In de afgelopen jaren stonden we vanuit Junior IOT vaak in het PO, VO enb MBO zelf als leerkracht voor de klas. Soms in de vorm van een lessenserie van een half jaar of langer, en soms als een workshop van één of twee dagdelen. We zien hoe enthousiast de onderwerpen worden ontvangen.
Op de basisschool zien we dat onze vakdocenten worden gevraagd om vooral naar de school toe te komen. Hiervoor spreken we een jaarprogramma af met de betreffende school, gebaseerd op de tarieven voor de lesdag en dagdelen.
Tegelijk herkennen op VO en (V)MBO een behoefte vanuit de vakdocenten van de school zelf onze lessen te kunnen geven. Om de kosten en afwegingen te stroomlijnen hebben we in 2019 het draaiboek met afspraken, mogelijkheden en kostenberekening opgezet.

Junior IOT Draaiboeken ‘Samen Technologie Ontdekken’

Met jullie werken we samen aan draaiboeken voor de volgende onderwerpen:

 • Samen Arduino Nano Ontdekken: We leggen de basis voor electriciteit, electronica, programmeren, meten en besturen. Middels gerichte opdrachten in het tweede blok bouwen we door met onze groei-series.
  • Samen Arduino Nano ontdekken: Een introductie in electronica, programmeren, sensors en mechatronica
  • Samen Internet of Things Ontdekken: Bouw je eigen projecten met meten en besturen
  • Samen Robots Ontdekken: Bouw je eigen robotarm en op afstand bestuurbare machines
  • Samen AI Artificial Intelligence Ontdekken: Samen programmeren met beeldherkenning
 • Samen 3D Ontdekken: Ontwerpen en 3D printen van je eigen objecten
  • Samen de 3D Printer onderhouden en bedienen
  • Samen VR Virtual Reality Ontdekken (*)

(*) Voor niet alle onderwerpen zijn de labs uitgewerkt.

Met de juiste keuzes kunnen we invulling geven aan bijvoorbeeld:

 • Keuzevak MBO Programmeren met de Microcontroller: keuzeprojecten met 2x input en 2x output
 • Keuzevak MBO Basisprogrammeren: Gebruik programmeertechnieken, maak een game op de Nano Arcade, en andere projecten
 • Keuzevak MBO Internet of Things: data en grafieken; of keuzeprojecten 2x input datastromen met weergave

Technologie op school – Uitdagingen binnen de schoolomgeving

Wow, met deze reacties gaat het goed komen met technologie in het onderwijs. Dat zou je bijna wel zeggen, maar er zijn toch wat strubbelingen. Budget is een uitdaging, en als het niet in de planning zit is externe inhuur soms wat lastig. Een nieuwe aanpak opzetten neemt kostbare onderwijstijd weg. Bij een verandering moeten bovendien alle neuzen op hetzelfde tijdstip dezelfde kant op… Door verschillende redenen is het lastig de goede doelstellingen door het volledige traject te realiseren.

Onze oplossing

In onze aanpak en bij onze lessenseries geven we de leerlingen onze kenmerkende vrijheid voor uitdaging en verdieping. Dit werkt prima – in alle gevallen moeten de leerlingen toch nog even aan het format wennen, maar dat komt vanzelf goed.
We kunnen de leerkracht in deze wen-periode voor de nieuwe aanpak, ook meteen helpen in de overstap naar een inhoudelijk nieuwe lessenserie. Als in de achtergrond alle informatie klaar staat, kan de leerkracht zich de stof eigen maken tijdens het verloop van de lessen, net zoals de leerlingen dat doen. Sterker nog, voor het verwerken van de nieuwe vaktechnische inhoud vragen we de leerlingen een deel van de regie over te nemen. Het draaiboek helpt dit te vatten in een plan.

Ontzorgen met een draaiboek

Junior IOT is actief met de verschillende doelgroepen. Deelnemers kiezen er vaak voor om zich in hun eigen tijd extra in te zetten. De ervaring met PO, VO, MBO, plusgroepen geeft ons het vertrouwen om de labs en lessen te combineren tot soepel werkende lesagenda’s en opbouwende lessenseries.
Na afronding van een eerste serie wordt de aanpak uitgewerkt als draaiboek waarmee we leerkrachten ontzorgen, middels onze ondersteuning en toegankelijke training. Samen bouwen we aan de lesagenda en leggen we de technologie keuzes reeds vast. Ondersteunende informatie is beschikbaar voor de leerkracht, en online- en/of offline lesmateriaal voor de deelnemers. De leerkracht krijgt zo de ruimte om een activerende benadering te ontwikkelen, wat je terug zul zien bij de groepsdynamiek in zijn of haar andere lessen.

We bieden de leerlingen vooral de vrijheid om -binnen de gestelde mogelijkheden- zelf hun leertraject in te vullen. Deelnemers leren om zelf hun deelname te vormen naar hun eigen interesses. Voor verbreding en verdieping vragen we de deelnemers elkaar te helpen en ook om nieuwe labs te ontwikkelen voor ons lesprogramma. Er is ruimte voor de deelnemer die meer herhaling vraagt, en voor de leerling die zelfstandig nieuwe mogelijkheden verkent. Zowel de losse workshops als de lessen uit ons draaiboek volgen onze kenmerkende flexibiliteit met variatie en extra uitdagingen. De leerling is aan zet!

Waarom dit draaiboek

Dit draaiboek is niet zomaar even een product dat we verkopen – om daarna hard weg te lopen. Nee, we blijven juist graag betrokken bij jullie resultaat.
Dit draaiboek is voor ons een belangrijke manier om technologie lessen op scholen aan te bevelen, uit te voeren en verder te verbeteren. In het draaiboek komen meerdere ontwikkelingen samen. Wij investeren tijd om samen met jou je eigen aanpak verder te ontwikkelen. Zo groeien we met je mee.
Om deze stap te begrijpen delen we graag de achterliggende ontwikkelingen:
 • Op drie locaties (Friesland, Nieuwegein en Almere) hebben we de Junior IOT lessenserie ‘programmeren met de Arduino’ verder uitgewerkt tot een les agenda, hebben we de lessen ingericht en verzorgd. Op twee van de locaties wilde de eigen organisatie de lessen verder voortzetten onder eigen docenten. Een top idee natuurlijk, en we denken dat dit bovendien op veel meer locaties kan! Maar, techniek inhoud is één ding om te doen, ons format van vrijheid en samenwerken is lastiger te vangen. We vinden het belangrijk om onze rol hierin vast te kunnen houden.
 • In samenwerking met een grotere, en enkele ‘kleinere’ onderwijs aanbieders wordt duidelijk dat lesmateriaal in de markt nu is gericht is op het verkopen van spullen. Met zo’n lessenserie ontbreekt bovendien de educatieve voice-over en de technische support naar de leerkracht. Spullen verdwijnen soms in de kast bij gebrek aan doorlopend plan. De investering is dan mislukt.
 • Het Junior IOT platform met lessenseries en labs biedt inmiddels een mooie basis. De potentie komt meer tot zijn recht wanneer we de kennis bij elkaar brengen tot onze eigen online ‘instructieboeken’ en lesmaterialen.
 • Er is vanuit Junior IOT niet genoeg tijd om alle scholen en alle leerlingen van Nederland les te geven. Daarom Is het goed als de scholen en docenten het zelf te leren doen. We maken dat graag mogelijk, en ontzorgen de school en docent daarbij. Zo kunnen we samen een mooie lessenserie opzetten, zorgen dat de agenda voor de les al klaar staat, en dat de juiste materialen geleverd worden. Samen krijgen we dat best voor elkaar.
In het kort:
Lessenserie + agenda voor specifieke groep + gerichte support + materialen = ontzorgen = “draaiboek
Graag overleg ik met jullie over jullie specifieke wensen. Stuur je mij een email? [email protected]

Voorbeeld pakketten van het ‘Draaiboek’

Afhankelijk van de omvang van jullie plannen kan je één van de pakket vormen kiezen. Als leerkracht of zelfstandige kan je ermee aan de slag. Voor scholen hebben we een ondersteuningspakket voor één leerkracht of voor een gehele school. En daarnaast kan onze professional de lessen All-in verzorgen op jouw school.

Een overzicht van de pakketten zie je op https://junioriot.nl/pakketten2020/, en de voorbeeld offertes geven een overzicht van de verschillende onderdelen in het aanbod: https://junioriot.nl/pakketten2020-voorbeeldberekening/

Details van de onderdelen en de kostenberekening

Voor elke toepassing stellen we een passend aanbod op. Hiervoor hebben we een aantal componenten klaargezet, die we hieronder noemen. Bij een voordelige keuze met eigen leerkrachten vragen we een kleine bijdrage in de ontwikkelingskosten (de licentie kosten), en bij een uitgebreide keuze valt het grootste deel van de licentie- en ondersteuningskosten weg. Zo kan het pakket op elke keuze worden toegespitst.

Hieronder vertellen we over de verschillende componenten in het draaiboek-aanbod.

Licentiekosten op lesmateriaal

Je mag in overleg onze workshops en/of online en/of offline geschreven lesmateriaal gebruiken, zolang het niet wordt aangepast en ons logo erop blijft staan. Bij gebruik op school zijn hier bijna altijd licentiekosten aan verbonden, welke voor een deel worden weggestreept tegen andere posten op dezelfde factuur.

Kijk hier voor de details: https://junioriot.nl/pakketten2020/

Draaiboek opstellen, inclusief support uren

Bij de opstellen van jullie draaiboek stellen we jullie lessenplan samen en zullen we samen kijken naar het verder aanpassen van ons lesmateriaal en/of draaiboek details, We bouwen zo jullie online les-agenda om trefzeker met de materie aan de slag te kunnen. Een aantal uren wordt voor jullie gereserveerd voor offline leerkracht support op deze onderdelen.

