In dit lab sluiten we de GPS aan op de Arduino (Lora32u4) en bekijken we de tekst output van de GPS op het scherm. Hoe krijgt de GPS zijn locatie? Hoe communiceert deze het verder naar de Arduino, hoe vertaalt de Arduino dit weer naar zinvolle informatie?

Dit is een deel van de lessenseries en workshops voor het bouwen van de GPS tracker.