Vanaf ongeveer 2017 geven we de technologie lessen op de scholen. Iedere keer is dat een mooie ervaring waar we telkens weer wat van leren. Deze pagina helpt ons als vakdocent om sneller onze weg te vinden.

Let op: We beschrijven hier tips en truuks die jouw workshops handiger, effectiever en leuker maken. Dit is geen stringente instructie, maar is bedoeld als ondersteuning. De info geeft je een goed startpunt, en daarnaast heb je ook je eigen stijl en is er ruimte om je eigen routine te vinden.

De basis – Visie, doelen en uitgangspunten

De lessen zijn op dit moment al afgestemd op de visie, doelen en uitgangspunten van Junior IOT. De lessen zoals beschreven op onze website zijn daarmee prima in orde. Onze ervaring is dat je deze beschrijving het beste gewoon kunt volgen, omdat je na een paar keer herkent hoe lekker hier onze visie meeloopt. Ook na een paar keer blijf je details herkennen die de workshop blijkbaar subtiel laten aansluiten op onze doelen.

Voor je verdere achtergrondinformatie is het ook handig je in deze doelen te herkennen:

Inspiratie voor technologie

De statutaire doelstelling van Stichting Junior IOT is:

“De stichting heeft als doel: het inspireren van jongeren zichzelf de eenentwintigste eeuwse technologievaardigheden eigen te maken in een innoverende, niet-schoolse omgeving, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Hier zit al heel veel in.

  • Het woord ‘innoverende’ valt op – we zoeken expres niet het midden van het padje. We geloven dat onze aanpak op natuurlijke wijze steun biedt aan leerlingen waarbij ondersteuning vanuit de school niet vanzelfsprekend is.
  • We spreken in deze formulering van een niet-schoolse omgeving. Dat gaat natuurlijk over onze zaterdagwerkplaats, die uitnodigt om in je eigen tijd zelf te willen samenwerken aan projecten. Ook op de scholen willen we deze sfeer creëren, vooral om de kinderen te betrekken vanuit hun eigen inspiratie.
  • Vaardigheden van de eenentwintigste eeuw, 21st century skills. We herkennen hierin gewoon een aantal ‘oude’ standaardvaardigheden: samenwerken, zelfstandigheid, presenteren, executieve vaardigheden. Een benadering die deze vaardigheid sterkt is een welkome aanvulling op de activiteiten binnen de scholen.
  • Technologie vaardigheden. We benadrukken het verschil tussen techniek en technologie, en zoeken met nadruk naar deze laatste.
  • Digitale vaardigheden – deze noemen we niet bij naam, maar zit wel ingesloten in de genoemde eenentwintigste eeuwse technologievaardigheden. Bij alle workshops, machines, instructie verwachten we dat de deelnemers de digitale vaardigheden zullen beheersen. Tegelijk gaat de definitie verder: De uitsplitsing van SLO heeft onder ‘programmeren’ ook het kunnen uitvoeren van een geschreven instructie of gebruiksaanwijzing; en daarmee valt alles wat we doen onder digitale vaardigheden.

De beschrijvingen van de workshops zijn bewust afgestemd op deze uitgangspunten.

De visie van Junior IOT voor lessen op de scholen

De visie en doelstellingen van Junior IOT komen tot uiting in onze bijzondere aanpak. Wij leren de kinderen omgaan met veiligheid, elkaar te helpen en om zelf je weg te leren vinden. Hiervoor laten we ze na de eerste instructies steeds meer los, waarbij we vooral blijven letten op de sfeer en samenwerking.

Met de directie van de Paulusburcht hebben we dit op hun planningspagina nog eens samengevat:

“Na dit programma beheersen de leerlingen een aantal technologie vaardigheden: electronica, solderen, 3D ontwerpen, 3D printen en meer. Bij de onderbouw gaat het vooral om de activiteiten met de 3D pennen. Ze hebben de wetenschappelijke benadering ervaren van ontdekken, onderzoeken en ontwerpen. Ze zien hoe ze fijn kunnen samenwerken, overleggen, en elkaar kunnen helpen. Ze weten hoe ze doelen stellen, zichzelf de juiste vragen stellen om deze doelen te bereiken, en gericht bij elkaar op zoek te gaan naar hulp. Ze genieten ervan om door te zetten om een eigen gekozen doel te behalen.”

We zien dat het lastig is om het gevoel beknopt uit te leggen van wat hier inhoudelijk allemaal voor nodig is. Wel ontdekken we dat scholen hier iedere keer enthousiast van worden, dat we er onze PO/VO opdrachten mee hebben verdiend, en dat het ons aan tafel brengt voor nog meer veel belovende gesprekken.