 • Een offline jaarpakket (nominaal 6-8 uren) van €400 is voldoende voor één draaiboek lessenserie: enkele contacturen voor het aanpassen van lesmateriaal en/of draaiboek details, het samenstellen van jullie agenda, en voor offline leerkracht support op deze onderdelen.

Indien dit in één factuur wordt verrekend, wordt de licentiekorting gebruikt om een deel van deze kosten weg te strepen.

Train-de-trainer voor technologie inhoud – een pakket als nascholing

Voor leerkrachten die zelfstandig aan de slag gaan met onze lessen bieden we een train-de-trainer serie. We bieden de factuur dan aan als nascholing, waaronder deze factuur aan jullie kant in het juiste budget geplaatst kan worden. De factuur wordt opgemaakt voor het totaal van training, materialen, gereedschappen en machines, support en licentiekosten.

We gaan ervanuit dat de leerkrachten technisch vaardig zijn in de vakinhoud, en ook ervaren in het lesgeven van de doelgroep. De belangrijkste train-de-trainer sessie bestaat uit één middag voor een gedegen kennismaking met onze werkwijze en onze materialen. We nodigen de leerkrachten daarnaast nadrukkelijk uit om de ochtend te gebruiken voor onze gerichte vakinhoudelijke train-de-trainer sessies.

De train-de-trainer dag (of dagdeel) kost €350 per leerkracht, met een minimum van €800 per dag.

Indien dit in één factuur wordt verrekend, wordt met de training uren een licentiekorting van 25% verdiend op specifieke delen van de factuur.

Train-de-trainer Update

Bij verlenging wordt een ‘terugkomdag’ ingepland om de nieuwste toevoegingen en aanpassingen te bespreken. Leerpunten en uitdagingen worden beantwoord.

De train-de-trainer dag (of dagdeel) kost €175 per leerkracht, met een minimum van €800 per dag. De trainingsvormen voor de nieuwe leerkrachten en de update kunnen worden gecombineerd.

Indien dit in één factuur wordt verrekend, wordt met de training uren een licentiekorting van 25% verdiend op specifieke delen van de factuur.

Jaarsupport uren voor train-de-trainer

Het train-de-trainer pakket wordt aangeboden met extra support uren.

 • Het train-de-trainer jaar support (nominaal 6-8 uren) van €400 is voldoende voor vakinhoudelijke support voor één leerkracht (of koppel). Indien het budget ruimte toelaat kunnen resterende uren in overleg als dagdeel worden ingepland als gastles.

Indien dit in één factuur wordt verrekend, wordt de licentiekorting gebruikt om een deel van deze kosten weg te strepen.

Aanschaf van materialen, machines en gereedschappen

In onze Shop pagina’s is te zien welke sets gereedschappen we beschikbaar hebben. We passen de samentelling van de sets regelmatig aan om aan de behoefte te blijven voldoen.

Vraag om een passend aanbod of kijk in onze shop: https://junioriot.nl/Categorie/shop/

Bepaalde machines en gereedschappen leveren we zonder noemenswaardige meerkosten direct door van een bekende leverancier. We proberen deze artikelen op voorraad te hebben om zodoende de levertijd te beperken en jullie lessenserie op tijd te kunnen starten. Deze doen niet mee in onze kortingen. Voor garantie en service verwijzen we door naar onze leverancier.

 • Voor de lessenseries rond 3D ontwerpen en 3D printen schaffen we een Prusa 3D printer aan waarmee de deelnemers zelfstandig aan de slag kunnen. Onze lessen sluiten aan op dit model. Toepassing van andere merken en types wordt afgeraden.

Indien onze materialen in één factuur worden verrekend wordt met de aanschaf van materialen, machines en gereedschappen een licentiekorting van 10% verdiend. Behoudens de uitsluitingen.

Update van materialen, machines en gereedschappen

Jaarlijks zal een deel van de machines en gereedschappen moeten worden nagelopen, vervangen of aangevuld. Reken hiervoor circa 25%-35% van de aanschafwaarde plus € 175 voor controle kosten.

Indien dit in één factuur wordt verrekend wordt met de aanschaf van materialen, machines en gereedschappen een licentiekorting van 10% verdiend.

Lesuren vanuit Junior IOT

Bij de aanpak volgens het draaiboek is het de bedoeling dat jullie eigen leerkrachten de lessen geven. Het is ook mogelijk dit in zijn geheel door een Junior IOT professional te laten verzorgen. De school verrekent dit direct met onze zelfstandig zzp-er.

De mogelijkheden staan beschreven op: https://junioriot.nl/trainingen/#kosten

Indien dit in één factuur wordt verrekend wordt met de inhuur een licentiekorting van 10% verdiend.