Hoe maak je Pong op je arduino Nano, met een Oled.

Een verslag door Andries van de labserie voor het NDC: https://junioriot.nl/programma-ndc-2020/

Benodigheden

 • Arduino nano (gebruik wel de oranje nano, die heeft meer opslag)
 • Oled (0,96, de 0,91 is niet geschikt)
 • groot breadboard
 • 2 drukknoppen
 • 8 male naar male jumper kabels.
 • 1 kabel USB naar laptop

In elkaar zetten

stap 1: verzamel al je onderdelen en zet ze neer op je werkplaats.

stap 2: doe je arduino nano op het breadbordje, die kun je er zo in klikken. Pas wel op dat je genoeg ruimte over laat voor de andere onderdelen. zorg er ook voor dat je de ingang voor het USB kabeltje naar buiten hebt wijzen om ruimte te besparen.

stap 3: naast de arduino nano kun je de Oled kwijt op het breadboardje. zorg er wederom voor om ruimte te besparen voor je drukknoppen.

stap 4: je kunt nu alvast de jumpers aanleggen naar de arduino nano, dit doe je als volgt:

 • breng op de Oled de GND naar GND op je arduino nano
 • breng op de Oled de VCC naar 3V3 op je arduino nano
 • breng op de Oled de SCK naar D13 op je arduino nano
 • breng op de OLed de SDA naar D11 op je arduino nano

stap 5: zet de drukknoppen op je breadboard. Als je ruimte bespaard hebt kun je ze makkelijk kwijt. Ook deze moeten jumpers hebben om met de nano te kunnen communiceren.
Dit doe je door aan 1 kant van de drukknoppen op beide hoekpunten een jumper neer te zetten. De linkerhoek jumpers moeten aan D2, en de rechterhoek jumpers aan D3.
Let wel op dat dit geld als je de jumpers ACHTER de drukknoppen ziet. Draai je breadboard totdat dit het geval is.

stap 6: Als je goed opgelet hebt, zit nu alle onderdelen goed vast op de juiste plek.

de code, library en instellingen in de arduino IDE

zorg dat je de volgende libraries gebruikt:

 • Adafruit busIO
 • Adafruit Circuit Playground
 • Adafruit GFX library
 • Adafruit SSD1331 OLED Driver Library For Arduino

Zodra je die hebt geinstalleerd, kun je verder naar de code. De code kun je vinden op:
https://hacksterio.s3.amazonaws.com/uploads/attachments/404056/FPMF109IX0PRMUG.zip

Programmeren

Het kan zijn dat de sketch te groot is voor je arduino, dit kun je oplossen door een aantal dingen uit de code weg te halen. Zorg er wel voor dat je geen belangrijke onderdelen weghaalt. Haal onderdelen weg zoals de score eindstand fase. Als je die eruit haalt, zul je nadat het spel beindigt is meteen doorgaan naar het volgende stuk in plaats van dat hij eerst laat zien wie er gewonnen heeft.

Onder ‘tools’, zorg je ervoor dat je de board op ‘arduino nano’ hebt staan. Ook zorg je voor de processor ‘ATmega168’ en bij port het hoogste getal dat in de lijst staat.
(port kun je pas wat mee doen als je de USB kabel in je laptop hebt, en aan de arduino hebt verbonden.) Als laatste zorg je bij ‘programmer’ ervoor dat je ‘AVRISP mkll’ gebruikt.

Nu kun je de de sketch uploaden naar je arduino Nano. Als je de bedrading goed hebt aangebracht, en de instelingen juist hebt ingesteld zal de pong game starten.

Gefeliciteerd!

Resultaat

Door problemen met de Arduino is het bij mij uiteindelijk niet gelukt om de code echt te gebruiken. Tijdens het afstandleren was het niet mogelijk een andere Arduino te regelen.

