Category

Instructie leerkrachten

Instructie leerkrachten

Leerkrachten – De 21e eeuwse vaardigheden in de lespraktijk

Bronnen: 21e eeuwse vaardigheden, https://slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/ 21e eeuwse details, https://slo.nl/instrumenten/@11564/quickscan-21e-eeuwse/ De 21e eeuwse vaardigheden in de lespraktijk De 21e eeuwse waardigheden staan beschreven op https://slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/ en een onderverdeling is te vinden in de checklist via https://slo.nl/instrumenten/@11564/quickscan-21e-eeuwse/ Om te kunnen verwijzen naar de losse…
Marco van Schagen
24 februari 2020
Instructie leerkrachten

Leerkrachten – Kerndoelen en vaardigheden

Bronnen: Kerndoelenboekje, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje Leerplan, verschillen tussen nummering, http://leerplaninbeeld.slo.nl/primaironderwijs/ Kerndoelen Op dit moment refereren de meeste onderwijsteksten naar de kerndoelen van het SLO. De SLO website verwijst daarbij naar het kerndoelenboekje uit 2006, van de rijksoverheid. De nummering daarin betreft PO…
Marco van Schagen
1 januari 2020