bespreekstuk voor vernieuwende samenwerking om meer technologie de scholen in te brengen. Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs, enorme subsidie voor wegwerken van achterstanden.

De korte versie: Inspirerende activiteiten voor de kinderen bij de opvang na school. Via de leerlingen willen we ook de leerkrachten inspireren en ruimte bieden om met ons mee te groeien.

Ook in samenwerking tussen Forte en Junior IOT.

Nieuwe kansen

Bij Junior IOT geven we ook de (jonge) kinderen samen extra te werken met technologie, samen te zijn, te groeien, en dan vooral te genieten van de eigen (ontwikkelings-) vrijheid. Soms is het daarvoor lekker om even weg te zijn van de eigen groep en de eigen klas. In een nieuwe setting gaan de leerlingen actief op zoek naar leuke uitdagingen en interessante vraagstukken. Zin om te bouwen en te ontdekken – dat is waar we de ruimte voor maken!

Met technologie

De interesse van de leerlingen voor technologie is voor ons erg belangrijk. We willen de scholen meenemen in onze inspiratie: Bij deze programma’s op school zien we de leerkrachten via de leerlingen meegenieten van de nieuwe ervaringen. Deze krachtige koppeling geeft ons de kans om deze interesse voor langere tijd te borgen.

Op school geven onze programma’s de leerlingen een goede start met verschillende technologie-onderwerpen. Zodra ze de basis herkennen, ontdekken ze zelf meer. Het zelfvertrouwen groeit. Nieuwe ontwerpen ontstaan: “Mééster, juf, mag ik dit er ook bij maken?”

Het lukt ons blijkbaar om vaardigheden én deze passie in beknopte tijd op de leerlingen over te brengen. De leerlingen helpen elkaar én geven waar mogelijk de kennis gemakelijk door aan de eigen leerkracht. Samen helpen ze technologie een blijvende plek te geven.

Het inspireren van de leerkrachten voor W&T is één van de nieuwe speerpunten van Forte en Junior IOT: https://junioriot.nl/wt-cafe-2021/

Om een blijvende voorsprong te creëren

Het leren beheersen van nieuwe uitdagingen, doorzettingsvermogen, groeide eigenwaarde, elkaar helpen en om hulp te durven vragen, een toelichting accepteren die helpt om een doel te bereiken – dit zijn de mogelijke persoonlijke ervaringen vanuit deze lessenserie.

Wij zijn overtuigd van de meerwaarde in de schoolcarriëre – voor leerlingen én de docenten 🙂

 

Zullen we beginnen?

[email protected]

 

 

Regeling: Nationaal Programma Onderwijs

Danielle van Maze subsidies legt het rustig uit in haar podcast: https://anchor.fm/danielle-eerenberg/episodes/Nationaal-Programma-Onderwijs-etfl4e

En alle sudsidie podcasts vind je hier: https://anchor.fm/danielle-eerenberg

De details van NPO zijn eind maart 2021 duidelijk geworden. Het proces van de aankomende maanden:

 • Stap 1 t/m april Schoolscan: probleem- en behoefte analyseopleerling-enschoolniveau.
  • In de schoolscan wordt verwacht dat elke school, op school niveau: maak op leerling niveau een probleem- en behoefte analyse. Alle leerlingen kan je groeperen (per leerjaar of per type leerling). Je doet een uitspraak over de probemen en behoeftes op jouw school. Analyse is gericht op: leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van de leerlingen. Er wordt ook gekeken welke ondersteuning de leerlingen krijgen in de thuis situatie. Thuiszitters neem je mee, als school ben je hier verantwoordelijk voor.
 • Stap 2: Matching van schoolscan aan de interventies van de menukaart
  • Menukaart: er is een onderzoek gaande over effectieve interventies op de scholen, zal eerdaags beschikbaar worden gesteld. We weten nog niet goed hoe dat er uit zal zien, wellicht interventies beschreven in algemene termen.
  • Hebben mijn leerkrachten en ondersteuners nog iets nodig om gehoor te kunnen geven aan deze behoeftes. Dat kan gaan om training, tijd, wat je maar wilt bedenken wat ze in hun rugzak nog nodig hebben om jouw leerlingen te kunnen helpen. Of wellicht heb je externe expertise nodig. Het is belangrijk om gebruik te maken van alle eerdere informatie, leerling volg systeem, rapportages NCO, resultaten van eerdere interventies; reguliere leerling besprekingen.
   Indien je gebruik gaat maken van bestaande zorg voorzieningen, betrek de ouder er dan ook bij.
  • Behoeftes koppelen aan menukaart. Goedkeuring MR.
 • Stap 3: Opstellen van het schoolprogramma
  • Je eigen schoolplan als basis. Wat voeg je toe aan je schoolplan om in verlengde van je visie je schoolprogramma op te stellen.
  • Financiering
  • Monitoring op schoolniveau

 

De scan is verplicht, en de behoefte op hoofdlijnen moet elke school rapporteren. Ook als je niet meedoet met de geldvoorziening.