 

De code

Ik was zover gekomen:


#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1331.h>

#define UP_BUTTON 2
#define DOWN_BUTTON 3

// Color definitions
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF

const unsigned long PADDLE_RATE = 33;
const unsigned long BALL_RATE = 20;
const uint8_t PADDLE_HEIGHT = 24;
int MAX_SCORE = 8;

int CPU_SCORE = 0;
int PLAYER_SCORE = 0;

// You can use any (4 or) 5 pins
#define sclk 13
#define mosi 11
#define cs 10
#define rst 9
#define dc 8

// MOSI is Data pin on display breakout
Adafruit_SSD1331 display = Adafruit_SSD1331(cs, dc, rst);

void drawCourt();

uint8_t ball_x = 64, ball_y = 32;
uint8_t ball_dir_x = 1, ball_dir_y = 1;

boolean gameIsRunning = true;
boolean resetBall = false;

static const unsigned char pong []PROGMEM = {
0xff,0xe0,0x0,0x3f,0x80,0x7,0xe0,0x7,0xc0,0x3,0xfc,0x0,
0xff,0xf8,0x1,0xff,0xe0,0x7,0xf0,0x7,0xc0,0x1f,0xff,0x0,
0xff,0xfc,0x3,0xff,0xf0,0x7,0xf0,0x7,0xc0,0x3f,0xff,0x0,
0xff,0xfe,0x7,0xff,0xf8,0x7,0xf8,0x7,0xc0,0xff,0xff,0x0,
0xf8,0x7f,0xf,0xff,0xfc,0x7,0xfc,0x7,0xc0,0xff,0xff,0x0,
0xf8,0x3f,0xf,0xe0,0xfe,0x7,0xfc,0x7,0xc1,0xfc,0x7,0x0,
0xf8,0x1f,0x1f,0x80,0x7e,0x7,0xfe,0x7,0xc3,0xf8,0x1,0x0,
0xf8,0x1f,0x1f,0x0,0x3e,0x7,0xfe,0x7,0xc3,0xf0,0x0,0x0,
0xf8,0x1f,0x3f,0x0,0x3f,0x7,0xdf,0x7,0xc7,0xe0,0x0,0x0,
0xf8,0x1f,0x3e,0x0,0x1f,0x7,0xdf,0x87,0xc7,0xc0,0x0,0x0,
0xf8,0x3f,0x3e,0x0,0x1f,0x7,0xcf,0x87,0xc7,0xc1,0xff,0x80,
0xf8,0x7e,0x3e,0x0,0x1f,0x7,0xc7,0xc7,0xc7,0xc1,0xff,0x80,
0xff,0xfe,0x3e,0x0,0x1f,0x7,0xc7,0xe7,0xc7,0xc1,0xff,0x80,
0xff,0xfc,0x3e,0x0,0x1f,0x7,0xc3,0xe7,0xc7,0xc1,0xff,0x80,
0xff,0xf8,0x3e,0x0,0x1f,0x7,0xc1,0xf7,0xc7,0xc0,0xf,0x80,
0xff,0xe0,0x3f,0x0,0x3f,0x7,0xc1,0xf7,0xc7,0xe0,0xf,0x80,
0xf8,0x0,0x1f,0x0,0x3e,0x7,0xc0,0xff,0xc3,0xe0,0xf,0x80,
0xf8,0x0,0x1f,0x80,0x7e,0x7,0xc0,0x7f,0xc3,0xf0,0xf,0x80,
0xf8,0x0,0x1f,0xc0,0xfc,0x7,0xc0,0x7f,0xc3,0xfc,0xf,0x80,
0xf8,0x0,0xf,0xff,0xfc,0x7,0xc0,0x3f,0xc1,0xff,0xff,0x80,
0xf8,0x0,0x7,0xff,0xf8,0x7,0xc0,0x3f,0xc0,0xff,0xff,0x80,
0xf8,0x0,0x3,0xff,0xf0,0x7,0xc0,0x1f,0xc0,0x7f,0xff,0x80,
0xf8,0x0,0x1,0xff,0xe0,0x7,0xc0,0xf,0xc0,0x3f,0xff,0x0,
0xf8,0x0,0x0,0x7f,0x0,0x7,0xc0,0xf,0xc0,0x7,0xf8,0x0
};

