De aanpak bij Junior IOT is er altijd op gericht dat de deelnemers zelfstandig aan hun eigen projecten leren te werken.

Je eigen weg kunnen vinden is bij ons belangrijker dan onze aandacht voor technologie. Productieve creativiteit is bij ons belangrijker dan hoe je jezelf op school gedraagt. Tegelijk is het belangrijk dat we elkaar niet storen of op een andere manier in de weg zitten.

Labs en lessen

We leren op verschillende manieren.

Lessen. In lessen leer je vanuit een presentatie, een verhaal, een boek of vanuit een online module. We gebruiken dan toetsen om te kijken of je nog fouten maakt.

Labs. In labs leer je door iets te doen. We bouwen aan een technisch resultaat, om toe te passen wat je in de lessen hebt geleerd. Daarnaast we laten ook zien dat we kunnen samenwerken. Je leert elkaar uit te leggen welke vragen je nog hebt, en aan welke oplossingen je denkt. We helpen we elkaar te ontdekken wat voor onszelf goed werkt en waar onze interesses liggen. We kijken naar je lab resultaten

Labs – wel geluid maar soms ook stil

Tijdens de labs en het samenwerken wordt er rustig gekletst. Maar dit gebeurt wel op een manier zodat het jezelf, je teamgenoten, de andere teams en de begeleiders niet bovenmatig stoort. Zo kan iedereen zijn of haar werk doen.

Op het moment dat de begeleider centrale aandacht vraagt is het meteen stil. Energie die hier toch verloren gaat is niet meer beschikbaar om een mooie les te verzinnen. Help elkaar hierin.

Hou rekening met jezelf, de begeleider en de groep

In lessen en labs hou je rekening met elkaar, en help de ander om hier aan te denken:

Jezelf: Je zorgt dat je goed samenwerkt en dat je anderen niet stoort in hun werk. Je kent jezelf en je weet wat nodig is om de aandacht bij deze lessen en labs te houden. Je kunt rekening houden met jouw eigenschappen en de invloed die deze hebben op de mensen om je heen.  Ander gedrag, drukte, confrontaties, uitslapen, verzin het maar, daarvoor kies je een tijd en plaats die daarvoor geschikt is.

De begeleider: Je wordt in de lessen en de labs ondersteund door één of meer mensen. In onze lessen en labs kan je de begeleiders zien als de teamleider in een werkomgeving, iemand die jou wil helpen, maar wel de beslissingen neemt over wat er moet gebeuren, en die bovendien beoordeelt of je je werk goed hebt gedaan. Ze helpen je graag – zolang ze herkennen dat je deze hulp op prijs stelt. Het is daarom goed om met ze te overleggen als iets anders loopt dan verwacht wordt.

De groep: Als groep werken we samen en leren we van elkaar. In de lessen en de labs geven we de vrijheid om samen te werken, maar dat is niet bedoeld als een hardcore metal feestje. Ik doe altijd alsof we werken voor een opdracht van een bedrijf. Soms vergissen leerlingen zich in welk gedrag wel of niet past in onze omgeving – herinner elkaar daar dan op tijd aan. Zo werken we als groep aan een gezellige omgeving voor onze projecten.

Kan je voorbeelden geven van dingen die je in de klas hebt gezien die wel goed zijn, en van dingen die minder goed werken?

Samenwerken

Bij onze lessen en labs is samenwerken belangrijk. We denken dat dit je helpt in het werk dat je later wil gaan doen. Bij een een bedrijf of opdrachtgever werk je vaak met andere mensen aan een opdracht. Als jouw manier van samenwerken dan minder problemen oplevert, dan zal je waarschijnlijk steeds mooiere opdrachten kunnen kiezen.

Wat wil de opdrachtgever van je?

Leren van fouten

We werken graag aan leuke projecten, en als we rekening met elkaar houden dan gaat dat ook prima lukken. Bij onze labs zijn we graag aan het prutsen, proberen, rommelen om nieuwe dingen te ontdekken. Iets wat niet werkt proberen we gewoon op een nieuwe manier. Fouten durven maken is hierbij belangrijk.

Het is belangrijk dat je elkaar goed uit kan leggen wat je hebt geprobeerd, en waarom jouw aanpak wel, of juist niet werkt. Een mislukt project met een goede toelichting telt bij ons niet altijd als mislukt. Zo leer je beter van elkaars fouten.

Ook met ons gedrag tijdens de lessen en de labs maken we wel eens fouten. Als je dan zelf komt met een goede, eerlijke toelichting dan telt het zo’n fout bij ons niet altijd als een fout. Zolang we er allemaal maar van kunnen leren.

Toetsen

In een school omgeving willen we zien hoeveel de studenten in het jaar al hebben geleerd van de lessen en de labs.

Toetsen van de lessen. Voor de stof die je in de lessen hebt geleerd, gebruiken we een toets om te kijken of je de goede resultaten haalt. Bij een laag cijfer kan je nog eens kijken welke onderwerpen je nog beter wilt beheersen – maar meestal hebben we daar geen zin in.

Toetsen van de labs. In een labtoets werk je aan een opdracht om te zien of je samen een goed product kunt realiseren. In de gewone labs en bij de labtoets is het belangrijk hoe je past in de lab omgeving. We kijken naar je resultaten. En we kunnen ook toetsen met een kort gesprek waarin je toelicht wat je opdracht was, hoe je hebt samengewerkt en welke beslissingen je hebt genomen, wat je hebt geleerd. Omdat de groep soms wat groot is, heb je in een lab omgeving zelf een rol om te zorgen dat je op tijd getoetst wordt.

Dus..?

We noemen zelfregulatie – is het kinderachtig om hier over te kletsen? Wat voor voorbeelden kunnen we nog wat van leren?