Bron: Kaasfabriek, 2017/2018

MICRO GPS TRACKER

Quinten heeft onze allerkleinste GPS tracker gebouwd. Dit is écht de kleinste die we tot nu toe hebben gemaakt. Deze kan je online op de kaart volgen.

Deze doet het bijna, de laatste dingetjes worden nu geregeld.

Met hetzelfde idee gaan we vanaf 1 februari aan de slag om een spel te bouwen. In het spel gaan teams de binnenstad in, om gebieden in de stad te veroveren,  en tegelijk met milieu metingen de binnenstad in kaart te brengen.

Onze Junior IOT kanjers hebben vanalles geleerd over solderen, electronica, GPS, programmeren, meten, én ook over het verzenden van meetgegevens over het (gratis) draadloze netwerk van The Things Network.
De beschrijving hoe alles aangesloten wordt kan je vinden op onze github.
Hiervoor heb je genoeg aan een arduino, een gps module en een lora zend module. En natuurlijk de software van de github.

Project informatie

 • Projectnaam: Micro GPS tracker
 • Maker: Junior IOT

Github: https://github.com/JuniorIOT/Junior_Internet_of_Things_2018

Bron: https://kaasfabriek.nl/projecten/micro-gps-tracker-voor-junior-iot-challenge

 

=-=-=-=-=-

Github README.md

Junior IOT – Smart City Challenge 2018 – Fablab de Kaasfabriek

Inexpensive low-quality Lora32u4 GPS tracker for #juniorIOTchallenge 2018

Inexpensive low-quality Lora32u4 GPS tracker

  this set of folders is for #JuniorIOTchallenge - Smart City Challenge 2018
       met leerling teams bij fablab de Kaasfabriek in Alkmaar
           deze software op het internet is natuurlijk geheim...
                 ...anders kunnen ze makkelijk afkijken!
                 
 previous iteration is Junior IoT Baloon Challenge february 2017
 so for ora location transmittor with GPS and rfm95 see 
 https://github.com/Kaasfabriek/GPS-Lora-Balloon-rfm95-TinyGPS/tree/master/Balloon-rfm95


Credits:

Important

Some practical soldering tips in nice pictures: https://www.thethingsnetwork.org/labs/story/build-the-cheapest-possible-node-yourself –> you will need to use our pin mapping instead

Parts list

 • Lora32u4 with antenna, frequency 868 Mhz – 12 euro on Ebay and AliExpress optional:
 • GPS
 • Compass
 • Solar Powerbank + lipo protect strip
 • Lipo 380 mAh

Important files and folders

 • juniorIOTchallenge_Lora32u4_gpsTracker_with_extras (folder) this is the GPS tracker, with demo code added got compass and peer-to-peer radio

