Aan diegenen die, bijvoorbeeld voor hun beroep of voor een deel van hun inkomen, gebruik maken van de door ons gemaakte teksten en beschrijvingen vragen we een bijdragen aan onze voorbereidingskosten en het onderhoud van deze online materialen. Als je, bijvoorbeeld als leerkracht, gebruik maakt van één of meer van de online labs, agenda’s, lesbeschrijvingen en/of andere teksten of materialen van Junior IOT is daarom een licentie nodig. Junior IOT helpt jou graag bij het lesgeven, en via de licentiekosten help je ons om dit mogelijk te maken.

We herkennen daarnaast enkele situaties waarbij we onze licentie gratis aan willen bieden. Lees snel verder!

Onze organisatie verandert telkens om ons aan te passen aan jullie wensen. Vanaf medio 2020 is het mogelijk om het Junior IOT lesprogramma na een start door onze leerkracht, voort te zetten met een eigen leerkracht van jullie school. Middels ons ‘Draaiboek’ aanbod richten we ons op een goede ondersteuning voor jullie lesprogramma. Deze ondersteuning vinden we zo belangrijk dat we deze middels een stapelkorting voor een deel gratis willen aanbieden.

Graag stellen we een passende aanbieding samen. Stuur je ons daarvoor een email? [email protected]

Verschillende licenties – Het gebruik van geschreven lesmaterialen, of delen en/of werkwijze hieruit – wat mag wel en wat kan niet:

Je mag in overleg onze online en offline geschreven lesmaterialen en andere media van workshops, projecten gebruiken, zolang het niet wordt aangepast en ons logo er op blijft staan. Dit betreft onze les beschrijvingen, labs, documentatie, agenda’s, lesplannen en andere geschreven (les)materialen, of delen en/of werkwijze hieruit. Aan het gebruik hiervan kunnen licentiekosten verbonden zijn. Deze kosten staan beschreven verder op deze pagina.

Werk bij het gebruik van onze materialen gewoon vanaf onze website. Het kopiëren van de materialen, onder meer naar online of offline publicaties is zonder overleg niet toegestaan. We overleggen graag over de mogelijkheden.

Ontdekken – Zelf technologie ontdekken is gratis

Eindgebruikers die zelf met onze lessen en labs aan de slag gaan hoeven zich over de licentiekosten geen zorgen te maken. Dit gebruik is altijd gratis. Om de lessen en labs te doen kan je de werksets en onderdelen aanschaffen in onze shop, maar dat hoeft niet.

Je kunt dit thuis doen, op school of ergens anders. Deze afspraak telt niet zodra er een begeleider of een organisatie betrokken is bij het gebruik van onze online- of geschreven materialen. Kijk dan onder de volgende kopjes.

Ontdekken in de klas – Geen licentiekosten voor leerlingen die met Junior IOT samen technologie ontdekken

Een leerkracht koopt de werksetjes om in de klas te laten gebruiken. De leerlingen gaan hier zelfstandig mee aan de slag, en daarbij volgen ze de labs van onze website. De leerkracht kan de links naar de juiste pagina’s doorgeven aan de leerlingen, maar de leerlingen ontdekken de rest wel zelf. We zien dit als vergelijkbaar met thuisgebruik, en voor deze aanpak zijn geen licentiekosten verschuldigd. Content wordt aangeboden as-is en biedt geen garanties.

Graag maken we in opdracht voor jouw school nieuwe Junior IOT content om leerlingen zelfstandig met onze labs en lessen te laten werken. Dit is dan een betaalde opdracht volgens de dagtarieven als genoemd in de voorbeeldberekening. We bouwen samen aan het ontdekken van technologie. De content voor jouw school komt dan onder deze licentie beschikbaar.

Het wordt wel anders zodra de leerkracht bij het lesgeven gebruik maakt van één of meer labs, agenda’s, lesbeschrijvingen en/of andere teksten of materialen. Zodra je bijvoorbeeld één van de labs op het scherm zet, dan helpt Junior IOT jou bij het lesgeven, en dan draag je via de licentiekosten bij aan deze voorbereiding. In deze situatie is bijvoorbeeld een ‘Leerkracht’ licentie nodig, of indien het gaat om een onbezoldigde leerkracht dan kan het gebruik mogelijk vallen onder de ‘Maatschappelijk’ licentie. Lees verder onder de betreffende kopjes.

Maatschappelijk – Belangeloos gebruik kan gratis-onder-voorwaarden

Je mag onder voorwaarden gratis gebruikmaken van de online en offline media, voor maatschappelijke doeleinden. Hiervoor gevallen geldt: Wanneer je er zelf geen geld aan verdient, mag je de media, lessen en materialen van Junior IOT gratis gebruiken – het gaat erom dat je voor deze tijd geen salaris of vergoeding ontvangt, en dat je in de hele keten geen kosten rekent bij een eindgebruiker of opdrachtgever.

In overleg verkennen we verder wat mogelijk is. Het is altijd relevant om foto’s en blogs met ons te delen, zo helpen we samen om technologie in het onderwijs te promoten.

Enkele maatschappelijke vrijwilligersorganisaties mogen zonder kosten onze labs en lesmaterialen toepassen, zolang er geen kosten gerekend worden bij de eindgebruiker. Dit zijn bijvoorbeeld: CoderDojo, Girls-in-tech groepen, FabLabs en makerspaces. Benader mij op een chat om je groep aan deze lijst toe te voegen.

Voorbeelden welke zijn toegestaan:

 • CoderDojo geeft gratis workshops Arduino programmeren en gebruikt onze labs en voorbeelden
 • Promotie van technologie op een non-profit evenement

Deze “Gratis” afspraak telt niet wanneer er wel inkomsten zijn. In dat geval is een verrekening nodig volgens een van de hieronder beschreven keuzes.

Kennismaking – een enkele korte sessie mag de eerste keer gratis

Ook is gebruik voor één enkele keer onder voorwaarden toegestaan. Ter kennismaking betekent dat het gaat om incidenteel gebruik, niet meer dan één of twee dagdelen per deelnemer per jaar. Geef dit wel altijd aan ons door.

Wil je op deze manier een keer een les gebruiken, of een klein project doen? Dan kan dit vaak gratis. In overleg verkennen we wat mogelijk is. Het is altijd relevant om foto’s en blogs met ons te delen, zo helpen we samen om technologie in het onderwijs te promoten.

Voorbeelden welke zijn toegestaan:

 • Leerkracht VSO geeft een eenmalige kennismaking in solderen en programmeren
 • Een ‘probeer tafel’ voor de promotie van technologie op een onderwijs evenement

Deze ‘Gratis’ afspraak telt niet wanneer er vanuit de lessen directe inkomsten worden gegenereerd. In dat geval is een verrekening nodig volgens één van de hieronder beschreven keuzes.

Zelfstandige – Pakket voor zzp partner of zelfstandige workshop-gever

Als zelfstandige of zzp-er maak je gebruik van de media, lessen en materialen van Junior IOT, en heb je hiermee een bepaalde omzet en inkomen. Licentie: Je mag alle labs en lesmaterialen gebruiken, zolang je aangeeft dat de labs en lesmaterialen van Junior IOT afkomstig zijn en je deze materialen niet wijzigt. De kosten voor de licentie bedragen 5% van je tarief per dagdeel dat je deze materialen gebruikt. Dagdelen zijn daarbij niet verder deelbaar, en voor de eenvoud rekenen we als tarief  € 300 per dagdeel, waardoor je € 15 per dagdeel afdraagt om ons te kelpen onze materialen te ontwikkelen en onderhouden. Dit licentiebedrag is verwerkt in jouw uurtarief wat je rekent aan je opdrachtgever.

Een licentiekorting of stapelkorting is mogelijk naar gelang je zelf of namens je opdrachtgever meerdere producten afneemt. In overleg maken we een passende afspraak voor jouw specifieke situatie, om samen een duurzame overeenkomst aan te gaan.

Kostenindicatie:

 • bij een workshop serie van 4 dagdelen: 4 x 15 = € 60 afdracht aan Stichting Junior IOT
 • bij één schooljaar wekelijks één schooldag PO: wekelijks € 30 afdracht aan Stichting Junior IOT
 • bij keuzevak MBO Internet of Things, wekelijks twee blokken van elk 4 lesuren: wekelijks € 30 afdracht aan Stichting Junior IOT

Het is handig om over te stappen naar het “Leerkracht” pakket zodra je meer omzet hebt dan één dagdeel voor een geheel schooljaar, of een gehele dag voor meer dan 20 weken. Je kunt dan ook op een handige manier korting verdienen op je licentie kosten. Lees verder onder het betreffende kopje.

Leerkracht – Pakket met licentie voor één leerkracht op meerdere scholen

Een leerkracht werkt gedurende één schooljaar met de media, lessen en materialen van Junior IOT. Je betaalt hiervoor € 600 per leerkracht per jaar. Je krijgt toegang voor alle projecten van Junior IOT, en heeft hiermee toegang tot alle lesmaterialen, leerkracht ondersteuning en achtergrondinformatie om deze zelfstandig uit te voeren. Voor elke extra leerkracht is een nieuwe licentie nodig.

Als je als leerkracht bij het lesgeven gebruik maakt van één of meer labs, agenda’s, lesbeschrijvingen en/of andere teksten of materialen van Junior IOT is de licentie nodig. Zodra je bijvoorbeeld één van de labs op het scherm zet, dan helpt Junior IOT jou bij het lesgeven, en dan draag je via de licentiekosten bij aan onze voorbereidingskosten en het onderhoud van deze online materialen.

Als leerkracht hoef je niet zelf opnieuw je weg te vinden in de nieuwe materie, want we helpen je graag met de train-de-trainer sessie. Je raakt hiermee bekend met onze materialen, aanpak en vaardigheden. Met ons draaiboek helpen we je bij het opstellen van de les agenda en je lessenplan. Lesboeken en lab materialen voor de labs zijn beschikbaar. Met deze producten verdien je een stapelkorting. Bij een goed gevuld pakket zullen de licentiekosten meestal wegvallen.

Onze stapelkorting wordt in mindering gebracht op achtereenvolgens de licentie kosten, draaiboek, train-de-trainer support uren.

Kostenindicatie:

Zodra meer dan één leerkracht op je school actief is, dan is de overstap naar het “School” pakket een verstandige keuze. Lees verder onder het volgende kopje.

School – Pakket met licentie voor één project of lessenserie (met meerdere leerkrachten)

Als school gebruik je gedurende het schooljaar één project, lessenserie of draaiboek. Je betaalt € 600 per project per jaar. Meerdere leerkrachten van de school krijgen toegang tot de betreffende projecten van Junior IOT. Jouw leerkrachten hebben hiermee toegang tot alle lesmaterialen, leerkracht ondersteuning en achtergrondinformatie die ze nodig hebben om deze projecten zelfstandig uit te voeren. Je mag deze lessenserie gedurende het schooljaar meerdere malen uitvoeren. Voor elk extra project, lessenserie of draaiboek heb je een nieuwe licentie nodig.

Als je als leerkracht bij het lesgeven gebruik maakt van één of meer labs, agenda’s, lesbeschrijvingen en/of andere teksten of materialen van Junior IOT is de licentie nodig. Zodra je bijvoorbeeld één van de labs op het scherm zet, dan helpt Junior IOT jou bij het lesgeven, en dan draag je via de licentiekosten bij aan onze voorbereidingskosten en het onderhoud van deze online materialen.

Ons doel is jullie als school in dit pakket zo goed mogelijk te ontzorgen. Daarvoor bieden we ons draaiboek aan, waarbij we samen online een globaal lessenplan opstellen. De train-de-trainer sessie helpt de leerkrachten in een kennismaking met onze materialen, aanpak en vaardigheden. Lesboeken en lab materialen ondersteunen de leerlingen en de leerkrachten in de labs. De jaarlijkse update is een check-up naar de leerkrachten toe, waarbij we ook de lab materialen controleren. Met deze producten verdien je een stapelkorting. Bij een goed gevuld pakket zullen de licentiekosten meestal wegvallen.

Kostenindicatie:

Onze stapelkorting wordt in mindering gebracht op achtereenvolgens de licentie kosten, draaiboek, train-de-trainer support uren.

Overigens, als je als school nieuwe content hebt laten ontwikkelen waarvoor je de ontwikkelingsuren hebt betaald – wat wordt expliciet genoemd en is meer dan alleen de reguliere lesvoorbereiding – dan heb je voor het gebruik van de betreffende content op onze site geen licentie nodig. Deze vrijstelling geldt tot 5 jaar na ontwikkeling cq na de laatste betaalde update.

Opdrachtgever licentie

Bij onderwijsopdrachten waarbij we tegen een bepaald tarief agenda’s of lesprogramma’s samenstellen, cursussen ontwerpen is in dit tarief niet altijd een licentie inbegrepen. In de regel zullen we met je afspreken dat je voor een bepaalde periode een opdrachtgever licentie krijgt voor de labs en cursussen die onder deze opdracht zijn gemaakt.

De content die bij zo’n opdracht wordt gemaakt wordt geplaatst op de Junior IOT website. De stof wordt geïntegreerd in de leeromgeving van de school middels links naar de betreffende cursus, en de cursus kan ook doorverwijzen naar lesstof binnen de log-in omgeving van de school zelf.

De leerlingen gebruiken de content altijd via de online omgeving van Junior IOT. Als fall-back voor het geval de website wegvalt, mag een opdrachtgever telkens de actuele versie van de voor hun ontworpen content exporteren (bijvoorbeeld printen als PDF, of copy-paste naar Word). Dit omvat echter niet de andere labs en lessen op de website.

Door deze afspraak te maken met meerdere scholen zal de content zichzelf uitbreiden en verbeteren.

