In schooljaar 2022/23 voeren we op basisschool de Regenboog twee projecten uit met de Junior IOT technologie workshops op de basisschool. Tot december starten we hier met de vier bovenbouw groepen een innovatieve pilot rond het leerkrachtentekort, een pilot die vanuit Agora kan worden uitgebreid naar meer scholen. En in januari gaan we door met de drie groepen van de middenbouw.

Adres: Brandakkerstraat 8, Assendelft. Contactpersoon: Monique de Jong, maar op de vrijdagen: Chantal Knuijsting

De school is een Jenaplanschool in Assendelft met 10 groepen: 3 onderbouw, 3 middenbouw en 4 bovenbouw. Er is een technieklokaal waar voldoende ruimte is om de lessen te geven, hier is tevens een digibord aanwezig. De bovenbouw heeft 4 groepen 6/7/8, in iedere groep zitten ca. 26 kinderen.

Tot december – een inspirerende Pilot rond het leerkrachtentekort

We willen van deze Junior IOT lessenserie een mooie showcase maken, vol leuke workshops en met veel geïnspireerde kinderen. We nodigen alle schoolleiders uit om de sfeer te komen proeven!

Tegelijk zullen we verschillende Junior IOT vakdocenten introduceren. Dat gebeurt op natuurlijke wijze, zodat tijdens de ‘organisatiedagen’ van Marco de lessen via roulatie en vervanging worden opgevangen door de andere Junior IOT vakdocenten.

We kiezen voor een flexibele aanpak. Tijdens de lessenserie leggen we via onze visie uit waarom we de aanpak juist op deze manier hebben gekozen. We staan open voor veranderingen om de pilot nog beter bij de organisatie aan te laten sluiten.

Bovendien, omdat het gaat over het leerkrachtentekort, besluiten we te werken met hele groepen, waarbij de leerkrachten/ leraarondersteuners assisteren tijdens de lessen. We verwachten daarbij een uitdaging tijdens de lessen met de 3D printer.

De vier bovenbouwgroepen krijgen elk een les van 45 minuten.

…. Wow. Voor deze pilot in het kader van het lerarentekort we zijn met vlag en wimpel geslaagd! De andere scholen binnen de overkoepelende organisaties willen dit nu ook… Lees de review van Maarten Catney:

Op basisschool De Regenboog werken we sinds de zomer met de structurele inzet van Junior IOT. Wat begon als inzet NAAST de leerkrachten is in wederzijds overleg inmiddels geworden tot inzet I.P.V. leerkrachten. Zowel de inzet van leerkrachten als Junior IOT is hard nodig om onze leerlingen een volledige en uitdagende schoolweek te kunnen blijven bieden ondanks het tekort aan basisschoolleraren.

Inmiddels wordt er gewerkt met een pedagogisch/didactisch sterk team en is het aanbod inhoudelijk ook heel sterk. We zien leerlingen genieten en hun talenten ontwikkelen. Deze inzet werkt zo goed, dat andere scholen nu vragen om eenzelfde aanpak.

Maarten Catney – Projectleider Flexibiliteit, stabiliteit en solidariteit voor Agora en Zaan Primair

 

Vanaf januari – Junior IOT technologie voor de middenbouw

Vanaf januari stappen we weer over naar onze reguliere aanpak. De drie middenbouw groepen krijgen elk een uur les, met de halve groep tegelijk.

Vakdocenten Junior IOT

De Junior IOT lessenserie wordt gegeven door meester Marco. De vakdocent neemt ook de machines en materialen mee die nodig zijn voor de workshops. Ook de lessen zelf hebben we al klaarstaan. Wat we nog nodig hebben is een plek met stopcontact, een scherm en natuurlijk wat leerlingen. De leerlingen werken op de laptops van de school.

Marco geeft tijdens de lessen graag de ruimte om aan de leerkrachten en schoolleiders te laten zien of het programma ook past bij hun school.

Op de vrijdagen wordt Marco toch regelmatig weggetrokken voor andere taken binnen Junior IOT. Dat is juist mooi, want op deze dagen wisselen we Marco af met andere Junior IOT vakdocenten.

Een halve groep per keer – of een beetje meer

De Junior IOT aanpak betekent we de leerlingen helpen te ontdekken hoe ze kunnen samenwerken om technologie te ontdekken. We hebben gezien dat dit het beste gaat als we werken met halve groepen, zo’n 15 leerlingen per keer. Kinderen vinden hun weg, en werken samen. Je ziet dat er andere rollen ontstaan tussen de leerlingen onderling. Wanneer we werken met halve groepen, dan is elke leerling één keer per twee weken aan de beurt.

