Bron: Gemeente Alkmaar

30 mei 2018
Ron Horselenberg, Marco van Schagen, Ouke Weijer

Werkbijeenkomst bewonersondernemingen Kennis in de wijk
“Hoe kunnen concrete gegevens helpen om beter in te spelen op de vraag uit de wijk? “

Wat is Informatiegestuurd werken (IGW)
“Informatiegestuurd werken is het continu proces waarmee organisaties op gerichte wijze ruwe data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te verbeteren.” Bron: De intelligente organisatie (6e druk).

“Zelfredzaam waar mogelijk, ondersteuning waar nodig”
Slimme samenleving / Slimme stad
Een slimme stad (smart city) is een stad waarbij informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Hierbij gaat het zowel om de administratie als om de voorzieningen zoals bibliotheken, ziekenhuizen, het transportsysteem en de nutsvoorzieningen.
“Doel van een slimme stad is de levenskwaliteit te verhogen door de stad efficiënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners en het bestuur te verkleinen”
(Bron: Wikipedia)

IOT Internet of Things
Wat willen de mensen, jullie buurtgenoten doen? HvA is alvast begonnen.