Bron: ROC van Twente

Het ROC van Twente is met Collin Scholten als Junior IOT ambassadeur aan de slag met de materialen en lessen van Junior IOT. De MBO studenten in de opleiding Creatief Technoloog hebben ter introductie van ‘Programmeren en Electrotechniek’ kennis gemaakt met de Arduino, inclusief de soldeeropdrachten. Hiervoor gebruikten ze zes werksets Arduino Bag-of-Fun.

Op 11 januari 2021 was de aftrap voor de versnelling. Twee studenten van de Arduino MBO Challenge worden uitgedaagd. De lessenserie, inclusief samenwerkend leren, wordt nu compacter gemaakt. Het doel is om de nieuwe studenten aan te sporen de lessen te volgen middels een toegankelijk compact lespakket om zowel individueel als in groepsverband te leren.

De twee studenten maken eerst een plan, en doen een onderzoek. In overleg met Junior IOT – in de rol van Expert- gaan ze aan de slag. De docent neemt in dit project de rol van opdrachtgever. Het resultaat, een toegankelijk lespakket, zal binnen de school worden ingezet en komt ook beschikbaar op de website van Junior IOT.

De opdrachtgever heeft de opdracht in drie pagina’s beschreven:

 

-=-=-  pagina 1   =-=-===-  ROC van Twente  -=-=- Creatief Technoloog

Lessenserie Arduino en Sampling

Techniek

Opdrachtgever: Opleiding Creatief technoloog
Begeleider: Collin Scholten
Expert: Marco van Schagen / [email protected] en Wietse Neven / (..)
Aantal deelnemers: 2 studenten
Opleverdatum: 1 april 2021
Bijzonderheden: https://junioriot.nl/author/rocvf/
Schakel experts in waar nodig naar eigen inzicht.

Lessenserie Arduino en sampling

Introductie

De opleiding Creatief technoloog van het ROC van Twente heeft ter introductie van Programmeren en Elektrotechniek de Arduino inclusief solderen geïntroduceerd. We willen graag deze lessen compacter maken inclusief het samenwerkend leren doelstelling Het doel is om de nieuwe studenten aan te sporen de lessen te volgen door uiteindelijk een compacte les te ontwikkelen. Zowel individueel als in een groep (samenwerkend leren).

Vraagstuk

De vraag aan de student om uit te zoeken hoe we als opleiding dit kunnen verfijnen of toch andere tools om te solderen en programmeren en elektrotechniek te introduceren ?

Beoogd resultaat

Een toegankelijk compact lespakket waar de studenten zowel individueel als in een groepsverband kunnen doen en leren. Dit willen dan graag in de lessen gebruiken maar ook delen met anderen (studenten, scholen etc.) op de website junioriot.nl

 

-=-=-  pagina 2   =-=-===-  ROC van Twente  -=-=- Creatief Technoloog

Design sprint

Presenteer het ontwerp: Presenteer het ontwerp aan de opdrachtgever
Presenteer het product: Maak een presentatie van het eindresultaat en presenteer het aan de opdrachtgever.

Doel

Ontwerp een manier / les / project vorm of iets dergelijks (wat jullie voorstellen), zodat MBO studenten kennis maken met de Bag of Fun: Arduino, Coderen, Solderen, Tinkercad, Sensoren, Actuatoren, Breadboard etc.

Opdrachtgever

Je gaat met de opdrachtgever in gesprek om duidelijk te krijgen wat hij/zij graag opgeleverd wil zien.

Je spreekt af wat je oplevert. Maak een overzicht van de eisen van de opdrachtgever en leg dit vast, presenteer dit op je website (WordPress / Gratis Versie).

Plan van aanpak

Daarna maak je een plan van aanpak hoe je dit project gaat doen en wie welke taken op zich neemt. Gebruik hiervoor het format van het samenwerkingsverslag presenteer dit op de website.

Rapportage opdrachtgever

Rapporteer je plan van aanpak bij de opdrachtgever en vraag of hij/zij akkoord gaat.

Onderzoek 1

Voor wie ga je bouwen? Wat is je doelgroep. Bepaal dit van tevoren.