Optie: Op sommige scholen werken we met hele groepen. De school maakt dan extra ondersteuning beschikbaar in de vorm van een eigen leerkracht of een onderwijs ondersteuner. De Junior IOT vakdocent zorgt voor de technologie inspiratie, en een eigen leerkracht of onderwijs ondersteuner helpt de aandacht van de leerlingen bij de workshops te houden. Hiervoor moeten de lessen wel voldoende lang zijn. Deze aanpak is ook goed mogelijk bij deze pilot bij Agora.

Een dagdeel of een hele dag

Ons doel is om op de scholen zoveel mogelijk leerlingen van groepen 5-6-7-8 mee te nemen in ons programma. Soms maken we zelfs ruimte voor de leerlingen van groepen 3 en 4.

Daarom proberen we op de meeste scholen het Junior IOT programma in te plannen voor één hele lesdag per week. Zo dagen we de planners van de school uit om zoveel mogelijk kinderen in te roosteren om mee te genieten van onze technologie inspiratie. Een hele lesdag geeft ruimte voor 6 lessen van 50 tot 60 minuten.

Daarnaast is ook een dagdeel mogelijk. Dit is dan een halve lesdag, in de regel 3 uur of maximaal 4 lessen van 45 minuten, die begint bij de aanvang van de lesdag.

Voorstel: In deze pilot plannen we in eerste instantie één dagdeel van 3 uur per week. Leerlingen van groep 6-7-8 werken dan op de vrijdagochtend per halve groep in vier lessen van 45 minuten. De schooldag start om 8.45.

Alle leerlingen hebben een windows laptop. Ze kunnen hier zelf goed op inloggen en ze kunnen al zelfstandig naar onze internetpagina komen.

Digibord gaat aan met beamer schakelaar plus pc drukknop aan de muur. Inlog staat op geel briefje in whatsapp of een leerkracht logt in.

 

Jaarprogramma met verschillende blokken

De eerste workshopserie in deze pilot loopt van 29 augustus t/m 23 december.

In ons Junior IOT jaarprogramma plannen we verschillende periodes voor enkele van deze onderwerpen: Solderen, electronica, programmeren, 3D ontwerpen, 3D printen en samenwerk projecten. Elk blok bestaat dan op een flexibele manier uit meestal 4 tot 6 workshops. We kiezen voor een soepele overlap tussen de blokken, waardoor leerlingen telkens nog even verder kunnen met hun mooiste ideeën.

Bij onze lessen beginnen we altijd met onze soldeerworkshops. Hiermee creëren we een perfecte combinatie van inspiratie, (veiligheids)regels, vrijheid en eigen creatie, vaardigheden en samenwerken. Zo kunnen we de andere onderwerpen ook makkelijker oppakken.

Een van de doelen is dat de kinderen uiteindelijk zelfstandig met de 3D printer overweg kunnen. Dat opent dan mogelijkheden voor de kinderen om ook te werken met technologie als wij niet op de school zijn. De kinderen moeten de 3D printer dan wel ‘verdienen’ door eerst de 3D print certificaten te scoren.

Voorstel: Als we in december het 3D printer programma af kunnen ronden, dan geven we deze pilot meteen een blijvend karakter. Maar, met elke twee weken één les per kind kunnen we slechts 8 lessen inplannen. Dat is te kort om de 3D printer voldoende te beheersen. We zien twee oplossingen:

    • We kunnen werken met hele groepen (met extra ondersteuning) om zo tot december een programma te kunnen geven van misschien wel 16 lessen.
    • We kunnen de 3D printer workshops vanaf januari inplannen, en rekenen op verlenging van het programma.

Lestijden bovenbouw tot en met december

De lesdag op de Regenboog is van 8.45 tot 15.00, en op woensdagen en vrijdagen van 8.45 tot 12.45. De voorkeur voor de inzet is op de vrijdagen.

Wanneer we kiezen voor een dagdeel op de school, dan plannen we 3 uur, met 4 lessen van 45 minuten. De bovenbouw heeft 4 groepen 6/7/8, in iedere groep zitten ca. 26 kinderen. Door de collega’s van de bovenbouw is deze indeling gemaakt:

Technologie, iedere week op vrijdag
08.45 – 9.30 Amazoniet
09.30 – 10.15 Onyx
10.15 – 11.00 Bergkristal
11.00 – 11.45 Jade

Lestijden middenbouw vanaf januari

De school wil de lessen voortzetten met de middenbouw, groep 3/4/5. Deze leerlingen zijn 6/7/8/9 jaar.

