In het gebouw van de NDC media groep wordt het Junior IOT programma ingezet als invulling van het MBO keuzedeel ‘Programmeren met Microcontrollers’. Vanuit NDC wordt een blijvend IOT-lab nagestreefd met aanknopingspunten voor ICT security onderwerpen. Hands-on ervaring is belangrijk, want:

Hoe kan je jezelf ontwikkelen door zelf dingen te ontwerpen

Junior IOT ontwikkelt een aansprekende lessenserie. Cijfervorming mag via theorie toetsen of middels lab opdrachten. We streven naar een voltooiing met een eindproject. De leerlingen zijn verplicht het keuzevak te voltooien, al telt het niet mee als examen cijfer.

Materialen

Materialen en soldeergereedschap wordt door Junior IOT geregeld, in overeenstemming met de gekozen labs.

Eindproject

Voor dit keuzedeel wordt aan het eindproject een aantal criteria gesteld.

Per persoon (eveentueel duo) project te bedenken, uitwerken tot een product of prototype, criteria:

 • redelijke complexiteit
 • drie sensoren, of meer
 • drie aangestuurde onderdelen/data elementen, of meer
 • eventueel remote bediend of uitgelezen
 • interactie cq meet-conclusie
 • software (of delen hiervan) aantoonbaar zelf bedacht, geprogrammeerd
 • als er sprake is van een prototype dan moet aantoonbaar worden gemaakt dat het werkt, of zou kunnen werken

Tevens

 • journaal van activiteiten, cq serie labtoetsen/pitches
 • overdrachtsdocument van project

Afronding met criteria gericht interview = presentatie incl check portfolio aanwezig

Locatie

NDC Mediagroep, Sixmastraat 15 in Leeuwarden

Deelname

Naar verwachting sluiten circa 15 leerlingen zich aan vanuit twee scholen:

 • Friesland College
 • ROC Friese Poort

Weekindeling voor de studenten

De tijden zijn: 13:00 verzamelen (ontvangst door Hacklab, IOT programma begint 13:15, doch uiterlijk 13:30). Theorie 13:30-14:15, lab 14:30-16:00.

Dinsdag 11 februari, start van keuzedelen – Kickoff, school organiseert een sensoring tour.

Aan de balie van NDC vraag je naar Jelly. Ontvangst door Jelly van MKB Cybercampus. Kennismaking met NDC Mediagroep met een kijkje in de keuken hoe een krant gemaakt wordt.

Dinsdag 18 februari, vakantie – geen lab, vakantie

Dinsdag 25 februari – Introductie en eerste lab
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w01

 • 5 min Check-in, iedereen aanwezig check, agenda voor deze les
 • Welkom, wat hebben jullie hiervoor gedaan, hoe was dat
 • Wat willen wij met dit vak, hoe kunnen we dit samen regelen
 • Om dit voor elkaar te krijgen – hoe houden we dan rekening met elkaar –> leerkracht als coach of teamleider, of toch liever als directeur? Hoe centrale aandacht vragen, goede spirit maakt meer dingen mogelijk
 • dit slaan we over: Stukjes Cisco, introductie, controllers, sensors en actuators
 • 5 min Check-out naar pauze

 

 • 5 min Check-in, iedereen aanwezig check, agenda voor deze les
 • Lab, hoe werkt dat – samenwerken, hoe vragen we om centrale aandacht in het lab
 • Lab inrichten met spullen
 • Eerste lab activiteit
 • 5 min afbouwen
 • 5 min Check-out naar volgende week

Dinsdag 3 maart – Circuits en een eerste schakeling
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w02

Dinsdag 10 maart – Hoe werkt programmeren op de Arduino Nano, en eigen PCB
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w03
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w04

Dinsdag 17 maart – Sensors/actuators op de arduino, bouw de stopmotor Arduino bag of fun
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w04
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w05

Dinsdag 24 maart – geen lab, alternatief programma vanuit de school

Dinsdag 31 maart –
PWM en bouw de volgmotor
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w06
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w07

Dinsdag 7 april – Battle Lab, presentaties, elevator pitches

Dinsdag 14 april –
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w08
https://junioriot.nl/sensors-programmeren-op-de-arduino/#w09

Dinsdag 21 april – geen lab, school organiseert een tour rond automatisering/mechanisering

Dinsdag 28 april – geen lab, vakantie

Dinsdag 5 mei – geen lab, bevrijdingsdag

Dinsdag 12 mei –
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel01
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel02

Dinsdag 19 mei –
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel02

Dinsdag 26 mei –
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel02

Dinsdag 2 juni – geen lab, nog in te vullen –> vrij lab voor eigen project
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel03

Dinsdag 9 juni – geen lab, zelf werken aan eigen portfolio en/of overdrachtsverslag eigen project.

Dinsdag 16 juni – gericht toewerken naar presentatie moment
https://junioriot.nl/lessenserie-arduino-gps-tracker-op-ttn/#deel03

Dinsdag 23 juni – presentaties, portfolio, criteria gericht interview; versus beoordelings commissies

Dinsdag 30 juni – reserve dag, laatste week voor de zomervakantie