Op de Baanbreker in Den Haag starten we in 2023 een nieuw Junior IOT project.

Annemarie van Es vertelt hoe ze op De Haagse Scholen een rijke leeromgeving wil realiseren met STEAM. Bekijk het verslag via deze link: STEAM op De Haagse Scholen.

Op de Baanbreker wordt dit jaar een nieuwe plek ingericht voor STEAM, wat meteen het experimenteercentrum wordt van Annemarie van Es,  bovenschools specialist STEAM bij De Haagse Scholen.

We stellen voor om een koppeling te maken met de Tweemaster in Den Haag, die beschikt over een heerlijk nieuw STEAM lokaal. Door deze koppeling kan de nieuwe STEAM docent van de Tweemaster er samen met de Junior IOT vakdocenten ervoor zorgen dat het Junior IOT programma op beide scholen kan worden uitgevoerd.

Op deze informatiepagina laten we zien welke vakdocent(en) aan de slag gaan en welke datums we daarvoor kiezen. De planning wordt gedurende het schooljaar verder aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de school en de vakdocenten.

De school

Adres van de school: De Baanbreker, Elboogstraat 68, 2516 PV Den Haag (070) 399 54 06

Contactpersoon op de school:

    • Praktische uitvoering: Annemarie van Es, bovenschools specialist STEAM
    • Directie: Debby Sopacua

De VO contactschool is: Maris Houtrust

De school heeft voorkeur voor de vrijdag, en anders eventueel de donderdagen. –> We overleggen met de school om de donderdagen te kiezen.
De lestijden van de school zijn op donderdag en vrijdag 08.30 – 14.30 uur. We wisselen af tussen De Tweemaster en De Baanbreker.

We denken aan de inzet van onze Junior IOT vakdocenten: Inge, eventueel aangevuld met Sjoerd en/of Shirley.

Hoeveel dagen gaan we aan de slag?

Het Junior IOT programma steunt op deze school op het PO/VO budget wat inmiddels is toegewezen. Ons doel is om 15 lesdagen in te plannen. De inzet van hele dagen heeft onze nadrukkelijke voorkeur. Dit is nog afhankelijk van de verdere inzet in de regio.

De school en Junior IOT

We werken meestal met een halve groep (circa 15 leerlingen) en als een hele groep wordt ingepland, is ook de eigen leerkracht aanwezig. De eigen leerkracht let op de werkhouding en op de individuele leerlingen.

We richten op onze werkdag op één plek in de school een Junior IOT werkplaats in. We reserveren hiervoor in overleg een ruime en lichte plek, met voldoende rust en overzicht, waar een aantal ramen open kunnen. De school zorgt voor een digi-bord, een stopcontact en wifi.

Waar van toepassing kan de 3D printer op school blijven zodra de leerlingen hier zelfstandig mee mogen werken. Eventueel zetten we nog een extra stap met een extra Junior IOT werkplaats op de VO contactschool, vaak ook met extra lessen. De basisschoolleerlingen kunnen daar na hun overstap verder met de vaardigheden en de inspiratie die ze bij ons hebben geleerd.

Train de trainer  –> een soepele instap voor STEAM op de school

De school zet zelf ook bewust in op STEAM, en we werken in het STEAM lokaal van de school. De leerkrachten van de groepen doen mee met de lessen, en letten daarbij vooral op de leerlingen en het gedrag. Ondertussen helpen ze met de overdracht van de technologievaardigheden naar de kinderen, om later ook zelfstandig aan de slag te kunnen.

De school zorgt zelf voor….

De school zorgt zelf voor een plek in de school als werkruimte voor onze lesdag. Daar is dan een stopcontact en een digi bord. Er is ventilatie, bijvoorbeeld middels een raam dat open kan. Als de school er dan ook voor zorgt dat er wat kinderen zijn, dan doet onze vakdocent de rest!

Junior IOT lestijden

Het schema toont de Junior IOT lestijden. Op dagen langer dan 5,5 uur, plannen we totaal 30 minuten als pauze.

Voordat het jaar begint laten we hier ons eerste voorstel zien. In overleg met de school wordt dit schema verder aangepast. Let op: het schema kan hierdoor in de loop van het jaar nog veranderen, de informatie op deze website heeft dan voorrang.

De groepen zijn tot 24 leerlingen groot. Hele groepen incl eigen leerkracht. STEAM teach-the-teacher zodat de leerkrachten het ook zelf kunnen, drempelverlagend. 5 groepen, 5 lessen. De school heeft groepen 3, 4, 5, 6/7, 7/8. Om de eigen leerkrachten kennis te laten maken met deze lessen plannen we een rooster met 4 groepen. Na een aantal keren zullen we evalueren of dit goed gaat, of dat we overgaan op een rooster met 8 lesmomenten.

  • 9.00 – 10.00
  • 10.00 – 11.00
  • 11.15 – 12.15
  • (optioneel leerkrachten spreekuur)
  • 13.00 – 14.00

De eerste les is donderdag 7 september (Vakdocent Inge met ondersteuning van Tijl). Daarna op de vrijdagen: 29 september, en daarna volgens onderstaand rooster. Vanaf maart neemt onze vakdocent Saskia het over van Inge.

