologie programma voor het VO op d’Ampte is in schooljaar 2023/2024 begonnen vanuit een vervanging tijdens een lesblok wegens langdurige ziekte/afwezigheid. De inzet is na dit blok verder verlengd tot de zomervakantie. Het VO programma is onderdeel van het reguliere lesrooster van betreffende leerlingen.

Tech aanbod vanuit branche/STO/provincie/gemeente gelden

Een enkele school heeft een onderwijs bijdrage vanuit de gemeente mogen gebruiken om een wekelijks jaarprogramma te realiseren. In de regel moet dan het aanbod voor de leerlingen op alle betrokken scholen gelijk zijn. Dit is bij de Beemster/Purmerend in overleg met Junior IOT gerealiseerd in combinatie met een onderwijs subsidie.

W&T workshops vanuit bovenschools budget

Een aantal scholen hebben bovenschoolse budgetten kunnen inzetten. Dit zijn gelden voor bijvoorbeeld leerkrachten tekort, werkdruk verlaging, techniekgelden. De school en de bovenschoolse organisatie kunnen dit samen afstemmen, eventueel in overleg met Junior IOT. Basisschool de Regenboog in Assendelft is hiervan een voorbeeld.

Inmiddels hebben een aantal scholen of organisaties de PO/VO subsidie bovenschools met Junior IOT aangevraagd. Een recent voorbeeld is Atlant IJmuiden.

Rond Gouda is in schooljaar 2022/2023 ingezet op een bovenschoolse techniek roulatie in combinatie met de inzet in de invalpool. Deze inzet is in schooljaar 2023/2024 voortgezet in de vorm van een roulatie van een techniekdag over de 16 betrokken basisscholen.

Gerichte bijdrage ten behoeve van inzet van Junior IOT aanbod

We horen steeds vaker geluiden vanuit het bedrijfsleven met de vraag hoe ze het verzorgen van tech inspiratie kunnen uitbesteden aan Junior IOT. Vaak is het bijbehorende budget beschikbaar, is iemand aangetrokken om het te realiseren, maar komt het nog niet tot uitvoering. Wij zijn dan graag het laatste puzzelstukje om jullie puzzel compleet te maken!

Verderop lees je enkele voorbeelden.

Onderwijs subsidies

Tot schooljaar 2023/2024 hebben onze basisscholen gewerkt vanuit de PO/VO subsidie vanuit de overheid. Hiermee was het voor deze scholen mogelijk om ons programma in te zetten, vaak één dag per week als vast onderdeel van her rooster. Junior IOT begeleidt de scholen bij de aanvraag. Het eerste programma vanuit de PO/VO was in 2020 op de Kerkuil. Na dit schooljaar is de PO/VO subsidie vernieuwd, en is deze nu niet meer direct gericht op de leerlingen. Bovendien is in de latere jaren de toekenning steeds meer onzeker geworden doordat te veel scholen deze subsidie hebben aangevraagd.

Junior IOT wordt door de scholen ingezet in combinatie met meerdere subsidievormen, vaak zonder dat we hoeven te weten welk potje hiervoor is gebruikt. Voor ons is het belangrijk dat leerlingen een degelijk, doorlopend en opbouwend programma mogen meemaken voor technologie inspiratie.

Donaties

Bedrijven geven graag donaties aan goede doelen. Als maatschappelijke bijdrage kan dit belasting voordeel opleveren, en het helpt te voldoen aan een WMO doelstelling. Als ANBI stichting is Stichting Junior IOT een goedgekeurd doel voor zulke donaties.

Een donatie kan gericht zijn aan de algemene doelstelling van Stichting Junior IOT. We noemen in deze context de financiële bijdragen van onze trouwe sponsoren Google en Triple.

Er kan een donatie gericht zijn aan een deel-doelstelling. Een voorbeeld is een bijdragen aan een project zoals bijvoorbeeld de Junior IOT Smart City Challenge 2024, waarbij Stichting Junior IOT een royale donatie mocht ontvangen van Bentley Education.

In een aantal gevallen geeft een bedrijf een donatie in apparatuur. Onlangs mochten we een groot aantal laptops ontvangen van Tata en van Microsoft. Deze bijdragen maakt het mogelijk dat we nu permanent een sterke ICT component in onze workshops opnemen.

Onze sponsor Just Better voorziet Stichting Junior IOT al vanaf het allereerste begin in de hosting en onderhoud van de website JuniorIOT.nl. Zonder deze bijdrage zou Junior IOT niet zover gekomen zijn!

Naast deze vaste sponsoren zijn er veel partners en sponsors die spontaan een belangrijke bijdrage leveren, of die een gerichte ondersteuning geven bij de uitvoering van een specifiek projectonderdeel, zonder deze bijdragen zouden we nu niet de variatie kennen die binnen Junior IOT nu te herkennen is.

