In schooljaar 2021/22 zijn de leerlingen lekker aan de slag met meester Tijl. Ook in schooljaar 2022/23 zouden we samen weer verder verder willen.

We onderzoeken in hoeverre dit past binnen NPO. Vooralsnog is er geen inzet gepland van Junior IOT.