In schooljaar 2021/2022 gaat de Vroonermeerschool verder met Junior IOT.

Op de Vroonermeerschool in Alkmaar zijn we in het voorjaar van 2021 begonnen met de Junior IOT  technologie workshops. Het is een interessante ontwikkeling geworden: https://junioriot.nl/vroonermeerschool2021/

Doelstelling – Samen technologie ontdekken

Als inhaalslag werken we middels de verschillende werkplaatsen aan de doelstellingen zelfvertrouwen, (her)activatie van executieve vaardigheden, samenwerken.

Met steun van onze vakdocenten en van elkaar ontdekken de leerlingen wat ze zelf leuk vinden. Bij het maken van hun projecten raken ze bekend met het volgen van online voorbeelden, waardoor meer ruimte ontstaat voor persoonlijke versnelling en verbreding.

Zo geven we betekenis aan elk woord van onze slogan: Samen technologie ontdekken.

Budget – Het meeste kunnen bereiken voor de kinderen

We willen met deze kinderen heel veel bereiken, wellicht net iets te veel voor het budget.

 • Circa 16 lesdagen inclusief materialen
 • 3D printer en kast
 • Timmerdorp tegen het einde van het jaar: Junior IOT helpt met organisatie + opzetten + gereedschappen, met op de afsluitende dag enkele Junior IOT workshops

Het lijkt erop dat de drie punten allen mogelijk worden wanneer we uitkomen op 13 lesdagen.

Groepjes en lestijden

We maken groepjes van ongeveer 15 leerlingen, in drie groepen. Elke leeftijd doorloopt dezelfde programmaonderdelen.

Het programma voorziet vanzelf in mogelijkheden om te verbreden of te verdiepen, zodat elk kind zelf zijn of haar eigen route kiest. Zodra een kind een onderwerp sneller oppakt vragen we deze om andere kinderen te helpen.

We kiezen de woensdagen om de week. De lestijden zijn:

 • 8.30-10.00, groep 3/4
 • 10.15-11.45, groep 5/6
 • 12.30-14.00, groep 7/8

De leerkrachten regelen onderling welke groep in welk tijdvak komt.

Vakdocenten Junior IOT

In schooljaar 2021/2022 werken de docenten samen: Marco, Duco en Tijl. Marco zal de meeste lessen uitvoeren. Op speciale momenten zullen jullie wellicht een andere docent zien. In overleg met de school kan worden gewisseld van docent.

Lesweken en onderwerpen

Let op: de woensdagen in dit schooljaar worden gedeeld/afgewisseld met de Kerkuil. We zullen beide planningen op elkaar moeten laten aansluiten.

We kiezen de even weeknummers. De eerste en laatste schoolweek laten we weg, en een enkele dag is al in onze agenda gereserveerd. We kiezen onze dag bij het Vroonermeerschool timmerdorp op een woensdag in een even week, en deze rekenen we niet als een lesdag. Een paar dagen vallen nog weg vanwege studiedagen en dergelijke. Zo plannen we 13 lesdagen, en houden we toch nog wat budget over voor de extra bestedingsdoelen.

Blok 1 – solderen!

We zijn in blok 1 gaan solderen, om hiermee weer te genieten van ‘gevaar en samenwerken’.

  • (skip eerste week van het schooljaar)
 • 8 september, we hebben deze les gesoldeerd! Groep 3/4 heeft de veiligheid verkend en maakt een eerste ledje, een aantal kinderen hebben dit vorig jaar al gedaan en deze helpen mee. De andere groepen zijn al een stapje verder en een paar kinderen maken al een RGB licht en PCB oefening.
  • 22 september (skip wegens schoolactiviteit)
  • (skip, 6 oktober pop-up live W&T IJmond)
  • (skip, herfstvakantie)

 

 • 3 november, solderen. Groep 3/4 maakt opnieuw een lichtmachine en helpt elkaar. Bij groep 5/6 worden al snel de gevorderde oefeningen van vorig jaar herhaald, en de groep neemt daarin ook de twee nieuwe kinderen mee. Bij groep 7/8 lijkt het erop dat de kinderen samen alles al weten, dat is leuk om te zien!
  • (skip)
 • 1 december. Nieuwe les: prikbordje! Meester op film in groep 3/4.
 • 15 december: opeens kerstsolderen!
  • (skip, kerstvakantie)