Onderzoek 2

Doe eerst onderzoek en ga met mensen / studenten / experts in gesprek over de Bagof Fun. Je kunt op zoek naar bestaande projecten en met mensen contact zoeken.

Je mag bij verschillende projecten gaan kijken zolang docenten maar op de hoogte zijn waar je wanneer bent. Maak altijd foto’s van deze bezoeken en korte verslagen.

Gebruik hiervoor een digitaal logboek en op je website waar je het proces bijhoudt.

Maak het ontwerp

Schets het ontwerp. Zorg dat alle in de eerste alinea genoemde elementen aanwezig zijn in het ontwerp:

Ontwerp, constructie, technologie en ICT en duurzaamheid.

Zorg dat je onderbouwt waarom je welk materiaal gebruikt en waarom je voor dit ontwerp hebt gekozen.

Maak er een mooi verhaal van en presenteer dit op je website.

 

-=-=-  pagina 3   =-=-===-  ROC van Twente  -=-=- Creatief Technoloog

Bijlage

B1-K1: Voorbereiden, uitvoeren en presenteren van gebruikers- of gebruiksonderzoek

 • B1-K1-W1: Stelt een pakket van klant eisen samen.
 • B1-K1-W2: Stelt de informatiebehoefte vast en maakt een plan van aanpak.
 • B1-K1-W3: Draagt zorg voor afstemming met de opdrachtgever en projectbetrokkenen.
 • B1-K1-W4: Voert onderzoek bij gebruikers uit.
 • B1-K1-W5: Presenteert resultaten gebruikers- of gebruiksonderzoek.

B1-K2: Ontwerpt producten of systemen

 • B1-K2-W1: Verzamelt en verwerkt ontwerp gegevens.
 • B1-K2-W2: Werkt ontwerpen uit.
 • B1-K2-W3: Kiest materialen en onderdelen en/of middelen.

B1-K3: Realiseert de media-uiting en/of het prototype

 • B1-K3-W1: Bereidt de realisatie voor.
 • B1-K3-W2: Maakt de media-uiting en/of het prototype.
 • B1-K3-W3: Levert de media-uiting en/of het prototype op.

Context

De creatief technoloog opereert in bedrijven en/of maatschappelijke organisaties op het snijvlak van productdesign, technologisch ontwerp en infotainment. De creatief technoloog werkt oplossingsgericht aan (vraagstukken rondom) nieuwe of aangepaste producten die beantwoorden aan technische en/of maatschappelijke vraagstukken van deze tijd: duurzaamheid, gezond ouder worden, hernieuwbare energie en het inrichten van efficiënte (smart)bedrijfsprocessen. De creatief technoloog is in staat redelijk complexe technische en sociaal-maatschappelijke problemen te analyseren en daarvoor creatieve/innovatieve, duurzame en gebruiksvriendelijke oplossingen te ontwikkelen. Daarvoor maakt hij/zij gebruik van de meest moderne technieken en specialistische kennis op het vlakvan robotica, blockchain, 3-d ontwerp, chiptechnologie en sensoren. De creatief technoloog functioneert in een snel veranderende context, waarin hij/zij steeds anticipeert op technologische en maatschappelijke vernieuwing.

Typerende beroepshouding

De creatief technoloog is nieuwsgierig en communicatief: hij kan goed luisteren en doorvragen om de vraag van de klant te achterhalen of zijn probleem te ontrafelen. Hij is analytisch, zowel technisch als creatief en gericht op (multidisciplinaire) probleemoplossingen. Hij kijkt van nature over grenzen heen en legt eenvoudig nieuwe verbindingen tussen specifieke (bestaande) producten/diensten. Hij is een teamspeler met een goed ontwikkeld gevoel voor vormgeving en presentatie. Hij is proactief. In het ontwikkelproces betrekt hij ook de klant, zodat die aangesloten blijft. De creatief technoloog kent zijn grenzen en is in staat om anderen te betrekken als dat nodig is.

Resultaat van de beroepengroep

De creatief technoloog ontwerpt en/of realiseert ‘maakbare’ technologie als passend antwoord op de vraag van zijn klant.

=-=-=-=-=-=