Libraries required

Pin mapping for Lora32u4

  -----------------------------------------------------------------------------

                 2A usb charge cable
   ┌────────────────────────────────────────┐ │  one or more I2c modules:
   │ solar   ┌──────────────────────────┐│ │ ┌───────────────┐
   │ powerbank │ controll board  (Mini USB)─┘ │ Oled display │
   │ enclosure │   B- B+  S- S+    ││   │Vin GND SCL SDA│
   │      └──────┼─┼────┼─┼──────────┘│   └─┬───┬───┬───┬─┘
   │┌────────────────┐ │ │ ┌─│─│─────────┐ │    │  │  │I2c│chained 
   ││ 1-5x 1800mAh +┼─│─┤ │ - + 200 mA │ │   ┌────────────────────┐
   ││ Li-Ion 18650 - ┼─┤ │ │ solar panel│ │   │BME/BMP280 or BME680│
   │└────────────────┘ │ │ └─────────────┘ │   │Vin GND SCL SDA   │
   └───────────────────│─│──────────────────┘   └─┬───┬───┬───┬──────┘
  ┌──────────────────────┼─┼──┐            │  │  │I2c│chained 
  │ Lipo protect  - + B- B+ │           ┌────────────────────────┐
  └─────────────────┼─┼───────┘           │ GY-91 (BMP280+MPU9250) │
           │ │ ┌───────────────────────┐  │Vin GND SCL SDA 3 SD A B│
           │ │ │    GPS GN-801   │  └─┬───┬───┬───┬──┬─┬──┬─┬┘
           │ │ │or BN-180/BN-200/BN-220│   │  │  │I2c│chained
           │ │ │    3V3 GND RXD TXD│  ┌────────────────────────┐
    ┌─────────┐  │ │ └─┬───┬───┬───┬───┬───┬─┘  │  compass HMC5983   │
    │  LiPo │  ext     3V3 GND │  │   │Vin GND SCL SDA CS SD DR│
    │ 380 mAh │  - +    <50mA   │  │   └─┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬─┘     
    │protected│  │ │          │  │    │  │  │  │     
    └────┬──┬─┘ ┌─┘ │         tx│ rx│ Vbat/2│  │  │I2c│    ant
  ╔════════│══│═══│═══╬═══X═══╬═══X═══X═══╬═══╬═══╬═══X═══X═══╬═══╬═══════╗ │
  ║    - +  │ BAT EN 5V 13 12 11 10  9  6  5  3  2    ║ │
  ║  (LIPO CONN)│       LED A1   A10 A9 A7   SCL SDA   ║ │
  │        │      ┌──────┐      ┌────────────────┐ DIO3 R │
  │(USB CONN)   │ LORA32U4 │ATMEGA│      │ RFM95 / HDP13 │ DIO2 R │
  │        │      │ 32U4 │      │4=rst 7=irq 8=cs│   ║ │
  ║  (RST BTN)  │      └──────┘      └────────────────┘ ant(0)─┘
  ║        │             15 16            ║ 
  ║ RST 3V3 REF GND A0 A1 A2 A3 A4 A5 SCK MOSI MISO 0  1 DIO1 ANT ╬
  ╚═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══X═══X═══X═══R═══R═══R═══╬═══╬═══R═══════╝
          │ __│  ?  ?       xxx xxx xxx RX TX
          └─ ┘  │  │        SPI-RFM95 serial1                       
        pushbutton │  │              ?  ?   18mA
   GND BAT        │  │ GND 5V          │  │ GND 5V
  ┌─┼───┼─┐      ┌─┴───┴───┴───┴──────┴┴┴┐    ┌─┴───┴───┴───┴──┴┴┴┐
  │gnd Vin│      │RXD TXD GND 5V   misc│    │TXD RXD GND 5V misc│
  │step-up│      │  PM dust sensor   │    │   Co2 sensor  │
  │GND 5V │      │SDS021 42x32x24mm 60mA │    │    MH-Z19   │
  └─┼───┼─┘      │SDS011 71x70x23mm 220mA│    └───────────────────┘
             └───────────────────────┘
          
  * R = pins connected to RFM95
  * X = avoid main function on these pins for compatibility with 32u4 Beetle
  * for pushbutton to work, need to enable the internal pull-up
  * pin-out for GPS BN-180/BN-200/BN-220 ==> (led) GND TX RX VCC (batt)
  * pin-out for SDS021 ==> (hole) (1) 5V NC GND Rx Tx (5)
  * pin-out for SDS011 ==> (1) CTL 1umPWM 5V 25umPWM GND Rx Tx (7) (hole)
  * pin-out for MH-Z19 ==> 2 rows, and sometimes a 7 pin connector:     

    brown  Vout 3.3 ─  
    white  (nc)   ─    (HD)              
    black  GND    ─    (SR)           PWM      
    red   Vin 5v  ─     Tx   (green     (AoT)    
    blue  Rx    ─     Rx    bottom)    GND     
    green  Tx    ─  (Vout 3.3V)          Vin 5V    
    yellow (nc)   ─       (side window) 

Pin mapping for Xtra small implementation (project X) on 3.3V SS Beetle

  -----------------------------------------------------------------------------
 
         ┌───────────┐
         │ │ │ │ │       
         │ │ │ │ │       
         │ │ │ │ │         ╔═══════════════╗
      ╔══════│ │ │ │ │══════╗  ┌────┐ ╬GND    DIO2╬
   PM TXD╬A2           MO╬───│──┐ └─╬MISO    DIO1╬
   PM RDX╬A1          SCK╬───│─┐└───╬MOSI    DIOO╬
  GND─BTN─╬A0     SS     MI╬───┘ └────╬SCK RFM95 3.3V╬─3V3
  I2c sda ╬A10 D9  BEETLE   RST╬     ╬NSS    DIO4╬
   CO2 tx╬A11 D10        5V╬     ╬RESET   DIO3╬  ant
   CO2 rx╬D11  RX TX SDA SCL GND╬     ╬DIO5    GND╬   │
      ║ D6 D0 D1 D2 D3 3V3 ║    gnd╬GND     ANA╬─────┘
      ╚══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬══╝     ╚═══════════════╝
         RXD TXD I2C I2C RFM        
         CO2 CO2 SDA SCL 3V3
                  + LiPo?