static const unsigned char game []PROGMEM ={
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x80,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x1,0xff,0x80,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xc3,0xff,0x80,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0xf,0xc3,0xff,0x80,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x3,0xe0,0xf,0xc3,0xe0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0x0,0x7,0xf0,0x1f,0xc1,0xe0,0x0,
0x0,0x0,0x0,0xf8,0x7,0xf0,0x1f,0xc1,0xe0,0x0,
0x0,0xfc,0x1,0xfc,0x7,0xf8,0x1f,0xc1,0xe0,0x0,
0x7,0xfc,0x1,0xfc,0x3,0xf8,0x1f,0xe1,0xff,0x80,
0x1f,0xfc,0x1,0xde,0x3,0xbc,0x3d,0xe1,0xff,0x80,
0x3f,0xfe,0x1,0xde,0x3,0xbc,0x39,0xe1,0xff,0x80,
0x7e,0x0,0x3,0xdf,0x3,0xde,0x39,0xe1,0xfc,0x0,
0x7c,0x0,0x3,0xcf,0x3,0xde,0x39,0xe1,0xe0,0x0,
0xf8,0x0,0x3,0xcf,0x3,0xcf,0x39,0xe1,0xf0,0x0,
0xf8,0x0,0x3,0x87,0x83,0xcf,0x79,0xe0,0xf0,0x0,
0xf0,0x7f,0x7,0x87,0x83,0xc7,0xf1,0xe0,0xf0,0xe0,
0xf0,0xff,0x7,0x83,0xc3,0xc7,0xf1,0xe0,0xff,0xe0,
0xf0,0xff,0x7,0xff,0xc1,0xc3,0xf1,0xf0,0xff,0xe0,
0xf0,0xff,0x7,0xff,0xe1,0xc3,0xf0,0xf0,0xff,0xe0,
0xf8,0xf,0xf,0xff,0xe1,0xc1,0xe0,0xf0,0xe0,0x0,
0xf8,0xf,0x8f,0x1,0xf1,0xe1,0xe0,0xf0,0x0,0x0,
0x7c,0xf,0x8f,0x0,0xf1,0xe1,0xe0,0x0,0x0,0x0,
0x7f,0x1f,0x8f,0x0,0xf9,0xc0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x3f,0xff,0x9f,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x1f,0xff,0x1f,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
0x7,0xfc,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0
};

unsigned long ball_update;
unsigned long paddle_update;

const uint8_t CPU_X = 12;
uint8_t cpu_y = 16;

const uint8_t PLAYER_X = 85;
uint8_t player_y = 16;

void setup() {
 pinMode(UP_BUTTON, INPUT_PULLUP);
 pinMode(DOWN_BUTTON, INPUT_PULLUP);
 display.begin();
 display.fillScreen(BLACK);
 display.drawBitmap(3,0,pong,89,24,GREEN);
 display.drawBitmap(10,30,game,75,26,RED);
 while(digitalRead(UP_BUTTON) == HIGH && digitalRead(DOWN_BUTTON) == HIGH)
 {
  delay(100);
 }
 unsigned long start = millis();

 display.fillScreen(BLACK);
 drawCourt();

 while(millis() - start < 2000);
 ball_update = millis();
 paddle_update = ball_update;
 ball_x = random(25,65);
 ball_y = random(3,63);
}

void loop() {
 unsigned long time = millis();
 static bool up_state = false;
 static bool down_state = false;

 up_state |= (digitalRead(UP_BUTTON) == LOW);
 down_state |= (digitalRead(DOWN_BUTTON) == LOW);

 if(resetBall)
 {
  ball_x = random(25,70);
  ball_y = random(3,63);
  do
  {
   ball_dir_x = random(-1,2);
  }while(ball_dir_x==0);

  do
  {
   ball_dir_y = random(-1,2);
  }while(ball_dir_y==0);

  resetBall=false;
 }

 if(time > ball_update && gameIsRunning) {
  uint8_t new_x = ball_x + ball_dir_x;
  uint8_t new_y = ball_y + ball_dir_y;