De Junior IOT schoolagenda – De Baanbreker

Voor het schooljaar begint kijken we naar de beschikbare dagen op de online agenda van de school. Vakanties en studiedagen voor 2023/24 staan op dat moment wellicht nog niet in deze online schoolagenda. Wijzigingen die daarna gebeuren geeft de school aan ons door om dan ons lesschema aan te passen. Let op: het schema kan hierdoor in de loop van het jaar nog veranderen, de informatie op deze website heeft dan voorrang.

( ter info )  Laatste dag zomervakantie:

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid
22 juli t/m 3 september 2023 8 juli t/m 20 augustus 2023 15 juli t/m 27 augustus 2023

De agenda:

Dit rooster is een voorlopig voorstel:

 

Datum Baanbreker Den Haag Opmerking
maandag 21 augustus 2023 (INFO)  – eerste week
donderdag 7 september 2023 Junior IOT Technologie lessen Tijl  + Inge 11.00 Les 1 – introductie soldeerwerkplaats, veiligheid en samenwerken
vrijdag 15 september 2023 (INFO)  – roosterdag Tweemaster
vrijdag 22 september 2023 Junior IOT Technologie lessen – Vervangen door Tijl Solderen 2
vrijdag 29 september 2023 (INFO)  – roosterdag Tweemaster
vrijdag 6 oktober 2023 Junior IOT Technologie lessen Inge Solderen 3
vrijdag 13 oktober 2023 (INFO)  – roosterdag Tweemaster
zaterdag 14 oktober 2023 (INFO)  – herfstvakantie
vrijdag 27 oktober 2023 (INFO)  – roosterdag Tweemaster
vrijdag 3 november 2023 Junior IOT Technologie lessen Inge Solderen 4
vrijdag 17 november 2023 (INFO)  – SKIP INGE optie reisdag
vrijdag 1 december 2023 (INFO)  – SKIP INGE reis
vrijdag 15 december 2023 (INFO)  – SKIP INGE optie
vrijdag 22 december 2023 Junior IOT Technologie lessen Inge – wisseldag

Op deze school zijn kinderen 12.00 vrij. Dit is een kort rooster, wellicht schuiven in overleg met Inge.

Solderen 5
zaterdag 23 december 2023 (INFO)  – kerstvakantie
zondag 7 januari 2024 (INFO)  – kerstvakantie
vrijdag 12 januari 2024 (INFO)  – SKIP INGE college optie
vrijdag 26 januari 2024 Junior IOT Technologie lessen Inge TinkerCad 1
vrijdag 9 februari 2024 Junior IOT Technologie lessen Inge TinkerCad 2
donderdag 15 februari 2024 SKIP: Afmelding
Inhaaldag 11 april
zaterdag 17 februari 2024 (INFO)  – voorjaarsvakantie
zondag 25 februari 2024 (INFO)  – voorjaarsvakantie
maandag 4 maart 2024 Inhaaldag voor 8 maart TinkerCad 3
vrijdag 8 maart 2024 Skip: verzoek school om lesdag te verplaatsen. Inhaaldag 4 maart. TinkerCad 3
vrijdag 22 maart 2024 Junior IOT Technologie lessen Saskia 3D print 1
vrijdag 29 maart 2024 (INFO)  – goede vrijdag
maandag 1 april 2024 (INFO)  – 2e paasdag
dinsdag 2 april 2024 Junior IOT Technologie lessen Saskia ipv vrijdag 5 april (oorspronkelijke planning) 3D print 2
donderdag 11 april 2024 Junior IOT Technologie lessen Saskia 3D print 2
vrijdag 19 april 2024 Junior IOT Technologie lessen Saskia 3D print 3
zaterdag 27 april 2024 (INFO)  – meivakantie
donderdag 9 mei 2024 (INFO)  – hemelvaart
zondag 12 mei 2024 (INFO)  – advies extra meivakantie
vrijdag 17 mei 2024 Skip: Wisseldag, vandaag zijn we bij de Tweemaster.

Junior IOT Technologie lessen Saskia (24 mei)

vrijdag 24 mei 2024 Wisseldag. Vandaag zijn we bij de Baanbreker.

Junior IOT Technologie lessen Saskia

Samenwerk 1
vrijdag 31 mei 2024 Junior IOT Technologie lessen Saskia Samenwerk 2
vrijdag 14 juni 2024 Junior IOT Technologie lessen Saskia Samenwerk 3
vrijdag 28 juni 2024 Junior IOT Technologie lessen Saskia Samenwerk 4
maandag 8 juli 2024 (INFO)  – laatste week
vrijdag 12 juli 2024 (SKIP)  – SKIP
zaterdag 13 juli 2024 (INFO)  – zomervakantie

 

Afsluiting en reservedagen

Als we reservedagen plannen, is dat om flexibiliteit te geven binnen het schema. Een dag die alleen is aangegeven als reservedag kan in overleg worden aangepast naar een Junior IOT lesdag. Zolang een dag is aangegeven als reservedag wordt er vooralsnog geen Junior IOT gegeven.

( ter info ) Zomervakantie 2024

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid
20 juli t/m 1 september 2024 13 juli t/m 25 augustus 2024 6 juli t/m 18 augustus 2024