De lessen lopen tot aan de voorjaarsvakantie, dit zal in totaal 6x 5x 7x zijn. Vrijdag 24-02 is een studiedag, dan zijn de kinderen vrij.

  • 8.45-9.45 – Topaas – eerste groep, per halve klas
  • 9.45-10.45 – Smaragt – tweede groep, per halve klas
  • 10.45-11.45 – Opaal – derde groep, per halve klas

Lesagenda bovenbouw

De eerste workshopserie voor de bovenbouw loopt van 29 augustus t/m 23 december.

De vakanties en studiedagen hebben we voor het begin van de lessen overgenomen uit de schoolagenda. Veranderingen in de schoolagenda worden door de school aan ons doorgegeven zodat wij onze lesagenda kunnen aanpassen.

Voor een aantal van de genoemde lessen zorgen we voor een vervangende vakdocent. In overleg kunnen een paar lessen komen te vervallen.

Een voorlopig voorstel met 16 workshopdagen:

( ter info ) zondag 28 augustus 2022 – Laatste dag zomervakantie

Blok 1 – Introductie van solderen en samenwerken

vrijdag 2 september 2022 – Junior IOT Workshops – door Marco + Femke (Junior IOT vakdocent op basisschool de Kerkuil)
Soldeergevaren zijn uitgelegd. Eerste led aan batterijhouder gesoldeerd.

vrijdag 9 september 2022 – Junior IOT Workshops – door Marco + Jantine (ervaren technologiedocent en aspirant Junior IOT)
Help elkaar maar even. Snel maak je nog een lichtje. Een pootje los om er een schakelaar bij te maken. En dan op je eigen scherm onderzoeken hoe je misschien ook een RGB drie kleuren lichtje maakt met drie drukknoppen.

vrijdag 16 september 2022 – Junior IOT Workshops – door meester Marco
Je mag het zelf een beetje weten, help elkaar lekker even. Gebruik je eigen scherm deze keer.  Samen maak je ook voor de andere kinderen een RGB lichtje met drie drukknoppen. Voor wie dat wil, zelf onderzoeken hoe je een printplaatje maakt met RGB en drie schakelaars.

vrijdag 23 september 2022 – Junior IOT Workshops – door meester Luc, de Junior IOT vakdocent op de Bavo school (Marco is naar The Things Conference)
Hoera! Een vervanger. Kinderen werken nu makkelijk vanaf eigen scherm en helpen elkaar goed. Als het kan dan doen we vandaag gewoon even de eerste prikbord oefening, kunnen ze best zelf. Let op, grote groep, 30 kids op 10 tot 15 werkplekjes. Samenwerken!

Blok 2, 3D ontwerpen in TinkerCad

vrijdag 30 september 2022 – Junior IOT Workshops – door meester Duco, en meester Marcel kijkt misschien mee. (Duco is beschikbaar wegens studiedag Atalanta)

Kinderen mogen lekker kiezen. Solderen en/of prikbordje. Hoera, we mogen beginnen met TinkerCad. Neem allemaal je laptop mee, dan leer je van meester Duco hoe je dat doet! Inloggen en je eerste 3D dinges.

( Marcel vervangt ) vrijdag 7 oktober 2022 – Junior IOT Workshops – door meester Marcel, inval vakdocent bij Junior IOT (Marco is naar PET IJmond) Prikbordje les twee? Met meester Marcel naar TinkerCad les twee. Verschillende soorten gaten. Lettertoren?

( Luc vervangt ) vrijdag 14 oktober 2022 – Junior IOT Workshops – door meester Luc (Marco is naar PET Alkmaar) Verder met TinkerCad. Hoe ver zijn jullie gekomen? Gaten en dingen samenvoegen.

( herfstvakantie )

Blok 3 – 3D printen

vrijdag 28 oktober 2022 – Junior IOT Workshops – door meester Marco. TinkerCad. Wat is een 3D printer. Slicen. Meester Marco heeft twee 3D printers mee. In 45 minuten, dat kan helemaal niet.

