Werkblad GPS tracker

Hoe bouwen we een Lora GPS tracker.

Opdracht:

Maak een GPS tracker.

Leerdoel:

Je leert over electronica, Arduino, GPS en satellieten, Lora en draadloze communicatie, data en visualisatie.

Lesprogramma:

Benodigdheden:

Werkwijze:

Informatie: