Inspiratie, creatie en leren van elkaar

Junior IOT richt zich met enthousiasme op het verspreiden van techniek inspiratie, voornamelijk naar jongeren. We hebben hierbij een nauwe samenwerking met scholen en andere partners.

Visie

Graag zien we een verbetering in technologie inzichten in de maatschappij, om vanuit een betrokkenheid ook bewust mee te kunnen denken met de moderne ontwikkelingen. De maatschappij maak je immers samen.

Het zich bewust zijn van moderne technologie en mogelijkheden draagt bovendien bij dat leerlingen hun inspiratie en interesse kunnen vormen ruim voordat ze belangrijke keuzes in hun leven moeten maken. Dit past bij een beweging die het onderwijs toch al zal moeten maken, maar waar ze moeite mee lijken te hebben.

We geloven dat mooie initiatieven en projecten op dit gebied succesvol kunnen zijn, juist wanneer ze met de bestaande normen en procedures lijken te breken. Vernieuwing en innovatie.  Als iedereen zegt dat het niet kan – juist dan doen wij het nog een keer voor!

Doelstelling – zelfstandig werken aan technologie

De doelstelling van Junior IOT is jongeren in de maatschappij te inspireren op het gebied van moderne technologie en innovatie. Dit doen we door:

  • Een veilige omgeving te creëren en te cultiveren voor de zelfgedragen junior community. Deze community is ontstaan vanuit de vrijheid en steun in de eerdere projecten.
  • In onze veilige omgeving activiteiten te organiseren die op innovatieve wijze bijdragen aan de ontwikkeling van scholieren. Hiermee benadrukken we digitale vaardigheden en programmeren, ontwerpen en creëren met moderne technieken, onderzoek en ontwikkeling, en vooral ook het zelfstandig effectief samenwerken. Je herkent deze als de 21e eeuwse vaardigheden.
  • Lesmaterialen beschikbaar te stellen zodat leraren en schoolbesturen eenzelfde ontwikkeling kunnen stimuleren binnen hun omgeving. Het format wordt zo gekozen dat het voor scholen een welkome aanvulling is, om als school te voldoen aan de verplichtingen in het nieuwe curriculum.
  • Op meerdere manieren onze visie uit te dragen.
  • Andere partijen, bedrijven te betrekken in de realisatie van onze visie.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongens en meisjes van 8-17 jaar, met een verbreding naar primair onderwijs. In de praktijk varieert de leeftijd van 3,5 tot 70 jaar.