Pin mapping for Xtra small on 5V CJMCU Beetle

  -----------------------------------------------------------------------------
 
                
         ┌───────────┐
         │ │ │ │ │       
         │ │ │ │ │       
         │ │ │ │ │         ╔═══════════════╗
      ╔══════│ │ │ │ │══════╗     ╬GND    DIO2╬
      ║            MI╬──────────╬MISO    DIO1╬
      ║            MO╬──────────╬MOSI    DIOO╬
  I2c sca ╬SCA    CJMCU    SCK╬──────────╬SCK RFM95 3.3V╬─diode─5V
  I2c sda ╬SDA    BEETLE   RES╬     ╬NSS    DIO4╬
   CO2 tx╬RX          GND╬     ╬RESET   DIO3╬  ant
   CO2 rx╬TX           5V╬     ╬DIO5    GND╬   │
      ║ D11 D10 D9 A0 A1 A2 ║    gnd╬GND     ANA╬─────┘
      ╚══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬══╝     ╚═══════════════╝
       rx tx   │ RXD TXD           
       GPS GPS  push PM PM
             btn
             │
             gnd
             

Pin mapping for Sodaq Explorer & NB-IOT gps shield

                        ┌───────────────────┐
                        │    MH-Z19 18mA│ ┌───────────────────────┐
                        │   Co2 sensor  │ │  PM dust sensor   │
                        │misc GND 5V RXD TXD│ │SDS021 42x32x24mm 60mA │
                        └┬─┬─┬─┬───┬───┬───┬┘ │SDS011 71x70x23mm 220mA│
                            │  │  │  │ │RXD TXD GND 5V   misc│
               ┌───┐      ┌───┐  GND 5V  │  │ └┬───┬───┬───┬────┬─┬─┬─┘
               │ led ┌───┐  │ push      │  │  │  │  │  │
  SODAQ           │  │  │ spk │ btn      │  │  │  │ gnd 5v
  EXPLORER  I2c      │  │  │  │  │  │       │  │  │  │  
  ╔═════════╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═════╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═╗═══════════════╗ 
  ║RSTBTN SCL SDA X GND D13 D12 D11 D10 D9 D8 - D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 ║      lora║ 
  ║            SCK MI MO SS          tx rx tx rx TX RX ║      ant║
  ║  LED-BUILTIN                              Serial ║        ║
  ║          TEMP_SENSOR    LED_RED                   \\       ║
  │USBCONN       analog      LED_GREEN                  \\       ║
  │SerialUsb              LED_BLUE   < ATSAMD21 >          ║       ║
  │                                          ║       ║
  │        A7 A8                               ║       ║
  ║    GND 3V D11 D12 o o+                            ║       ║
  ║     o o o o  batt   o int     [ lora RN2483  ]         ║       ║
  ║BTN          o o+   o       [  Serial2   ]         ║       ║
  ║    GND 3V SCA SCL solr   o ext                       ║       ║
  ║BLE   o o o o                           SDA1 SCL1 //       ║
  ║Serial1         X  X RES 3.3 5V GND GND BAT - A0 A1 A2 A3 A4 A5 //       ║
  ╚═════════════════════════╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═════╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═╝═══════════════╝
  
  
  
  
  
