Bij de meeste leveranciers van onderwijsmaterialen is het gebruikelijk dat hiervoor wordt betaald. Het is dan gebruikelijk om een licentie aan te schaffen. Toch is ons materiaal voor de meeste gebruikers gratis. Onze korte uitleg lees je op: https://junioriot.nl/licentie/

-updated december 2022-

Waarom rekenen we soms licentiekosten

We hebben ons materiaal zorgvuldig opgesteld. Regelmatig stemmen we het verder af op de ontwikkelingen bij de scholen. We verwerken daarbij de meerdere jaren ervaring van onze vakdocenten met ons lesmateriaal.

Ook voor de toekomst willen we kunnen blijven zorgen voor deze mooie content, die goed werkt voor onze doelgroep. Wij investeren hier veel in. En we vragen daarom diegene die onze materialen gebruikt als deel van zijn of haar beroep, om ook bij te dragen aan dit onderhoud. Voor jou zal het ook niet vreemd zijn om te betalen voor de waardevolle materialen waar jij je vak mee vervult. Op deze pagina noemen we dat licentiekosten.

Daarnaast herkennen we enkele situaties waarbij we onze licentie gratis aan willen bieden. Lees snel verder!

Vanaf medio 2020 is het mogelijk om het Junior IOT lesprogramma bijvoorbeeld op het (V)MBO uit te laten voeren door een eigen docent. Middels ons ‘Draaiboek’ aanbod richten we ons op een goede ondersteuning voor jullie lesprogramma. Graag stellen we een passende aanbieding samen om ook voor jullie een draaiboek op te stellen. Stuur je ons daarvoor een email? [email protected]

 

Het gebruik van geschreven lesmaterialen, of delen en/of werkwijze hieruit – wat mag wel en wat kan niet:

Zoals je leest op https://junioriot.nl/licentie/ mag je ons materiaal niet kopieren. Je gebruikt het vanaf onze website. Zodra we hebben afgesproken dat je onze online en offline geschreven lesmaterialen en andere media van Junior IOT mag gebruiken, dan is dat alleen zolang je het niet aangepast en ons logo er op blijft staan. Dit betreft onze lesbeschrijvingen, labs, documentatie, agenda’s, lesplannen en andere geschreven (les)materialen, of delen en/of werkwijze hieruit.

Het mooiste is om de gebruikers van onze materialen gewoon vanaf onze website te laten werken. Het kopiëren van de materialen, onder meer naar online of offline publicaties is zonder overleg niet toegestaan. We overleggen graag over de mogelijkheden.

Aan het gebruik hiervan kunnen bovendien licentiekosten verbonden zijn. Deze kosten staan beschreven verder op deze pagina.

Licentie: Thuisgebruik – Zelf technologie ontdekken is gratis

Mensen die thuis zelf met onze lessen en labs aan de slag gaan hoeven zich over de licentiekosten geen zorgen te maken. Dit gebruik is altijd gratis. Het maakt dan helemaal niet uit of je je eigen spullen gebruikt, of deze bij ons hebt aangeschaft.

Dit geldt voor alle vormen van écht zelfstandig werken. Dit mag dus thuis, op school of ergens anders. Deze afspraak telt niet zodra er een begeleider of een organisatie betrokken is bij het gebruik van onze online- of geschreven materialen. Kijk dan onder de volgende kopjes.

Licentie: Junior IOT spullen – De licentie is inbegrepen in de aanschaf

Vanaf januari 2022 besluiten we dat voor iedereen die de spullen bij Junior IOT heeft aangeschaft, de licentiekosten daarbij al zijn inbegrepen. Een docent op school kan dan gewoon met de lessen en labs van de Junior IOT website werken. Het is dan wel belangrijk dat deze spullen aangeschaft zijn bij Junior IOT.

Licentie: Maatschappelijk gebruik is gratis

Voor maatschappelijke doeleinden is de licentie altijd gratis. Je mag je eigen materialen aanschaffen, of je kunt deze kopen bij Junior IOT.

Dit telt alleen als jij of je organisatie er zelf geen geld aan verdient, dat je voor deze tijd geen salaris of vergoeding ontvangt, en dat je in de hele keten geen kosten rekent bij een eindgebruiker of opdrachtgever.

Wel horen we graag dat je met onze lessen aan de slag bent. Het is altijd relevant om foto’s en blogs met ons te delen, zo helpen we samen om technologie in de maatschappij te promoten.

