Het afgelopen schooljaar hebben we in verschillende blokken heerlijk samengewerkt met meester Tijl. Ook in schooljaar 2022/23 willen we graag de workshops inzetten van Junior IOT.

We overleggen over de mogelijkheden en de planning. Vooralsnog hebben we voor schooljaar 2022/23 nog geen afspraken gemaakt.