  NB-IOT
  SHIELD   I2c
  ╔═════════╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═════╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═╗ 
  ║    SCL SDA X GND D13 D12 D11 D10 D9 D8 - D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 ║ 
  ║                                     TX RX ║
  ║                LSM303AGR/LSM303C ACCEL & MAGNETO     Serial ║ 
  ║     [         ] I2C-address ACCEL 0x1D, MAG 0x1E          \
  ║nb-iot  [   NB-IOT   ]                           \
  ║ant   [ UBLOX SARA N200 ] HTS221 TEMP&HUM                   ║ 
  ║     [         ] I2C-address 0x5F      [          ]  ║ 
  ║      Serial                     [    GPS    ]  ║ 
  ║                LPS22HB BAROMETRIC     [ UBLOX SAM-M8Q-0-10]  ║ 
  ║                I2C-address is 0x5D     [          ]  ║  
  ║                               I2C-address 0x42   ║  
  ║ SD CARD                  RSTBTN                ║ 
  ║                                          /
  ║             X  X RES 3.3 5V GND GND BAT - A0 A1 A2 A3 A4 A5 /
  ╚═════════════════════════╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═════╬═══╬═══╬═══╬═══╬═══╬═╝
  
  	  LPS22HB BAROMETRIC 
    I2C-address is 0x5D    
    
    HTS221 TEMP&HUM  
    I2C-address 0x5F
    
    
    

IOT TTN message format

  Important: bytes 0 to 8 (nine bytes) are agreed format for TTNmapper.org 
   who will ignore any further bytes. They expect SF7 signal, which is our 
   default choice also for other reasons.
  
  -- start with TTNmapper defined format
  byte 0, 1, 2  Latitude  3 bytes, -90 to +90 degr, scaled to 0..16777215
  byte 3, 4, 5  Longitude 3 bytes, -180..+180 degrees, scaled 0..16777215
    note: earth circumfence is 40.075 km; data is 40075*1000/16777215 = 2.5 m
       2.5 m is about the GPS accuracy of 2..3 meters
  byte 6, 7    Altitude  2 bytes, in meters. 0..65025 meter
  byte 8     GPS DoP  byte, in 0.1 values. 0.25.5 DoP 
  
  -- then a section to detect dark spots in the coverage map
  byte 9, 10, 11 Prev Latit 
  byte 12, 13, 14 Prev Longi 
  byte 15, 16   Prev Altit 
  byte 17     Prev DoP  
                
  -- now our 'regular' values
  byte 18     VCC    byte, 50ths, 0 - 5.10 volt -- secret voltmeter
  byte 19     CPUtemp  byte, -100 - 155 deg C   -- secret thermometer
  byte 20     Vbat    byte, 50ths, 0 - 5.10 volt -- hardwired Lora32u4
                
  byte 21     
    0b0000 0000      
     -nnn nnnn Compass  0-120, My compass in 3 degree precision 0..360
                Value=127: no compass value
     1--- ---- MyBtn#1  bit, is my button pressed
     
  byte 22     myID, dataset:   
    0b0000 0000      
     ---- -nnn Dataset  (not needed - to be re-used)  Select Value 0-7 to tell which dataset
     nnnn ---- MyTeamID    Value 0-31 my team ID
  byte 23,24   Temperature 2 bytes (was: counter, 2 bytes)
	           
  -- OPTIONAL radio values (leave 00 if not used)
  byte 25     RemoteID  ID of remote team (who shot me)
    0b0000 0000      
     ---- nnnn RadioSSN  Received radio strength 1 
     nnnn ---- RemoteID  Value 0-31, Remote team ID
  byte 26, 27, 28 RemoteLat 3 bytes, -90 to +90 degrees scaled 0..16777215
  byte 29, 30, 31 RemoteLon 3 bytes, -180..+180 degrees scaled 0..16777215
  byte 32     R comp ++
    0b0000 0000      
     -nnn nnnn RemoteComp 0-120, Remote Compass 3 degree precision 0..360
                Value=127: no compass value
     1--- ---- RemBtn#1  bit, is remote button pressed
  byte 33     distance ++
    0b0000 0000
     -nnn nnnn distance  0-100, Distance in meters    0..100
                101-120, 100+(x-100)*20   for 120..500
                121-126, 500+(x-120)*100   for 600..1100
                Value=127: no distance value 
     1--- ---- Am I Hit  My hit status (I was hit?)
                