Elke donatie draagt dan bij aan de statutaire doelstelling van Stichting Junior IOT. Aan zo’n donatie is dan echter geen opdracht verbonden. Gerichte opdrachten zijn in plaats daarvan gericht aan Junior IOT Onderwijs BV, vanwege onder meer leveringsafspraken en de inhuur van personeel.

Hoe zorg ik als bedrijf of organisatie dat Junior IOT wordt ingezet?

We horen graag van jullie hoe je Junior IOT zou willen inzetten. We hebben op dit moment ervaring met de navolgende mogelijkheden.

Gerichte project ten behoeve van inzet van Junior IOT aanbod

Vanuit Junior IOT zien we dat de wereld in beweging is. Bedrijven en organisaties willen iets voor elkaar krijgen, met- of bij het onderwijs. Soms zijn de projecten al bedacht en staan de spullen al klaar, ontbreekt het alleen nog aan de onderwijsconnecties, planning en uitvoering. Juist op deze punten hebben we bij Junior IOT alles al geregeld, en daarnaast hebben we mooie workshops klaarstaan.

In regio Veldhoven dragen wij met enkele geselecteerde aanbieders bij aan het project StemUp met ASML. We zijn er trots op om de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar op betrokken VO scholen kennis te laten maken met ons StemUp technologie programma.

We horen vanuit bijvoorbeeld de koeltechnische bedrijven de voorzichtige vraag of we de inspiratieworkshops kunnen geven voor hun deel van de installatiebranche. We kunnen dit organiseren als inzet onder de branchevereniging, of als inzet namens Junior IOT waarbij we de werving en planning van de opdrachten op de scholen op ons kunnen nemen.

Bedrijven vragen Junior IOT voor het uitvoeren van losse workshops. Enkele voorbeelden zijn de Girlsday en het trainen van 150 nieuwe medewerkers in de samenwerking met KPN IoT.

Basisschool vraagt om het Junior IOT aanbod

We horen vanuit basisscholen nu heel vaak de vraag: We willen jullie programma inzetten op onze school, kunnen jullie het budget daarvoor organiseren?

Het gebeurt wel dat een school het budget heeft voor een stuk inzet van Junior IOT. Vaak komt het voor dat we voor de realisatie van deze kansen afhankelijk zijn van andere bronnen.

Realisatie van Junior IOT op een VO-school

Op de VO scholen worden we in meerdere vormen ingezet. De mooiste vorm is om een deel van het VO curriculum in te vullen. De opdrachten bij d’Ampte en bij twee aanvragen vanuit het StemUp project zijn hier voorbeelden van. In deze gevallen verzorgen we de technologie lessen als vast onderdeel van het rooster, en soms wordt het een vast onderdeel van het curriculum van deze school.

De Junior IOT workshops hebben op het VO hun plek gevonden op techniek inspiratie momenten, bij introductiedagen en in de Tech labs op VMBO scholen als kenningsmakingactiviteit voor basisschool leerlingen.

Inzet van Junior IOT op project-, thema- of vakantie weken

Het is heerlijk om in themaweken en in de vakantie nieuwe juniors te mogen inspireren.

Op het VO hebben we in schooljaar 2023/2024 meegewerkt aan de Tech Fun Days in regio Eindhoven, een samenwerking die in het hierop volgende schooljaar wordt voortgezet.

Op Tech Your Talent wordt dankbaar gebruik gemaakt van meerdere Junior IOT workshops, welke worden geven door de Junior IOT vakdocenten én door de eigen begeleiders.

Tijdens de Vakantie Weken in Hoorn heeft Junior IOT de tech component toegevoegd aan vakantie activiteiten op 5 verschillende locaties. Deze uitvoering steunt op de bijdrage vanuit de STO.

In regio Haarlem hebben we met drie vakdocenten twee dagen het Tech thema toegevoegd aan de Spaarneweek op het Spaarne College. Dit in de vorm van ingeroosterde workshops, welke door de leerlingen met veel enthousiasme werden ontvangen.

Inzet van Junior IOT op Sail, Makerfaire en andere evenementen

Vanuit Stichting Junior IOT zijn we graag met onze meest uitvoerige makerspace groots aanwezig op de grotere tech evenementen. We doen mee aan Sail en aan de MakerFaires in Nederland. Graag sluiten we aan bij andere mooie evenementen om samen nog meer impact te maken!

Als STO-coördinator het Junior IOT aanbod inplannen

Als STO-coördinator zijn er twee stappen om Junior IOT aan boord te krijgen.

 • Ruimte maken in de beschreven doelen in jullie STO plan voor jullie regio. Voor schrijftips kijk je bij de paragraaf http://junioriot.nl/bedrijf/#sto_uitvoering
 • Junior IOT inzetten op de verschillende projecten en mogelijkheden.

Junior IOT heeft meerdere projecten gedaan vanuit de STO ondersteuning.