Binnen elke organisatie moeten duidelijke regels worden afgesproken zodat we weten hoe we met elkaar om willen gaan. Dit zorgt voor een gezellige en veilige omgeving.

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

Een open, transparante en veilige omgeving

Regels voor iedereen-

  • Transparantie. Wees open, helder en zichtbaar in wat je doet. Alles wat je doet, bespreekt, of online communiceert is oprecht, eerlijk en gepast, en mag door anderen worden gezien of gecontroleerd.
  • Wees respectvol. Toon respect in woord en daad naar deelnemers en anderen, ook als deze er niet bij zijn.
  • Samen zorgen we voor elkaar. Zorg actief voor een open cultuur, door naar elkaar te luisteren en opbouwend met elkaars feedback om te gaan. Luister naar elkaars tips en waarschuwingen. Spreek elkaar aan op gedragsregels, en betrek hier ook de leiding in.
  • Fysieke aanraking door begeleiders, en door andere deelnemers wordt doorgaans niet op prijs gesteld. Ongewenste aanraking dien je – in alle vormen – actief te vermijden.

Regels voor begeleiders-

  • Wees zichtbaar. Geen geheimzinnigheid als je als begeleider met een jonger iemand samenwerkt. Geen één op één momenten in niet zichtbare of afgesloten ruimte. Maak melding als dit wel lijkt te gebeuren.
  • Bij contact buiten de werkplaats met deelnemers, zorg dan altijd dat dit in groepsverband gebeurt en/of zorg actief voor voldoende zichtbaarheid.
  • Op social media voorkom je als begeleider een één op één chat met een jonger iemand, en betrek bij voorkeur ook anderen en/of ouders in de online chat en/of discussie. Email en online discussie blijft altijd ter inzage beschikbaar.
  • VOG – voor alle bestuursleden en vrijwilligers die met kinderen omgaan wordt een VOG aangevraagd.

Als je iets meemaakt of ziet gebeuren wat je oncomfortabel maakt, of wat in tegenspraak lijkt te zijn met deze regels: neem dan contact op met een begeleider, of stel je je vraag bij de vertrouwenspersonen. Lees daarover meer op https://junioriot.nl/raad-van-wijzen/

Tucht- en sanctiebeleid

Bij overtreden van de regels beoordelen we de aard en ernst van de overtreding. Bij een vermoeden van een ernstige overtreding door deelnemers, vrijwilligers, begeleiders, bestuurders en andere betrokkenen, schakelen we door naar de officiële instanties, inclusief het centraal register (VOG) en politie/justitie. Lees ook de modelregels op https://www.nov.nl/in+veilige+handen+home+nieuw/materialen/1447772.aspx

Dit beleid is nodig om een veilige en respectvolle omgeving te garanderen voor alle deelnemers.

Details

Binnen elke organisatie moeten duidelijke regels worden afgesproken over hoe we met elkaar omgaan. We volgen de regels die gehanteerd worden bij CoderDojo: lees de details op https://help.coderdojo.com/hc/en-us/articles/115004165663-Code-of-Behaviour-volunteers en in het bijzonder

Code of Behaviour – volunteers
One of the mottos in CoderDojo is ‘One Rule, Be Cool’, and this is applicable to both mentors and to young people in the Dojo. For volunteers it is often useful to have a clearer guideline on ‘what’s cool?’
We’d also advise that you encourage your volunteers to take our Child Safeguarding e-learning module to ensure they understand what’s cool and what’s not cool in a Dojo setting.

Deze learning module verwijst naar https://www.raspberrypi.org/app/uploads/2018/12/Raspberry_Pi_Foundation-safeguarding-code_of_behaviour.pdf – onze regels zijn hierop gebaseerd, en bij twijfel over verdere details verwijzen we naar deze module.

Daarnaast voldoen onze regels ook aan de modelregels op https://www.nov.nl/in+veilige+handen+home+nieuw/materialen/1447772.aspx. Hier worden vooral details beschreven gericht op het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. We houden ons ook aan deze details.