Het is gebruikelijk dat onderwijsmaterialen niet door iedereen gratis gebruikt kunnen worden. Het is gebruikelijk om een licentie aan te schaffen. Hieronder de details en we leggen het idee kort uit: licentie

We willen kunnen blijven zorgen voor mooie content, die goed werkt voor onze doelgroep. Een manier om dit te doen is om een licentiebijdrage te vragen voor wie onze materialen gebruikt als deel van zijn of haar beroep. Dat is terecht, vooral omdat je geld bespaart doordat je ons materiaal kunt gebruiken.

We herkennen daarnaast enkele situaties waarbij we onze licentie gratis aan willen bieden. Lees snel verder!

Vanaf medio 2020 is het mogelijk om het Junior IOT lesprogramma bijvoorbeeld op het (V)MBO uit te laten voeren door een eigen docent. Middels ons ‘Draaiboek’ aanbod richten we ons op een goede ondersteuning voor jullie lesprogramma. Graag stellen we een passende aanbieding samen. Stuur je ons daarvoor een email? [email protected]

 

Verschillende licenties – Het gebruik van geschreven lesmaterialen, of delen en/of werkwijze hieruit – wat mag wel en wat kan niet:

Als je in overleg hebt afgesproken dat je onze online en offline geschreven lesmaterialen en andere media van Junior IOT mag gebruiken, dan is dat alleen zolang je het niet aangepast en ons logo er op blijft staan. Dit betreft onze lesbeschrijvingen, labs, documentatie, agenda’s, lesplannen en andere geschreven (les)materialen, of delen en/of werkwijze hieruit. Aan het gebruik hiervan kunnen bovendien licentiekosten verbonden zijn. Deze kosten staan beschreven verder op deze pagina.

Het mooiste is om de gebruikers van onze materialen gewoon vanaf onze website te laten werken. Het kopiëren van de materialen, onder meer naar online of offline publicaties is zonder overleg niet toegestaan. We overleggen graag over de mogelijkheden.

Licentie: Thuisgebruik – Zelf technologie ontdekken is gratis

Mensen die thuis zelf met onze lessen en labs aan de slag gaan hoeven zich over de licentiekosten geen zorgen te maken. Dit gebruik is altijd gratis. Om de lessen en labs te doen kan je de werksets en onderdelen aanschaffen in onze shop, maar dat hoeft niet.

Dit geldt voor alle vormen van écht zelfstandig werken: Je kunt dit thuis doen, op school of ergens anders. Deze afspraak telt niet zodra er een begeleider of een organisatie betrokken is bij het gebruik van onze online- of geschreven materialen. Kijk dan onder de volgende kopjes.

Licentie: Junior IOT spullen – De licentie is inbegrepen in de aanschaf

Vanaf januari 2022 besluiten we dat we de licentiekosten gratis maken, voor iedereen die de spullen bij Junior IOT heeft aangeschaft. Een docent op school kan gewoon met de lessen en labs van de Junior IOT website werken zonder eerst te overleggen over de licentie. Het is dan wel belangrijk dat deze spullen aangeschaft zijn bij Junior IOT.

Licentie: Maatschappelijk – Belangeloos gebruik is gratis

Voor maatschappelijke doeleinden kan je ook de labs en lessen van de website gebruiken. Dit gebruik is voor maatschappelijke doelen altijd gratis. Om de lessen en labs te doen kan je de werksets en onderdelen aanschaffen in onze shop, maar dat hoeft niet.

Hiervoor geldt dat je er zelf geen geld aan verdient, dat je voor deze tijd geen salaris of vergoeding ontvangt, en dat je in de hele keten geen kosten rekent bij een eindgebruiker of opdrachtgever.

Wel horen we graag dat je met onze lessen aan de slag bent. Het is altijd relevant om foto’s en blogs met ons te delen, zo helpen we samen om technologie in de maatschappij te promoten.