Het is belangrijk dat we als ZZP-ers blijven groeien naar die Junior IOT aanpak die hoort bij deze visie en doelstellingen.

Herkenbare onderdelen uit de industrie

We gebruiken herkenbare basismaterialen uit de industrie, omdat we geloven in maximaal zelf ontdekken, en niet in ready-made objecten. Deze basisonderdelen komen bovendien telkens terug in volgende workshops. Wat de leerlingen in onze workshops ontdekken staat daardoor dicht bij wat we gebruiken in ons werkende leven in de industrie.

Manier van lesgeven: onderlinge veiligheid en transparantie

De workshops zijn zo beschreven dat we deze visie en doelen zo direct mogelijk ondersteunen. Hierbij past een manier van lesgeven waarbij we vooral de samenwerking binnen de groep en de positieve sfeer benadrukken. We geven veel creatieve vrijheid. Maar dat kan pas als de veiligheid echt in orde is, en de groep actieg elkaar helpt en voor elkaar te zorgt.

Dit is bijvoorbeeld waarom we de instructie over samenwerken en veiligheid naar voren halen om deze meteen echt goed aandacht te geven. Over veiligheid en goed gedrag zijn we erg streng. Verder zorgen we in de lessen verder vooral voor een goede sfeer en zelfstandigheid die samenwerken bevordert. De grap van de vakdocent … ‘zoek het zelf maar even uit, ik heb het even druk met koffiedrinken’ … is een beknopte samenvatting van alles wat op deze pagina staat.

Als er iets mis gaat, dan zijn we daar eerlijk over. Vanuit onszelf naar de school. Vanuit de kinderen naar ons. Immers, van de meeste missers kunnen we gelukkig iets leren.

-=–=-=-=-=-

Project – Junior IOT en de school

Projectdoelen, afspraken met de school

Financiële afspraken

Afgesproken lestijden en agenda

Afgesproken groepsgrootte

Dingen die de school regelt

Wat als de afspraken niet kloppen

-=–=-=-=-=-

Project – Junior IOT en de vakdocent

Voorbereidingen en opdracht omschrijving

De context en specifieke afspraken met de school hebben we voor de opdracht vastgelegd in de planningspagina. De grote lijnen liggen vast in deze pagina.

Later kan je in overleg met de school de details nog wel verder afstemmen. Je zorgt er dan voor dat we de aanpassingen weer verwerken in deze planningspagina.

Technologie instructie, geen pedagogiek

Als Junior IOT vakdocent is je het je rol om tijdens de workshops de kinderen te inspireren voor de technologie onderwerpen. Je bent dan vooral bezig met techniek, en hoe ze dat doen.

Meestal doen we dat met groepen van ongeveer 15 leerlingen per keer, in sessies van ongeveer een uur. Wanneer de groepen groter worden dan vragen we een extra begeleider vanuit de school, die vooral zorgt voor een stuk orde en rust.

Ook wanneer in kleinere groepen het gedrag van de kinderen meer aandacht vraagt, vallen we terug op begeleiding vanuit de school, of kunnen deze kinderen niet meedoen aan de workshops. Kinderen die we niet voldoende kunnen aansporen om op veilige en sociale manier mee te doen, die gaan terug naar de klas. De school kan op dit punt meewerken aan een oplossing.

Machines en gereedschappen uitgeleend aan de school

Soms schaft de school bij Junior IOT de machines en gereedschappen aan. We leveren deze dan aan de school. Als vakdocent neem je deze dan mee naar de school.

In andere gevallen kan de school deze machines en gereedschappen, voor zover beschikbaar, lenen van Junior IOT. De kosten worden dan meestal betaald vanuit onze sponsors. Als vakdocent heb je dan deze leen spullen mee om tijdens de workshops te gebruiken. Aan het eind van de workshop neem je de spullen weer mee terug. Je beheert de spullen, zorgt dat ze in goede conditie blijven, en je overlegt met ons wanneer reparatie of vervanging nodig lijkt te zijn.

Soldeerwerkplekken bak

De uitleenbak met 15 soldeer werkplekken heeft voor elke werkplek een soldeerbout, matje, steuntje en een sponsje. Er zit een tube brandzalf bij voor de zere vingers – het type wat we gebruiken wordt door de scholen geaccepteerd. We houden de inhoud van deze set zoveel mogelijk gelijk aan die van de andere vakdocenten.

Voorraadbak soldeerspullen en grabbelbak

Verbruiksmaterialen worden door de school betaald aan Junior IOT. Hiervoor hebben we een prijs per kind ler lesuur. Hiervoor heb je als vakdocent een voorraad bak mee. We noemen dit het winkeltje, waar de kinderen niet aan mogen komen. De voorraadbak is voor iedereen gelijk ingericht.  Je houdt in de gaten wanneer onderdelen aangevuld moeten worden.

