Werkblad voor Junior IOT Raketten

Opdracht

Bouw een modelraket. De raket voldoet aan de wettelijke normen om af te mogen vuren. Gegevens van de lancering (hoogte, positie) worden vastgelegd. Resultaat is te presenteren als een showcase.

Bij de eerste uitvoering wordt het werkblad verder uitgewerkt tot een lesprogramma.

Leerdoelen

– Inleven: een ingewikkelde opdracht begrijpen, samenhang tussen beschikbare skills in het team ervaren.

– Onderzoeksvaardigheden: wat kan en mag, welke natuurwetten of maatschappelijke regels zijn van toepassing en hoe we daarmee omgaan.

– Conceptueel ontwerpen, requirements: inzien hoe dingen samenvallen , prioriteren en plannen.

– Concreet ontwerpen: opstellen van plan en schets voor de technische componenten, uitwerken tot op maakbaar niveau.

– Onderhandelen: presenteren en overtuigen, luisteren, afspraken maken.

– Collaborative Problem Solving, lees meer op https://m.phys.org/news/2018-12-21st-century-problems-requires-skills-scientists.html

– Techniek vaardigheden: 3D ontwerpen, 3D printen, raket motoren, aerospace engineering, GPS en sensoring, Arduino programmeren, electronica en solderen, data transmissie, data management, enz.

Lesprogramma

Elke lesdag staat voor een les van een halve dag of minimaal 2 1/2 uur.

Dag 1

Solderen: borstelbot

Arduino: blink

De werkplaats: hoe gaan we veilig en verantwoordelijk om met de mogelijkheden van onze werkomgeving

Onderzoek: wat moeten we weten

Dag 2-3

Arduino en Gps

3D tekenen: kennismaking met Fusion 360

Raket technologie: wat is relevant om in het ontwerp rekening mee te houden

Milieu en maatschappij: discussie en bewustwording

Dag 4-5

GPS tracker: Lora32u4 en data op TTN

Dag 8.

Eind game.