En dan:

 • Publiceren van plan online, plan hoeft niet centraal ingestuurd. Inzichtelijk vanuit gemeente, MR, publiek.
 • Twee maal open, publieke discussie om keuzes te verantwoorden en aanpassingen in te regelen.
 • Specifieke verantwoording wat je met de coronagelden hebt gedaan in je jaarverslag. Het moet in twee jaar volledig uitgegven. Deze paragraaf past dan op het opgestelde schoolprogramma en de gekozen interventies.
 • Monitoring vanuit ministerie zelf. (1) via genoemd online portal (2) verdere regels zijn nog niet bekend
 • Bedragen staan nog niet vast. Op dit moment lijkt het op 700 euro per leerling gemiddeld. Een verschuiving naar achterstanden is mogelijk.

De details van deze regeling zijn nog niet helder. Maar we vertrouwen erop dat er onderdelen naar voren kunnen komen zoals hart onder de riem bij leerlingen, (het terugwinnen van) extra zelfvertrouwen en samenwerking bij leerlingen, nieuwe of bredere uitdaging om leerlingen weer te inspireren en te activeren, en ook voor professionalisering leerkrachten. Het W&T technologie jaarprogramma van Junior IOT wordt voor meerdere van deze doelstellingen ingezet.

Deze regeling is niet de enige:

 • Tevens komt in April een extra ronde Hulp voor de klas, en een nieuwe ronde Inhaal- en ondersteuning subsidie.
 • Daarna in April nog een regeling voor extra ondersteuning voor examen leerlingen
 • Na de zomervakantie een regeling voor brede en extra lange brugklas
 • Regeling aanvullende kosten voor nieuwkomers

 

Subsidie: Overgang PO-VO

Alleen indien van toepassing indien de overgangssubsidie wordt ingezet:

Om de overgang van PO naar VO te borgen krijgen de leerlingen in groep 8 de technologiesessies van Junior IOT aangeboden. De leerlingen vormen een team rond de nieuw in te richten 3D printer werkplaats. Ze ervaren hoe het is om elkaar les te geven en helpen vervolgens ook de jongere leerlingen. Waar mogelijk doen ze dit ook met het soldeer- en electronica lab.

Na de overgang naar het VO starten ze aldaar een nieuw 3D printer lab, en de electronica soldeer werkplaats. Ze helpen hun mede leerlingen hiering de weg te vinden, en creëren zo hun eigen welkome omgeving.

De voorwaarden voor dit ondersteuningstraject PO-VO:

 • Inzet vanuit de leerling is ruim 100 klokuren. Het eerste gedeelte hiervan is de training die ze zelf ontvangen en de eigen lab ervaring. Op het VO volgt het tweede deel van de eigen inzet.
 • Dit is van toepassing voor leeerlingen van één PO welke naar dezelfde VO zullen gaan. Er kunnen meeerderen VO’s intekenen, maar een VO kan maar aan twee programma’s meedoen onder deze subsidie.
 • Vanuit de subsidie is 1000 euro per leerling beschikbaar, maximaal 124 leerlingen per samenwerking / aanbieder in dit programma.
 • De helft van de klokuren worden de leerlingen ondersteund in groepjes van 10. Met 8 dagdelen op het PO en 4 dagdelen op het VO worden de leerlingen begeleid. Even veel uren besteden ze onder eigen regie.

In dit programma winnen de leerlingen aan extra zelfvertrouwen. Hiermee wordt het meer vanzelfsprekend om hun eigen plek te vinden (of te maken) in hun nieuwe omgeving in de nieuwe school. Daarnaast geven we bij PO-VO extra ondersteuning:

 • Per 12 leerlingen wordt één 3D printer blijvend beschikbaar gesteld. Bij 24 leerlingen is dat er één voor de basisschool en een voor de nieuwe VO school.
 • We denken dat deze leerlingen de PO leerlingen en/of hun nieuwe klasgenoten willen blijven ondersteunen. Hiervoor wordt een budget meegegeven.

Neem je contact met ons op?

[email protected]

 

 

Extra: Je kunt dit natuurlijk ook zelf organiseren, zonder Junior IOT. Danielle verzorgt dan graag de subsidie aanvraag en verantwoording. En ook als je dit helemaal zelf wilt doen, dan helpt Danielle je graag met tips en uitleg. Stuur haar gerust een mailtje: [email protected]e-subsidies.com