Daarnaast kan je ervoor kiezen om een grabbelbak mee te nemen. De overgebleven spullen na een workshop mogen ongesorteerd hierin gegooid worden. Kinderen mogen zelf hun spullen pakken uit deze bak, en worden zo geïnspireerd voor nieuwe ontwerpen.

De 3D printers

Wij gebruiken voor de scholen de Prusa Mini. Als vakdocent kan je er één of twee mee hebben als leen machine voor je school. Er passen er twee in onze stapelbakken.

Het is belangrijk een haakse verlengkabel te gebruiken voor de USB aansluiting. Anders is namelijk de USB poort erg kwetsbaar tijdens het gebuik en tijdens het transport. We hebben hier schade aan gehad.

We adviseren de voeding altijd aan de printer aangesloten te laten. Het los- en vast klikken van de voeding is wat gevoelig en kinderen kunnen dan makkelijk het een en ander beschadigen. Het is ook fijn om altijd dezelfde voeding bij de printer te houden – want er zijn oudere en nieuwere types. Zorg bij het stapelen in de transport bak ervoor dat de voedingsstekker nergens tegenaan gedrukt zit.

Bij het stapelen van de 3D printers zet je eerst een printer op de bodem van de bak. De volgende gaat er dan overlappend in, waarbij je naast de eerste printer een laag van 5 centimeter rommel als ondersteuningsmateriaal neerlegt.

Zorg ervoor dat je een paar rollen filament mee hebt.

Zorg er ook voor dat je de 3D print certificaten hebt, wanneer je daar in de lessen aan toe komt. Dit is vooral belangrijk wanneer de school een 3D printer (met kast) aanschaft.

Andere machines en materialen

Verder hebben we nog de prikbordjes set. Deze set veroudert relatief snel.

Als aanvulling op de prikbordjes set is er de Arduino set. Hiervoor moet je nog de pootjes aan de Arduino Nano solderen.

-=–=-=-=-=-

Project – Vakdocent en de school

Veel afspraken zijn in voortraject al gemaakt

Wat regelt de school

Transparantie

Vervanging

Escalaties

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Lesdag – Vakdocent en de leerlingen

Op school: Werkruimte en werkplekken inrichten

De soldeerwerkplaats

We werken meestal met de zwarte verdeelplankjes met 6 aansluitpunten en 5 meter snoer. Richt het lokaal in zodat je een handige routering kunt kiezen voor de verlengsnoeren. Verlengsnoeren verbindt je het liefst in één keten zodat je op één plek alles aan kunt zetten. Dit helpt je om de aandacht van de kinderen vast te houden. Door een handige routering voorkom je struikelplekken met snoeren op de grond.

Waar dat kan verstoppen we subtiel de snoeren achter of tussen de tafels. Dit geeft onbewust wat meer rust. Bij kleine tafels maak ik eilandjes om deze op één verlengsnoer aan te kunnen sluiten.

Deel de ruimte zo in dat vanaf de werkplekken op natuurlijke wijze het beeldscherm gevolgd kan worden. Kinderen die het beeld niet kunnen zien, zullen onrustig worden.

Kinderen werken in tweetallen aan een werkplek. Dit helpt om de ruimte rustig in te delen. Hou tussen de tafels wat ruimte die de kinderen uitnodigt elkaar te helpen, dit zal jou rust geven. Je wilt zelf ook makkelijk langs de werkplekken lopen om soms een klein beetje te helpen.

De werkplekken hebben allemaal een siliconen matje. In de uitleg vertel je dat de soldeerbout niet van het matje af mag, en dat kinderen ook op elkaar moeten letten om elkaar daarbij te helpen.

Er kan incidenteel wel eens een plekje ontstaan op het meubilair. Of, en hoe vaak dat gebeurt verschilt ook wel per school. Bij ‘onzorgvuldige’ kinderen kan je de school voorstellen dat de school voor bijpassend meubilair zorgt. We kiezen niet voor dubbele bescherming van meubels: kinderen die zich niet aan de regels kunnen houden gaan uit de les, immers, veiligheid is belangrijk.

 

Introductie naar de kinderen

Veiligheid heeft een belangrijke plaats

Afwisselen uitleg/aandacht en doen/vrijheid

Koffiedrinken tijdens de workshop

Dag afsluiten, controles en klaar voor volgende?

=-=-=-=-=-=-=-

Lesdag – Belangrijke afspraken en uitgangspunten bij de les

Verwachting naar kinderen: Kinderen zijn te gast

Lastige kinderen, wat kunnen we dan?

Vaste afspraak: Niet aanraken

Escalatie

-=-=–=-=-

Doel: veilige omgeving voor technologie inspiratie

=-=–=–=-