In schooljaar 2022/23 wil basisschool de Regenboog beginnen met de Junior IOT technologie workshops op de basisschool. Het gaat om een innovatieve pilot rond het leerkrachtentekort, een pilot die vanuit Agora kan worden uitgebreid naar meer scholen.

Adres: Brandakkerstraat 8, Assendelft. Contactpersoon: Monique de Jong, maar op de vrijdagen: Chantal Knuijsting

De school is een Jenaplanschool in Assendelft met 10 groepen: 3 onderbouw, 3 middenbouw en 4 bovenbouw. Er is een technieklokaal waar voldoende ruimte is om de lessen te geven, hier is tevens een digibord aanwezig. De bovenbouw heeft 4 groepen 6/7/8, in iedere groep zitten ca. 26 kinderen.
De voorkeur gaat uit naar werken met hele groepen, waarbij de leerkrachten/ leraarondersteuners assisteren tijdens de lessen.

Een inspirerende Pilot

We willen van deze Junior IOT lessenserie een mooie showcase maken, vol leuke workshops en met veel geïnspireerde kinderen. We nodigen alle schoolleiders uit om de sfeer te komen proeven!

Tegelijk zullen we verschillende Junior IOT vakdocenten introduceren. Dat gebeurt op natuurlijke wijze, zodat enkele ‘organisatiedagen’ van Marco door roulatie en vervanging worden opgevangen vanuit het Junior IOT team. Soms zullen we ook een nieuwe vakdocent vragen om een dagje mee te draaien.

We kiezen voor een flexibele aanpak. Tijdens de lessenserie leggen we via onze visie uit waarom we de aanpak juist op deze manier hebben gekozen. We staan open voor veranderingen om de pilot nog beter bij de organisatie aan te laten sluiten.

Vakdocenten Junior IOT

De Junior IOT lessenserie wordt gegeven door meester Marco. De vakdocent neemt ook de machines en materialen mee die nodig zijn voor de workshops. Ook de lessen zelf hebben we al klaarstaan. Wat we nog nodig hebben is een plek met stopcontact, een scherm en natuurlijk wat leerlingen. De leerlingen werken op de laptops van de school.

Marco geeft tijdens de lessen graag de ruimte om aan de leerkrachten en schoolleiders te laten zien of het programma ook past bij hun school.

Op de vrijdagen wordt Marco toch regelmatig weggetrokken voor andere taken binnen Junior IOT. Dat is juist mooi, want op deze dagen wisselen we Marco af met andere Junior IOT vakdocenten.

Een halve groep per keer – of een beetje meer

De Junior IOT aanpak betekent we de leerlingen helpen te ontdekken hoe ze kunnen samenwerken om technologie te ontdekken. We hebben gezien dat dit het beste gaat als we werken met halve groepen, zo’n 15 leerlingen per keer. Kinderen vinden hun weg, en werken samen. Je ziet dat er andere rollen ontstaan tussen de leerlingen onderling. Wanneer we werken met halve groepen, dan is elke leerling één keer per twee weken aan de beurt.

Optie: Op sommige scholen werken we met hele groepen. De school maakt dan extra ondersteuning beschikbaar in de vorm van een eigen leerkracht of een onderwijs ondersteuner. De Junior IOT vakdocent zorgt voor de technologie inspiratie, en een eigen leerkracht of onderwijs ondersteuner helpt de aandacht van de leerlingen bij de workshops te houden. Hiervoor moeten de lessen wel voldoende lang zijn. Deze aanpak is ook goed mogelijk bij deze pilot bij Agora.

Een dagdeel of een hele dag

Ons doel is om op de scholen zoveel mogelijk leerlingen van groepen 5-6-7-8 mee te nemen in ons programma. Soms maken we zelfs ruimte voor de leerlingen van groepen 3 en 4.

Daarom proberen we op de meeste scholen het Junior IOT programma in te plannen voor één hele lesdag per week. Zo dagen we de planners van de school uit om zoveel mogelijk kinderen in te roosteren om mee te genieten van onze technologie inspiratie. Een hele lesdag geeft ruimte voor 6 lessen van 50 tot 60 minuten.

Daarnaast is ook een dagdeel mogelijk. Dit is dan een halve lesdag, in de regel 3 uur of maximaal 4 lessen van 45 minuten, die begint bij de aanvang van de lesdag.

Voorstel: In deze pilot plannen we in eerste instantie één dagdeel van 3 uur per week. Leerlingen van groep 6-7-8 werken dan op de vrijdagochtend per halve groep in vier lessen van 45 minuten. De schooldag start om 8.45.

Alle leerlingen hebben een windows laptop. Ze kunnen hier zelf goed op inloggen en ze kunnen al zelfstandig naar onze internetpagina komen.

Digibord gaat aan met beamer schakelaar plus pc drukknop aan de muur. Inlog staat op geel briefje in whatsapp of een leerkracht logt in.

 

Jaarprogramma met verschillende blokken

De eerste workshopserie in deze pilot loopt van 29 augustus t/m 23 december.

In ons Junior IOT jaarprogramma plannen we verschillende periodes voor enkele van deze onderwerpen: Solderen, electronica, programmeren, 3D ontwerpen, 3D printen en samenwerk projecten. Elk blok bestaat dan op een flexibele manier uit meestal 4 tot 6 workshops. We kiezen voor een soepele overlap tussen de blokken, waardoor leerlingen telkens nog even verder kunnen met hun mooiste ideeën.

Bij onze lessen beginnen we altijd met onze soldeerworkshops. Hiermee creëren we een perfecte combinatie van inspiratie, (veiligheids)regels, vrijheid en eigen creatie, vaardigheden en samenwerken. Zo kunnen we de andere onderwerpen ook makkelijker oppakken.

Een van de doelen is dat de kinderen uiteindelijk zelfstandig met de 3D printer overweg kunnen. Dat opent dan mogelijkheden voor de kinderen om ook te werken met technologie als wij niet op de school zijn. De kinderen moeten de 3D printer dan wel ‘verdienen’ door eerst de 3D print certificaten te scoren.

Voorstel: Als we in december het 3D printer programma af kunnen ronden, dan geven we deze pilot meteen een blijvend karakter. Maar, met elke twee weken één les per kind kunnen we slechts 8 lessen inplannen. Dat is te kort om de 3D printer voldoende te beheersen. We zien twee oplossingen:

    • We kunnen werken met hele groepen (met extra ondersteuning) om zo tot december een programma te kunnen geven van misschien wel 16 lessen.
    • We kunnen de 3D printer workshops vanaf januari inplannen, en rekenen op verlenging van het programma.

Lestijden

De lesdag op de Regenboog is van 8.45 tot 15.00, en op woensdagen en vrijdagen van 8.45 tot 12.45. De voorkeur voor de inzet is op de vrijdagen.

Wanneer we kiezen voor een dagdeel op de school, dan plannen we 3 uur, met 4 lessen van 45 minuten. De bovenbouw heeft 4 groepen 6/7/8, in iedere groep zitten ca. 26 kinderen. Door de collega’s van de bovenbouw is deze indeling gemaakt:

Technologie, iedere week op vrijdag
08.45 – 9.30 Amazoniet
Ah, maar zo wel!
09.30 – 10.15 Onyx
Oh alles
10.15 – 11.00 Bergkristal
11.00 – 11.45 Jade

Lesagenda

De eerste workshopserie loopt van 29 augustus t/m 23 december.

De vakanties en studiedagen hebben we voor het begin van de lessen overgenomen uit de schoolagenda. Veranderingen in de schoolagenda worden door de school aan ons doorgegeven zodat wij onze lesagenda kunnen aanpassen.

Voor een aantal van de genoemde lessen zorgen we voor een vervangende vakdocent. In overleg kunnen een paar lessen komen te vervallen.