Blok 2 – TinkerCad en 3D tekenen

 • 12 januari, TinkerCad en 3D printen. De printer en kast blijven op school.
 • 26 januari
 • 9 februari. Groepen 3/4 en 5/6. Ze zijn ondertussen enthousiast zelf bezig met printen maar het lukt niet iedereen. Printer stond ook vast. Vandaag vooral groepers 3 helpen.
  • (skip, voorjaarsvakantie)

Blok 3 – samenwerk dagen (empowerment, of doe het lekker zelf)

Het is tijd voor een echt samenwerk project van meerdere weken. Leerlingen zijn vaardig geworden in de verschillende werkplaatsen. Ze zien in de werkplaats elkaars sterke punten. De vakdocent geeft meer ruimte,

Dit is een mooi moment voor de kinderen om te ervaren dat ze het prima zelf kunnen. Een mooi woord hiervoor: empowerment.

We werken hierbij met gemengde technieken die we nu al beheersen. In de oudere groepen helpen de kinderen elkaar. In de jongste groep doen we op verzoek nog wat voor op het grote scherm.

  • 2 maart extra dag met extra machines!
 • 9 maart. Samenwerkdag. Gemengde technieken. Zo ziet een voorbeeldproject eruit.
  • 23 maart (skip wegens schoolactiviteit)
 • 6 april – Hoera, vandaag les van meester Duco. We gaan solderen, TinkerCad, 3D printen, … Dit kan je best zelf. Voor de groep 7-8 heeft meester Duco    nog een keer 3D pen.  Meester Marco is op PET Zaanstad
 • 20 april
  • idee: 27 april koningsdag toch inroosteren
  • (skip, meivakantie)

Blok 4 –

  • 18 mei (skip wegens schoolactiviteit)
 • 1 juni
  • (13, 14, 15 juni – mini buitenweek/timmerdorp door de school, met op 15 juni Junior IOT inzet en thema’s)
 • 13+15 juni – als deel van de mini buitenweek/timmerdorp
 • 29 juni
  • (skip laatste week van het jaar)
  • idee: toch 13 juli inroosteren

 

Mini buitenweek/Timmerdorp en einddag

We helpen graag bij het opzetten van het programma voor de mini buitenweek en het timmerdorp. We stellen voor een maandag-dinsdag-woensdag te kiezen op een even week in juni. –> Updte: Dit is geworden: 13-14-15 juni!

Junior IOT zorgt voor hamers, zagen om het timmerdorp op te kunnen starten. De ouders en vrijwilligers van de school vormen de kern van het uitvoerende team, en we overleggen graag waar we samen op moeten letten voor een fijn en veilig timmerdorp.

De ouders en vrijwilligers van de school zorgen voor pallets, resthout en diverse andere recycling materialen, en zorgen bovendien voor het afvoeren van de bouwwerken.

Op de woensdag verzorgt Junior IOT, afhankelijk van het resterende budget, de technologie workshops en demo’s. Details zullen we later uitwerken. Een groot deel van de werkplaatsen wordt dan door de leerlingen begeleid; immers zij hebben hier dan al een jaar in geoefend.

De woensdag / afsluitdag is dan ook het moment voor de klassen om alle successen van het jaar te tonen. De school zorgt voor limo en koek, en/of andere versnaperingen en verrassingen.

Het zal van de ‘sociale regels’ van dat moment afhangen of het schoolplein groots wordt opengesteld voor ouders en breder publiek.

[ Planning details voor de school: vrijdag 10 juni marco gereserveerd voor voorbereidingen, spullen organiseren en naar school brengen; maandag 13 + woensdag 15 marco gereserveerd als aanwezig op Vroonermeer; leerkrachten en ouders verzorgen een deel van uitvoering, voorbereiding en opruimen; later in het schooljaar bekijken we budget en beschikbaarheid voor eventuele verdere deelname van Marco, Tijl en/of Duco, Saskia en anderen; details programma maken we april/mei]