		Game rule: add 2 degrees on each side of this 3 degree segment 
		A hit is when target is within this range and within 20 meters +/-3 meters
		
  -- OPTIONAL set environmental sensors values ((leave 00 if not used)
  byte 34, 35   Moisture  2 bytes, AD measurement directly from AD port
  byte 36, 37   AirPress  2 bytes, AD measurement directly from AD port
  byte 38, 39   CO2    2 bytes, AD measurement directly from AD port
  byte 40, 41   PPM 2.5  2 bytes, AD measurement directly from AD port put_PM_into_sendbuffer
  byte 42, 43   PPM 10   2 bytes, AD measurement directly from AD port
  byte 44, 45   Audio 1  2 bytes
  byte 46, 47   Audio 2  2 bytes

  THIS BYTE STRING NEEDS A DECODER FUNCTION IN TTN:
  /* * 
  
  function Decoder (bytes) {
   var _lat = (bytes[0] << 16 | bytes[1] << 8 | bytes[2]) / 16777215.0 * 180.0 - 90;
   var _lng = (bytes[3] << 16 | bytes[4] << 8 | bytes[5]) / 16777215.0 * 360.0 - 180;
   var _alt = (bytes[6] << 8) + bytes[7];
   var _hdop = bytes[8] / 10.0;

   var _prev_lat = (bytes[9] << 16 | bytes[10] << 8 | bytes[11]) / 16777215.0 * 180.0 - 90;
   var _prev_lng = (bytes[12] << 16 | bytes[13] << 8 | bytes[14]) / 16777215.0 * 360.0 - 180;
   var _prev_alt = (bytes[15] << 8) + bytes[16];
   var _prev_hdop = bytes[17] / 10.0;

   var _VCC = bytes[18] / 50;
   var _tempCPU = bytes[19] -100;
   var _Vbat = bytes[20] / 50;
   var _compass = (bytes[21] & 127) * 3;
   var _myBtn = bytes[21] >> 7;

   var _myID = bytes[22] >> 4;
   var _dataSetType = bytes[22] & 15;
   var _counter = bytes[23] << 8 | bytes[24];
     
   var _inputHEX = bytes.map(function(b) { return ('0' + b.toString(16)).substr(-2);}).join(' ');

  // if _dataSetType = 0001 my game data
   var _remoteID = bytes[25] & 15;
   var _remote_radioSSN = bytes[25] >> 4;
   var _remote_lat = (bytes[26] << 16 | bytes[27] << 8 | bytes[28]) / 16777215.0 * 180.0 - 90;
   var _remote_lng = (bytes[29] << 16 | bytes[30] << 8 | bytes[31]) / 16777215.0 * 360.0 - 180;
   var _remote_compass = (bytes[32] & 127) * 3;
   var _remote_Btn = bytes[32] >> 7;
   var _remote_distance = bytes[33] & 127;
   var _remote_DidHitMe = bytes[33] >> 7;

   return {
    arduino_VCC: _VCC,
    arduino_Vbat: _Vbat,
    arduino_tempCPU: _tempCPU,
    compass: _compass,
    myBtn: _myBtn,
    myID: _myID,
    dataSetType: _dataSetType,
    gps_lat: _lat,
    gps_lng: _lng,
    gps_alt: _alt,
    gps_hdop: _hdop,
    gps_prev_lat: _prev_lat,
    gps_prev_lng: _prev_lng,
    gps_prev_alt: _prev_alt,
    gps_prev_hdop: _prev_hdop,
    counter: _counter,
    payload: _inputHEX,
    remoteID: _remoteID,
    remote_radioSSN: _remote_radioSSN,
    remote_lat: _remote_lat, 
    remote_lng: _remote_lng,
    remote_compass: _remote_compass,
    remote_Btn: _remote_Btn, 
    remote_distance: _remote_distance,
    remote_DidHitMe: _remote_DidHitMe 
   };
  }
  
  */
  

p2p message format

  byte 0     My ID   My ID and message type
    0b0000 0000      
     ---- nnnn MessType  
     ---- 0001 msg#1   Yelling out loud that I have fired
     ---- 0010 msg#2   You have fired and here is my answer 
     nnnn ---- MyID    
  byte 1, 2, 3  MyLat   
  byte 4, 5, 6  MyLon   
  byte 7     MyComp ++  
    0b0000 0000      
     -nnn nnnn MyComp   
     1--- ---- MyBtn#1    
  byte 8     RemoteID  Your ID, hey I am talkming to you
    0b0000 0000      
     ---- ---n WasIhit  Hit indicator
     nnnn ---- RemoteID  Value 0-31, Remote team ID
  byte 9     Validator Hash (binary add) on message, GPS date, salt..