Licentie: Zelfstandige – betaalt een bijdrage per dagdeel

Als zelfstandige of zzp-er kan je ook gebruik maken van de media, lessen en materialen van Junior IOT. Je hebt hiermee een bepaalde omzet en inkomen. Je mag alle labs en lesmaterialen gebruiken vanaf de Junior IOT website, zolang je aangeeft dat de labs en lesmaterialen van Junior IOT afkomstig zijn en je deze materialen niet wijzigt.

Als je hiervoor de materialen aanschaft bij Junior IOT dan zijn hier geen licentiekosten aan verbonden.

In het geval dat je de materialen elders aankoopt, dan zijn de kosten voor de licentie 5% van je tarief per dagdeel dat je deze materialen gebruikt, uitgaande van een dagtarief van 350 euro per dagdeel. Dagdelen zijn daarbij niet verder deelbaar. Met het bedrag dat je aan ons afdraagt help je ons de materialen die je gebruikt te ontwikkelen en onderhouden.

Licentie: Leerkracht – betaalt een bijdrage per schooljaar

Als vakdocent of leerkracht kan je ook gebruik maken van de media, lessen en materialen van Junior IOT. Je hebt hiermee een bepaalde omzet en inkomen.

Je mag alle labs en lesmaterialen gebruiken vanaf de Junior IOT website, zolang je aangeeft dat de labs en lesmaterialen van Junior IOT afkomstig zijn en je deze materialen niet wijzigt.

Als je hiervoor de materialen aanschaft bij Junior IOT dan zijn hier geen licentiekosten aan verbonden.

In het geval dat je de materialen elders aankoopt, dan betaal je voor deze licentie. Je werkt binnen deze licentie gedurende één schooljaar met de media, lessen en materialen van Junior IOT. Je betaalt hiervoor € 600 per leerkracht per jaar. Je krijgt toegang voor alle projecten van Junior IOT, en heeft hiermee toegang tot alle lesmaterialen, leerkracht ondersteuning en achtergrondinformatie om deze zelfstandig uit te voeren. Een school mag één ‘Leerkracht’ licentie voor meerdere docenten gebruiken.

Als je als leerkracht bij het lesgeven gebruik maakt van één of meer labs, agenda’s, lesbeschrijvingen en/of andere teksten of materialen van Junior IOT is de licentie nodig. Zodra je bijvoorbeeld één van de labs op het scherm zet, dan helpt Junior IOT jou bij het lesgeven, en dan draag je via de licentiekosten bij aan onze voorbereidingskosten en het onderhoud van deze online materialen.

Licentie: Opdrachtgever

Deze licentie wordt uitgereikt bij onderwijsopdrachten waarbij we tegen een bepaald tarief materialen ontwikkelen, agenda’s of lesprogramma’s samenstellen, of bijvoorbeeld cursussen ontwerpen. In de regel spreken we met je af dat deze licentie voor een bepaalde periode geldig blijft (indien niets afgesproken dan geldt deze licentie voor 5 jaar). Een opdrachtgever krijgt hiermee een licentie voor de labs en cursussen die onder deze opdracht zijn gemaakt, plus de bijbehorende content op onze website.

De content die bij zo’n opdracht wordt gemaakt wordt geplaatst op de Junior IOT website. De stof wordt geïntegreerd in de leeromgeving van de school middels links naar de betreffende cursus op onze website, en de cursus op onze website kan waar nodig ook doorverwijzen naar lesstof binnen de log-in omgeving van de school zelf.

De leerlingen gebruiken de betreffende content altijd via de website van Junior IOT. Als fall-back voor het geval de website wegvalt, mag een opdrachtgever telkens de actuele versie van de voor hun ontworpen content exporteren (bijvoorbeeld printen als PDF, of copy-paste naar Word). Dit omvat echter niet de andere labs en lessen op de website.

 

Verlenging – Een extra jaar, met licentie

In het volgende schooljaar verleng je jouw licentie om de lessen te kunnen blijven aanbieden.

Als je daarbij werkt met spullen die bij Junior IOT zijn aangeschaft, dan blijft dit gebruik gratis. In de andere gevallen moet een nieuwe licentie worden gekocht.

 

Vraag een voorstel voor jullie situatie

Graag overleggen we over alle mogelijkheden. Stuur ons daarvoor een email: [email protected]