Licentie: Zelfstandige – gratis bij materialen via Junior IOT

Als zelfstandige of zzp-er kan je de media, lessen en materialen van Junior IOT ook inzetten als onderdeel van je lesprogramma.

Wanneer dit incidenteel is, bijvoorbeeld tot 4 of 6 weken per jaar, of wanneer je hiervoor de materialen aanschaft bij Junior IOT dan zijn hier geen verdere licentiekosten aan verbonden. Op verzoek kunnen we voor jou ruimere afspraken maken, of je proberen te overtuigen om Junior IOT vakdocent te worden.

Vanuit Junior IOT zijn we op zoek naar nieuwe vakdocenten. Als jij als zzp’er onze lesmaterialen meer dan incidenteel wilt gebruiken, dan vragen we je deel te nemen aan onze selectie, onboarding en training. Zo kunnen we samen de scholen ervan verzekeren dat we de juiste kennis en ervaring leveren wanneer de school ons programma gebruikt. Junior IOT zorgt dan voor eenduidige afspraken met de scholen voor de uitvoering van het programma, en we spreken met de vakdocent duidelijke tarieven af.

Als je meer dan incidenteel gebruik maakt van de lessen, en bovendien de materialen elders inkoopt, en bovendien geen deel bent geworden van het Junior IOT team, dan betaal je voor de licentie. Dit is dan 20% van het factuurbedrag wat wijzelf per dag aan de scholen rekenen, maal het aantal dagen dat je de lessen hebt ingeroosterd.

Licentie: Leerkracht – gratis bij materialen via Junior IOT

Als vakdocent of leerkracht in dienst van een school kan je ook gebruik maken van de media, lessen en materialen van Junior IOT. We nodigen je uit om de Junior IOT labs en lesmaterialen te gebruiken vanaf de Junior IOT website, zolang je aangeeft dat de labs en lesmaterialen van Junior IOT afkomstig zijn, en je deze materialen niet wijzigt.

Wanneer dit incidenteel is, bijvoorbeeld tot 4 of 6 weken per jaar, of je hiervoor de materialen aanschaft bij Junior IOT dan zijn hier geen verdere licentiekosten aan verbonden. Op verzoek kunnen we voor jouw school ruimere afspraken maken, of overwegen een Junior IOT vakdocent in te zetten.

Als je als leerkracht op school meer dan incidenteel gebruik maakt van de lessen, en je de materialen elders inkoopt, dan betaal je voor de licentie. Dit is dan 20% van het factuurbedrag wat wijzelf per dag aan de scholen rekenen, maal het aantal dagen dat je de lessen hebt ingeroosterd.

Licentie: Opdrachtgever

Deze licentie geldt bij onderwijsopdrachten waarbij we tegen een bepaald tarief materialen ontwikkelen, agenda’s of lesprogramma’s samenstellen, of bijvoorbeeld cursussen ontwerpen. Indien niet anders benoemd spreken we met onze opdrachtgever af dat deze licentie voor een vijf jaar geldig blijft na oplevering van de onderwijsmaterialen. Een opdrachtgever krijgt hiermee een licentie voor de labs en cursussen die onder deze opdracht zijn gemaakt, plus de bijbehorende content op onze website.

De content die bij zo’n opdracht wordt gemaakt wordt geplaatst op de Junior IOT website. De stof wordt geïntegreerd in de leeromgeving van de school middels links naar de betreffende cursus op onze website.

De leerlingen gebruiken de betreffende content altijd via de website van Junior IOT. Als fall-back voor het geval de website blijvend wegvalt, mag een opdrachtgever telkens de actuele versie van de voor hun ontworpen content exporteren (bijvoorbeeld printen als PDF, of copy-paste naar Word). Dit omvat echter niet de andere labs en lessen op de website.

 

Jaarlijkse verlenging

Om de lessen ook in het volgende schooljaar te blijven aanbieden, verleng je jouw licentie. Zolang je werkt met spullen die bij Junior IOT zijn aangeschaft, dan blijft het gebruik van een gratis licentie ook bij verlenging altijd gratis. Bij het verlengen van een betaalde licentie moet een nieuwe licentie worden gekocht.

 

Vraag een voorstel voor jullie situatie

Graag overleggen we over alle mogelijkheden. Stuur ons daarvoor een email: [email protected]