bron: ASML / WisMon, https://www.wismon.nl/onderwijs/stemup
     *) met aanpassing voor Junior IOT

Het StemUp programma

StemUp is een programma voor het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet (speciaal) onderwijs, ontwikkeld door ASML, dat jongeren wil inspireren om te kiezen voor een studie en werk in Techniek & Wetenschap.

In een wereld waar slechts één op de vijf jongeren kiest voor een richting in techniek en wetenschap, dreigt er een tekort aan enthousiaste en goed geschoolde jongeren die de toekomstige ontwikkelingen kunnen dragen. Daarom is het belangrijk dat alle jongeren de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en te onderzoeken hoe ze een rol kunnen spelen in STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

StemUp pilot 2024 in regio Veldhoven

ASML start in 2024 met een StemUp–programma voor scholen, in de 35 km regio rond Veldhoven. Hierbij gaan scholen samen met een StemUp-coach nadenken over waar ze willen staan in 2030 op het gebied van STEM onderwijs, en met welke maatschappelijke uitdagingen ze graag de verbinding maken. Dit dient voor de deelnemende scholen de basis om een keuze te maken uit verschillende StemUp-leerprogramma’s die worden aangeboden. Programma’s waarin alle leerlingen in het eerste en tweede jaar van het voortgezet (speciaal) onderwijs STEM in de praktijk mogen brengen en hun talenten en interesse in Techniek & Wetenschap kunnen laten zien.

ASML werkt binnen StemUp samen met een aantal partners om op maat gemaakte ondersteuning te bieden aan scholen, leerkrachten en leerlingen. Tijdens de StemUp -pilot in 2024 en 2025 werken FutureBites, Junior IOT, de Maakotheek, de Ontdekfabriek en WisMon actief samen met de pilotscholen om inspirerende STEM-programma’s in de regio Veldhoven te realiseren. De inzichten die hieruit voortkomen, dienen als basis voor de uitbreiding van het programma naar alle scholen in de regio Veldhoven.

*) Als één van de vier uitvoerende partners verzorgt Junior IOT het Junior IOT programma op de scholen die voor dit plan hebben gekozen. We zetten hiervoor de lessen en mogelijkheden van Junior IOT in, binnen de kaders van het StemUp-programma. Dit betekent dat wij zorgen voor de vakdocenten, de machines en materialen, en voor de lesprogramma’s. We brengen onze makerspace naar jullie school, en ons doel is dat na onze lessen een aantal leerlingen op jullie school zelf verder willen met deze Junior IOT makerspace!

Vier StemUp leerprogramma’s voor de scholen

StemUp bestaat nu uit vier leerprogramma’s. Samen met de StemUp-coach wordt er gekeken waar de specifieke behoeften van de school ligt en welk programma hierbij het beste aansluit. Alle programma’s hebben als doel jongeren op verschillende manieren te boeien en hun interesse voor STEM aan te wakkeren.

StemUp leerprogramma’s

Junior IOT

Junior IOT wil leerlingen motiveren door middel van hun eigen projecten en verdieping in technisch denken en vaardigheden, met als doel een positieve impact. In het StemUp -programma van Junior IOT wordt er een compacte maakplaats ingericht op school, waar leerlingen de mogelijkheid hebben om zelfs een certificaat te halen voor verschillende basisvaardigheden, zoals solderen, 3D-printen, veiligheid en samenwerken onder begeleiding van een vakdocent.

FutureBites

FutureBites heeft als doel om op alternatieve manieren jongeren te prikkelen en enthousiast te maken voor de creatieve industrie, waarin creativiteit en technologie samenkomen. Het StemUp-programma van FutureBites biedt workshops aan om leerlingen op een speelse manier kennis te laten maken met verschillende programmeertalen. Workshops waarbij je leerlingen worden geïnspireerd door populaire cultuuraspecten zoals popmuziek, beeldcultuur en games. Deze workshops zijn eenvoudig te integreren in het reguliere lesprogramma en tijdens projectweken.

Lets Invent! – De ontdekfabriek

De Ontdekfabriek inspireert leerlingen om positief te denken over innovatie, techniek, wetenschap en creativiteit, met een focus op een duurzame samenleving. Het StemUp-programma Let’s Invent biedt een inspirerende kick-off, waarbij zowel de challenge als het project worden gepresenteerd, met thema’s variërend van Tech en Bedrijven tot Kunst & Media, Sport, en Sustainable Development Goals. Leerlingen gaan onder begeleiding van hun docent aan de slag met het ontwikkelen van prototypes die een antwoord bieden op de gestelde uitdaging.

Maakotheek

Maakotheek streeft naar een wereld waarin alle kinderen hun talenten volledig kunnen ontplooien, niet alleen in taal en rekenen, maar ook in technologie. Maakotheek biedt twee soorten StemUp-programma’s aan. De Maker’s Red Box (voor mavo, havo en vwo) is een lesprogramma met een overkoepelende opdracht, waarbij theorie en kennis van verschillende kernvakken in de praktijk worden toegepast. De leerlingen ontwikkelen zowel technische als 21ste-eeuwse vaardigheden. De Maakbox (voor vso, pro en vmbo) richt zich op de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren, waarbij leerlingen techniek en technologie in een betekenisvolle context leren toepassen.

Met de StemUp-coaches naar een ambitieplan per school

De StemUp-coach helpt de school bij het selecteren van een geschikt leerprogramma en zorgt er ook voor dat deze, in overleg met de betrokken partner(s), goed aanlsuit bij de wensen en ambities van de school. Ter voorbereiding hierop wordt in samenwerking met de school een STEM ambitieplan opgesteld, welke door de school wordt voorgelegd aan ASML.

Zodra een school gaat starten met één van de aangeboden programma’s zal de StemUp-coach in verbinding blijven met de school en waar mogelijk ondersteuning bieden bij de uitvoering van het ambitieplan, binnen de kaders van het StemUp-programma.

Wil je meer weten over het StemUp-programma?

Laat dan je gegevens achter op het invulformulier, dan zal één van de StemUp-coaches contact met je opnemen. Het formulier vind je hier: http://stemup.nl