  // Check if we hit the vertical walls
  if(new_x == 0) //Player Gets a Point
  {
   PLAYER_SCORE++;
   if(PLAYER_SCORE==MAX_SCORE)
   {
    gameOver();
   }else
   {
    showScore();
   }
  }

  // Check if we hit the vertical walls
  if(new_x == 95) //CPU Gets a Point
  {
   CPU_SCORE++;
   if(CPU_SCORE==MAX_SCORE)
   {
    gameOver();
   }else
   {
    showScore();
   }
  }

  // Check if we hit the horizontal walls.
  if(new_y == 0 || new_y == 63) {
   ball_dir_y = -ball_dir_y;
   new_y += ball_dir_y + ball_dir_y;
  }

  // Check if we hit the CPU paddle
  if(new_x == CPU_X && new_y >= cpu_y && new_y <= cpu_y + PADDLE_HEIGHT) {
   ball_dir_x = -ball_dir_x;
   new_x += ball_dir_x + ball_dir_x;
  }

  // Check if we hit the player paddle
  if(new_x == PLAYER_X
     && new_y >= player_y
     && new_y <= player_y + PADDLE_HEIGHT)
  {
   ball_dir_x = -ball_dir_x;
   new_x += ball_dir_x + ball_dir_x;
  }

  display.drawPixel(ball_x, ball_y, BLACK);
  display.drawPixel(new_x, new_y, GREEN);
  ball_x = new_x;
  ball_y = new_y;

  ball_update += BALL_RATE;
 }

 if(time > paddle_update && gameIsRunning) {
  paddle_update += PADDLE_RATE;

  // CPU paddle
  display.drawFastVLine(CPU_X, cpu_y,PADDLE_HEIGHT, BLACK);
  const uint8_t half_paddle = PADDLE_HEIGHT >> 1;
  if(cpu_y + half_paddle > ball_y) {
   cpu_y -= 1;
  }
  if(cpu_y + half_paddle < ball_y) {
   cpu_y += 1;
  }
  if(cpu_y < 1) cpu_y = 1;
  if(cpu_y + PADDLE_HEIGHT > 63) cpu_y = 63 - PADDLE_HEIGHT;
  display.drawFastVLine(CPU_X, cpu_y, PADDLE_HEIGHT, RED);

  // Player paddle
  display.drawFastVLine(PLAYER_X, player_y,PADDLE_HEIGHT, BLACK);
  if(up_state) {
   player_y -= 1;
  }
  if(down_state) {
   player_y += 1;
  }
  up_state = down_state = false;
  if(player_y < 1) player_y = 1;
  if(player_y + PADDLE_HEIGHT > 63) player_y = 63 - PADDLE_HEIGHT;
  display.drawFastVLine(PLAYER_X, player_y, PADDLE_HEIGHT, GREEN);
 }
}

void drawCourt() {
 display.drawRect(0, 0, 96, 64, GREEN);
}

void gameOver()
{
 gameIsRunning = false;
 delay(2000);

 while(digitalRead(UP_BUTTON) == HIGH && digitalRead(DOWN_BUTTON) == HIGH)
 {
  delay(100);
 }
 gameIsRunning = true;

 CPU_SCORE = PLAYER_SCORE = 0;

 unsigned long start = millis();
 display.fillScreen(BLACK);
 drawCourt();
 while(millis() - start < 2000);
 ball_update = millis();
 paddle_update = ball_update;
 gameIsRunning = true;
 resetBall=true;
}

void showScore()
{
 gameIsRunning = false;
 display.fillScreen(BLACK);
 drawCourt();

 display.setCursor(15,4);
 display.setTextColor(GREEN);
 display.setTextSize(2);
 display.print("Score");

 delay(2000);
 unsigned long start = millis();

 display.fillScreen(BLACK);
 drawCourt();
 while(millis() - start < 2000);
 ball_update = millis();
 paddle_update = ball_update;
 gameIsRunning = true;
 resetBall=true;
}