Contactpunt voor Stichting Junior IOT

Bij elke groep, vereniging of organisatie is het goed om een plek te hebben waar je in vertrouwen terecht kunt. Dat kunnen dringende vragen of problemen zijn, misstanden of dingen die fout gaan, waarmee je liever niet naar een dagelijks contactpersoon of het bestuur gaat. Een aantal betrokken en deskundige mensen is daarom beschikbaar als ‘Raad van Wijzen’ als vertrouwenspersoon voor iedereen bij Stichting Junior IOT.

Deze Raad van Wijzen kan in overleg besluiten om mensen binnen de organisatie terecht te wijzen, en een passende oplossing formuleren. De Raad van Wijzen kan waar nodig ook direct doorschakelen naar de juiste officiële instanties. Je kunt erop vertrouwen dat de Raad van Wijzen altijd voor jou opkomt.

Jouw vertrouwelijke vraag

Wat kan de Raad van Wijzen voor je doen? Twee mogelijkheden:

  • Informeel: Je kiest een contactpersoon uit je gaat met deze persoon in gesprek. Deze persoon kan je vraag met je afhandelen, en kan ook adviseren om bovendien te rapporteren aan de Raad van Wijzen.
  • Formeel aan de Raad van Wijzen: Je stuurt een bericht aan de Raad van wijzen. Alle “wijzen” in deze raad krijgen te zien dat er iets speelt, en we zijn verplicht aan Junior IOT om te rapporteren dat je probleem serieus wordt opgepakt.

Hoe gaat het als je een bericht aan de Raad van wijzen stuurt:

Je eerste bericht wordt naar alle “wijzen” verstuurd om te verzekeren dat jouw vraag goed wordt opgepakt. Vertel kort wat voor soort vraag je hebt en noem eventueel met wie je wilt overleggen. Snel daarna zal één van de wijzen contact met je zoeken – dit zal binnen twee dagen gebeuren. Wat je daarna één op één verder bespreekt blijft vertrouwelijk. Zorg ervoor dat je in je eerste bericht alleen de dingen vertelt wat ze allemaal mogen zien, de rest bespreek je één op één. De Raad van Wijzen verplicht zichzelf om, zonder tussenkomst van het bestuur, door te schakelen naar de officiële instanties wanneer dat nodig wordt geacht.

De Wijzen

Het contactpunt voor de Raad van Wijzen is dus een mailinglist aan verschillende mensen. Noem daarom als je dat niet wilt, in je eerste mail geen details over je probleem.

Deze mensen hebben zitting in de Raad van Wijzen:

  • Maaike Kardinaal: Ervaren en doortastend op het gebied van beleid, pedagogie, inclusiviteit en maatschappelijke waarden.
  • Sanne Baerents: Betrokken aanspreekpunt voor ouders.
  • Sanneke van der Meer: CoderDojo Nederland, coach. We doen de goede dingen voor elkaar!
  • Marco van Schagen: Bestuurder en initiator van Junior IOT als innovatief onderwijs experiment van de 21e eeuw.
  • Jeroen Jongkees: Bestuurder en betrokken ouder. Techniek moet wel gezellig blijven!

Het bestuur en het support team

Je kunt met je vraag ook direct terecht bij het bestuur van Junior IOT en het supportteam.

Bestuursleden en support team: