Bij het maken van Arduino programma’s maak je vaak een combinatie van meerdere code blokken. In dit lab ontdek je hoe je dit kunt gebruiken.

In het voorgaande lab ontdek je hoe je variabelen gebruikt: https://junioriot.nl/arduino-variabelen-gebruiken/

Software structuren in het Arduino Servo Sweep voorbeeld

De voorbeelden in de Arduino IDE helpen ons om in stappen te ontdekken hoe je zelf kunt programmeren.

/* Sweep
 by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
 This example code is in the public domain.

 modified 8 Nov 2013
 by Scott Fitzgerald
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
*/

#include <Servo.h>

Servo myservo; // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards

int pos = 0; // variable to store the servo position

void setup() {
 myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
}

void loop() {
 for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
  // in steps of 1 degree
  myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
  delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
 }
 for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
  myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
  delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
 }
}

Code blokken en inspringen

Andere programma onderdelen met #include

Objecten en classes gebruiken in Arduino

Verder met het samenvoegen van voorbeelden