Op het eerste gezicht lijkt het een ambitieus plan om verschillende projecten door elkaar met verschillende scholen te coördineren. Tegelijkertijd rekenen wij op de betrokkenheid van de leerlingen.

Doordat ze zelf een plek moeten reserveren kunnen ze rekening houden met proefwerken, school uitjes, en alle dingen waar wij in de bus niet meer op hoeven te letten. Heel dapper noem ik dit een experiment met Junior Innovatie en digitale geletterdheid.