Meester Marco was zijn stem kwijt. Gelukkig was er in elke groep een voorleeskind. Deze voorleeskinderen hebben de klas verteld hoe je zelf van TinkerCad je ontwerp op de 3D printer kan afdrukken. Elk voorleeskind heeft daarna een paar andere kinderen geholpen om een 3D print te maken.

(Marcel vervangt ) vrijdag 4 november 2022 – Junior IOT Workshops – door meester Marcel. (Marco organiseert technologie op Alkmaar Light Festival)

Electronica prikbordje. Zonder te solderen bouw je jouw eigen schema’s. Werk in tweetallen, 15 werksetjes in totaal.

vrijdag 11 november 2022 – Junior IOT Workshops – door meester Marco. Voorzichtig aan de slag met de 3D printer. Slicen continued. In 45 minuten, dat kan helemaal niet. Bijzondere 3D teken opdrachten. We lezen nog een keer de ‘hoe moet ik printen’ pagina voor.

vrijdag 18 november 2022 – Junior IOT Workshops – door meester Marco. De twee tot vier voorleeskinderen van de vorige keren helpen de andere kids om platte ontwerpen te printen. Misschien ontdekken we nog een helperkind. Een print mag 10 minuten, en de kinderen houden zelf in de gaten welke kinderen nog niet zijn geweest. We laten de pagina zien van de 3D print samenwerk opdrachten. Soms vertel ik dat er een poppetje-plus is om samen te werken, lees zelf de uitleg.

Energie challenge laten zien.

( Jantine vervangt ) vrijdag 25 november 2022 – Junior IOT Workshops – door Jantine. 3D printen. Extra tekenen: Kennen jullie Poppetje-plus al om samen te werken?  (Marco is naar PET Hoogwoud) Misschien wel 3 printers! Zijn er drie helpers die het zelf kunnen? Elke helper mag een stagiair kiezen die het dan ook leert. Vandaag dus: Zelf tekenen en 3D printen en als je zin hebt, werk je aan een samenwerk opdracht en/of de challenge.

Blok 4 – Samenwerkopdrachten samen technologie combineren.

We hebben bij Junior IOT inmiddels de Energie Challenge. Elke school mag daaraan meedoen. Bij deze lessen in december mag je in groepjes werken aan een eigen project. Dat mag te maken hebben met je hobby, met een thema op school, of met de Junior IOT Energie Challenge. Groepjes maken. Solderen 3D printen en 3D pen.

Let op, indien de school zelf de 3D printer aan schaft, dan willen we een aantal leerlingen het 3D print certificaat laten verdienen.

vrijdag 2 december 2022 – Junior IOT Workshops – door Marco

vrijdag 9 december 2022 – Junior IOT Workshops –  Marco ziekgemeld

vrijdag 16 december 2022 – Junior IOT Workshops –  Marco opeens verhinderd

( Duco vervangt) vrijdag 23 december 2022 – Junior IOT Workshops, 6-8 soldeerplekjes, 6-8 3D pennen, kids kunnen aan eigen laptop met TinkerCad, en er staat al één 3D printer – Meester Duco, de Junior IOT vakdocent bij Atalanta en Paulusburcht. Dit is de aller allerlaatste dag voor de bovenbouw. Daarna mogen ze zelfstandig verder werken met de 3D printer – onder speciale voorwaarden. En misschien mogen er kinderen meehelpen met de middenbouw.
Meester Duco is beschikbaar wegens margedag op Atalanta (Marco in Singapore)

( kerstvakantie )

voortzetting in overleg

Lesagenda middenbouw

Vanaf januari is de middenbouw aan de beurt

(kerstvakantie t/m 8 januari)

Solderen les 1 – veiligheid en zelf licht maken

Vrijdag 13 januari – Junior IOT workshops

Vrijdag 20 januari – Junior IOT workshops

Vrijdag 27 januari – geen workshops wegens NOT

Solderen les 2 – basis solderen, kan je zelf licht maken? Help elkaar. Extra: NOT lichtkaartje.

Vrijdag 3 februari – Junior IOT workshops

Vrijdag 10 februari – Junior IOT workshops

Solderen les 3. De volgende oefening: schakelaar en RGB lichtje.

Vrijdag 17 februari – Junior IOT workshops

Vrijdag 24 feb – geen workshops wegens studiedag school

 3 maart (voorjaarsvakantie)

Nog twee sessies in te plannen:

Vrijdag 10 maart

Solderen – samenwerkdag

Vrijdag 17 maart