Verlenging – Een extra jaar, met licentie

In het volgende schooljaar verleng je jouw pakket met licentie om de lessen te blijven aanbieden. Vanzelfsprekend kan je de lessen dit jaar naar eigen inzicht vaker aanbieden om een grotere groep deelnemers te bedienen. We volgen de originele afspraken: bij meer leerkrachten of meer lessenseries zijn daarbij extra licenties nodig.

Om met ons mee te groeien geven we een jaarlijkse leerkrachten-update. In deze sessie van één dagdeel delen we nieuwe ontwikkelingen en luisteren we naar de ervaringen. Zo kan de leerkracht nog beter steunen op onze support om het komende jaar nog soepeler in te starten. De eerder geleverde lab materialen krijgen een check-up en waar nodig worden materialen aangevuld en vervangen (meerkosten op nacalculatie). Met deze producten verdien je een stapelkorting.

Kostenindicatie:

All-in – Junior IOT geeft les, inclusief licentie

Wil je dat we de lessen volledig voor je verzorgen? Ons programma wordt dan van begin tot einde op jouw school uitgevoerd door onze Junior IOT professional. Licentiekosten zijn verwerkt in het dagtarief.

We vinden het mooi om jullie schoolprogramma blijvend uit te breiden met onze benadering voor technologie, en daarom zoeken we wel naar de betrokkenheid van jouw leerkrachten. De leerkrachten van de school kunnen in de lessen meekijken en meedoen, onze professional geeft de lessen.

Kostenindicatie Lessenserie PO technologie op school

 • één schooljaar wekelijks één PO schooldag – Groep 4 t/m 8 – elke dag 5 à 6 lessen van 60 minuten – voor 8-12 leerlingen – enkele lessen met volle klas – inclusief gebruik van gereedschap en apparatuur – € 450 per week, exclusief grotere verbruiksmaterialen, machines en apparatuur. Een uitgewerkt scenario is na te lezen op https://junioriot.nl/pakketten2020-voorbeeldberekening/. Voor meer- en minder kosten, zie de details op https://junioriot.nl/trainingen/
 • 4 dagdelen PO – Groep 5 t/m 8 – elke dag 2 à 3 lessen van 60 minuten – voor 8-12 leerlingen – inclusief gebruik van gereedschap en apparatuur – € 1200
 • 4 schooldagen PO – Groep 4 t/m 8 – elke dag 5 à 6 lessen van 60 minuten – voor 8-12 leerlingen – inclusief gebruik van gereedschap en apparatuur – € 1800, exclusief grotere verbruiksmaterialen

Kostenindicatie VMBO, MBO, VO, zie ook details op https://junioriot.nl/trainingen/

 • Keuzevak Programmeren met de Microcontroller, 20 weken, wekelijks één blok van 4 lesuren – voor circa 15-20 leerlingen – € 300 per week, plus lab inrichting en verbruiksmaterialen.
 • Keuzevak MBO Internet of Things, 20 weken, wekelijks twee blokken van elk 4 lesuren – voor circa 15-20 leerlingen  – € 600 per week, plus lab inrichting en verbruiksmaterialen. Een uitgewerkt scenario is na te lezen op https://junioriot.nl/pakketten2020-voorbeeldberekening/. Voor meer- en minder kosten, zie de details op https://junioriot.nl/trainingen/

Voor verdere details over deze prijzen, zie de details op https://junioriot.nl/trainingen/

Nadat we vanuit Junior IOT jullie lessen hebben verzorgd, is het goed mogelijk om als school het tweede jaar de lessen zelf over te nemen. Hiervoor heeft de school de keuze uit de genoemde “Leerkracht” en “School” licentie.

Idee! Als school kan je mogelijk aanspraak maken op subsidies die een deel van de kosten vergoeden.

Stapelkorting 2020: sparen voor gratis licentie, draaiboek en support

Op de eerste factuur geven we een korting wanneer er tegelijk andere producten worden verrekend. De korting is dan een percentage van de betreffende factuurregel. De korting wordt in mindering gebracht op achtereenvolgens de licentie, draaiboek en support uren om deze bij een gebalanceerd pakket gratis aan te kunnen bieden.

 • 10% bij aanschaf van gereedschappen en machines
 • 20% bij onderdelen sets
 • 25% bij train-de-trainer nascholing en trainer-update
 • soms wel tot 30% bij boekverkoop (let op, in verband met de Wet op vaste boekenprijzen zijn er slechts beperkte mogelijkheden om al dan niet indirecte korting te geven op boeken)

Een uitgewerkt voorbeeld is na te lezen op https://junioriot.nl/pakketten2020-voorbeeldberekening/.

Vraag een voorstel voor jullie situatie

We overleggen graag over jullie én onze mogelijkheden. We maken graag een voorbeeldberekening om een productieve samenwerking op te starten. Stuur ons daarvoor een email: [email protected]