Een voorlopig voorstel met 16 workshopdagen:

( ter info ) zondag 28 augustus 2022 – Laatste dag zomervakantie

Blok 1 – Introductie van solderen en samenwerken

vrijdag 2 september 2022 – Junior IOT Workshops – door Marco + Femke (Junior IOT vakdocent op basisschool de Kerkuil)
Soldeergevaren zijn uitgelegd. Eerste led aan batterijhouder gesoldeerd.

vrijdag 9 september 2022 – Junior IOT Workshops – door Marco + Jantine (ervaren technologiedocent en aspirant Junior IOT)
Help elkaar maar even. Snel maak je nog een lichtje. Een pootje los om er een schakelaar bij te maken. En dan op je eigen scherm onderzoeken hoe je misschien ook een RGB drie kleuren lichtje maakt met drie drukknoppen.

vrijdag 16 september 2022 – Junior IOT Workshops – door Marco
Je mag het zelf een beetje weten, help elkaar lekker even. Gebruik je eigen scherm deze keer.  Samen maak je ook voor de andere kinderen een RGB lichtje met drie drukknoppen. Voor wie dat wil, zelf onderzoeken hoe je een printplaatje maakt met RGB en drie schakelaars.

vrijdag 23 september 2022 – Junior IOT Workshops – door meester Luc, de Junior IOT vakdocent op de Bavo school (Marco is naar The Things Conference)
Hoera! Een vervanger. Kinderen werken nu makkelijk vanaf eigen scherm en helpen elkaar goed. Als het kan dan doen we vandaag gewoon even de eerste prikbord oefening, kunnen ze best zelf. Let op, grote groep, 30 kids op 10 tot 15 werkplekjes. Samenwerken!

Blok 2, TinkerCad

vrijdag 30 september 2022 – Junior IOT Workshops – door Duco, Marcel kijkt misschien mee. (Duco is beschikbaar wegens studiedag Atalanta)
Kinderen mogen lekker kiezen. Solderen en/of prikbordje. Hoera, we mogen beginnen met TinkerCad. Neem allemaal je laptop mee, dan leer je van Meester Duco hoe je dat doet! Inloggen en je eerste 3D dinges.

( Marcel vervangt ) vrijdag 7 oktober 2022 – Junior IOT Workshops – door meester Marcel, inval vakdocent bij Junior IOT (Marco is naar PET IJmond) Prikbordje les twee? Met meester Marcel naar TinkerCad les twee. Verschillende soorten gaten. Lettertoren?

( Luc vervangt ) vrijdag 14 oktober 2022 – Junior IOT Workshops – door Luc (Marco is naar PET Alkmaar) Verder met TinkerCad. Hoe ver zijn jullie gekomen? Gaten en dingen samenvoegen.

( herfstvakantie )

Blok 3 – 3D printen?

vrijdag 28 oktober 2022 – Junior IOT Workshops. TinkerCad. Wat is een 3D printer. Slicen. In 45 minuten, dat kan helemaal niet.

(Marcel vervangt ) vrijdag 4 november 2022 – Junior IOT Workshops – door Marcel  (Marco organiseert technologie op Alkmaar Light Festival) Wat is een 3D printer. Slicen continued. In 45 minuten, dat kan helemaal niet.

vrijdag 11 november 2022 – Junior IOT Workshops – door Marco. Bijzondere 3D teken opdrachten.

vrijdag 18 november 2022 – Junior IOT Workshops – door Marco

( Jantine vervangt ) vrijdag 25 november 2022 – Junior IOT Workshops – door Jantine. Extra tekenen?  (Marco is naar PET Hoogwoud)

Blok 4 – Samenwerkopdrachten samen technologie combineren.

Groepjes maken. Solderen 3D printen en 3D pen. En: wie verdient het 3D print certificaat?

vrijdag 2 december 2022 – Junior IOT Workshops – door Marco

vrijdag 9 december 2022 – Junior IOT Workshops – door Marco

vrijdag 16 december 2022 – Junior IOT Workshops – door Marco

( Duco vervangt) vrijdag 23 december 2022 – Junior IOT Workshops – Meester Duco, de Junior IOT vakdocent bij Atalanta en Paulusburcht  – is beschikbaar wegens margedag op Atalanta (Marco optie Singapore)

( kerstvakantie )

voortzetting in overleg