Deelnemers: PO 6-7-8, VO, Volwassenen – Lesduur: 120 minuten.

We verzinnen, ontwerpen en bouwen samen eenvoudige computer games, en ontwikkelen daarbij onze onderzoekende en creërende vaardigheden.  

Niveau: beginner – Thema: Games programmeren Vaardigheden: Ruimtelijk construeren, Tekenen / Samenwerken & Computational thinking – SLO doelen: (48), (49) en (52).

Wat definieert een game? Wat zijn belangrijke onderdelen in een game? Hoe kan je, ook zonder kennis van programmeren een leuk computerspel maken? Hoe kun je jouw game uitbouwen en eigen maken? Deelnemers bekijken een presentatie over games en het programma Scratch. We onderzoeken hoe je een game programmeert. In groepjes van 2 ontwerpen realiseren we een simpel computerspel. 

Het idee wordt vervolgens geprogrammeerd met code blokken. Deelnemers verzinnen en bouwen extra uitdagingen. Deelnemers werken samen, presenteren hun resultaat aan elkaar en aan de klas. De leerlingen evalueren het eigen werk en dat van hun groepsgenoten.

De workshop gebruikt de methodiek wat, waar en waarom en past begin, midden en einde van het spel toe bij het ontwikkelen van een eenvoudige game. Na deze workshop kunnen de deelnemers een eenvoudige game ontwikkelen op de computer. 

 

Invulling van de SLO kerndoelen: (let op de nummering)

(48). De leerlingen kunnen door het gebruik van elementaire vaardigheden het creëren van een game onderzoeken, en passen deze vaardigheden toe om daar vervolgens verbeelding mee vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen (produceren)

(49). De leerlingen kunnen het eigen werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden presenteren (presenteren).

(52). De leerling kunnen mondeling of schriftelijk reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars (reflecteren).

Bijzonderheden: Voor deze workshop is goed werkende WiFi nodig.